מצגת היום השני והשלישי

M
‫הרצל‬ ‫רחוב‬ ‫להתחדשות‬ ‫שאררט‬
‫עירוני‬ ‫לרחוב‬ ‫תנועה‬ ‫מעורק‬
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
‫מרוויח‬ ‫מי‬‫מפסיד‬ ‫מי‬
)‫ערך‬ ‫(עליך‬ ‫הדירות‬ ‫בעלי‬‫לעיר‬ ‫מחוץ‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬
‫נשמה‬ ‫עם‬ ‫במשהו‬ ‫זוכים‬ - ‫העיר‬ ‫כלל‬‫תושבים‬
‫הטייקונים‬‫פרטיים‬ ‫רכב‬ ‫בעלי‬
)‫רכבים‬ ‫(פחות‬ ‫ונוער‬ ‫ילדים‬‫דירות‬ ‫שוכרי‬
‫שקט‬ - ‫הורים‬‫הרובעים‬ ‫תושבי‬
‫תדמיתי‬ ‫שינוי‬ - ‫תושבים‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫רעש‬
‫הכנסות‬ - ‫העירייה‬‫בעיר‬ ‫התנועה‬ ‫זרימת‬
‫אוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫רעש‬ ‫הפסקת‬)‫(תנועה‬ ‫דרומיות‬ ‫שכונות‬
‫הוותיקים‬ ‫הרבעים‬ ‫תושבי‬‫בעיר‬ ‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫עסקים‬
)‫חדשים‬ ‫תעסוקה‬ ‫(מקומות‬ ‫מועסקים‬
‫בליינים‬
‫צעירים‬
‫קבלנים‬
‫שינוי‬‫ל‬ ‫חסמים‬‫היעד‬ ‫קהל‬
‫תקציב‬‫השכונות‬ ‫תושבי‬
‫בעיר‬ ‫אחרים‬ ‫כבישים‬ ‫על‬ ‫עומס‬ ‫יצירת‬‫העיר‬ ‫תושבי‬
‫עדיפויות‬ ‫סדר‬‫הסביבה‬ ‫תושבי‬
‫הציבור‬‫שעובדים‬ ‫אנשים‬
‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫חוסר‬‫אשדוד‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬
‫אשדוד‬ ‫עיריית‬
)‫לעיר‬ ‫מחוץ‬ ,‫העיר‬ ‫(מתוך‬ ‫דיור‬ ‫משפרי‬
‫יזמים‬
‫מבוגרת‬ ‫אוכלוסיה‬
‫פרטיים‬ ‫רכבים‬ ‫בעלי‬
‫עסקיים‬ ‫גורמים‬
‫תיירים‬
)‫(חרדים‬ ‫מיוחדות‬ ‫אוכלוסיות‬
**‫בולוורד‬‫לרחוב‬ ‫פונה‬ ‫הבניינים‬ ‫חזית‬
‫מתקדם‬ ‫מודרני‬ ‫רחוב‬‫אחיד‬ ‫עיצוב‬
‫מכובד‬ ‫קניות‬ ‫ומרכז‬ ‫תרבותי‬ ‫מקום‬‫השכונות‬ ‫בתוך‬ ‫נלווים‬ ‫ובילוי‬ ‫מסחר‬ ‫מוקדי‬
‫העיר‬ ‫לרובעי‬ ‫שמחוברים‬ ‫שערים‬‫רחוב‬ ‫ריהוט‬
‫הרחוב‬ ‫במפלס‬ ‫בנויים‬ - ‫חדשים‬ ‫מגורים‬ ‫בנייני‬‫ומים‬ ‫הצללה‬
‫ענק‬ ‫חניון‬"‫הרצל‬ '‫"רח‬ ‫הכתובת‬ ‫את‬ ‫הרצל‬ ‫על‬ ‫לבניינים‬ ‫להעניק‬
‫סינמטק‬‫רמזורים‬ ‫במקום‬ ‫כיכרות‬
‫מגדלים‬ ‫ולא‬ ‫מבנים‬‫בוטיק‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬
‫רמזורים‬ ‫ללא‬ ‫רחוב‬‫מים‬ ‫מזרקות‬ ,‫סביבתי‬ ‫פיסול‬
**‫לאנשים‬ ‫והשדרה‬ - ‫הקרקע‬ ‫תת‬ ‫במפלס‬ ‫יסעו‬ ‫הרכב‬ ‫כלי‬‫רחוב‬ ‫אמנות‬ ,‫ופנאי‬ ‫תרבות‬ ‫פעילות‬
**‫האוכלוסיה‬ ‫שכבות‬ ‫לכל‬ ‫עסקים‬ ‫תמהיל‬‫חשמלית‬ ‫רכבת‬
****‫הרובעים‬ ‫לתוך‬ ‫חופשיים‬ ‫מעברים‬"‫"ירוק‬ ‫צביון‬
***)‫פשע‬ ‫(מניעת‬ ‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫תאורה‬‫רחבות‬ ‫מדרכות‬
‫צעירים‬ ‫זוגות‬ - ‫אוכלוסיה‬ ‫עירוב‬‫אופניים‬ ‫שבילי‬
**‫הותיקים‬ ‫הרובעים‬ ‫חידוש‬‫תדירים‬ ‫חציה‬ ‫מעברי‬
‫ברובעים‬ ‫המסחריים‬ ‫למרכזים‬ ‫וקרובות‬ ‫מקורות‬ ‫אוטובוס‬ ‫תחנות‬
‫שיהיה‬ ‫רוצים‬ ‫מה‬
מצגת היום השני והשלישי
.1‫גיבוש‬2‫קונספטואליות‬ ‫חלופות‬.
.2‫בעירייה‬ ‫והפרויקט‬ ‫העירוניות‬ ‫להטמעת‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫גיבוש‬.
.3‫הציבור‬ ‫בקרב‬ ‫והטמעה‬ ‫התושבים‬ ‫לשיתוף‬ ‫קהילתית‬ ‫תכנית‬.
.4‫ומיתוג‬ ‫מיצוב‬.
.1‫למרחב‬ ‫ציר‬ ‫הפיכת‬
.2‫ציבוריים‬ ‫מוקדים‬ ‫יצירת‬
.3‫הבינוי‬ ‫ארגון‬
.4‫תנועה‬ ‫חיבורי‬ ‫פתיחת‬
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
.1‫הבחירה‬ ‫חופש‬
.2‫בטוח‬ ‫הרחוב‬
.3‫וקישוריות‬ ‫נגישות‬
.4‫השכונות‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬
.5‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫גמישות‬
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
3.0‫מ‬'
‫מדרכה‬
3.253.25
‫מסלול‬
3.5‫מ‬'
‫מפרדה‬
4.0‫מ‬'
BRT
6.5‫מ‬'
‫מסלול‬
3.0‫מ‬'
‫שביל‬
‫אופניים‬
5.0‫מ‬'
‫מדרכה‬
2.0‫מ‬'
‫חניה‬+
‫עצים‬ ‫שורת‬
‫קיימת‬
4.0‫מ‬'
BRT
‫בצומת‬ ‫חתך‬
‫מ‬'5.0
‫מדרכה‬
+‫קיימת‬ ‫עצים‬ ‫שורת‬
6.5‫מ‬'
‫מסלול‬
7.0‫מ‬'
‫מת‬"‫צ‬
4.0‫מ‬'
‫מפרדה‬
‫תחנה‬
2.0‫מ‬'
‫מפרדה‬
9.5‫מ‬'
‫מסלול‬
3.0‫מ‬'
‫אופניים‬ ‫שביל‬
5.0‫מ‬'
‫מדרכה‬
‫דרך‬ ‫בקטע‬ ‫חתך‬
2.0‫מ‬'
‫חניה‬
42‫מ‬'
42‫מ‬'
‫המטרות‬
.1"‫חלחול‬"‫העירייה‬ ‫ואגפי‬ ‫במנהלות‬ ‫והמדיניות‬ ‫התפיסה‬,‫חברות‬
‫הגורמים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫בתכניות‬ ‫הטמעתן‬ ‫וכן‬ ‫ונבחרים‬ ‫עירוניות‬.
.2‫התושבים‬ ‫חשיפת‬,‫יזמים‬,‫לתפיסה‬ ‫עניין‬ ‫ובעלי‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬
‫ולמדיניות‬.
.3‫יצירת‬‫אופרטיביות‬ ‫הנחיות‬‫מחייבות‬‫התפיסה‬ ‫קידום‬ ‫שיאפשרו‬
‫והמדיניות‬‫זמן‬ ‫לאורך‬.
.4‫יצירת‬‫כלים‬‫שיאפשרו‬‫אכיפה‬‫זמן‬ ‫לאורך‬.
‫המטרה‬‫הכלים‬
"‫חלחול‬"‫והמדיניות‬ ‫התפיסה‬
‫העבודה‬ ‫בתכניות‬ ‫והטמעה‬ ‫בעירייה‬
‫העירייה‬ ‫ואגפי‬ ‫למנהלות‬ ‫והדרכה‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬,‫ונבחרים‬ ‫עירוניות‬ ‫חברות‬:‫מהי‬
‫עירוניות‬?‫העירוניות‬ ‫מרכיבי‬?‫מהגורמים‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫העירוניות‬ ‫משמעות‬...
‫העיר‬ ‫של‬ ‫המתאר‬ ‫בתכנית‬ ‫התפיסה‬ ‫הטמעת‬
‫הנושאיות‬ ‫האב‬ ‫תכניות‬ ‫התאמת‬ ‫בחינת‬(‫חינוך‬,‫תרבות‬,‫וכו‬ ‫החוף‬ ‫טיילת‬')
‫העירונית‬ ‫לתפיסה‬.
‫העירונית‬ ‫לתפיסה‬ ‫המפורטות‬ ‫התכניות‬ ‫התאמת‬ ‫בחינת‬.
‫העירייה‬ ‫ליחידות‬ ‫תקציב‬ ‫מקושרות‬ ‫עבודה‬ ‫תכניות‬ ‫הכנת‬
‫המטרה‬‫הכלים‬
‫התושבים‬ ‫חשיפת‬,‫יזמים‬,‫מקצוע‬ ‫אנשי‬
‫ולמדיניות‬ ‫לתפיסה‬ ‫עניין‬ ‫ובעלי‬
‫פינוי‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫יזמים‬ ‫מול‬ ‫תושבים‬ ‫ליווי‬ ‫של‬ ‫מנגנון‬ ‫בניית‬-‫בינוי‬
‫והסברה‬ ‫פרסום‬ ‫ופעולות‬ ‫מיתוג‬
‫פורמאלית‬ ‫והבלתי‬ ‫הפורמאלית‬ ‫החינוך‬ ‫למערכת‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬
‫אמיתי‬ ‫בזמן‬ ‫מהימן‬ ‫מידע‬ ‫להעברת‬ ‫תקשורת‬ ‫מערך‬ ‫פיתוח‬,‫שונות‬ ‫בדרכים‬
‫שונים‬ ‫עניין‬ ‫ובעלי‬ ‫שונות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫ובהתאמה‬:‫האינטרנט‬ ‫אתר‬,‫לוחות‬
‫ברחוב‬ ‫אלקטרוניים‬,‫למידע‬ ‫אינטרנטיות‬ ‫אפליקציות‬,‫מקומי‬ ‫עיתון‬,‫פליירים‬,
‫העירייה‬ ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫מידעון‬
‫המטרה‬‫הכלים‬
‫מחייבות‬ ‫אופרטיביות‬ ‫הנחיות‬ ‫יצירת‬
‫והמדיניות‬ ‫התפיסה‬ ‫קידום‬ ‫שיאפשרו‬
‫זמן‬ ‫לאורך‬
‫היגוי‬ ‫וועדת‬ ‫הקמת‬
‫רלוונטי‬ ‫תחום‬ ‫לכל‬ ‫אופרטיביות‬ ‫והנחיות‬ ‫מדיניות‬ ‫מסמך‬ ‫הכנת‬:‫והצללה‬ ‫גינון‬,
‫וחשמל‬ ‫תאורה‬,‫רחוב‬ ‫ריהוט‬,‫שילוט‬,‫חציה‬ ‫מעברי‬,‫כיכרות‬,‫תמרורים‬,‫שבילי‬
‫אופניים‬,‫נטושים‬ ‫מבנים‬,‫פעילות‬ ‫תכני‬(‫תרבות‬,‫אומנות‬,‫ספורט‬)....‫וכו‬'
‫המטרה‬‫הכלים‬
‫לאורך‬ ‫אכיפה‬ ‫שיאפשרו‬ ‫כלים‬ ‫יצירת‬
‫זמן‬
‫ולתפיסה‬ ‫למדיניות‬ ‫העזר‬ ‫חוקי‬ ‫התאמת‬:
‫חניה‬–‫איפה‬?‫מתי‬?‫בתשלום‬ ‫האם‬?
‫שילוט‬–‫איפה‬?‫סוג‬?‫מיוחדות‬ ‫הוראות‬
‫הרחוב‬ ‫וחזית‬ ‫רחובות‬ ‫שימור‬–‫וכסאות‬ ‫שולחנות‬ ‫להציב‬ ‫מותר‬ ‫איפה‬,‫סחורה‬?
‫רוכלות‬–‫מותר‬ ‫האם‬?‫איפה‬?‫מתי‬?
‫והניקיון‬ ‫הסדר‬ ‫שמירת‬
‫הארנונה‬ ‫צו‬–‫העירייה‬ ‫למדיניות‬ ‫הארנונה‬ ‫ותעריפי‬ ‫הצו‬ ‫הוראות‬ ‫התאמת‬
‫ייעודית‬ ‫מינהלת‬ ‫הקמת‬/‫ייעודי‬ ‫גוף‬–
•‫בהתחדשות‬ ‫טיפול‬ ‫על‬ ‫אחריות‬,‫הרצל‬ ‫רחוב‬ ‫ואחזקת‬ ‫ניקיון‬ ‫פיתוח‬
•‫העניין‬ ‫לבעלי‬ ‫ככתובת‬ ‫מהווה‬
•‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫מול‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬
•‫יישומם‬ ‫ואכיפת‬ ‫חזיתות‬ ‫מפרטי‬
•‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫המשתמשים‬ ‫ובטיחות‬ ‫ביטחון‬
•‫חוץ‬ ‫קשרי‬–‫גופים‬ ‫עם‬ ‫וקשר‬ ‫חסויות‬
•‫וייחודיות‬ ‫לבידול‬ ‫זהות‬ ‫ויצירת‬ ‫מיתוג‬ ‫בתהליך‬ ‫השתתפות‬
•‫הרצוי‬ ‫העסקים‬ ‫תמהיל‬ ‫על‬ ‫השפעה‬
•‫חניה‬–‫ושיפורים‬ ‫סידורים‬
•‫והתנועה‬ ‫הנגישות‬ ‫שיפור‬ ‫ייזום‬
•‫קהל‬ ‫למשיכת‬ ‫ופעילויות‬ ‫אירועים‬ ‫ייזום‬
•‫העסקים‬ ‫לשדרוג‬ ‫פרטני‬ ‫עסקי‬ ‫וסיוע‬ ‫לווי‬
‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫להתחדשות‬ ‫מינהלת‬
‫נתניה‬ ‫של‬ ‫הדוגמא‬
‫עקרונות‬
.1‫גיבוש‬‫שנתית‬ ‫תלת‬ ‫פיתוח‬ ‫תוכנית‬‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫במתחם‬ ‫כולל‬ ‫לשדרוג‬,‫והפיכתם‬ ‫בעיר‬ ‫מרכזיים‬ ‫רחובות‬ ‫שיפוץ‬ ‫לרבות‬
‫רחבים‬ ‫לרחובות‬,‫רחוב‬ ‫ריהוט‬‫ומזמין‬ ‫עכשווי‬,‫קירוי‬,‫ופרגולות‬ ‫הצללה‬,‫שילוט‬‫אחיד‬‫וחזיתות‬‫ויפות‬ ‫משודרגות‬.
.2‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫במתחם‬ ‫העיריה‬ ‫אגפי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫פעולתם‬ ‫את‬ ‫מרכזת‬ ‫המינהלת‬.
.3‫יוזמת‬ ‫המינהלת‬‫פעולה‬ ‫שיתופי‬‫עסקיים‬ ‫גופים‬ ‫עם‬ ‫נרחבים‬,‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫הדוק‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫וכמובן‬ ‫ומוסדות‬ ‫ארגונים‬
‫הפרויקט‬ ‫במתחם‬ ‫העסקים‬.
.4‫תכנים‬ ‫תוכנית‬,‫ואטרקציות‬ ‫אירועים‬‫העיר‬ ‫למרכז‬:‫שבוע‬ ‫בסופי‬ ‫שווקים‬,‫במדרחוב‬ ‫אמנות‬ ‫וירידי‬ ‫עתיקות‬ ‫שוק‬,‫סדנאות‬
‫ובשוק‬ ‫בהרצל‬ ‫רחוב‬ ‫ומסיבות‬ ‫במדרחוב‬ ‫פומביות‬ ‫ציור‬.
.5‫תיחזוק‬‫אינטרנט‬ ‫אתר‬‫התושבים‬ ‫וכלל‬ ‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫לדיירי‬ ‫המינהלת‬ ‫בין‬ ‫להידברות‬ ‫ישר‬ ‫קו‬ ‫המהווה‬.
‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫להתחדשות‬ ‫מינהלת‬
‫נתניה‬ ‫של‬ ‫הדוגמא‬‫קראוזה‬ ‫מדרחוב‬
‫אחרי‬ ‫בשוק‬ ‫סככות‬‫לפני‬ ‫בשוק‬ ‫סככות‬
‫בשוק‬ ‫לחזיתות‬ ‫אחיד‬ ‫קירוי‬
‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫להתחדשות‬ ‫מינהלת‬
‫נתניה‬ ‫של‬ ‫הדוגמא‬
‫ציבור‬ ‫משתף‬ ‫ניהולי‬ ‫מערך‬
‫עירייה‬/‫חברה‬
‫כלכלית‬
‫פורום‬
‫מדיניות‬
‫מינהלת‬‫מחזיקי‬ ‫של‬ ‫נבחרת‬ ‫נציגות‬
‫עניין‬
‫העירייה‬ ‫אגפי‬
‫חוץ‬ ‫קשרי‬:‫פרטיים‬ ‫גורמים‬
‫ומוסדיים‬
‫מט‬"‫י‬–‫מרכז‬
‫יזמות‬ ‫טיפוח‬
‫עירייה‬
‫לבחינה‬ ‫ואסטרטגיים‬ ‫כלכליים‬ ‫היבטים‬
.1‫בעיר‬ ‫המסחר‬ ‫היקפי‬ ‫בהגדלת‬ ‫הצורך‬ ‫בחינת‬–‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫הגדרת‬
‫הרלוונטית‬ ‫והאוכלוסייה‬,‫מול‬ ‫אל‬ ‫הקיים‬ ‫המסחר‬ ‫היצע‬ ‫בחינת‬
‫החוסרים‬.
.2‫על‬ ‫הצפויה‬ ‫ההשפעה‬ ‫בחינת‬‫הנדל‬ ‫ומחירי‬ ‫הדיור‬ ‫שוק‬"‫ן‬,‫על‬ ‫בדגש‬
‫ע‬ ‫הנדרש‬ ‫השירותים‬ ‫מערך‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬"‫העירייה‬ ‫י‬–
‫שוכרים‬/‫הדירות‬ ‫בעלי‬
‫צעירים‬/‫מבוגרים‬/‫משפחות‬
.3‫על‬ ‫הצפויה‬ ‫ההשפעה‬ ‫בחינת‬‫הפרטית‬ ‫התחבורתית‬ ‫הנגישות‬
‫ממנו‬ ‫חלק‬ ‫או‬ ‫ראשי‬ ‫תנועה‬ ‫ציר‬ ‫מביטול‬ ‫כתוצאה‬.
.1‫ומבוגרות‬ ‫מוחלשות‬ ‫אוכלוסיות‬
.2‫שינוי‬ ‫להוביל‬ ‫קושי‬
.3‫הישרדות‬ ‫במלחמת‬ ‫עסוקים‬
.4‫אתני‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬
.5‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫לרתום‬ ‫קשה‬
.a‫ב‬ ‫חיים‬"‫שכונה‬:"
-‫הדדית‬ ‫ערבות‬
-‫קהילה‬ ‫מפגשי‬
-‫אווירה‬
.b‫נמוכה‬ ‫מינוע‬ ‫רמת‬
.1‫הוספת‬‫אוכלוסיה‬–‫הקיימת‬ ‫וחיזוק‬
.2‫לפרויקט‬ ‫חיבור‬ ‫יצירת‬:
-‫מהרצל‬ ‫לקטעים‬ ‫בעלות‬ ‫תחושת‬ ‫שתהיה‬
-‫ברחוב‬ ‫שישתמשו‬
-‫שבו‬ ‫והדברים‬ ‫הרחוב‬ ‫את‬ ‫שיתפעלו‬
.1‫קהילתיים‬ ‫קפה‬ ‫בתי‬-‫חללים‬‫שינתנו‬‫לנוער‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬
.2"‫שלי‬ ‫הכיכר‬"
.3‫עץ‬ ‫אמץ‬
.4‫הגדר‬ ‫תחרות‬/‫הקדמית‬ ‫החצר‬(‫להרצל‬ ‫הפנים‬ ‫עם‬)
.5‫דיירים‬ ‫נציגות‬
.6‫בהרצל‬ ‫משמימים‬ ‫בקטעים‬ ‫ספורט‬
‫חלופה‬3
‫המרכזי‬ ‫החוצות‬ ‫מוזיאון‬
‫ותרבות‬ ‫לאומנות‬
‫הרצל‬ ‫שדרות‬,‫אשדוד‬
‫ומהות‬ ‫מטרה‬-‫להשיג‬ ‫רוצים‬ ‫מה‬
•‫אטרקציה‬ ‫שמהווה‬ ‫באופן‬ ‫האורגניים‬ ‫הנכסים‬ ‫והעצמת‬ ‫מינוף‬ ‫הייחודיות‬ ‫מיצוב‬
‫מקומית‬,‫עירוני‬,‫אזורית‬,‫ובינלאומית‬ ‫ארצית‬
‫קהלים‬ ‫של‬ ‫למגוון‬ ‫מגוון‬ ‫מענה‬ ‫ונותן‬
•‫משמעותי‬ ‫מוסף‬ ‫וערך‬ ‫חדשנות‬ ‫המייצר‬ ‫תחומי‬ ‫רב‬ ‫תרבותי‬ ‫רב‬ ‫ותוכן‬ ‫קונספט‬ ‫פיתוח‬
‫לרחוב‬,‫לאזור‬,‫ולתושבים‬ ‫לעיר‬.‫בקיים‬ ‫פוגעת‬ ‫תחרות‬ ‫ולעורר‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬-‫בין‬ ‫מיטבי‬ ‫חיבור‬ ‫יוצר‬
‫לצרכים‬ ‫היצע‬
•‫ופיתוח‬ ‫התכנון‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫המנחה‬ ‫אסטרטגי‬ ‫מיקוד‬ ‫גיבוש‬"‫הרצל‬ ‫שדרות‬ ‫ציר‬"‫ליצירת‬‫עמוד‬
‫מרכזי‬ ‫שדרה‬‫העיר‬ ‫חלקי‬ ‫את‬ ‫המחבר‬‫והרובעים‬‫העיר‬ ‫את‬ ‫ומייצגת‬ ‫ייחודית‬ ‫שהיא‬ ‫אחת‬ ‫לישות‬
‫אשדוד‬
•‫יוצר‬,‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫אסטרטגי‬ ‫יתרון‬ ‫ולאזור‬ ‫לעיר‬ ‫ומבסס‬ ‫מפתח‬
‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫איך‬-‫האסטרטגי‬ ‫השדרה‬ ‫עמוד‬ ‫פיתוח‬
•‫מוצר‬‫והיצע‬
-‫חוצות‬ ‫ואומני‬ ‫לאומנות‬ ‫מרכזית‬ ‫במה‬ ‫המהווה‬ ‫שדרה‬-‫תחומית‬ ‫רב‬ ‫רחוב‬ ‫לתרבות‬ ‫ופלטפורמה‬ ‫רחוב‬.
-‫בעזרת‬ ‫מתחברת‬"‫רוחב‬ ‫צלעות‬(‫צירים‬")‫ובין‬ ‫אל‬"‫והמרכזים‬ ‫הרובעים‬ ‫לב‬"‫שלצידיה‬"‫הרובע‬ ‫של‬ ‫הייחודים‬ ‫הדברים‬ ‫מוצעים‬ ‫בהם‬-
‫מזון‬,‫מסעדות‬,‫קפה‬ ‫בתי‬,‫קניות‬,‫מיסחרים‬ ‫מרכזים‬ ‫חנויות‬,‫ועוד‬
-‫לאורכה‬"‫חוליות‬"‫נושאים‬ ‫מוקדים‬ ‫של‬,‫דוכנים‬,‫במות‬
-‫המבטאים‬ ‫מיבנים‬ ‫חזיתות‬ ‫לצידיה‬"‫אומנות‬( "‫גאודי‬"(‫גלריות‬,‫סטודיו‬ ‫חנויות‬,‫ליצירה‬ ‫חללים‬
,‫משרדים‬,‫מתייחסים‬ ‫ולימודים‬ ‫מוסדות‬,‫תיירותי‬ ‫מסחר‬ ‫ירוקות‬ ‫נושאיות‬ ‫מפגש‬ ‫רחבות‬-‫עירוני‬-‫רלוואנטי‬ ‫מקומי‬
-‫גלאית‬ ‫רב‬ ‫תחומית‬ ‫רב‬ ‫ופעילות‬ ‫תוכן‬ ‫תוכנית‬–‫ערב‬ ‫צהרים‬ ‫בוקר‬-‫יומי‬ ‫בחיתוך‬ ‫לילה‬,‫שבועי‬,‫חודשי‬,‫שנתי‬,‫עונתי‬
-‫תקופתית‬ ‫אירועים‬ ‫תוכנית‬–‫תקופתיות‬ ‫תערוכת‬,‫בינלאומית‬ ‫ארצית‬ ‫מקומית‬ ‫שנתית‬ ‫ביאנלה‬
-‫הוליסטי‬ ‫מיתוג‬–‫רחוב‬ ‫ריהוט‬,‫שילוט‬,‫אוטובוסים‬,‫תאורה‬,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬,‫אוצרים‬ ‫חוברות‬,,‫ממותגים‬ ‫נסיעה‬ ‫כרטיסי‬,‫יומי‬ ‫כרטיס‬,
‫אפליקציה‬,‫מפות‬,‫הדרכות‬
-‫מרכזית‬ ‫מנהלת‬-‫ויחצ‬ ‫ופרסום‬ ‫ומיתוג‬ ‫שיווק‬ ‫הפקה‬ ‫ניהול‬
•‫הפיזי‬ ‫התכנון‬ ‫כל‬,‫התחבורתי‬,‫ההנדסי‬,‫אלו‬ ‫לעקרונות‬ ‫ומענה‬ ‫תרגום‬ ‫ייהיה‬ ‫התשתיתי‬
‫ויזואליות‬ ‫דוגמאות‬
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬
BCV Model
73
# 3: Experience – Ashdod
‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬
BCV Model
74
# 3: Experience – Ashdod
‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬
BCV Model
75
# 3: Experience – Ashdod
‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬
BCV Model
76
# 3: Experience – Ashdod
‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬
BCV Model
77
# 3: Experience – Ashdod
‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬
BCV Model
78
# 3: Experience – Ashdod
‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬
BCV Model
79
# 3: Experience – Ashdod
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
‫מרוויח‬ ‫מי‬‫מפסיד‬ ‫מי‬
)‫ערך‬ ‫(עליך‬ ‫הדירות‬ ‫בעלי‬‫לעיר‬ ‫מחוץ‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬
‫נשמה‬ ‫עם‬ ‫במשהו‬ ‫זוכים‬ - ‫העיר‬ ‫כלל‬‫תושבים‬
‫הטייקונים‬‫פרטיים‬ ‫רכב‬ ‫בעלי‬
)‫רכבים‬ ‫(פחות‬ ‫ונוער‬ ‫ילדים‬‫דירות‬ ‫שוכרי‬
‫שקט‬ - ‫הורים‬‫הרובעים‬ ‫תושבי‬
‫תדמיתי‬ ‫שינוי‬ - ‫תושבים‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫רעש‬
‫הכנסות‬ - ‫העירייה‬‫בעיר‬ ‫התנועה‬ ‫זרימת‬
‫אוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫רעש‬ ‫הפסקת‬)‫(תנועה‬ ‫דרומיות‬ ‫שכונות‬
‫הוותיקים‬ ‫הרבעים‬ ‫תושבי‬‫בעיר‬ ‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫עסקים‬
)‫חדשים‬ ‫תעסוקה‬ ‫(מקומות‬ ‫מועסקים‬
‫בליינים‬
‫צעירים‬
‫קבלנים‬
‫לשינוי‬ ‫חסמים‬‫היעד‬ ‫קהל‬
‫תקציב‬‫השכונות‬ ‫תושבי‬
‫בעיר‬ ‫אחרים‬ ‫כבישים‬ ‫על‬ ‫עומס‬ ‫יצירת‬‫העיר‬ ‫תושבי‬
‫עדיפויות‬ ‫סדר‬‫הסביבה‬ ‫תושבי‬
‫הציבור‬‫שעובדים‬ ‫אנשים‬
‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫חוסר‬‫אשדוד‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬
‫אשדוד‬ ‫עיריית‬
)‫לעיר‬ ‫מחוץ‬ ,‫העיר‬ ‫(מתוך‬ ‫דיור‬ ‫משפרי‬
‫יזמים‬
‫מבוגרת‬ ‫אוכלוסיה‬
‫פרטיים‬ ‫רכבים‬ ‫בעלי‬
‫עסקיים‬ ‫גורמים‬
‫תיירים‬
)‫(חרדים‬ ‫מיוחדות‬ ‫אוכלוסיות‬
**‫בולוורד‬‫לרחוב‬ ‫פונה‬ ‫הבניינים‬ ‫חזית‬
‫מתקדם‬ ‫מודרני‬ ‫רחוב‬‫אחיד‬ ‫עיצוב‬
‫מכובד‬ ‫קניות‬ ‫ומרכז‬ ‫תרבותי‬ ‫מקום‬‫השכונות‬ ‫בתוך‬ ‫נלווים‬ ‫ובילוי‬ ‫מסחר‬ ‫מוקדי‬
‫העיר‬ ‫לרובעי‬ ‫שמחוברים‬ ‫שערים‬‫רחוב‬ ‫ריהוט‬
‫הרחוב‬ ‫במפלס‬ ‫בנויים‬ - ‫חדשים‬ ‫מגורים‬ ‫בנייני‬‫ומים‬ ‫הצללה‬
‫ענק‬ ‫חניון‬"‫הרצל‬ '‫"רח‬ ‫הכתובת‬ ‫את‬ ‫הרצל‬ ‫על‬ ‫לבניינים‬ ‫להעניק‬
‫סינמטק‬‫רמזורים‬ ‫במקום‬ ‫כיכרות‬
‫מגדלים‬ ‫ולא‬ ‫מבנים‬‫בוטיק‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬
‫רמזורים‬ ‫ללא‬ ‫רחוב‬‫מים‬ ‫מזרקות‬ ,‫סביבתי‬ ‫פיסול‬
**‫לאנשים‬ ‫והשדרה‬ - ‫הקרקע‬ ‫תת‬ ‫במפלס‬ ‫יסעו‬ ‫הרכב‬ ‫כלי‬‫רחוב‬ ‫אמנות‬ ,‫ופנאי‬ ‫תרבות‬ ‫פעילות‬
**‫האוכלוסיה‬ ‫שכבות‬ ‫לכל‬ ‫עסקים‬ ‫תמהיל‬‫חשמלית‬ ‫רכבת‬
****‫הרובעים‬ ‫לתוך‬ ‫חופשיים‬ ‫מעברים‬"‫"ירוק‬ ‫צביון‬
***)‫פשע‬ ‫(מניעת‬ ‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫תאורה‬‫רחבות‬ ‫מדרכות‬
‫צעירים‬ ‫זוגות‬ - ‫אוכלוסיה‬ ‫עירוב‬‫אופניים‬ ‫שבילי‬
**‫הותיקים‬ ‫הרובעים‬ ‫חידוש‬‫תדירים‬ ‫חציה‬ ‫מעברי‬
‫ברובעים‬ ‫המסחריים‬ ‫למרכזים‬ ‫וקרובות‬ ‫מקורות‬ ‫אוטובוס‬ ‫תחנות‬
‫שיהיה‬ ‫רוצים‬ ‫מה‬
.1‫גיבוש‬2‫קונספטואליות‬ ‫חלופות‬.
.2‫בעירייה‬ ‫והפרויקט‬ ‫העירוניות‬ ‫להטמעת‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫גיבוש‬.
.3‫הציבור‬ ‫בקרב‬ ‫והטמעה‬ ‫התושבים‬ ‫לשיתוף‬ ‫קהילתית‬ ‫תכנית‬.
.4‫ומיתוג‬ ‫מיצוב‬.
.1‫הפיכת‬‫ציר‬‫למרחב‬
.2‫ציבוריים‬ ‫מוקדים‬ ‫יצירת‬
.3‫הבינוי‬ ‫ארגון‬
.4‫תנועה‬ ‫חיבורי‬ ‫פתיחת‬
מצגת היום השני והשלישי
.1‫הבחירה‬ ‫חופש‬
.2‫בטוח‬ ‫הרחוב‬
.3‫וקישוריות‬ ‫נגישות‬
.4‫השכונות‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬
.5‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫גמישות‬
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
3.0‫מ‬'
‫מדרכה‬
3.253.25
‫מסלול‬
3.5‫מ‬'
‫מפרדה‬
4.0‫מ‬'
BRT
6.5‫מ‬'
‫מסלול‬
3.0‫מ‬'
‫שביל‬
‫אופניים‬
5.0‫מ‬'
‫מדרכה‬
2.0‫מ‬'
‫חניה‬+
‫שורת‬
‫עצים‬
‫קיימת‬
4.0‫מ‬'
BRT
‫בצומת‬ ‫חתך‬
‫מ‬'5.0
‫מדרכה‬
+‫קיימת‬ ‫עצים‬ ‫שורת‬
6.5‫מ‬'
‫מסלול‬
7.0‫מ‬'
‫מת‬"‫צ‬
4.0‫מ‬'
‫מפרדה‬
‫תחנה‬
2.0‫מ‬'
‫מפרדה‬
9.5‫מ‬'
‫מסלול‬
3.0‫מ‬'
‫אופניים‬ ‫שביל‬
5.0‫מ‬'
‫מדרכה‬
‫דרך‬ ‫בקטע‬ ‫חתך‬
2.0‫מ‬'
‫חניה‬
42‫מ‬'
42‫מ‬'
‫המטרות‬
.1‫העירייה‬ ‫ואגפי‬ ‫במנהלות‬ ‫והמדיניות‬ ‫התפיסה‬ ‫הטמעת‬,‫עירוניות‬ ‫חברות‬
‫הגורמים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫בתכניות‬ ‫הטמעתן‬ ‫וכן‬ ‫ונבחרים‬.
.2‫התושבים‬ ‫חשיפת‬,‫יזמים‬,‫ולמדיניות‬ ‫לתפיסה‬ ‫עניין‬ ‫ובעלי‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬.
.3‫יצירת‬‫אופרטיביות‬ ‫הנחיות‬‫מחייבות‬‫התפיסה‬ ‫קידום‬ ‫שיאפשרו‬
‫והמדיניות‬‫זמן‬ ‫לאורך‬.
.4‫יצירת‬‫כלים‬‫שיאפשרו‬‫אכיפה‬‫זמן‬ ‫לאורך‬.
.5‫התכנון‬ ‫מדיניות‬ ‫בישום‬ ‫והעיריה‬ ‫התושבים‬ ‫בין‬ ‫לשיתוף‬ ‫מנגנון‬ ‫בניית‬
‫ציבור‬ ‫משתף‬ ‫ניהולי‬ ‫מערך‬
‫עירייה‬/‫חברה‬
‫כלכלית‬
‫פורום‬
‫מדיניות‬
‫מינהלת‬‫של‬ ‫נבחרת‬ ‫נציגות‬
‫עניין‬ ‫מחזיקי‬
‫העירייה‬ ‫אגפי‬
‫חוץ‬ ‫קשרי‬:‫גורמים‬
‫ומוסדיים‬ ‫פרטיים‬
‫מט‬"‫י‬–‫מרכז‬
‫יזמות‬ ‫טיפוח‬
‫עירייה‬
‫מינהלת‬‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫להתחדשות‬
‫נתניה‬ ‫של‬ ‫הדוגמא‬
‫עקרונות‬
.1‫גיבוש‬‫תוכנית‬‫שנתית‬ ‫תלת‬ ‫פיתוח‬‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫במתחם‬ ‫כולל‬ ‫לשדרוג‬,‫שיפוץ‬ ‫לרבות‬
‫והפיכתם‬ ‫בעיר‬ ‫מרכזיים‬ ‫רחובות‬‫רחבים‬ ‫לרחובות‬,‫רחוב‬ ‫ריהוט‬‫ומזמין‬ ‫עכשווי‬,‫קירוי‬,
‫ופרגולות‬ ‫הצללה‬,‫שילוט‬‫אחיד‬‫וחזיתות‬‫ויפות‬ ‫משודרגות‬.
.2‫המינהלת‬‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫במתחם‬ ‫העיריה‬ ‫אגפי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫פעולתם‬ ‫את‬ ‫מרכזת‬.
.3‫המינהלת‬‫יוזמת‬‫פעולה‬ ‫שיתופי‬‫עסקיים‬ ‫גופים‬ ‫עם‬ ‫נרחבים‬,‫וכמובן‬ ‫ומוסדות‬ ‫ארגונים‬
‫הפרויקט‬ ‫במתחם‬ ‫העסקים‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫הדוק‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬.
.4‫תוכנית‬‫תכנים‬,‫ואטרקציות‬ ‫אירועים‬‫העיר‬ ‫למרכז‬:‫שבוע‬ ‫בסופי‬ ‫שווקים‬,‫עתיקות‬ ‫שוק‬
‫במדרחוב‬ ‫אמנות‬ ‫וירידי‬,‫ובשוק‬ ‫בהרצל‬ ‫רחוב‬ ‫ומסיבות‬ ‫במדרחוב‬ ‫פומביות‬ ‫ציור‬ ‫סדנאות‬.
.5‫תיחזוק‬‫אינטרנט‬ ‫אתר‬‫בין‬ ‫להידברות‬ ‫ישר‬ ‫קו‬ ‫המהווה‬‫המינהלת‬‫וכלל‬ ‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫לדיירי‬
‫התושבים‬.
‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫להתחדשות‬ ‫מינהלת‬
‫נתניה‬ ‫של‬ ‫הדוגמא‬‫קראוזה‬ ‫מדרחוב‬
‫אחרי‬ ‫בשוק‬ ‫סככות‬‫לפני‬ ‫בשוק‬ ‫סככות‬
‫בשוק‬ ‫לחזיתות‬ ‫אחיד‬ ‫קירוי‬
‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫להתחדשות‬ ‫מינהלת‬
‫נתניה‬ ‫של‬ ‫הדוגמא‬
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬
BCV Model
104
# 3: Experience – Ashdod
‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬
BCV Model
105
# 3: Experience – Ashdod
‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬
BCV Model
106
# 3: Experience – Ashdod
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
‫לעיר‬ ‫ראשית‬ ‫כניסה‬–‫רחבים‬ ‫כבישים‬,‫שוממה‬ ‫מפרדה‬,‫בנויות‬ ‫לא‬ ‫דפנות‬
‫הקרקע‬ ‫של‬ ‫אדיר‬ ‫ובזבוז‬
‫הדרך‬ ‫של‬ ‫אחת‬ ‫בדופן‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫ובניה‬ ‫המפרדה‬ ‫של‬ ‫נופי‬ ‫טיפוח‬‫מפגעים‬ ‫והסרת‬ ‫הנופי‬ ‫הטיפוח‬ ‫והמשך‬ ‫הדרך‬ ‫של‬ ‫השניה‬ ‫בדופן‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫בניה‬ ‫המשך‬-
‫בדרך‬ ‫משתמשים‬ ‫אנשים‬
‫אנשים‬ ‫יותר‬–‫עסקים‬ ‫יותר‬,‫ציבורית‬ ‫לתחבורה‬ ‫והכנה‬ ‫הרחוב‬ ‫פיתוח‬ ‫המשך‬
‫אנשים‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫עסקים‬ ‫יותר‬-‫ומגורים‬ ‫משרדים‬ ‫כולל‬ ‫מעורב‬ ‫לשימוש‬ ‫בניה‬ ‫המשך‬,
‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫פיתוח‬.‫ותוסס‬ ‫חי‬ ‫לרחוב‬ ‫מטופח‬ ‫לא‬ ‫מכביש‬ ‫הפכה‬ ‫לעיר‬ ‫הכניסה‬
‫עסקים‬ ‫יותר‬ ‫ועוד‬ ‫אנשים‬ ‫יותר‬–‫ושינתה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫עברה‬ ‫לעיר‬ ‫הכניסה‬
‫העיר‬ ‫של‬ ‫והתדמית‬ ‫הכלכלה‬ ‫את‬ ‫המחזק‬ ‫אטרקטיבי‬ ‫למקום‬ ‫פנים‬
‫תחום‬ ‫בכל‬ ‫ציין‬ ‫שהציבור‬ ‫היתרונות‬ ‫את‬ ‫איחדנו‬
‫לכדי‬
.1‫בו‬ ‫שיש‬ ‫כעירוני‬ ‫רחוב‬ ‫הרצל‬ ‫רחוב‬"‫תחושה‬
‫מקום‬ ‫של‬"
.2‫הרובעים‬ ‫בין‬ ‫קשר‬
.3‫הקשר‬ ‫צירי‬ ‫על‬ ‫המוקדים‬ ‫פיתוח‬
.4‫לרחוב‬ ‫תכנים‬ ‫הכנסת‬
.5‫עירוני‬ ‫בינוי‬
.6‫שייכות‬ ‫תחושת‬
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
Exhibition road‫לפני‬‫אחרי‬
‫ירושלים‬ ‫יפו‬ ‫רחוב‬
‫לפני‬
מצגת היום השני והשלישי
‫הראשי‬ ‫הרחוב‬‫בזכרון‬
‫יעקב‬
‫לפני‬
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
3.0‫מ‬'
‫מדרכה‬
3.253.25
‫מסלול‬
3.5‫מ‬'
‫מפרדה‬
4.0‫מ‬'
BRT
6.5‫מ‬'
‫מסלול‬
3.0‫מ‬'
‫שביל‬
‫אופניים‬
5.0‫מ‬'
‫מדרכה‬
2.0‫מ‬'
‫חניה‬+
‫עצים‬ ‫שורת‬
‫קיימת‬
4.0‫מ‬'
BRT
‫בצומת‬ ‫חתך‬
‫מ‬'5.0
‫מדרכה‬
+‫קיימת‬ ‫עצים‬ ‫שורת‬
6.5‫מ‬'
‫מסלול‬
7.0‫מ‬'
‫מת‬"‫צ‬
4.0‫מ‬'
‫מפרדה‬
‫תחנה‬
2.0‫מ‬'
‫מפרדה‬
9.5‫מ‬'
‫מסלול‬
3.0‫מ‬'
‫אופניים‬ ‫שביל‬
5.0‫מ‬'
‫מדרכה‬
‫דרך‬ ‫בקטע‬ ‫חתך‬
2.0‫מ‬'
‫חניה‬
42‫מ‬'
42‫מ‬'
‫הרצל‬ ‫ברחוב‬ ‫עקרוני‬ ‫חתך‬
3.0‫מ‬'
‫מדרכה‬
6.0‫מ‬'
‫מסלול‬
6.0‫מ‬'3.0‫מ‬'
‫מסלול‬
2.5‫מ‬'
‫מפרדה‬
‫תחנה‬
3.0‫מ‬'
‫מפרדה‬
7.0‫מ‬'
‫מת‬"‫צ‬
11.5‫מ‬'‫שביל‬
‫אופניים‬
‫שדרה‬
42‫מ‬'
‫רח‬'‫הרצל‬
‫רח‬'‫הרצל‬
‫רח‬'‫ציון‬ ‫שבי‬
‫רח‬'‫ציון‬ ‫שבי‬
‫ניצב‬ ‫ברחוב‬ ‫עקרוני‬ ‫חתך‬-‫א‬ ‫חלופה‬'
4.0‫מ‬'2.0‫מ‬'2.0‫מ‬'4.0‫מ‬'3.0‫מ‬'4.0‫מ‬'2.0‫מ‬'4.0‫מ‬'
‫נתיב‬ ‫חניה‬ ‫אופניים‬ ‫מדרכה‬‫מיפרדה‬‫מדרכה‬ ‫חניה‬ ‫נתיב‬
27‫מ‬'
‫ניצב‬ ‫ברחוב‬ ‫עקרוני‬ ‫חתך‬-‫ב‬ ‫חלופה‬'
4.0‫מ‬'2.0‫מ‬'2.0‫מ‬'3.5‫מ‬'3.5‫מ‬'2.0‫מ‬'4.0‫מ‬'
‫נתיב‬ ‫חניה‬ ‫אופניים‬ ‫מדרכה‬‫נתיב‬‫מדרכה‬ ‫חניה‬
23‫מ‬'
‫הרצל‬ ‫ברחוב‬ ‫עקרוני‬ ‫חתך‬-‫חלופה‬
4.0‫מ‬'
‫מדרכה‬
6.5‫מ‬'
‫מסלול‬
2.0‫מ‬'
‫חניה‬
3.0‫מ‬'
‫מפרדה‬
7.0‫מ‬'
‫מת‬"‫צ‬
10.0‫מ‬'‫שביל‬
‫אופניים‬
‫שדרה‬
32.5‫מ‬'
‫רח‬'‫הרצל‬
‫רח‬'‫הרצל‬
‫רח‬'‫ציון‬ ‫שבי‬ ‫רח‬'‫ציון‬ ‫שבי‬
1 de 134

Recomendados

Sustainable Transportation and Landuse Combined por
Sustainable Transportation and Landuse CombinedSustainable Transportation and Landuse Combined
Sustainable Transportation and Landuse CombinedDaniel Gat
214 vistas39 diapositivas
CUD Seoul - Smart Transportation Program por
CUD Seoul - Smart Transportation ProgramCUD Seoul - Smart Transportation Program
CUD Seoul - Smart Transportation ProgramShane Mitchell
2.2K vistas32 diapositivas
26 Disruptive & Technology Trends 2016 - 2018 por
26 Disruptive & Technology Trends 2016 - 201826 Disruptive & Technology Trends 2016 - 2018
26 Disruptive & Technology Trends 2016 - 2018Brian Solis
2.8M vistas74 diapositivas
The Race to 2021: The State of Autonomous Vehicles and a "Who's Who" of Indus... por
The Race to 2021: The State of Autonomous Vehicles and a "Who's Who" of Indus...The Race to 2021: The State of Autonomous Vehicles and a "Who's Who" of Indus...
The Race to 2021: The State of Autonomous Vehicles and a "Who's Who" of Indus...Altimeter, a Prophet Company
738.1K vistas123 diapositivas
מצגת היום השני והשלישי por
מצגת היום השני והשלישימצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישיMerhavMIU
335 vistas139 diapositivas
מצגת הסיכום של ימי השאררט באשדוד por
מצגת הסיכום של ימי השאררט באשדודמצגת הסיכום של ימי השאררט באשדוד
מצגת הסיכום של ימי השאררט באשדודMerhavMIU
345 vistas134 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a מצגת היום השני והשלישי

מצגת מפגש-ראשון-ושני por
מצגת מפגש-ראשון-ושנימצגת מפגש-ראשון-ושני
מצגת מפגש-ראשון-ושניMerhavMIU
545 vistas18 diapositivas
מצע מקוצר por
מצע מקוצרמצע מקוצר
מצע מקוצרAmit Morgenbesser
351 vistas7 diapositivas
Tel aviv sustainable mobility plan report 1 2018 por
Tel aviv sustainable mobility plan report 1 2018Tel aviv sustainable mobility plan report 1 2018
Tel aviv sustainable mobility plan report 1 2018Marcos Szeinuk
21 vistas73 diapositivas
למצגת בנושא עתיד שכונת נווה צדק por
למצגת בנושא עתיד שכונת נווה צדקלמצגת בנושא עתיד שכונת נווה צדק
למצגת בנושא עתיד שכונת נווה צדקNoemi Seroussi
420 vistas22 diapositivas
מצגת דיור ניצן הורוביץ por
מצגת דיור ניצן הורוביץמצגת דיור ניצן הורוביץ
מצגת דיור ניצן הורוביץomereshef
840 vistas36 diapositivas
Jerusalem por
JerusalemJerusalem
Jerusalemwasserman
847 vistas43 diapositivas

Similar a מצגת היום השני והשלישי(20)

מצגת מפגש-ראשון-ושני por MerhavMIU
מצגת מפגש-ראשון-ושנימצגת מפגש-ראשון-ושני
מצגת מפגש-ראשון-ושני
MerhavMIU545 vistas
Tel aviv sustainable mobility plan report 1 2018 por Marcos Szeinuk
Tel aviv sustainable mobility plan report 1 2018Tel aviv sustainable mobility plan report 1 2018
Tel aviv sustainable mobility plan report 1 2018
Marcos Szeinuk21 vistas
למצגת בנושא עתיד שכונת נווה צדק por Noemi Seroussi
למצגת בנושא עתיד שכונת נווה צדקלמצגת בנושא עתיד שכונת נווה צדק
למצגת בנושא עתיד שכונת נווה צדק
Noemi Seroussi420 vistas
מצגת דיור ניצן הורוביץ por omereshef
מצגת דיור ניצן הורוביץמצגת דיור ניצן הורוביץ
מצגת דיור ניצן הורוביץ
omereshef840 vistas
Jerusalem por wasserman
JerusalemJerusalem
Jerusalem
wasserman847 vistas
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2 por MerhavMIU
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2
MerhavMIU741 vistas
Cities, municipalities and urban economy por Yogev Sharvit
Cities, municipalities and urban economyCities, municipalities and urban economy
Cities, municipalities and urban economy
Yogev Sharvit566 vistas
פיתוח בר קיימא ביקורות por guestfad44c
פיתוח בר קיימא ביקורותפיתוח בר קיימא ביקורות
פיתוח בר קיימא ביקורות
guestfad44c245 vistas
Tel aviv sustainable mobility plan report 2 2018 por Marcos Szeinuk
Tel aviv sustainable mobility plan report 2 2018Tel aviv sustainable mobility plan report 2 2018
Tel aviv sustainable mobility plan report 2 2018
Marcos Szeinuk47 vistas
Local Economic Development (LED) and Urbanism for the Israeli Mayors' Institu... por Nachman Shelef
Local Economic Development (LED) and Urbanism for the Israeli Mayors' Institu...Local Economic Development (LED) and Urbanism for the Israeli Mayors' Institu...
Local Economic Development (LED) and Urbanism for the Israeli Mayors' Institu...
Nachman Shelef518 vistas
מצגת הטבעת הירוקה por Noemi Seroussi
מצגת הטבעת הירוקהמצגת הטבעת הירוקה
מצגת הטבעת הירוקה
Noemi Seroussi360 vistas
Tel-Aviv Plans por ylerman
Tel-Aviv PlansTel-Aviv Plans
Tel-Aviv Plans
ylerman1.4K vistas
תכנית אב שפירא - פרקים 15-12  por Noemi Seroussi
תכנית אב שפירא - פרקים 15-12 תכנית אב שפירא - פרקים 15-12 
תכנית אב שפירא - פרקים 15-12 
Noemi Seroussi537 vistas
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד por MerhavMIU
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדודתכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד
MerhavMIU1.5K vistas
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד por MerhavMIU
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדודתכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד
MerhavMIU1.6K vistas

Más de MerhavMIU

המיזם המשותף - קרית גת por
המיזם המשותף - קרית גתהמיזם המשותף - קרית גת
המיזם המשותף - קרית גתMerhavMIU
1.9K vistas100 diapositivas
המעבדה להעצמה עירונית - בת ים por
המעבדה להעצמה עירונית - בת יםהמעבדה להעצמה עירונית - בת ים
המעבדה להעצמה עירונית - בת יםMerhavMIU
882 vistas148 diapositivas
המעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמל por
המעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמלהמעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמל
המעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמלMerhavMIU
1K vistas138 diapositivas
המעבדה להעצמה עירונית למנכל משהבש 2013 por
המעבדה להעצמה עירונית למנכל משהבש 2013המעבדה להעצמה עירונית למנכל משהבש 2013
המעבדה להעצמה עירונית למנכל משהבש 2013MerhavMIU
1.6K vistas100 diapositivas
מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1 por
מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1 מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1
מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1 MerhavMIU
739 vistas34 diapositivas
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050 por
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050MerhavMIU
896 vistas31 diapositivas

Más de MerhavMIU(20)

המיזם המשותף - קרית גת por MerhavMIU
המיזם המשותף - קרית גתהמיזם המשותף - קרית גת
המיזם המשותף - קרית גת
MerhavMIU1.9K vistas
המעבדה להעצמה עירונית - בת ים por MerhavMIU
המעבדה להעצמה עירונית - בת יםהמעבדה להעצמה עירונית - בת ים
המעבדה להעצמה עירונית - בת ים
MerhavMIU882 vistas
המעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמל por MerhavMIU
המעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמלהמעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמל
המעבדה להעצמה עירונית - טירת הכרמל
MerhavMIU1K vistas
המעבדה להעצמה עירונית למנכל משהבש 2013 por MerhavMIU
המעבדה להעצמה עירונית למנכל משהבש 2013המעבדה להעצמה עירונית למנכל משהבש 2013
המעבדה להעצמה עירונית למנכל משהבש 2013
MerhavMIU1.6K vistas
מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1 por MerhavMIU
מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1 מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1
מצגת פתחה-לישראל-עירונית-חלק-1.pdf1
MerhavMIU739 vistas
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050 por MerhavMIU
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050
MerhavMIU896 vistas
סדנא 8 por MerhavMIU
סדנא 8סדנא 8
סדנא 8
MerhavMIU1.1K vistas
סדנא 7 por MerhavMIU
סדנא 7סדנא 7
סדנא 7
MerhavMIU642 vistas
חוברת סדנא 6 por MerhavMIU
חוברת סדנא 6חוברת סדנא 6
חוברת סדנא 6
MerhavMIU629 vistas
TOC MIU 2014 por MerhavMIU
TOC MIU 2014TOC MIU 2014
TOC MIU 2014
MerhavMIU426 vistas
חוברת סדנא 5 סופי por MerhavMIU
חוברת סדנא 5  סופיחוברת סדנא 5  סופי
חוברת סדנא 5 סופי
MerhavMIU904 vistas
חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4 por MerhavMIU
חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4
חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4
MerhavMIU807 vistas
חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4 por MerhavMIU
חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4
חוברת מכון-ראשי-ערים-סדנא-4
MerhavMIU523 vistas
עמותת המרחב סדנא 3 por MerhavMIU
עמותת המרחב  סדנא 3עמותת המרחב  סדנא 3
עמותת המרחב סדנא 3
MerhavMIU956 vistas
חוברת סדנא 2_סופי_21-10-10 por MerhavMIU
חוברת סדנא 2_סופי_21-10-10חוברת סדנא 2_סופי_21-10-10
חוברת סדנא 2_סופי_21-10-10
MerhavMIU642 vistas
חוברת סדנא 1 מכון ראשי ערים por MerhavMIU
חוברת סדנא 1 מכון ראשי עריםחוברת סדנא 1 מכון ראשי ערים
חוברת סדנא 1 מכון ראשי ערים
MerhavMIU1.2K vistas
הצוות הכלכלי - מסקנות המחקר וסט כלים כלכליים לקידום התחדשות עירונית por MerhavMIU
הצוות הכלכלי - מסקנות המחקר וסט כלים כלכליים לקידום התחדשות עירוניתהצוות הכלכלי - מסקנות המחקר וסט כלים כלכליים לקידום התחדשות עירונית
הצוות הכלכלי - מסקנות המחקר וסט כלים כלכליים לקידום התחדשות עירונית
MerhavMIU435 vistas
מהנדס העיר אשדוד תחבורה והתחדשות עירונית רחוב הרצל אשדוד por MerhavMIU
מהנדס העיר אשדוד  תחבורה והתחדשות עירונית רחוב הרצל אשדודמהנדס העיר אשדוד  תחבורה והתחדשות עירונית רחוב הרצל אשדוד
מהנדס העיר אשדוד תחבורה והתחדשות עירונית רחוב הרצל אשדוד
MerhavMIU3.3K vistas
התחדשות עירונית - תל אביב por MerhavMIU
התחדשות עירונית - תל אביבהתחדשות עירונית - תל אביב
התחדשות עירונית - תל אביב
MerhavMIU337 vistas
התחדשות עירונית - ראשון לציון por MerhavMIU
התחדשות עירונית - ראשון לציוןהתחדשות עירונית - ראשון לציון
התחדשות עירונית - ראשון לציון
MerhavMIU737 vistas

מצגת היום השני והשלישי

 • 1. ‫הרצל‬ ‫רחוב‬ ‫להתחדשות‬ ‫שאררט‬ ‫עירוני‬ ‫לרחוב‬ ‫תנועה‬ ‫מעורק‬
 • 7. ‫מרוויח‬ ‫מי‬‫מפסיד‬ ‫מי‬ )‫ערך‬ ‫(עליך‬ ‫הדירות‬ ‫בעלי‬‫לעיר‬ ‫מחוץ‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬ ‫נשמה‬ ‫עם‬ ‫במשהו‬ ‫זוכים‬ - ‫העיר‬ ‫כלל‬‫תושבים‬ ‫הטייקונים‬‫פרטיים‬ ‫רכב‬ ‫בעלי‬ )‫רכבים‬ ‫(פחות‬ ‫ונוער‬ ‫ילדים‬‫דירות‬ ‫שוכרי‬ ‫שקט‬ - ‫הורים‬‫הרובעים‬ ‫תושבי‬ ‫תדמיתי‬ ‫שינוי‬ - ‫תושבים‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫רעש‬ ‫הכנסות‬ - ‫העירייה‬‫בעיר‬ ‫התנועה‬ ‫זרימת‬ ‫אוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫רעש‬ ‫הפסקת‬)‫(תנועה‬ ‫דרומיות‬ ‫שכונות‬ ‫הוותיקים‬ ‫הרבעים‬ ‫תושבי‬‫בעיר‬ ‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫עסקים‬ )‫חדשים‬ ‫תעסוקה‬ ‫(מקומות‬ ‫מועסקים‬ ‫בליינים‬ ‫צעירים‬ ‫קבלנים‬
 • 8. ‫שינוי‬‫ל‬ ‫חסמים‬‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫תקציב‬‫השכונות‬ ‫תושבי‬ ‫בעיר‬ ‫אחרים‬ ‫כבישים‬ ‫על‬ ‫עומס‬ ‫יצירת‬‫העיר‬ ‫תושבי‬ ‫עדיפויות‬ ‫סדר‬‫הסביבה‬ ‫תושבי‬ ‫הציבור‬‫שעובדים‬ ‫אנשים‬ ‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫חוסר‬‫אשדוד‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬ ‫אשדוד‬ ‫עיריית‬ )‫לעיר‬ ‫מחוץ‬ ,‫העיר‬ ‫(מתוך‬ ‫דיור‬ ‫משפרי‬ ‫יזמים‬ ‫מבוגרת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫פרטיים‬ ‫רכבים‬ ‫בעלי‬ ‫עסקיים‬ ‫גורמים‬ ‫תיירים‬ )‫(חרדים‬ ‫מיוחדות‬ ‫אוכלוסיות‬
 • 9. **‫בולוורד‬‫לרחוב‬ ‫פונה‬ ‫הבניינים‬ ‫חזית‬ ‫מתקדם‬ ‫מודרני‬ ‫רחוב‬‫אחיד‬ ‫עיצוב‬ ‫מכובד‬ ‫קניות‬ ‫ומרכז‬ ‫תרבותי‬ ‫מקום‬‫השכונות‬ ‫בתוך‬ ‫נלווים‬ ‫ובילוי‬ ‫מסחר‬ ‫מוקדי‬ ‫העיר‬ ‫לרובעי‬ ‫שמחוברים‬ ‫שערים‬‫רחוב‬ ‫ריהוט‬ ‫הרחוב‬ ‫במפלס‬ ‫בנויים‬ - ‫חדשים‬ ‫מגורים‬ ‫בנייני‬‫ומים‬ ‫הצללה‬ ‫ענק‬ ‫חניון‬"‫הרצל‬ '‫"רח‬ ‫הכתובת‬ ‫את‬ ‫הרצל‬ ‫על‬ ‫לבניינים‬ ‫להעניק‬ ‫סינמטק‬‫רמזורים‬ ‫במקום‬ ‫כיכרות‬ ‫מגדלים‬ ‫ולא‬ ‫מבנים‬‫בוטיק‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫רמזורים‬ ‫ללא‬ ‫רחוב‬‫מים‬ ‫מזרקות‬ ,‫סביבתי‬ ‫פיסול‬ **‫לאנשים‬ ‫והשדרה‬ - ‫הקרקע‬ ‫תת‬ ‫במפלס‬ ‫יסעו‬ ‫הרכב‬ ‫כלי‬‫רחוב‬ ‫אמנות‬ ,‫ופנאי‬ ‫תרבות‬ ‫פעילות‬ **‫האוכלוסיה‬ ‫שכבות‬ ‫לכל‬ ‫עסקים‬ ‫תמהיל‬‫חשמלית‬ ‫רכבת‬ ****‫הרובעים‬ ‫לתוך‬ ‫חופשיים‬ ‫מעברים‬"‫"ירוק‬ ‫צביון‬ ***)‫פשע‬ ‫(מניעת‬ ‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫תאורה‬‫רחבות‬ ‫מדרכות‬ ‫צעירים‬ ‫זוגות‬ - ‫אוכלוסיה‬ ‫עירוב‬‫אופניים‬ ‫שבילי‬ **‫הותיקים‬ ‫הרובעים‬ ‫חידוש‬‫תדירים‬ ‫חציה‬ ‫מעברי‬ ‫ברובעים‬ ‫המסחריים‬ ‫למרכזים‬ ‫וקרובות‬ ‫מקורות‬ ‫אוטובוס‬ ‫תחנות‬ ‫שיהיה‬ ‫רוצים‬ ‫מה‬
 • 11. .1‫גיבוש‬2‫קונספטואליות‬ ‫חלופות‬. .2‫בעירייה‬ ‫והפרויקט‬ ‫העירוניות‬ ‫להטמעת‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫גיבוש‬. .3‫הציבור‬ ‫בקרב‬ ‫והטמעה‬ ‫התושבים‬ ‫לשיתוף‬ ‫קהילתית‬ ‫תכנית‬. .4‫ומיתוג‬ ‫מיצוב‬.
 • 12. .1‫למרחב‬ ‫ציר‬ ‫הפיכת‬ .2‫ציבוריים‬ ‫מוקדים‬ ‫יצירת‬ .3‫הבינוי‬ ‫ארגון‬ .4‫תנועה‬ ‫חיבורי‬ ‫פתיחת‬
 • 15. .1‫הבחירה‬ ‫חופש‬ .2‫בטוח‬ ‫הרחוב‬ .3‫וקישוריות‬ ‫נגישות‬ .4‫השכונות‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬ .5‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫גמישות‬
 • 18. 3.0‫מ‬' ‫מדרכה‬ 3.253.25 ‫מסלול‬ 3.5‫מ‬' ‫מפרדה‬ 4.0‫מ‬' BRT 6.5‫מ‬' ‫מסלול‬ 3.0‫מ‬' ‫שביל‬ ‫אופניים‬ 5.0‫מ‬' ‫מדרכה‬ 2.0‫מ‬' ‫חניה‬+ ‫עצים‬ ‫שורת‬ ‫קיימת‬ 4.0‫מ‬' BRT ‫בצומת‬ ‫חתך‬ ‫מ‬'5.0 ‫מדרכה‬ +‫קיימת‬ ‫עצים‬ ‫שורת‬ 6.5‫מ‬' ‫מסלול‬ 7.0‫מ‬' ‫מת‬"‫צ‬ 4.0‫מ‬' ‫מפרדה‬ ‫תחנה‬ 2.0‫מ‬' ‫מפרדה‬ 9.5‫מ‬' ‫מסלול‬ 3.0‫מ‬' ‫אופניים‬ ‫שביל‬ 5.0‫מ‬' ‫מדרכה‬ ‫דרך‬ ‫בקטע‬ ‫חתך‬ 2.0‫מ‬' ‫חניה‬ 42‫מ‬' 42‫מ‬'
 • 19. ‫המטרות‬ .1"‫חלחול‬"‫העירייה‬ ‫ואגפי‬ ‫במנהלות‬ ‫והמדיניות‬ ‫התפיסה‬,‫חברות‬ ‫הגורמים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫בתכניות‬ ‫הטמעתן‬ ‫וכן‬ ‫ונבחרים‬ ‫עירוניות‬. .2‫התושבים‬ ‫חשיפת‬,‫יזמים‬,‫לתפיסה‬ ‫עניין‬ ‫ובעלי‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ולמדיניות‬. .3‫יצירת‬‫אופרטיביות‬ ‫הנחיות‬‫מחייבות‬‫התפיסה‬ ‫קידום‬ ‫שיאפשרו‬ ‫והמדיניות‬‫זמן‬ ‫לאורך‬. .4‫יצירת‬‫כלים‬‫שיאפשרו‬‫אכיפה‬‫זמן‬ ‫לאורך‬.
 • 20. ‫המטרה‬‫הכלים‬ "‫חלחול‬"‫והמדיניות‬ ‫התפיסה‬ ‫העבודה‬ ‫בתכניות‬ ‫והטמעה‬ ‫בעירייה‬ ‫העירייה‬ ‫ואגפי‬ ‫למנהלות‬ ‫והדרכה‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬,‫ונבחרים‬ ‫עירוניות‬ ‫חברות‬:‫מהי‬ ‫עירוניות‬?‫העירוניות‬ ‫מרכיבי‬?‫מהגורמים‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫העירוניות‬ ‫משמעות‬... ‫העיר‬ ‫של‬ ‫המתאר‬ ‫בתכנית‬ ‫התפיסה‬ ‫הטמעת‬ ‫הנושאיות‬ ‫האב‬ ‫תכניות‬ ‫התאמת‬ ‫בחינת‬(‫חינוך‬,‫תרבות‬,‫וכו‬ ‫החוף‬ ‫טיילת‬') ‫העירונית‬ ‫לתפיסה‬. ‫העירונית‬ ‫לתפיסה‬ ‫המפורטות‬ ‫התכניות‬ ‫התאמת‬ ‫בחינת‬. ‫העירייה‬ ‫ליחידות‬ ‫תקציב‬ ‫מקושרות‬ ‫עבודה‬ ‫תכניות‬ ‫הכנת‬
 • 21. ‫המטרה‬‫הכלים‬ ‫התושבים‬ ‫חשיפת‬,‫יזמים‬,‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ולמדיניות‬ ‫לתפיסה‬ ‫עניין‬ ‫ובעלי‬ ‫פינוי‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫יזמים‬ ‫מול‬ ‫תושבים‬ ‫ליווי‬ ‫של‬ ‫מנגנון‬ ‫בניית‬-‫בינוי‬ ‫והסברה‬ ‫פרסום‬ ‫ופעולות‬ ‫מיתוג‬ ‫פורמאלית‬ ‫והבלתי‬ ‫הפורמאלית‬ ‫החינוך‬ ‫למערכת‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫אמיתי‬ ‫בזמן‬ ‫מהימן‬ ‫מידע‬ ‫להעברת‬ ‫תקשורת‬ ‫מערך‬ ‫פיתוח‬,‫שונות‬ ‫בדרכים‬ ‫שונים‬ ‫עניין‬ ‫ובעלי‬ ‫שונות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫ובהתאמה‬:‫האינטרנט‬ ‫אתר‬,‫לוחות‬ ‫ברחוב‬ ‫אלקטרוניים‬,‫למידע‬ ‫אינטרנטיות‬ ‫אפליקציות‬,‫מקומי‬ ‫עיתון‬,‫פליירים‬, ‫העירייה‬ ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫מידעון‬
 • 22. ‫המטרה‬‫הכלים‬ ‫מחייבות‬ ‫אופרטיביות‬ ‫הנחיות‬ ‫יצירת‬ ‫והמדיניות‬ ‫התפיסה‬ ‫קידום‬ ‫שיאפשרו‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫היגוי‬ ‫וועדת‬ ‫הקמת‬ ‫רלוונטי‬ ‫תחום‬ ‫לכל‬ ‫אופרטיביות‬ ‫והנחיות‬ ‫מדיניות‬ ‫מסמך‬ ‫הכנת‬:‫והצללה‬ ‫גינון‬, ‫וחשמל‬ ‫תאורה‬,‫רחוב‬ ‫ריהוט‬,‫שילוט‬,‫חציה‬ ‫מעברי‬,‫כיכרות‬,‫תמרורים‬,‫שבילי‬ ‫אופניים‬,‫נטושים‬ ‫מבנים‬,‫פעילות‬ ‫תכני‬(‫תרבות‬,‫אומנות‬,‫ספורט‬)....‫וכו‬'
 • 23. ‫המטרה‬‫הכלים‬ ‫לאורך‬ ‫אכיפה‬ ‫שיאפשרו‬ ‫כלים‬ ‫יצירת‬ ‫זמן‬ ‫ולתפיסה‬ ‫למדיניות‬ ‫העזר‬ ‫חוקי‬ ‫התאמת‬: ‫חניה‬–‫איפה‬?‫מתי‬?‫בתשלום‬ ‫האם‬? ‫שילוט‬–‫איפה‬?‫סוג‬?‫מיוחדות‬ ‫הוראות‬ ‫הרחוב‬ ‫וחזית‬ ‫רחובות‬ ‫שימור‬–‫וכסאות‬ ‫שולחנות‬ ‫להציב‬ ‫מותר‬ ‫איפה‬,‫סחורה‬? ‫רוכלות‬–‫מותר‬ ‫האם‬?‫איפה‬?‫מתי‬? ‫והניקיון‬ ‫הסדר‬ ‫שמירת‬ ‫הארנונה‬ ‫צו‬–‫העירייה‬ ‫למדיניות‬ ‫הארנונה‬ ‫ותעריפי‬ ‫הצו‬ ‫הוראות‬ ‫התאמת‬ ‫ייעודית‬ ‫מינהלת‬ ‫הקמת‬/‫ייעודי‬ ‫גוף‬– •‫בהתחדשות‬ ‫טיפול‬ ‫על‬ ‫אחריות‬,‫הרצל‬ ‫רחוב‬ ‫ואחזקת‬ ‫ניקיון‬ ‫פיתוח‬ •‫העניין‬ ‫לבעלי‬ ‫ככתובת‬ ‫מהווה‬ •‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫מול‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ •‫יישומם‬ ‫ואכיפת‬ ‫חזיתות‬ ‫מפרטי‬ •‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫המשתמשים‬ ‫ובטיחות‬ ‫ביטחון‬ •‫חוץ‬ ‫קשרי‬–‫גופים‬ ‫עם‬ ‫וקשר‬ ‫חסויות‬ •‫וייחודיות‬ ‫לבידול‬ ‫זהות‬ ‫ויצירת‬ ‫מיתוג‬ ‫בתהליך‬ ‫השתתפות‬ •‫הרצוי‬ ‫העסקים‬ ‫תמהיל‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ •‫חניה‬–‫ושיפורים‬ ‫סידורים‬ •‫והתנועה‬ ‫הנגישות‬ ‫שיפור‬ ‫ייזום‬ •‫קהל‬ ‫למשיכת‬ ‫ופעילויות‬ ‫אירועים‬ ‫ייזום‬ •‫העסקים‬ ‫לשדרוג‬ ‫פרטני‬ ‫עסקי‬ ‫וסיוע‬ ‫לווי‬
 • 24. ‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫להתחדשות‬ ‫מינהלת‬ ‫נתניה‬ ‫של‬ ‫הדוגמא‬ ‫עקרונות‬ .1‫גיבוש‬‫שנתית‬ ‫תלת‬ ‫פיתוח‬ ‫תוכנית‬‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫במתחם‬ ‫כולל‬ ‫לשדרוג‬,‫והפיכתם‬ ‫בעיר‬ ‫מרכזיים‬ ‫רחובות‬ ‫שיפוץ‬ ‫לרבות‬ ‫רחבים‬ ‫לרחובות‬,‫רחוב‬ ‫ריהוט‬‫ומזמין‬ ‫עכשווי‬,‫קירוי‬,‫ופרגולות‬ ‫הצללה‬,‫שילוט‬‫אחיד‬‫וחזיתות‬‫ויפות‬ ‫משודרגות‬. .2‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫במתחם‬ ‫העיריה‬ ‫אגפי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫פעולתם‬ ‫את‬ ‫מרכזת‬ ‫המינהלת‬. .3‫יוזמת‬ ‫המינהלת‬‫פעולה‬ ‫שיתופי‬‫עסקיים‬ ‫גופים‬ ‫עם‬ ‫נרחבים‬,‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫הדוק‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫וכמובן‬ ‫ומוסדות‬ ‫ארגונים‬ ‫הפרויקט‬ ‫במתחם‬ ‫העסקים‬. .4‫תכנים‬ ‫תוכנית‬,‫ואטרקציות‬ ‫אירועים‬‫העיר‬ ‫למרכז‬:‫שבוע‬ ‫בסופי‬ ‫שווקים‬,‫במדרחוב‬ ‫אמנות‬ ‫וירידי‬ ‫עתיקות‬ ‫שוק‬,‫סדנאות‬ ‫ובשוק‬ ‫בהרצל‬ ‫רחוב‬ ‫ומסיבות‬ ‫במדרחוב‬ ‫פומביות‬ ‫ציור‬. .5‫תיחזוק‬‫אינטרנט‬ ‫אתר‬‫התושבים‬ ‫וכלל‬ ‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫לדיירי‬ ‫המינהלת‬ ‫בין‬ ‫להידברות‬ ‫ישר‬ ‫קו‬ ‫המהווה‬.
 • 25. ‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫להתחדשות‬ ‫מינהלת‬ ‫נתניה‬ ‫של‬ ‫הדוגמא‬‫קראוזה‬ ‫מדרחוב‬ ‫אחרי‬ ‫בשוק‬ ‫סככות‬‫לפני‬ ‫בשוק‬ ‫סככות‬ ‫בשוק‬ ‫לחזיתות‬ ‫אחיד‬ ‫קירוי‬
 • 26. ‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫להתחדשות‬ ‫מינהלת‬ ‫נתניה‬ ‫של‬ ‫הדוגמא‬
 • 27. ‫ציבור‬ ‫משתף‬ ‫ניהולי‬ ‫מערך‬ ‫עירייה‬/‫חברה‬ ‫כלכלית‬ ‫פורום‬ ‫מדיניות‬ ‫מינהלת‬‫מחזיקי‬ ‫של‬ ‫נבחרת‬ ‫נציגות‬ ‫עניין‬ ‫העירייה‬ ‫אגפי‬ ‫חוץ‬ ‫קשרי‬:‫פרטיים‬ ‫גורמים‬ ‫ומוסדיים‬ ‫מט‬"‫י‬–‫מרכז‬ ‫יזמות‬ ‫טיפוח‬ ‫עירייה‬
 • 28. ‫לבחינה‬ ‫ואסטרטגיים‬ ‫כלכליים‬ ‫היבטים‬ .1‫בעיר‬ ‫המסחר‬ ‫היקפי‬ ‫בהגדלת‬ ‫הצורך‬ ‫בחינת‬–‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫הגדרת‬ ‫הרלוונטית‬ ‫והאוכלוסייה‬,‫מול‬ ‫אל‬ ‫הקיים‬ ‫המסחר‬ ‫היצע‬ ‫בחינת‬ ‫החוסרים‬. .2‫על‬ ‫הצפויה‬ ‫ההשפעה‬ ‫בחינת‬‫הנדל‬ ‫ומחירי‬ ‫הדיור‬ ‫שוק‬"‫ן‬,‫על‬ ‫בדגש‬ ‫ע‬ ‫הנדרש‬ ‫השירותים‬ ‫מערך‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬"‫העירייה‬ ‫י‬– ‫שוכרים‬/‫הדירות‬ ‫בעלי‬ ‫צעירים‬/‫מבוגרים‬/‫משפחות‬ .3‫על‬ ‫הצפויה‬ ‫ההשפעה‬ ‫בחינת‬‫הפרטית‬ ‫התחבורתית‬ ‫הנגישות‬ ‫ממנו‬ ‫חלק‬ ‫או‬ ‫ראשי‬ ‫תנועה‬ ‫ציר‬ ‫מביטול‬ ‫כתוצאה‬.
 • 29. .1‫ומבוגרות‬ ‫מוחלשות‬ ‫אוכלוסיות‬ .2‫שינוי‬ ‫להוביל‬ ‫קושי‬ .3‫הישרדות‬ ‫במלחמת‬ ‫עסוקים‬ .4‫אתני‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ .5‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫לרתום‬ ‫קשה‬ .a‫ב‬ ‫חיים‬"‫שכונה‬:" -‫הדדית‬ ‫ערבות‬ -‫קהילה‬ ‫מפגשי‬ -‫אווירה‬ .b‫נמוכה‬ ‫מינוע‬ ‫רמת‬
 • 30. .1‫הוספת‬‫אוכלוסיה‬–‫הקיימת‬ ‫וחיזוק‬ .2‫לפרויקט‬ ‫חיבור‬ ‫יצירת‬: -‫מהרצל‬ ‫לקטעים‬ ‫בעלות‬ ‫תחושת‬ ‫שתהיה‬ -‫ברחוב‬ ‫שישתמשו‬ -‫שבו‬ ‫והדברים‬ ‫הרחוב‬ ‫את‬ ‫שיתפעלו‬
 • 31. .1‫קהילתיים‬ ‫קפה‬ ‫בתי‬-‫חללים‬‫שינתנו‬‫לנוער‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ .2"‫שלי‬ ‫הכיכר‬" .3‫עץ‬ ‫אמץ‬ .4‫הגדר‬ ‫תחרות‬/‫הקדמית‬ ‫החצר‬(‫להרצל‬ ‫הפנים‬ ‫עם‬) .5‫דיירים‬ ‫נציגות‬ .6‫בהרצל‬ ‫משמימים‬ ‫בקטעים‬ ‫ספורט‬
 • 32. ‫חלופה‬3 ‫המרכזי‬ ‫החוצות‬ ‫מוזיאון‬ ‫ותרבות‬ ‫לאומנות‬ ‫הרצל‬ ‫שדרות‬,‫אשדוד‬
 • 33. ‫ומהות‬ ‫מטרה‬-‫להשיג‬ ‫רוצים‬ ‫מה‬ •‫אטרקציה‬ ‫שמהווה‬ ‫באופן‬ ‫האורגניים‬ ‫הנכסים‬ ‫והעצמת‬ ‫מינוף‬ ‫הייחודיות‬ ‫מיצוב‬ ‫מקומית‬,‫עירוני‬,‫אזורית‬,‫ובינלאומית‬ ‫ארצית‬ ‫קהלים‬ ‫של‬ ‫למגוון‬ ‫מגוון‬ ‫מענה‬ ‫ונותן‬ •‫משמעותי‬ ‫מוסף‬ ‫וערך‬ ‫חדשנות‬ ‫המייצר‬ ‫תחומי‬ ‫רב‬ ‫תרבותי‬ ‫רב‬ ‫ותוכן‬ ‫קונספט‬ ‫פיתוח‬ ‫לרחוב‬,‫לאזור‬,‫ולתושבים‬ ‫לעיר‬.‫בקיים‬ ‫פוגעת‬ ‫תחרות‬ ‫ולעורר‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬-‫בין‬ ‫מיטבי‬ ‫חיבור‬ ‫יוצר‬ ‫לצרכים‬ ‫היצע‬ •‫ופיתוח‬ ‫התכנון‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫המנחה‬ ‫אסטרטגי‬ ‫מיקוד‬ ‫גיבוש‬"‫הרצל‬ ‫שדרות‬ ‫ציר‬"‫ליצירת‬‫עמוד‬ ‫מרכזי‬ ‫שדרה‬‫העיר‬ ‫חלקי‬ ‫את‬ ‫המחבר‬‫והרובעים‬‫העיר‬ ‫את‬ ‫ומייצגת‬ ‫ייחודית‬ ‫שהיא‬ ‫אחת‬ ‫לישות‬ ‫אשדוד‬ •‫יוצר‬,‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫אסטרטגי‬ ‫יתרון‬ ‫ולאזור‬ ‫לעיר‬ ‫ומבסס‬ ‫מפתח‬
 • 34. ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫איך‬-‫האסטרטגי‬ ‫השדרה‬ ‫עמוד‬ ‫פיתוח‬ •‫מוצר‬‫והיצע‬ -‫חוצות‬ ‫ואומני‬ ‫לאומנות‬ ‫מרכזית‬ ‫במה‬ ‫המהווה‬ ‫שדרה‬-‫תחומית‬ ‫רב‬ ‫רחוב‬ ‫לתרבות‬ ‫ופלטפורמה‬ ‫רחוב‬. -‫בעזרת‬ ‫מתחברת‬"‫רוחב‬ ‫צלעות‬(‫צירים‬")‫ובין‬ ‫אל‬"‫והמרכזים‬ ‫הרובעים‬ ‫לב‬"‫שלצידיה‬"‫הרובע‬ ‫של‬ ‫הייחודים‬ ‫הדברים‬ ‫מוצעים‬ ‫בהם‬- ‫מזון‬,‫מסעדות‬,‫קפה‬ ‫בתי‬,‫קניות‬,‫מיסחרים‬ ‫מרכזים‬ ‫חנויות‬,‫ועוד‬ -‫לאורכה‬"‫חוליות‬"‫נושאים‬ ‫מוקדים‬ ‫של‬,‫דוכנים‬,‫במות‬ -‫המבטאים‬ ‫מיבנים‬ ‫חזיתות‬ ‫לצידיה‬"‫אומנות‬( "‫גאודי‬"(‫גלריות‬,‫סטודיו‬ ‫חנויות‬,‫ליצירה‬ ‫חללים‬ ,‫משרדים‬,‫מתייחסים‬ ‫ולימודים‬ ‫מוסדות‬,‫תיירותי‬ ‫מסחר‬ ‫ירוקות‬ ‫נושאיות‬ ‫מפגש‬ ‫רחבות‬-‫עירוני‬-‫רלוואנטי‬ ‫מקומי‬ -‫גלאית‬ ‫רב‬ ‫תחומית‬ ‫רב‬ ‫ופעילות‬ ‫תוכן‬ ‫תוכנית‬–‫ערב‬ ‫צהרים‬ ‫בוקר‬-‫יומי‬ ‫בחיתוך‬ ‫לילה‬,‫שבועי‬,‫חודשי‬,‫שנתי‬,‫עונתי‬ -‫תקופתית‬ ‫אירועים‬ ‫תוכנית‬–‫תקופתיות‬ ‫תערוכת‬,‫בינלאומית‬ ‫ארצית‬ ‫מקומית‬ ‫שנתית‬ ‫ביאנלה‬ -‫הוליסטי‬ ‫מיתוג‬–‫רחוב‬ ‫ריהוט‬,‫שילוט‬,‫אוטובוסים‬,‫תאורה‬,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬,‫אוצרים‬ ‫חוברות‬,,‫ממותגים‬ ‫נסיעה‬ ‫כרטיסי‬,‫יומי‬ ‫כרטיס‬, ‫אפליקציה‬,‫מפות‬,‫הדרכות‬ -‫מרכזית‬ ‫מנהלת‬-‫ויחצ‬ ‫ופרסום‬ ‫ומיתוג‬ ‫שיווק‬ ‫הפקה‬ ‫ניהול‬ •‫הפיזי‬ ‫התכנון‬ ‫כל‬,‫התחבורתי‬,‫ההנדסי‬,‫אלו‬ ‫לעקרונות‬ ‫ומענה‬ ‫תרגום‬ ‫ייהיה‬ ‫התשתיתי‬
 • 73. ‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬ BCV Model 73 # 3: Experience – Ashdod
 • 74. ‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬ BCV Model 74 # 3: Experience – Ashdod
 • 75. ‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬ BCV Model 75 # 3: Experience – Ashdod
 • 76. ‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬ BCV Model 76 # 3: Experience – Ashdod
 • 77. ‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬ BCV Model 77 # 3: Experience – Ashdod
 • 78. ‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬ BCV Model 78 # 3: Experience – Ashdod
 • 79. ‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬ BCV Model 79 # 3: Experience – Ashdod
 • 83. ‫מרוויח‬ ‫מי‬‫מפסיד‬ ‫מי‬ )‫ערך‬ ‫(עליך‬ ‫הדירות‬ ‫בעלי‬‫לעיר‬ ‫מחוץ‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬ ‫נשמה‬ ‫עם‬ ‫במשהו‬ ‫זוכים‬ - ‫העיר‬ ‫כלל‬‫תושבים‬ ‫הטייקונים‬‫פרטיים‬ ‫רכב‬ ‫בעלי‬ )‫רכבים‬ ‫(פחות‬ ‫ונוער‬ ‫ילדים‬‫דירות‬ ‫שוכרי‬ ‫שקט‬ - ‫הורים‬‫הרובעים‬ ‫תושבי‬ ‫תדמיתי‬ ‫שינוי‬ - ‫תושבים‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫רעש‬ ‫הכנסות‬ - ‫העירייה‬‫בעיר‬ ‫התנועה‬ ‫זרימת‬ ‫אוויר‬ ‫וזיהום‬ ‫רעש‬ ‫הפסקת‬)‫(תנועה‬ ‫דרומיות‬ ‫שכונות‬ ‫הוותיקים‬ ‫הרבעים‬ ‫תושבי‬‫בעיר‬ ‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫עסקים‬ )‫חדשים‬ ‫תעסוקה‬ ‫(מקומות‬ ‫מועסקים‬ ‫בליינים‬ ‫צעירים‬ ‫קבלנים‬
 • 84. ‫לשינוי‬ ‫חסמים‬‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫תקציב‬‫השכונות‬ ‫תושבי‬ ‫בעיר‬ ‫אחרים‬ ‫כבישים‬ ‫על‬ ‫עומס‬ ‫יצירת‬‫העיר‬ ‫תושבי‬ ‫עדיפויות‬ ‫סדר‬‫הסביבה‬ ‫תושבי‬ ‫הציבור‬‫שעובדים‬ ‫אנשים‬ ‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫חוסר‬‫אשדוד‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬ ‫אשדוד‬ ‫עיריית‬ )‫לעיר‬ ‫מחוץ‬ ,‫העיר‬ ‫(מתוך‬ ‫דיור‬ ‫משפרי‬ ‫יזמים‬ ‫מבוגרת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫פרטיים‬ ‫רכבים‬ ‫בעלי‬ ‫עסקיים‬ ‫גורמים‬ ‫תיירים‬ )‫(חרדים‬ ‫מיוחדות‬ ‫אוכלוסיות‬
 • 85. **‫בולוורד‬‫לרחוב‬ ‫פונה‬ ‫הבניינים‬ ‫חזית‬ ‫מתקדם‬ ‫מודרני‬ ‫רחוב‬‫אחיד‬ ‫עיצוב‬ ‫מכובד‬ ‫קניות‬ ‫ומרכז‬ ‫תרבותי‬ ‫מקום‬‫השכונות‬ ‫בתוך‬ ‫נלווים‬ ‫ובילוי‬ ‫מסחר‬ ‫מוקדי‬ ‫העיר‬ ‫לרובעי‬ ‫שמחוברים‬ ‫שערים‬‫רחוב‬ ‫ריהוט‬ ‫הרחוב‬ ‫במפלס‬ ‫בנויים‬ - ‫חדשים‬ ‫מגורים‬ ‫בנייני‬‫ומים‬ ‫הצללה‬ ‫ענק‬ ‫חניון‬"‫הרצל‬ '‫"רח‬ ‫הכתובת‬ ‫את‬ ‫הרצל‬ ‫על‬ ‫לבניינים‬ ‫להעניק‬ ‫סינמטק‬‫רמזורים‬ ‫במקום‬ ‫כיכרות‬ ‫מגדלים‬ ‫ולא‬ ‫מבנים‬‫בוטיק‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫רמזורים‬ ‫ללא‬ ‫רחוב‬‫מים‬ ‫מזרקות‬ ,‫סביבתי‬ ‫פיסול‬ **‫לאנשים‬ ‫והשדרה‬ - ‫הקרקע‬ ‫תת‬ ‫במפלס‬ ‫יסעו‬ ‫הרכב‬ ‫כלי‬‫רחוב‬ ‫אמנות‬ ,‫ופנאי‬ ‫תרבות‬ ‫פעילות‬ **‫האוכלוסיה‬ ‫שכבות‬ ‫לכל‬ ‫עסקים‬ ‫תמהיל‬‫חשמלית‬ ‫רכבת‬ ****‫הרובעים‬ ‫לתוך‬ ‫חופשיים‬ ‫מעברים‬"‫"ירוק‬ ‫צביון‬ ***)‫פשע‬ ‫(מניעת‬ ‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫תאורה‬‫רחבות‬ ‫מדרכות‬ ‫צעירים‬ ‫זוגות‬ - ‫אוכלוסיה‬ ‫עירוב‬‫אופניים‬ ‫שבילי‬ **‫הותיקים‬ ‫הרובעים‬ ‫חידוש‬‫תדירים‬ ‫חציה‬ ‫מעברי‬ ‫ברובעים‬ ‫המסחריים‬ ‫למרכזים‬ ‫וקרובות‬ ‫מקורות‬ ‫אוטובוס‬ ‫תחנות‬ ‫שיהיה‬ ‫רוצים‬ ‫מה‬
 • 86. .1‫גיבוש‬2‫קונספטואליות‬ ‫חלופות‬. .2‫בעירייה‬ ‫והפרויקט‬ ‫העירוניות‬ ‫להטמעת‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫גיבוש‬. .3‫הציבור‬ ‫בקרב‬ ‫והטמעה‬ ‫התושבים‬ ‫לשיתוף‬ ‫קהילתית‬ ‫תכנית‬. .4‫ומיתוג‬ ‫מיצוב‬.
 • 89. .1‫הבחירה‬ ‫חופש‬ .2‫בטוח‬ ‫הרחוב‬ .3‫וקישוריות‬ ‫נגישות‬ .4‫השכונות‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬ .5‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫גמישות‬
 • 92. 3.0‫מ‬' ‫מדרכה‬ 3.253.25 ‫מסלול‬ 3.5‫מ‬' ‫מפרדה‬ 4.0‫מ‬' BRT 6.5‫מ‬' ‫מסלול‬ 3.0‫מ‬' ‫שביל‬ ‫אופניים‬ 5.0‫מ‬' ‫מדרכה‬ 2.0‫מ‬' ‫חניה‬+ ‫שורת‬ ‫עצים‬ ‫קיימת‬ 4.0‫מ‬' BRT ‫בצומת‬ ‫חתך‬ ‫מ‬'5.0 ‫מדרכה‬ +‫קיימת‬ ‫עצים‬ ‫שורת‬ 6.5‫מ‬' ‫מסלול‬ 7.0‫מ‬' ‫מת‬"‫צ‬ 4.0‫מ‬' ‫מפרדה‬ ‫תחנה‬ 2.0‫מ‬' ‫מפרדה‬ 9.5‫מ‬' ‫מסלול‬ 3.0‫מ‬' ‫אופניים‬ ‫שביל‬ 5.0‫מ‬' ‫מדרכה‬ ‫דרך‬ ‫בקטע‬ ‫חתך‬ 2.0‫מ‬' ‫חניה‬ 42‫מ‬' 42‫מ‬'
 • 93. ‫המטרות‬ .1‫העירייה‬ ‫ואגפי‬ ‫במנהלות‬ ‫והמדיניות‬ ‫התפיסה‬ ‫הטמעת‬,‫עירוניות‬ ‫חברות‬ ‫הגורמים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫בתכניות‬ ‫הטמעתן‬ ‫וכן‬ ‫ונבחרים‬. .2‫התושבים‬ ‫חשיפת‬,‫יזמים‬,‫ולמדיניות‬ ‫לתפיסה‬ ‫עניין‬ ‫ובעלי‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬. .3‫יצירת‬‫אופרטיביות‬ ‫הנחיות‬‫מחייבות‬‫התפיסה‬ ‫קידום‬ ‫שיאפשרו‬ ‫והמדיניות‬‫זמן‬ ‫לאורך‬. .4‫יצירת‬‫כלים‬‫שיאפשרו‬‫אכיפה‬‫זמן‬ ‫לאורך‬. .5‫התכנון‬ ‫מדיניות‬ ‫בישום‬ ‫והעיריה‬ ‫התושבים‬ ‫בין‬ ‫לשיתוף‬ ‫מנגנון‬ ‫בניית‬
 • 94. ‫ציבור‬ ‫משתף‬ ‫ניהולי‬ ‫מערך‬ ‫עירייה‬/‫חברה‬ ‫כלכלית‬ ‫פורום‬ ‫מדיניות‬ ‫מינהלת‬‫של‬ ‫נבחרת‬ ‫נציגות‬ ‫עניין‬ ‫מחזיקי‬ ‫העירייה‬ ‫אגפי‬ ‫חוץ‬ ‫קשרי‬:‫גורמים‬ ‫ומוסדיים‬ ‫פרטיים‬ ‫מט‬"‫י‬–‫מרכז‬ ‫יזמות‬ ‫טיפוח‬ ‫עירייה‬
 • 95. ‫מינהלת‬‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫להתחדשות‬ ‫נתניה‬ ‫של‬ ‫הדוגמא‬ ‫עקרונות‬ .1‫גיבוש‬‫תוכנית‬‫שנתית‬ ‫תלת‬ ‫פיתוח‬‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫במתחם‬ ‫כולל‬ ‫לשדרוג‬,‫שיפוץ‬ ‫לרבות‬ ‫והפיכתם‬ ‫בעיר‬ ‫מרכזיים‬ ‫רחובות‬‫רחבים‬ ‫לרחובות‬,‫רחוב‬ ‫ריהוט‬‫ומזמין‬ ‫עכשווי‬,‫קירוי‬, ‫ופרגולות‬ ‫הצללה‬,‫שילוט‬‫אחיד‬‫וחזיתות‬‫ויפות‬ ‫משודרגות‬. .2‫המינהלת‬‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫במתחם‬ ‫העיריה‬ ‫אגפי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫פעולתם‬ ‫את‬ ‫מרכזת‬. .3‫המינהלת‬‫יוזמת‬‫פעולה‬ ‫שיתופי‬‫עסקיים‬ ‫גופים‬ ‫עם‬ ‫נרחבים‬,‫וכמובן‬ ‫ומוסדות‬ ‫ארגונים‬ ‫הפרויקט‬ ‫במתחם‬ ‫העסקים‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫הדוק‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬. .4‫תוכנית‬‫תכנים‬,‫ואטרקציות‬ ‫אירועים‬‫העיר‬ ‫למרכז‬:‫שבוע‬ ‫בסופי‬ ‫שווקים‬,‫עתיקות‬ ‫שוק‬ ‫במדרחוב‬ ‫אמנות‬ ‫וירידי‬,‫ובשוק‬ ‫בהרצל‬ ‫רחוב‬ ‫ומסיבות‬ ‫במדרחוב‬ ‫פומביות‬ ‫ציור‬ ‫סדנאות‬. .5‫תיחזוק‬‫אינטרנט‬ ‫אתר‬‫בין‬ ‫להידברות‬ ‫ישר‬ ‫קו‬ ‫המהווה‬‫המינהלת‬‫וכלל‬ ‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫לדיירי‬ ‫התושבים‬.
 • 96. ‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫להתחדשות‬ ‫מינהלת‬ ‫נתניה‬ ‫של‬ ‫הדוגמא‬‫קראוזה‬ ‫מדרחוב‬ ‫אחרי‬ ‫בשוק‬ ‫סככות‬‫לפני‬ ‫בשוק‬ ‫סככות‬ ‫בשוק‬ ‫לחזיתות‬ ‫אחיד‬ ‫קירוי‬
 • 97. ‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫להתחדשות‬ ‫מינהלת‬ ‫נתניה‬ ‫של‬ ‫הדוגמא‬
 • 104. ‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬ BCV Model 104 # 3: Experience – Ashdod
 • 105. ‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬ BCV Model 105 # 3: Experience – Ashdod
 • 106. ‫עירוני‬ ‫וירטואלי‬ ‫תרבות‬ ‫ענן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬ BCV Model 106 # 3: Experience – Ashdod
 • 109. ‫לעיר‬ ‫ראשית‬ ‫כניסה‬–‫רחבים‬ ‫כבישים‬,‫שוממה‬ ‫מפרדה‬,‫בנויות‬ ‫לא‬ ‫דפנות‬ ‫הקרקע‬ ‫של‬ ‫אדיר‬ ‫ובזבוז‬ ‫הדרך‬ ‫של‬ ‫אחת‬ ‫בדופן‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫ובניה‬ ‫המפרדה‬ ‫של‬ ‫נופי‬ ‫טיפוח‬‫מפגעים‬ ‫והסרת‬ ‫הנופי‬ ‫הטיפוח‬ ‫והמשך‬ ‫הדרך‬ ‫של‬ ‫השניה‬ ‫בדופן‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫בניה‬ ‫המשך‬- ‫בדרך‬ ‫משתמשים‬ ‫אנשים‬ ‫אנשים‬ ‫יותר‬–‫עסקים‬ ‫יותר‬,‫ציבורית‬ ‫לתחבורה‬ ‫והכנה‬ ‫הרחוב‬ ‫פיתוח‬ ‫המשך‬ ‫אנשים‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫עסקים‬ ‫יותר‬-‫ומגורים‬ ‫משרדים‬ ‫כולל‬ ‫מעורב‬ ‫לשימוש‬ ‫בניה‬ ‫המשך‬, ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫פיתוח‬.‫ותוסס‬ ‫חי‬ ‫לרחוב‬ ‫מטופח‬ ‫לא‬ ‫מכביש‬ ‫הפכה‬ ‫לעיר‬ ‫הכניסה‬ ‫עסקים‬ ‫יותר‬ ‫ועוד‬ ‫אנשים‬ ‫יותר‬–‫ושינתה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫עברה‬ ‫לעיר‬ ‫הכניסה‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫והתדמית‬ ‫הכלכלה‬ ‫את‬ ‫המחזק‬ ‫אטרקטיבי‬ ‫למקום‬ ‫פנים‬
 • 110. ‫תחום‬ ‫בכל‬ ‫ציין‬ ‫שהציבור‬ ‫היתרונות‬ ‫את‬ ‫איחדנו‬ ‫לכדי‬
 • 111. .1‫בו‬ ‫שיש‬ ‫כעירוני‬ ‫רחוב‬ ‫הרצל‬ ‫רחוב‬"‫תחושה‬ ‫מקום‬ ‫של‬" .2‫הרובעים‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ .3‫הקשר‬ ‫צירי‬ ‫על‬ ‫המוקדים‬ ‫פיתוח‬ .4‫לרחוב‬ ‫תכנים‬ ‫הכנסת‬ .5‫עירוני‬ ‫בינוי‬ .6‫שייכות‬ ‫תחושת‬
 • 128. 3.0‫מ‬' ‫מדרכה‬ 3.253.25 ‫מסלול‬ 3.5‫מ‬' ‫מפרדה‬ 4.0‫מ‬' BRT 6.5‫מ‬' ‫מסלול‬ 3.0‫מ‬' ‫שביל‬ ‫אופניים‬ 5.0‫מ‬' ‫מדרכה‬ 2.0‫מ‬' ‫חניה‬+ ‫עצים‬ ‫שורת‬ ‫קיימת‬ 4.0‫מ‬' BRT ‫בצומת‬ ‫חתך‬ ‫מ‬'5.0 ‫מדרכה‬ +‫קיימת‬ ‫עצים‬ ‫שורת‬ 6.5‫מ‬' ‫מסלול‬ 7.0‫מ‬' ‫מת‬"‫צ‬ 4.0‫מ‬' ‫מפרדה‬ ‫תחנה‬ 2.0‫מ‬' ‫מפרדה‬ 9.5‫מ‬' ‫מסלול‬ 3.0‫מ‬' ‫אופניים‬ ‫שביל‬ 5.0‫מ‬' ‫מדרכה‬ ‫דרך‬ ‫בקטע‬ ‫חתך‬ 2.0‫מ‬' ‫חניה‬ 42‫מ‬' 42‫מ‬'
 • 129. ‫הרצל‬ ‫ברחוב‬ ‫עקרוני‬ ‫חתך‬ 3.0‫מ‬' ‫מדרכה‬ 6.0‫מ‬' ‫מסלול‬ 6.0‫מ‬'3.0‫מ‬' ‫מסלול‬ 2.5‫מ‬' ‫מפרדה‬ ‫תחנה‬ 3.0‫מ‬' ‫מפרדה‬ 7.0‫מ‬' ‫מת‬"‫צ‬ 11.5‫מ‬'‫שביל‬ ‫אופניים‬ ‫שדרה‬ 42‫מ‬'
 • 131. ‫ניצב‬ ‫ברחוב‬ ‫עקרוני‬ ‫חתך‬-‫א‬ ‫חלופה‬' 4.0‫מ‬'2.0‫מ‬'2.0‫מ‬'4.0‫מ‬'3.0‫מ‬'4.0‫מ‬'2.0‫מ‬'4.0‫מ‬' ‫נתיב‬ ‫חניה‬ ‫אופניים‬ ‫מדרכה‬‫מיפרדה‬‫מדרכה‬ ‫חניה‬ ‫נתיב‬ 27‫מ‬'
 • 132. ‫ניצב‬ ‫ברחוב‬ ‫עקרוני‬ ‫חתך‬-‫ב‬ ‫חלופה‬' 4.0‫מ‬'2.0‫מ‬'2.0‫מ‬'3.5‫מ‬'3.5‫מ‬'2.0‫מ‬'4.0‫מ‬' ‫נתיב‬ ‫חניה‬ ‫אופניים‬ ‫מדרכה‬‫נתיב‬‫מדרכה‬ ‫חניה‬ 23‫מ‬'
 • 133. ‫הרצל‬ ‫ברחוב‬ ‫עקרוני‬ ‫חתך‬-‫חלופה‬ 4.0‫מ‬' ‫מדרכה‬ 6.5‫מ‬' ‫מסלול‬ 2.0‫מ‬' ‫חניה‬ 3.0‫מ‬' ‫מפרדה‬ 7.0‫מ‬' ‫מת‬"‫צ‬ 10.0‫מ‬'‫שביל‬ ‫אופניים‬ ‫שדרה‬ 32.5‫מ‬'