Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

מצגת הסיכום של ימי השאררט באשדוד

271 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Medio ambiente
 • Sé el primero en comentar

מצגת הסיכום של ימי השאררט באשדוד

 1. 1. ‫מרוויח‬ ‫מי‬‫מפסיד‬ ‫מי‬ )‫ערך‬ ‫(עליך‬ ‫הדירות‬ ‫בעלי‬‫לעיר‬ ‫מחוץ‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬ ‫נשמה‬ ‫עם‬ ‫במשהו‬ ‫זוכים‬ - ‫העיר‬ ‫כלל‬‫תושבים‬ ‫הטייקונים‬‫פרטיים‬ ‫רכב‬ ‫בעלי‬ )‫רכבים‬ ‫(פחות‬ ‫ונוער‬ ‫ילדים‬‫דירות‬ ‫שוכרי‬ ‫שקט‬ - ‫הורים‬‫הרובעים‬ ‫תושבי‬ ‫תדמיתי‬ ‫שינוי‬ - ‫תושבים‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫רעש‬ ‫הכנסות‬ - ‫העירייה‬‫בעיר‬ ‫התנועה‬ ‫זרימת‬ ‫אוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫רעש‬ ‫הפסקת‬)‫(תנועה‬ ‫דרומיות‬ ‫שכונות‬ ‫הוותיקים‬ ‫הרבעים‬ ‫תושבי‬‫בעיר‬ ‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫עסקים‬ )‫חדשים‬ ‫תעסוקה‬ ‫(מקומות‬ ‫מועסקים‬ ‫בליינים‬ ‫צעירים‬ ‫קבלנים‬
 2. 2. ‫שינוי‬‫ל‬ ‫חסמים‬‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫תקציב‬‫השכונות‬ ‫תושבי‬ ‫בעיר‬ ‫אחרים‬ ‫כבישים‬ ‫על‬ ‫עומס‬ ‫יצירת‬‫העיר‬ ‫תושבי‬ ‫עדיפויות‬ ‫סדר‬‫הסביבה‬ ‫תושבי‬ ‫הציבור‬‫שעובדים‬ ‫אנשים‬ ‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫חוסר‬‫אשדוד‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬ ‫אשדוד‬ ‫עיריית‬ )‫לעיר‬ ‫מחוץ‬ ,‫העיר‬ ‫(מתוך‬ ‫דיור‬ ‫משפרי‬ ‫יזמים‬ ‫מבוגרת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫פרטיים‬ ‫רכבים‬ ‫בעלי‬ ‫עסקיים‬ ‫גורמים‬ ‫תיירים‬ )‫(חרדים‬ ‫מיוחדות‬ ‫אוכלוסיות‬
 3. 3. **‫בולוורד‬‫לרחוב‬ ‫פונה‬ ‫הבניינים‬ ‫חזית‬ ‫מתקדם‬ ‫מודרני‬ ‫רחוב‬‫אחיד‬ ‫עיצוב‬ ‫מכובד‬ ‫קניות‬ ‫ומרכז‬ ‫תרבותי‬ ‫מקום‬‫השכונות‬ ‫בתוך‬ ‫נלווים‬ ‫ובילוי‬ ‫מסחר‬ ‫מוקדי‬ ‫העיר‬ ‫לרובעי‬ ‫שמחוברים‬ ‫שערים‬‫רחוב‬ ‫ריהוט‬ ‫הרחוב‬ ‫במפלס‬ ‫בנויים‬ - ‫חדשים‬ ‫מגורים‬ ‫בנייני‬‫ומים‬ ‫הצללה‬ ‫ענק‬ ‫חניון‬"‫הרצל‬ '‫"רח‬ ‫הכתובת‬ ‫את‬ ‫הרצל‬ ‫על‬ ‫לבניינים‬ ‫להעניק‬ ‫סינמטק‬‫רמזורים‬ ‫במקום‬ ‫כיכרות‬ ‫מגדלים‬ ‫ולא‬ ‫מבנים‬‫בוטיק‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫רמזורים‬ ‫ללא‬ ‫רחוב‬‫מים‬ ‫מזרקות‬ ,‫סביבתי‬ ‫פיסול‬ **‫לאנשים‬ ‫והשדרה‬ - ‫הקרקע‬ ‫תת‬ ‫במפלס‬ ‫יסעו‬ ‫הרכב‬ ‫כלי‬‫רחוב‬ ‫אמנות‬ ,‫ופנאי‬ ‫תרבות‬ ‫פעילות‬ **‫האוכלוסיה‬ ‫שכבות‬ ‫לכל‬ ‫עסקים‬ ‫תמהיל‬‫חשמלית‬ ‫רכבת‬ ****‫הרובעים‬ ‫לתוך‬ ‫חופשיים‬ ‫מעברים‬"‫"ירוק‬ ‫צביון‬ ***)‫פשע‬ ‫(מניעת‬ ‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫תאורה‬‫רחבות‬ ‫מדרכות‬ ‫צעירים‬ ‫זוגות‬ - ‫אוכלוסיה‬ ‫עירוב‬‫אופניים‬ ‫שבילי‬ **‫הותיקים‬ ‫הרובעים‬ ‫חידוש‬‫תדירים‬ ‫חציה‬ ‫מעברי‬ ‫ברובעים‬ ‫המסחריים‬ ‫למרכזים‬ ‫וקרובות‬ ‫מקורות‬ ‫אוטובוס‬ ‫תחנות‬ ‫שיהיה‬ ‫רוצים‬ ‫מה‬
 4. 4. .1 .2 .3 .4
 5. 5. .1 .2 .3 .4
 6. 6. .1 .2 .3 .4 .5
 7. 7. BRT BRT 5.0
 8. 8. .1 .2 .3 .4
 9. 9. -
 10. 10. – – – – – – • • • • • •– • • •– • • •
 11. 11. .1 .2 .3 .4 .5
 12. 12.
 13. 13. .1– .2 – .3
 14. 14. .1 .2 .3 .4 .5 .a - - - .b
 15. 15. .1– .2 - - -
 16. 16. .1- .2 .3 .4 .5 .6
 17. 17. - • • .- • •
 18. 18. - • -- -- - -( -- -–- -– -– -- •
 19. 19. BCV Model # 3: Experience – Ashdod
 20. 20. BCV Model # 3: Experience – Ashdod
 21. 21. BCV Model # 3: Experience – Ashdod
 22. 22. BCV Model # 3: Experience – Ashdod
 23. 23. BCV Model # 3: Experience – Ashdod
 24. 24. BCV Model # 3: Experience – Ashdod
 25. 25. BCV Model # 3: Experience – Ashdod
 26. 26. ‫מרוויח‬ ‫מי‬‫מפסיד‬ ‫מי‬ )‫ערך‬ ‫(עליך‬ ‫הדירות‬ ‫בעלי‬‫לעיר‬ ‫מחוץ‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬ ‫נשמה‬ ‫עם‬ ‫במשהו‬ ‫זוכים‬ - ‫העיר‬ ‫כלל‬‫תושבים‬ ‫הטייקונים‬‫פרטיים‬ ‫רכב‬ ‫בעלי‬ )‫רכבים‬ ‫(פחות‬ ‫ונוער‬ ‫ילדים‬‫דירות‬ ‫שוכרי‬ ‫שקט‬ - ‫הורים‬‫הרובעים‬ ‫תושבי‬ ‫תדמיתי‬ ‫שינוי‬ - ‫תושבים‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫רעש‬ ‫הכנסות‬ - ‫העירייה‬‫בעיר‬ ‫התנועה‬ ‫זרימת‬ ‫אוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫רעש‬ ‫הפסקת‬)‫(תנועה‬ ‫דרומיות‬ ‫שכונות‬ ‫הוותיקים‬ ‫הרבעים‬ ‫תושבי‬‫בעיר‬ ‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫עסקים‬ )‫חדשים‬ ‫תעסוקה‬ ‫(מקומות‬ ‫מועסקים‬ ‫בליינים‬ ‫צעירים‬ ‫קבלנים‬
 27. 27. ‫לשינוי‬ ‫חסמים‬‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫תקציב‬‫השכונות‬ ‫תושבי‬ ‫בעיר‬ ‫אחרים‬ ‫כבישים‬ ‫על‬ ‫עומס‬ ‫יצירת‬‫העיר‬ ‫תושבי‬ ‫עדיפויות‬ ‫סדר‬‫הסביבה‬ ‫תושבי‬ ‫הציבור‬‫שעובדים‬ ‫אנשים‬ ‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫חוסר‬‫אשדוד‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬ ‫אשדוד‬ ‫עיריית‬ )‫לעיר‬ ‫מחוץ‬ ,‫העיר‬ ‫(מתוך‬ ‫דיור‬ ‫משפרי‬ ‫יזמים‬ ‫מבוגרת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫פרטיים‬ ‫רכבים‬ ‫בעלי‬ ‫עסקיים‬ ‫גורמים‬ ‫תיירים‬ )‫(חרדים‬ ‫מיוחדות‬ ‫אוכלוסיות‬
 28. 28. **‫בולוורד‬‫לרחוב‬ ‫פונה‬ ‫הבניינים‬ ‫חזית‬ ‫מתקדם‬ ‫מודרני‬ ‫רחוב‬‫אחיד‬ ‫עיצוב‬ ‫מכובד‬ ‫קניות‬ ‫ומרכז‬ ‫תרבותי‬ ‫מקום‬‫השכונות‬ ‫בתוך‬ ‫נלווים‬ ‫ובילוי‬ ‫מסחר‬ ‫מוקדי‬ ‫העיר‬ ‫לרובעי‬ ‫שמחוברים‬ ‫שערים‬‫רחוב‬ ‫ריהוט‬ ‫הרחוב‬ ‫במפלס‬ ‫בנויים‬ - ‫חדשים‬ ‫מגורים‬ ‫בנייני‬‫ומים‬ ‫הצללה‬ ‫ענק‬ ‫חניון‬"‫הרצל‬ '‫"רח‬ ‫הכתובת‬ ‫את‬ ‫הרצל‬ ‫על‬ ‫לבניינים‬ ‫להעניק‬ ‫סינמטק‬‫רמזורים‬ ‫במקום‬ ‫כיכרות‬ ‫מגדלים‬ ‫ולא‬ ‫מבנים‬‫בוטיק‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫רמזורים‬ ‫ללא‬ ‫רחוב‬‫מים‬ ‫מזרקות‬ ,‫סביבתי‬ ‫פיסול‬ **‫לאנשים‬ ‫והשדרה‬ - ‫הקרקע‬ ‫תת‬ ‫במפלס‬ ‫יסעו‬ ‫הרכב‬ ‫כלי‬‫רחוב‬ ‫אמנות‬ ,‫ופנאי‬ ‫תרבות‬ ‫פעילות‬ **‫האוכלוסיה‬ ‫שכבות‬ ‫לכל‬ ‫עסקים‬ ‫תמהיל‬‫חשמלית‬ ‫רכבת‬ ****‫הרובעים‬ ‫לתוך‬ ‫חופשיים‬ ‫מעברים‬"‫"ירוק‬ ‫צביון‬ ***)‫פשע‬ ‫(מניעת‬ ‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫תאורה‬‫רחבות‬ ‫מדרכות‬ ‫צעירים‬ ‫זוגות‬ - ‫אוכלוסיה‬ ‫עירוב‬‫אופניים‬ ‫שבילי‬ **‫הותיקים‬ ‫הרובעים‬ ‫חידוש‬‫תדירים‬ ‫חציה‬ ‫מעברי‬ ‫ברובעים‬ ‫המסחריים‬ ‫למרכזים‬ ‫וקרובות‬ ‫מקורות‬ ‫אוטובוס‬ ‫תחנות‬ ‫שיהיה‬ ‫רוצים‬ ‫מה‬
 29. 29. .1 .2 .3 .4
 30. 30. .1 .2 .3 .4
 31. 31. .1 .2 .3 .4 .5
 32. 32. BRT BRT 5.0
 33. 33. .1 .2 .3 .4 .5
 34. 34.
 35. 35. .1 .2 .3 .4 .5
 36. 36. BCV Model # 3: Experience – Ashdod
 37. 37. BCV Model # 3: Experience – Ashdod
 38. 38. BCV Model # 3: Experience – Ashdod
 39. 39. –- –-–
 40. 40. .1 .2 .3 .4 .5 .6
 41. 41. Exhibition road
 42. 42. BRT BRT 5.0
 43. 43. -
 44. 44. -
 45. 45. -

×