Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Lops2021

154 visualizaciones

Publicado el

Lops2021

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Lops2021

 1. 1. Oodi lukiokoulutukselle -prosessin viimeisimpiä kuulumisia Petri Lehikoinen Opetusneuvos, Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus –yksikön päällikkö
 2. 2. Elämme kuten opetamme Vi lever som vi lär Uskallamme uudistua oppijan parhaaksi Elevens bästa styr vår verksamhet och våra innovationer Muotoilemme yhdessä ratkaisuja Tillsammans hittar vi lösningar Luomme avoimuudella luottamusta Genom öppenhet skapar vi förtroende
 3. 3. Tavoitteena innostava, osallistava ja lukio- opetusta eheyttävä -prosessi • Tavoitteena uudistaa lukion ops-prosessia • Samaa raikasta henkeä kuin OKM:n lukiolakivalmistelussa #uusilukio • Panostus viestintään ja vuorovaikutukseen • Vuoropuhelu, selkeä kielen käyttö, monikanavaisuus, palvelumuotoiluhaastattelut • Lukioväen ja sidosryhmien osallistaminen • Aloituskysely kaikille lukioille, maakuntakiertue, sidosryhmäseminaari, YTL:n, SLL:n ja AOL:n kanssa järjestettävät seminaarit, lausuntopyynnöt, verkkokommentointi • Lops-perusteiden työryhmät, joissa asiantuntijoita keskeisiltä lukiokoulutuksen asiantuntijatahoilta - 23 työryhmää, joissa Oph:n omien asiantuntijoiden lisäksi 200 ulkopuolista asiantuntijaa • Ohjausryhmä, jossa 20 jäsentä - Tuo asiantuntuntemuksensa ja evästyksensä LOPS-prosessiin - Toimii LOPS-prosessin tuki- ja seurantaryhmänä - Sparraa Opetushallituksen asiantuntijoita LOPS-linjausten teossa • Lukioiden kehittämisverkosto, jolle esitetään kahden vuoden jatkoa Lops2021- prosessia varten • ePerusteet-palvelu, joka muotoillaan paikallista Lops-työtä varten • Jatketaan askel eteenpäin edellisestä uudistuksesta Opetushallitus 3
 4. 4. Lukion opetussuunnitelmaprosessin eteneminen 30/01/2019 Opetushallitus 4 5-7/2018 LOPS-työn aloitus OPH:ssa 8/2018 Kysely lukioille Sidosryhmä- seminaari Ohjaus- ja työryhmien asettaminen 9-10/2018 Maakuntakiertue, vuoropuhelu kentän kanssa Kustannus- yhdistyksen seminaari ePeruste-projektin aloitus 9-10/2018 Perustetyön linjaukset Ohjaus- ryhmä aloittaa Perusteiden jäsentely 10-11/2018 Työryhmien yhteinen aloitus- seminaari Perusteiden luonnostelu Ensimmäisiä yleisen osan raakaversioita 11-12/2018 YTL-seminaari Työryhmätyö Perusteiden kirjoitustyötä 1. raakaversio jouluksi 1-4/2019 Kirjoitus- ja työryhmätyö jatkuvat AOL- ja SLL- seminarit Perusteiden luonnos valmistuu helmikuussa Lausunnot ja kommentointi 4-9/2019 Perusteiden viimeistely ja valmistuminen Käännöstyö OPH:n johtokunta Pääjohtajan LOPS- päätös ePerusteet käytössä 10-11/2019 Taitto- ja painotyö LOPS- perusteiden julkaisu Lukiopäivillä marraskuussa 11/2019 – 11/2020 Paikallisten LOPSien laadinta ePerusteita hyödyntäen 11/2020- 6/2021 Koulut esittelevät uudistunutta lukiokoulutusta peruskoulun päättäville 8/2021 Uusien LOPSien mukaisen opinnot alkavat OPH LOPS-perustetyö OPH LOPS-perustetyöOPH:n tuki LOPS-toimeenpanolle
 5. 5. Lähtökohtia Lops-prosessille • Sekä oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen hallintaa että laaja-alaista osaamista, kuten • oppimaan oppimisen ja ajattelun taitoja • kriittistä ja luovaa ajattelua • yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja • kulttuurisia ja eettisiä taitoja • tiedonhallintataitoja • digitaitoja • oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien hallintaa ja ymmärtämistä • Korkeakoulutuksessa kaivataan lukiolaisilta vahvempaa osaamista • lähteiden kriittisen tulkitsemisen taidoissa • keskenään ristiriitaisten lähteiden tulkinnassa • Kansallinen tavoite: korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus nousee 25 – 24- vuotiaiden ikäluokassa 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä (nyt 41 %) • Edellyttää sujuvampaa siirtymistä lukiosta jatko-opintoihin • Nykyään noin 25 % siirtyy suoraan lukiosta yliopistoon tai ammattikorkeakouluun • Sydämen sivistyksen ulottuvuus: mitä jää jäljelle, kun olen unohtanut kaiken opettelemani? • Yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin merkitys • Yhteydet ympäröivään maailmaan • Elämänhallinnan taidot 30/01/2019 Opetushallitus 5
 6. 6. Lukiouudistuksen tavoitteet • Lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko- opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona • Edistää lukiolaisten hyvinvointia • Tukea lukioiden toimintakulttuurin kehittymistä - vahvemmin opiskelijoiden osallisuuteen, yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen perustuvaksi, - yksilölliset tarpeet huomioivaksi ja - monimuotoisemmaksi • Vahvistaa opiskelijalähtöisyyttä ja opintojen henkilökohtaistamista ja lisätä sen avulla opiskelumotivaatiota ja opintojen mielekkyyttä • Vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia • Edistää nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämistä ja opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä • Sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle • Vastata yhteiskunnallisiin osaamistarpeisiin (korkeakoulut, työelämä) 30/01/2019 Opetushallitus 6
 7. 7. -prosessin tavoitteena onnistumisen mahdollistaminen Moduuleista opintojaksojen raaka-ainetta • Oppiainekohtaisesti pakolliset opinnot jäsennetään Lops- perusteissa 1 – 4 opintopisteen laajuisiksi moduuleiksi • Moduulit ovat raaka-ainetta, josta paikalliset toimijat voivat rakentaa mieleisensä opintojaksot • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot jäsennetään pääsääntöisesti 2 opintopisteen laajuisiksi moduuleiksi • Rakenne oppiaineittain Lops-perusteissa • oppiaineen tehtävä • laaja-alaisen osaamisen toteutuminen • tavoitteet • keskeiset sisällöt ja • arviointi • Moduuleittain esitetään tavoitteet ja sisällöt • Opintojaksoittain esitetään paikallisesti • keskeiset sisällöt • tavoitteet • laaja-alaisen osaamisen toteutuminen opintojaksossa • arviointi 30/01/2019Opetushallitus 7
 8. 8. Laaja-alainen osaaminen lukiossa, vol. 12 (21.12.2018) Tavoitteina * hyvä yleissivistys, kestävän tulevaisuuden rakentaminen sekä * vahvat jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiudet 8  yhteistyöhön Yhteiskunnallinen osaaminen  Demokratiataidot, vaikuttaminen turvallisen, oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta  Osaamisen käyttäminen sekä omaksi että yhteiskunnan hyväksi  Uudistumiskyky, työelämävalmiudet ja yrittäjämäinen asenne Hyvinvointiosaaminen  Huolenpito itsestä ja muista  Omien vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen sekä identiteetin rakentaminen  Sinnikkyys muutosten ja yllätysten maailmassa Eettisyys ja ympäristöosaaminen  Arvolähtöinen ja eettinen toiminta yhteiseksi hyväksi  Tutkimustietoon perustuva ilmasto-osaaminen  Luonnon monimuotoisuuden arvostaminen, kiertotalouden ymmärtäminen ja kestävä kuluttajuus Hyvä, tasapainoinen ja sivistynyt ihminen Globaali- ja kulttuuriosaaminen  Kansainvälisyysvalmiudet ja maailmankansalaisen asenne  Suomalaisen, eurooppalaisen ja globaalin kulttuuriperinnön tuntemus sekä kulttuurisen moninaisuuden ymmärtäminen  Eettinen toimijuus globaalissa media- ja teknologiamaailmassa Vuorovaikutusosaaminen  Tunne- ja empatiataidot  Sosiaaliset taidot, yhteistyökyky ja yhdessä oppimisen taidot  Kielitietoisuus ja rakentavan viestinnän taito Monitieteinen ja luova osaaminen  Uteliaisuus ja motivaatio oppia sekä etsiä merkityksiä ja yhdistellä asioita uudenlaisilla tavoilla  Oppimisen säätely, lähdekriittisyys ja jatkuva oppimistaitojen kehittäminen  Monilukutaito digiajassa
 9. 9. Kiitos. petri.lehikoinen@oph.fi www.oph.fi/lops2021 Tehdään tästä hyvä juttu 

×