Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(18)

Publicidad

От културно обособила се нация към независима държава

 1. ОБОБЩЕНИЕ
 2. 1. А/ участие на българите в освободителната война на сърби и гърци Сръбско въстание 1804 г. Гръцко въстание – 1821-1828 г.
 3. Б/ Велчова завера – Велчо Атанасов Джамджията, Георги Мамарчев, Тървово, 1835 г.
 4. В/ Браилски бунтове – Първи и Втори браилски бунт – 1841 г., Трети браилски бунт – 1843 г. Цел: Подготовка на въоръжени чети, които да навлязат в България. Последици: Водачите са арестувани от влашките власти и осъдени.
 5. Г/ въстанията в Северозападна България 1835 – 1837 г. - в района на Ниш и Пирот, Берковица и Белоградчик 1841 г. – в района на Ниш 1850 г. – Видинско, Кулско, Ломско, Белоградчишко, Софийско Причини: Уедряването на земята при образуването на чифлиците и разоряването на много български селяни, които губят земите си. Резултати: Жестоко потушаване, зверства на башибозука. Частичен успех – Високата порта е принудена да предприеме реформи.
 6. 2. - Кримска война /1853 – 1856 г./ - Турция побеждава Русия с помощта на Великобритания - 1856 г. – Въстание в Търново начело с дядо Никола, неуспешно - Добродетелна дружина – 1862 г. – Евлоги Георгиев, Панарет Рашев, Найден Геров – да се представят българските искания пред Великите сили и Русия
 7. 3. А/ Първи план за освобождение на България – 1858 г. организиране на въстание, което да има единен център, да се търси съдействие от съседните народи – гърци и сърби Б/ Първа българска легия – 1862 г., Белград
 8. В/ Втори план за освобождение на България – 1867 г. – „Привременен закон за народните горски чети“ Да се създаде четническа армия, която да действа самостоятелно и да се ръководи от общ български център. Г/ Втора българска легия – 1867 г.
 9. Д/ българските чети – 1867 – 1868 г. 1867 г. – четите на Панайот Хитов и Филип Тотю
 10. 1868 г. – четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа
 11. Значение:
 12. 4. Идеите на Левски за освобождение на България: -Всеобща революция /въстание/ -Създаване на мрежа от тайни комитети за подготовка на въстанието – план, въоръжение -Вярва в собствените сили на българския народ Идеите на Левски за устройството на свободна България: -„свята и чиста република“ -равенство на всички пред закона
 13. 5. 1869 г. – Български революционен централен комитет – да организира освобождението на България чрез съставяне на план, събиране на срества и оръжие
 14. 6. А/ Гюргевски комитет – есента на 1875 г. – решение за избухване на въстание Четири революционни окръга Първи – Търновски – Стефан Стамболов Втори – Сливенски – Иларион Драгостинов Трети – Врачански – Стоян Заимов Четвърти – Пловдивски – Панайот Волов
 15. Б/ Подготовка и избухване на Априлското въстание подготовката в революционните окръзи събранието в Оборище избухване на въстанието – 20 април 1876 г. – Копривщица въстанически действия – Панагюрище, Брацигово, Батак, Клисура, Дряновски манастир четата на Христо Ботев – 17 май 1876 г.
 16. Б/ отзвукът от Априлското въстание – движения в подкрепа на българите, създаване на анкетни комисии в края на 1976 г. – Цариградска конференция В/ Руско-турска война /1877 – 1878 г./ 12 април 1877 г. – обявена войната 15 юни 1877 г. – руските войски минават р. Дунав при Свищов 9-11 август 1877 г. – боевете на Шипка 10 декември 1877 г. – пада Плевен 4 януари 1878 г. – освободена София 3 март 1878 г. – Санстефански мирен договор
 17. Г/ Берлински конгрес – юни 1878 г.
 18. Как тълкувате думите на Васил Левски и Христо Ботев?
Publicidad