Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Metso Q1 2019 osavuosikatsaus esitys

26 visualizaciones

Publicado el

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2019 esitys. Katso lisää osoitteessa: https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Metso Q1 2019 osavuosikatsaus esitys

 1. 1. � Metso Q1/2019 tulos Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja Eeva Sipil�, Talous- ja rahoitusjohtaja 25.4.2019
 2. 2. � Metso2 Tulevaisuutta koskevat arviot T�h�n katsaukseen sis�ltyv�t, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyv�t kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. T�llaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisest� talouskehityksest� ja markkinatilanteesta sek� asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt n�kemykset. My�s yhti�n kasvua, kehityst�, kannattavuutta sek� synergiaetujen ja kustannuss��st�jen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sis�lt�v�t tulevaisuuteen liittyvi� arvioita. T�ss� yhteydess� k�ytet��n esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat t�m�nhetkisiin p��t�ksiin ja suunnitelmiin sek� t�ll� hetkell� tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sis�lt�v�t riskej� ja ep�varmuustekij�it�, joiden toteutuessa yhti�n tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Ep�varmuustekij�it� ovat muun muassa: 1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sek� yhti�n saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen 2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehitt�m�t merkitt�v�t teknologiset ratkaisut 3) yhti�n oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen 4) vireill� olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -j�rjestelyjen onnistuminen.
 3. 3. � Metso Tulos lyhyesti Pekka Vauramo Toimitusjohtaja 3
 4. 4. � Metso4 Kohokohdat Hyv� markkina-aktiviteetti kaikissa liiketoiminnoissa Vahva nelj�nnes saaduissa tilauksissa, liikevaihdossa ja kannattavuudessa - Tasainen kasvu palveluissa - Vahva kasvu laitteissa Strategiaa vietiin onnistuneesti eteenp�in - Jauhinkuulaliiketoiminnan myynti - Yksi yrityshankinta tiedotettiin (HighService Service Chiless�) - Kasvu-investoinneissa ja tuotekehityksess� edettiin suunnitelmien mukaan
 5. 5. � Metso Konsernin ensimm�isen nelj�nneksen tulos 5 Tilaukset +18 %, yhteens� 1 013 milj. euroa (859 milj.) Liikevaihto +17 %, yhteens� 836 milj. euroa (714 milj.) EBITA 104 milj. euroa eli 12,4 % liikevaihdosta (85 milj. and 11,9 %) Liikevoitto 100 milj. euroa eli 11,9 % liikevaihdosta (80 milj. or 11,3 %) Osakekohtainen tulos 0,43 euroa (0.33 euroa) Vapaa kassavirta 38 milj. euroa (2 milj.) Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2018, ellei toisin mainita. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 200 400 600 800 1�000 1�200 Q1/16 Q3/16 Q1/17 Q3/17 Q1/18 Q3/18 Q1/19 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa EBITA, % liikevaihdosta
 6. 6. � Metso Mineralsin nelj�nneksen kohokohdat 6 Tilaukset +20 %, yhteens� 823 milj. euroa (688 milj.) - Laiteliiketoiminnan tilaukset kasvoivat eniten - Toinen tilauser� Albemarlen litiumprojektiin Australiassa - Kivenmurskauksen tilaukset kasvoivat erityisesti Pohjoismaissa ja L�nsi-Euroopassa Liikevaihto +17 %, yhteens� 681 milj. euroa (584 milj.) - Laiteliiketoiminta kasvoi nopeimmin - Palveluliiketoiminnan osuus 63 % (67 %) EBITA-marginaali oli 12,4 % (11,9 %) - Myynnin kasvu vaikutti positiivisesti Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 200 400 600 800 1�000 Q1/16 Q3/16 Q1/17 Q3/17 Q1/18 Q3/18 Q1/19 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa EBITA, % liikevaihdosta
 7. 7. � Metso Flow Controlin nelj�nneksen kohokohdat 7 Tilaukset +12 %, yhteens� 191 milj. euroa (171 milj.) - Palveluliiketoiminta kasvoi eniten - �ljy- ja kaasumarkkina vahva Aasiassa Liikevaihto +19 %, yhteens� 155 milj. euroa (130 milj.) - Laiteliiketoiminta kasvoi nopeimmin - Palveluliiketoiminnan osuus 22 % (22 %) EBITA-marginaali oli 15,2 % (14,6 %) - Myynnin kasvu vaikutti positiivisesti Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus 0 4 8 12 16 20 24 0 40 80 120 160 200 Q1/16 Q3/16 Q1/17 Q3/17 Q1/18 Q3/18 Q1/19 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa EBITA, % liikevaihdosta
 8. 8. � Metso Taloudellinen tulos Eeva Sipil� Talous- ja rahoitusjohtaja 8
 9. 9. � Metso Tuloslaskelma 9 Milj. euroa Q1/2019 Q1/2018 Muutos % 2018 Saadut tilaukset 1 013 859 18 3 499 Liikevaihto 836 714 17 3 173 EBITA 104 85 22 369 % liikevaihdosta 12,4 11,9 11,6 Liikevoitto 100 80 25 351 % liikevaihdosta 11,9 11,3 11,1 Nettorahoituskulut -9 -9 0 -30 Verot -26 -21 24 -92 Tilikauden tulos 65 50 30 229 Tulos/osake, euroa 0,43 0,33 30 1,53
 10. 10. � Metso Rakenteellisten muutosten ja valuuttojen vaikutukset 10 Saadut tilaukset Liikevaihto 859 1 013 700 800 900 1�000 1�100 Q1/2018 Saadut tilaukset Orgaaninen kasvu kiinteill� kursseilla Rakenteelliset muutokset Valuuttakurssien vaikutus Q1/2019 Saadut tilaukset Milj. euroa 714 836 600 700 800 900 Q1/2018 Liikevaihto Orgaaninen kasvu kiinteill� kursseilla Rakenteelliset muutokset Valuuttakurssien vaikutus Q1/2019 Liikevaihto Milj. euroa
 11. 11. � Metso Tase 11 Milj. euroa 31.3.2019 % 31.12.2018 % Aineettomat omaisuuser�t 602 16 % 608 19 % Aineelliset omaisuuser�t 434 8 % 305 9 % Muut pitk�aikaiset varat 163 4 % 157 5 % Vaihto-omaisuus 984 24 % 950 29 % Saamiset (myynti ja muut) 855 23 % 834 25 % Likvidit varat 488 25 % 426 13 % VARAT YHTEENS� 3 525 3 279 Oma p��oma 1 497 37 % 1 416 43 % Korolliset velat 720 26 % 598 21 % Korottomat velat 1 308 36 % 1 265 36 % OMA P��OMA JA VELAT YHTEENS� 3 525 3 279
 12. 12. � Metso 487 502 633 666 807 826 426 488 538 545 608 602 315 287 305 434 86 44 43 28 2 233 2 204 2 015 2 218 0 500 1�000 1�500 2�000 2�500 2016 2017 2018 Q1/2019 Milj.euroa Sitoutunut p��oma ja k�ytt�p��oma 12 Sitoutunut p��oma Nettok�ytt�p��oma Muut Likvidit varat Nettok�ytt�p��oma Aineettomat omaisuuser�t Aineelliset omaisuuser�t Muut Ennakot Ostovelat Myyntisaamiset Nettok�ytt�p��oma Varastot 709 750 950 984 464 497 585 587 -274 -342 -431 -427 -186 -198 -208 -234-225 -206 -262 -243 487 502 633 666 -1�000 -500 0 500 1�000 2016 2017 2018 Q1/2019 Milj.euroa
 13. 13. � Metso Rahavirta 13 Milj. euroa Q1/2019 2018 Tilikauden tulos 65 229 Oikaisuer�t 58 181 Nettok�ytt�p��oman muutos -55 -129 Maksetut rahoituser�t -5 -17 Maksetut verot -18 -87 Liiketoiminnan nettorahavirta 45 177 K�ytt�omaisuusinvestoinnit -19 -67 Yrityshankinnat, rahavarat v�hennettyn� - -77 Muut 9 1 Investointien nettorahavirta -10 -143 Vapaa kassavirta 38 146
 14. 14. � Metso Taloudellinen asema 14 31.3.2019 31.12.2018 Sijoitetun p��oman tuotto, ennen veroja, %, annualisoitu 18,9 16,9 Oman p��oman tuotto (ROE), %, annualisoitu 17,7 16,5 Nettovelkaantuneisuusaste, % 15,1 11,7 Kassavirtasuhde, % 58 64 Omavaraisuusaste, % 46,6 47,7 Velkaantuneisuusaste, % 32,5 29,7 Nettovelka / EBITDA 0,5 0,4 EBITDA / rahoituskulut, netto (korkokate) 12,9 13,7 IFRS 16:n k�ytt��noton vaikutus on huomioitu vuoden 2019 luvuissa. Vuoden 2018 lukuja ei ole oikaistu.
 15. 15. � Metso Strategia ja n�kym�t Pekka Vauramo Toimitusjohtaja 15
 16. 16. � Metso Strategian toteutus 16 Investoinnit orgaaniseen kasvuun - K�ytt�omaisuusinvestoinnit yhteens� 19 milj. euroa (13 milj. euroa) - Investoinnit kivenmurskauslaitteisiin, valimokapasiteettiin ja venttiilituotantoon etenev�t suunnitelmien mukaan Intiassa ja Kiinassa Tutkimus- ja tuotekehitysaktiviteetin kasvu jatkui - Kulut yhteens� 12 milj. euroa tai 1,5 % liikevaihdosta (1,0 %) - Useita tuotejulkistuksia BAUMAssa huhtikuun alussa
 17. 17. � Metso17 Markkinan�kym�t Sek� Minerals- ett� Flow Control -segmentiss� markkina-aktiviteetin odotetaan jatkuvan nykyisell� korkealla tasolla sek� laitteissa ett� palveluissa. Metson markkinan�kymiss� kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehityst� seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna k�ytt�en kolmea termi�: kasvaa, jatkuu nykyisell� tasolla tai hidastuu.
 18. 18. company/metso metsogroup metsoworldmetsoworld metsogroup www.metso.com

×