Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Historia de la religió antiguitat

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
01 La Religió
01 La Religió
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 13 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Historia de la religió antiguitat (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Historia de la religió antiguitat

 1. 1. Història de la religió a l’Antiguitat Introducció a l’estudi del fenomen religiós a l’Antiguitat
 2. 2. El concepte de “religió” A dia d’avui encara no existeix una definició clara, definitiva i unànime sobre què es pot entendre com a religió. • Terme original: re ligare (Lactanci) o re legere (Ciceró)? • Múltiples definicions en època contemporània que depenen del moment, context i enfocament metodològic (R. Otto, G. Van der Leew, G. Lenski, C. Geertz, E. Durkheim, etc.). • Elements comuns a tota religió: - Creences - Mites - Litúrgia - Tabús Alliberament del fidel
 3. 3. El concepte de “religió” G. Lenski: “Un sistema compartit de creences i pràctiques associades, que s’articulen al voltant de la naturalesa de les forces que configuren el destí dels éssers humans” C. Geertz: “La religió és un sistema de símbols que obra per establir vigorosos, penetrants i duradors estats anímics i motivacions en els homes, formulant concepcions d’un ordre general d’existència i revestint aquestes concepcions amb una aureola d’efectivitat tal que els estats anímics i motivacions semblen d’un realisme únic”. E. Durkheim: “Una religió és un sistema solidari de creences i de pràctiques relatives a les coses sagrades”.
 4. 4. El concepte de religió J. Sanmartín: “L’actitud de l’home davant de déu, els déus o el sobrenatural i davant del misteri de la vida i de la mort, actitud que es concreta en certs sistemes de creences i pràctiques a nivell individual i social. Aquesta actitud generaria una expressió, una mena de llenguatge que no seria descriptiu, sinó que metafòric”.
 5. 5. Conceptes bàsics • Creences: corpus d’idees, dogmes de fe o pensaments que marcarien la base del funcionament de cada religió i les seves característiques. • Els mites: serien un conjunt de relats o històries sobre les que es basarien els principals dogmes de fe de la religió. • Ritus: Acte religiós o cerimonial. • La litúrgia: serien un conjunt d’activitats o ritus que marcarien el culte a les divinitats que regeixen una determinada religió. • Culte: veneració d’una divinitat mitjançant un seguit de pràctiques religioses. • Els tabús: es tractaria de totes aquelles limitacions i prohibicions que imposaria una determinada religió i que haurien de permetre el manteniment de l’ordre i dels cultes entre els fidels.
 6. 6. Historiografia de la religió a l’Antiguitat • El naixement de les “Religionswissenschaft” - Sorgeixen al segle XIX, ja que fins aquest moment no es considera necessari estudiar-les fora de l’àmbit teològic. - Inicialment vinculada a petits departaments de les principals universitats europees (Sorbona, Roma, Oxford, Leiden, etc.) - Centrades en l’estudi, en l’espai i el temps, de tota manifestació humana de tipus religiós normalment utilitzant el mètode històric-comparatiu. - Ens els primers moments molt influenciada per l’evolucionisme (E.B. Tylor).
 7. 7. Historiografia de la religió a l’Antiguitat Les aportacions des de l’antropologia: Frazer i La branca daurada (1890)
 8. 8. Historiografia de la religió a l’Antiguitat • Les aportacions de la sociologia: E. Durkheim i “el sagrat” com a element social (1912)
 9. 9. Historiografia de la religió a l’Antiguitat • Els anys 30 i la fenomenologia religiosa: Van der Leew i “el sagrat” com a fenomen comú
 10. 10. Historiografia de la religió a l’Antiguitat • Dumézil i l’estructuralisme francès: els mites com a base de l’organització social
 11. 11. Historiografia de la religió a l’Antiguitat • La revolució de l’Escola dels Annales - A partir dels anys 60, aparició dels Tercers Annales o Annales de les Mentalitats. - Focalitzen el seu interès en la qüestió de les “mentalitats”; amb un fort eclecticisme ideològic i metodològic (Le Goff). - Diversos autors presenten estudis centrats en el fenomen religiós (Le Roy, Corbin, Duprout, etc.). - D’aquest grup sorgiran alguns dels principals estudiosos de la religió al món antic del segle XX (Vernant, Leveque, Vidal-Naquet, Veyne).
 12. 12. Historiografia de la religió a l’Antiguitat • L’aportació de l’antropologia americana: C. Geertz i el ritual com a punt de partida
 13. 13. Historiografia de la religió a l’Antiguitat • Mircea Elíade i “l’homo religiosus”

×