Publicidad

aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx

4 de Apr de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

aralin7-angpagusbongngeuropesadaigdig-180216125349.pptx

 1. ARALIN 7 ANG PAG-USBONG NG EUROPE SA DAIGDIG
 2. Ang Bourgeoisie •Burghers o Bourgeoisie – interes magnegosyo kaysa makidigma. •tumutukoy sa mga malalayang tao sa mga bayan sa Europe noong Panahong Medyibal. Karl Marx – itinuturing na ama ng komunismo.
 3. MGA SALIK SA PAG-ANGAT NG BOURGEOISIE 1) Ang pagbabago sa Sining ng Pakikidigma ay nagbigay kahinaan sa Piyudalismo. •Ipinakita rito ang kombinasyon ng armas at taktita sa isang labanan.
 4. 2) Ang Pagdami ng mga Mersenaryo •Mainam para sa mga hari na kumuha ng mga bayaring sundalo kaysa sa mga magsasakang piyudal na gagawing kawal.
 5. •Ay siyang namamayani sa mga pamahalaang lungsod •Ang kanilang mga kasapi ay nagpatayo sa mga kasapi ay nagpapatayo sa mga simbahan at bulwagan
 6. MGA PAGBABAGONG DULOT NG BOURGEOISIE SA KASAYSAYAN: 1)Natigil ang sistemang piyudalismo. 2)Nabaling ang tingin ng lipunan mula sa kinikilalang may- ari ng lupa, kinikilala at iginagalang ang ibang propesyon tulad ng mga manggagamot, abogado,pari,makata, at siyentipiko.
 7. 3)Ang Merkantilismo.
 8. TATLONG PANINIWALA •Ang pagluwas ay mainam sa kalakalan para sa loob ng bnsa at sa mga karatig na lugar. •Ang kayamanan ng bansa ay nakasalalay sa taglay nitong ginto at pilak.
 9. ◦Ang pakikialam ng gobyerno sa pambansang ekonomiya ay makatwiran, kapag pinairal ito upang matamo ang kaunlaran ng bnasa. Ang patakarang merkantilismo ay umunlad sabay ng pag-unlad at pagtaas nga mga bansang-estado.
 10. MGA HAKBANG NA ISINAGAWA UPANG MAWALAANG MGA PANLOOB NA SAGABAL NA SIYANG NAMAYANI NOONG GITNANG PANAHON ◦Pagpataw ng buwis sa mga kargamento nga dumaraan sa bawat lungsod ng bansa. ◦Pinasigla ang industriya ng pagmamanupaktura dahil ito ang nagbibigay ng buwis na siyang sumusuporta sa mga gastusin ng
 11. ◦Ginalugad at sinakop ng mga merkantilista ang mga lupain na kalakal na likas na wala sa kanilang mga hawak na bansa. ◦Lumawakak ang dating maliit na kalakalan sa Mediterrane dahil a Panahon ng Eksplor
 12. ANG PAGLAKAS NG MONARKIYA ◦Natamo ng hari ang kanilang kapangyarihan sa ngalan ng Simabahan at nga mga maharlika ◦Hari ay nangolekta ng buwis mula sa lumalakas na pangkat ng mga taong may ari-arian
 13. ◦Natamo rin nila ang bagong suporta mula sa pangkat ng mga mangangalakal na kanyang binibigyan ng proteksiyon. ◦Nagsimulang bumuo ang hari ng isang sistema na huhusga sa lahat ng uri ng tao. Unti-unti nakakapagtatag ang hari ng mas malaki at mas malakas na yunit na tinawag na nasyon.
 14. ◦Umupo siya ng mga manggagawa para sa gobyerno upang mangalaga sa pananalapi, militar at suliraning legal. Kumukuha rin ang hari ng mga tagapayo sa pangangasiwa ng bansa. Pinalaya ng hari ang ilang mga tao sa kabayanan sa kanilang pagkakautang at ang mga taong ito ay nagbigay- proteksiyon sa mga manlalakbay.
 15. I. Monarkiya sa Spain 1)Reyna Isabella at Haring Ferdinand •Sinakop nila na makuha ang suporta ng Simbahan. •Naging katolikong estado ang Granada sa Andalusia. •Inusig ang mga hindi katoliko.
 16. 2)Charles V •nasakop ng Spain ang Mexico at Peru •nagalugad ang katimugang bahagi ng united States. •nagkaroon ng panustos na ginto at pilak ang bansa
 17. 3) Philip II •Nanungkulan mula 1556 hanggang 1598 •Napakalakas niya ang kapangyarihan ng spain at ang simbang katoliko •Ginawa niyang katoliko ang Granada, Aragon at Castilla sa spain.
 18. •Inusig niya ang mga Protestante at muslim •Binigyang pansin ang mga pinatang Ottoman na umatake sa mga barkong espanyolsa Mediterranean sea
 19. II. Ang Monarkiya sa England ◦Konstitusyonal na monarkiya ang pinairal ◦Ang kapangyarihan ng hari at reyna ay nililimitahan ng parlamento. Upang pangalagaan ang karapatan ng mga mamamayan
 20. 1. Elizabeth I •Umupo bilang reyna ng England noong 1558 •Pinakamagaling na pinuno sa kasaysayan ng bansa •Natamo ng bansa ang kanyang sinintuang panahon •binigyang pansin ang kapayapaan
 21. • humirang ng mahuay na tagapayo at nahikayat ang palamento hasusugan ang kanyang mga patakaran
 22. 2) james I •naniwala na ang kanyang kapangyarihan galing sa diyos. •Winika nya na hindi kasiya-siya ang kanyang kapangyarihan na
 23. •Hindi nya tinanggap ang kahilingan ng mga puritan •Pinagbigyan niya ang kahilingan sa bagong Salin sa bibleya=king James Version
 24. 3) Charles I •Katulad ng kanyang Ama, hindi rin nya nakasunod ang parlamento dahil sa buwis at relihiyon •Nagpalabas ng parlamento ng isang kasulatan na tinawag na pietition of rights na may sumusunod na probinsiya…
 25. Si John Calvin ◦ay isinilang sa France at nagsanay bilang isang pari at abogado, tulad ky Luther naniwala si calvin na ang kaligtasan ay maaring matamo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya.
 26. Si Martin Luther ◦Ama ng Protestanteng Paghihimagik ◦Mongheng Augustinian at naging Propesor ng teolohiya sa unibersidad ng Wittenberg.
 27. Ang Repormasyon ◦Ang mga kristiyano mula sa ibbat ibang antas ng tao sa lipunan ay naging mulat sa nagaganap na katiwalian at makamundong gawain sa s
 28. Ang Renaissance isang bagong pananaw na nagbigay pangako,tiwala at sining sa mga tao sa Spain ang pumalit.
 29. •Ang renaissanceay mula sa salitang Pranses na nangangahulugang muling pagsilang •Ang diwa ng Renaissance ay isang Panahon na kung saan ang interes sa kalikasan ng mga mamamayan ay muling nabuhay.
Publicidad