Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Konflik

15.432 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Konflik

 1. 1. Konflik…
 2. 2. Wat is Konflik ? <ul><li>Konflik in jouself en met ander mense is onvermydelik. So ‘n situasie is ‘n emosionele en persoonlike situasie en kan in ‘n krisis ontwikkel as dit nie reg benader word nie. </li></ul><ul><li>Daar is sekere vrae wat jy jouself moet afvra in ‘n konfliksituasie: Is daar dalk ‘n misverstand? Speel emosies ‘n groot rol ? Is daar ‘n kommunikasieprobleem? </li></ul>
 3. 3. Wat is die eienskappe van ‘konflik’? <ul><li>Konflik kom natuurlik by mense voor en is met ander woorde onvermydelik. </li></ul><ul><li>Konflik is ‘n verskil van ‘n mening, gedagtes of individuele perspektiewe, maar is nie noodwendig afbrekend of negatief nie. </li></ul><ul><li>Dit ontwikkel met die verloop van tyd. </li></ul><ul><li>Dis neutraal, maar die reaksie daarop is wat negatiwiteit en probleme veroorsaak. </li></ul>
 4. 4. Wat is die oorsake van konflik? <ul><li>Houdings teenoor mag </li></ul><ul><li>Verskillende waardes & persoonlikhede </li></ul><ul><li>Behoeftes & wat belangrik is in die lewe </li></ul><ul><li>Persepsies asook kommunikasieprobleme </li></ul><ul><li>Kultuur en ras </li></ul><ul><li>Geslag en seksuele vooekeure </li></ul><ul><li>Kennis asook vorige ondervindings </li></ul>
 5. 5. Twee tipes konflik nl. Positief- en negatiewe-konflik: <ul><li>Wat is negatiewe konflik? Dis die gevolg van ‘n wen/verloor verhouding waar een party verloor het toe daar mededinging was om beperkte hulpbronne, status of erkenning. (Nel, 1997 vertaal). </li></ul><ul><li>Wat is positiewe konflik? ‘n Relatief bevrdigende uitkoms in ‘n mededingende verhouding wat eerder op toegewing of kompromie as wen of verloor gegrond is . (Nel, 1997 vertaal). </li></ul>
 6. 6. Gevolge van negatiewe konflik: <ul><li>Kommunikasie : Slegs waar nodig, verskuilde agendas. </li></ul><ul><li>Produktiwiteit : Laer doeltreffendheid, laer effektiwiteit, verkeerde prioriteite. </li></ul><ul><li>Konflik : Klem op self, kan gesondheid skade aandoen. </li></ul><ul><li>Verhoudings : Eensydig, gegrond op mag en vrees, verdedigend. </li></ul>
 7. 7. Gevolge van positiewe konflik: <ul><li>Kommunikasie : Oop, werklike gedagtes en gevoelens, nie-veroordelend, bevestigend. </li></ul><ul><li>Verhoudings : Respek, vertroue, samewerking, ondersteuning. </li></ul><ul><li>Konflik : Duidelik geidentifiseer en sigbaar. </li></ul><ul><li>Produktiwiteit : Groter doeltreffendheid, groter effektiwiteit, kreatiewe probleemoplossing. </li></ul>
 8. 8. Ontwikkelings stadiums van konflik. <ul><li>Latente konflik: Daar is potensiaal vir konflik. </li></ul><ul><li>Waargenome konflik : Een of baie partye herken die oorsaak van konflik en albei partye besef daar is potensiaal vir konflik. </li></ul><ul><li>Ervaring van konflik : Spanning tussen partye laai op, maar geen sigbare tekens van intellektuele of fisieke wroeging kan waargeneem word nie. </li></ul>
 9. 9. Ontwikkelings stadiums van konflik. (2) <ul><li>Onmiskenbare konflik : Stryd begin manifesteer en nie-deelnemers word bewus dat daar waarneembare tekens van konflik tussen betrokke partye is. </li></ul><ul><li>Afloop van konflik : Konflik kom tot ñ einde deur besluitneming of onderdrukking. ñ Wen-wen situasie, verloor-verloor situasie of wen-verloor situasie sal noodgedwonge ontstaan. </li></ul>
 10. 10. Waarom leer ons van ‘konflik’ ? <ul><li>Verhoudings te verbeter. </li></ul><ul><li>Help om doelwitte te bereik sonder om belangrike mense te vervreem. </li></ul><ul><li>Help om as persoon te groei. </li></ul><ul><li>Help om uiting te gee aan opgekropte emosies en frustrasies. </li></ul><ul><li>Help om te verhoed dat die fisiese en emosionele gesondheid daaronder lei. </li></ul>
 11. 11. Daar is 6 stappe om konflik op te los: <ul><li>Stap 1 : Erken konflik bestaaan </li></ul><ul><li>Stap 2 : Identifiseer ‘werklike’ konflik. </li></ul><ul><li>Stap 3 : Luister na alle standpunte </li></ul><ul><li>Stap 4 : Ondersoek oplossings </li></ul><ul><li>Stap 5 : Kies oplossing en maak verantwoordelikhede duidelik. </li></ul><ul><li>Stap 6 : Implenteer oplossing & skeduleer opvolgsessie. </li></ul>
 12. 12. Watter styl kies jy om konflik te bestuur? <ul><li>Daar is 5 tipes style van konflik oplos: </li></ul><ul><li>Die eerste styl is om soos ‘n haai (‘shark’) te wees, m.a.w glo in mag. </li></ul><ul><li>Die tweede styl is om te wees soos ‘n jakkals (‘fox’), d.w.s glo in kompromie. </li></ul><ul><li>Die derde styl is om soos ‘n uil (‘owl’) te wees wat glo in albei wen uit ‘n situasie. </li></ul><ul><li>Die vierde styl is om soos ‘n skilpad (‘tortoise’) te wees wat homself onttrek. </li></ul><ul><li>Die laaste styl is om te wees soos ‘n teddie beer wat ten alle koste die vrede wil behou. </li></ul>
 13. 13. Kenmerke van ‘n Haai se optrede: <ul><li>Oorweldigend </li></ul><ul><li>Kan verhoudings opoffer </li></ul><ul><li>Tree aggressief op </li></ul><ul><li>Uitkoms is wen-verloor. </li></ul><ul><li>Doelwitte is geweldig belangrik </li></ul>
 14. 14. Kenmerke van ‘n Jakkals: <ul><li>Besorg oor eie doelwitte en verhoudings met ander. </li></ul><ul><li>Wil kompromie of moddeweg gebruik </li></ul><ul><li>Albei kante ‘wen’ iets. </li></ul>
 15. 15. Kenmerke van ‘n Uil: <ul><li>Verwelkom verskille </li></ul><ul><li>Verbind tot wen-wen oplossing </li></ul><ul><li>Stel eie standounte en vra ander om dit ook te doen </li></ul><ul><li>Konflik word as probleme beskou wat opgelos moet word. </li></ul>
 16. 16. Kenmerke van ‘n Skilpad: <ul><li>Onttrek om konflik te vermei. </li></ul><ul><li>Gee eie doelwitte en verhoudings prys. </li></ul><ul><li>Tree nie self-geldend op nie </li></ul><ul><li>Uitkoms van situasie is verloor-wen </li></ul><ul><li>Stel uit om op konfliksituasies te reageer. </li></ul>
 17. 17. Kenmerke van ‘n Teddie-beer: <ul><li>Verhoudings is uiters belangrik </li></ul><ul><li>Tree nie selfgeldend op nie </li></ul><ul><li>Verlang aanvaarding </li></ul><ul><li>Eie doelwitte maak nie saak nie. </li></ul>
 18. 18. Terme geassosieer met konflik: <ul><li>Passief : Altyd die minste wees en ingee, bespaar konflik, maar ander loop dan maklik oor jou. </li></ul><ul><li>Passief-aggressief: Jy sê ‘ja’ wanneer jy ‘nee’ bedoel, en dink mense kom dit nie agter nie. Kan verhoudings kos. </li></ul>
 19. 19. Terme geassosieer met konflik (2): <ul><li>Aggressief: Wil altyd duidelik maak dat jy die wenner is en ondervind probleme met woedeuitbrstings. </li></ul><ul><li>Selfhandhawend: Regte konflikstyl. Kalm en rustig en wys nie hoe jy voel. </li></ul>
 20. 20. Hersiening van les: <ul><li>1. Konflik wat uitgelos word, word vanself </li></ul><ul><li>opgelos? </li></ul><ul><li>2. Om ʼn persoon te konfronteer is altyd aangenaam? </li></ul><ul><li>3. Konflik in ʼn organisasie is ʼn teken van goeie leierskap? </li></ul><ul><li>4. Ten minste 2 mense is nodig om doeltreffend te </li></ul><ul><li>kommunikeer om die rigting van konflik te </li></ul><ul><li>verander? </li></ul>
 21. 21. Hersiening van les: (vervolg) <ul><li>5. Konflik kan nie opbouend wees nie? </li></ul><ul><li>6. Hoe ons op ander en situasies reageer, is nie </li></ul><ul><li>gegrond op die houding wat ons inneem nie? </li></ul><ul><li>7. Woede is altyd negatief en afbrekend? </li></ul><ul><li>8. Kommunikasie is 50% verbaal en 50% </li></ul><ul><li>nie-verbaal? </li></ul><ul><li>9. Konflik word die slegste hanteer in die vroeë fases wanner die minste mense betrokke is? </li></ul><ul><li>10. Kommunikasie en emosies is twee sleutel- elemente van enige konflik? </li></ul>
 22. 22. Volg die link om die video te sien van huishodelike konflik  <ul><li>https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=419a9dce2182a5a8&page=play&resid=419A9DCE2182A5A8!113 </li></ul>
 23. 23. Erkennings: <ul><li>Bheamadu, C. Karsten, I. Korf, F. Mkibelo, P. Mandewu, L. Masipa, F. et al. (2011). Bemeestering van Akademiese en Professionele Vaardighede . Gedruk en gepubliseer deur die Universiteit van Johannesburg. </li></ul><ul><li>Borg-Jorgenson, E. Lewensoriëntering in konteks. (2007). Stad van uitgawe onbekend. Uitgewer: Bestborg </li></ul>

×