Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Hållbar utveckling

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Hållbar utveckling

 1. 1.        I Indien bor ca 400 miljoner människor i extrem fattigdom Runt 20% (ca 1.3 miljarder) av jordens befolkning lever i extrem fattigdom Estland dubbelt, Turkiet tre ggr, USA något högre barnadödlighet 90% av alla barn börjar i skolan – ca 70 miljoner barn får inte chansen att börja… Medellivslängden i världen är ca 70 år – ökar… 19% av världens parlamentariker är kvinnor 89% har tillgång till rent vatten
 2. 2.    Den fattigaste femtedelen har bara 2% av tillgångarna Den rikaste femtedelen har 75% av tillgångarna Klyftan mellan de fattigaste och de rikaste ökar
 3. 3. ”Utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” (Bruntlandkommisionen 1987) Miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart
 4. 4.       Stockholmskonferensen 1972 Vår gemensamma framtid 1987 Rio 1992  Agenda 21 Johannesburg 2002 Rio + 20 2012 2022????
 5. 5. Diagram från http://scrippsco2.ucsd.edu/ För första gången på fyra miljoner år är koldioxidhalten i atmosfären över 400 ppm! http://www.svt.se/nyheter/varlden/koldioxid-nar-rekordniva
 6. 6. Diagram från http://www.naturvardsverket.se/Sa-marmiljon/Klimat-och-luft/Klimat/Varlden-blir-varmare/
 7. 7. ....Trots det är nästan en miljard människor kroniskt undernärda Bild från http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4819065
 8. 8. Bild från http://www.fao.org/liaison/nordic/62113/se/
 9. 9. Foto Bosse Malmgren http://www.blomsidor.se/blommor/spring/spring2012/spring.htm
 10. 10. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas fyra jordklot!
 11. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Halvera fattigdom och hunger Alla barn ska gå i skola Öka jämställdhet Minska barnadödlighet Minska mödradödlighet Stoppa spridningar av bl a hiv/aids & malaria Miljömässigt hållbar utveckling Ökat samarbete kring bistånd, handel & skuldavskrivning
 12. 12. Barnkonventionen 6 §: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling Barnkonventionen 31 §: Varje barn har rätt till lek, vila och fritid    Skillnader mellan pojkar och flickor? Spelar ålder någon roll? Skillnader mellan rika och fattiga?
 13. 13. Barnkonventionen 12 §: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom Bild från http://www.smyrna.se/centrum/verksamhet/44barn/217-oeppen-foerskola
 14. 14.    Förskolan med sitt ämnesövergripande arbetssätt och holistiska tänkande har bra förutsättningar för att arbeta med hållbar utveckling Utgå från barnens intressen Fantasi och kreativitet – krävs för att utveckla en hållbar livsstil Bild från http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2013/01/17/bilbyggepa-gymnasieniva
 15. 15.      Som Som Som Som Som pedagog förebild konsument medborgare privatperson Bild från http://grafik.ksida.com/julvinter.htm

×