Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

File On tap_NetWork_2019.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Hướng dẫn Google form
Hướng dẫn Google form
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 9 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a File On tap_NetWork_2019.pdf (20)

Anuncio

Más reciente (20)

File On tap_NetWork_2019.pdf

  1. 1. 1/ Cho 2 địa chỉ IP là 192.8.1.44 và 192.8.10.66 và SubnetMask là 255.255.0.0 hãy cho biết Network của 2 địa chỉ là bao nhiêu trong các phương án sau? 192.8.0.0 2/ Một địa chỉ IP có SubnetMask mặc định là 255.255.0.0 hãy cho biết địa chỉ IP đó thuộc lớp nào trong các lớp mạng sau? Lớp B 3/ Mô hình nào sau đây không thể cấp phát địa chỉ IP Private? Mô hình mạng Internet 4/ Giá trị thập phân của địa chỉ IP: 11001111.00100010.00000100.00001010 là bao nhiêu trong các phương án sau? 207.34.4.10 5/ Hãy cho biết nội dung mã nguồn của một trang website thường được lưu trữ tại đâu dựa vào các phương án dưới đây? Webhosting 6/ Khi sử dụng Dreamweaver tính năng nào sau đây cho phép hiển thị mã nguồn của trang thiết kế? Code view. 7/Dựa vào hình hãy cho biết tên thiết bị được đánh dấu đỏ trong hình A có tên gọi là gì trong các phương án sau? Hub. 8/Dựa vào hình hãy cho biết tên thiết bị được đánh dấu đỏ trong hình B có tên gọi là gì trong các phương án sau? Wireless Access Point. 9/ Dựa vào hình hãy cho biết tên thiết bị được đánh dấu đỏ trong hình C có tên gọi là gì trong các phương án sau?Switch. 10/Dựa vào hình hãy cho biết tên thiết bị được đánh dấu đỏ trong hình D có tên gọi là gì trong các phương án sau ?Router. 11/ LAN được viết tắt của cụm từ nào sau đây?Local Area Network.
  2. 2. 12/Dựa vào các phương án sau, hãy cho biết địa chỉ IPv4 sử dụng bao nhiêu bit để biểu diễn? 32 bit. 13/ Dựa vào các phương án sau, hay cho biết địa chỉ IP có độ dài bao nhiêu bit và được phân thành bao nhiêu lớp?32 bit, 5 lớp ( A, B, C, D, E). 14/ Dựa vào các phương án sau, hãy cho biết địa chỉ lớp B sử dụng bao nhiêu bit cho phần mạng?16 bit. 15/ Thiết bị mạng nào trong các thiết bị sau đây không thể thiếu trong mạng Internet? Router. 16/Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?DNS là dịch vụ định tuyến. 17/ Trong các dải địa chỉ sau đây dải địa chỉ nào là của lớp C? Từ 192.x.x.x đến 223.x.x.x. 18/Ví dụ nào dưới đây là một địa chỉ của một host? FFFF.FFF.FFF 19/ Khi sử dụng Google Drive muốn mở khung làm việc như hình 1, ta phải chọn biểu tượng nào dưới đây (trong khung màu xanh)? Chọn biểu tượng 2. 20/Khi sử dụng Google Drive muốn mở khung làm việc như hình 2, ta phải chọn biểu tượng nào dưới đây (trong khung màu xanh)? Chọn biểu tượng 7. 21/ Khi sử dụng Google Drive muốn mở khung làm việc như hình 3, ta phải chọn biểu tượng nào dưới đây (trong khung màu xanh)? Chọn biểu tượng 1. 22/ Khi sử dụng Google Drive muốn thay đổi cách hiển thị của các tập tin theo kiểu danh sách (List) ta cần chọn biểu tượng nào dưới đây (trong khung màu xanh)? Chọn biểu tượng 5.
  3. 3. 23/ Khi sử dụng Google để tìm kiếm nội dung như hình 2 ta cần tìm kiếm theo quy tắc nào sau đây? Tìm theo danh mục Tin tức. 24/ Khi tìm kiếm bằng Google để tìm kiếm một định nghĩa ta có thể tìm kiếm theo quy tắc nào sau đây?Define: Nội dung tìm kiếm. 25/ Khi tìm kiếm bằng Google để tìm kiếm chỉ trên một website ta có thể tìm kiếm theo quy tắc nào? Site: Nội dung tìm kiếm. 26/ Sử dụng Google muốn tìm kiếm từ khóa Smart phone nhưng không muốn trong kết quả tìm kiếm hiện ra sản phẩm IPhone ta có thể gõ nội dung nào sau đây vào ô tìm kiếm?Smartphone - Iphone. 27/ Trong các dịch vụ sau đây dịch vụ nào không cho phép lưu trữ chia sẻ file trên trang web? Skype. 28/ Muốn gửi email bằng Gmail cho nhiều người thì mỗi email ngăn cách nhau bằng kí tự nào sau đây?Dấu phẩy (,) 29/ Để gửi thư có nội dung như Hình 3 bạn cần phải sử dụng dịch vụ nào sau đây của Google?Google Doc. 30/ Để tạo được nội dung như Hình 4 ta có thể sử dụng dịch vụ nào sau đây của Google?Google Forms. 31/ Loại máy chủ nào sau đây có chức năng lưu trữ và quản lý tài nguyên tập tin? File server.
  4. 4. 32/ Trong cửa sổ Table để chèn được đối tượng như hình số 1 ta thực hiện thao tác nào trong các thác tác sau? Nhập 3 vào ô Columns và nhập 5 vào ô Rows. 33/ Khi sử dụng Dreamweaver, muốn chèn 1 đối tượng như hình 2 ta thực hiện thao tác nào trong các thao tác sau? Insert/ Hyperlink. 34/ Khi sử dụng Dreamweaver, muốn mở cửa sổ Table như trong hình ta thực hiện thao tác nào trong các thao tác sau? Insert/ Table. 35/ Khi sử dụng Dreamweaver, muốn chèn 1 đối tượng như hình 3 ta thực hiện thao tác nào trong các thao tác sau? Insert/ Image. 36/ Khi thiết kế trang website bằng Dreamweaver, Table bao gồm những thành phần cơ bản nào sau đây?Rows, Columns, Cell spacing, Cell padding. 37/ Khi sử dụng OpenCart, muốn chỉnh sửa tên của sản phẩm ta có thể truy cập vào mục nào dưới đây trong Hình 3? Mục Tổng quan. 38/ Khi sử dụng OpenCart, muốn chỉnh sửa danh mục của sản phẩm ta có thể truy cập vào mục nào dưới đây trong hình 3? Mục Liên kết.
  5. 5. 39/ Khi sử dụng OpenCart, muốn thay đổi giá của sản phẩm ta có thể truy cập vào mục nào dưới đây trong hình 3? Mục Dữ liệu 40/ Tên viết tắt của nhà cung cấp dịch vụ Internet là gì? ISP 41/ Khi thấy tên miền trong địa chỉ website có .gov.vn thì website đó thường thuộc lĩnh vực gì? Lĩnh vực chính phủ ở Việt Nam. 42/ Để tìm kiếm thông tin lịch thi trên trang website hubt.edu.vn ta gõ từ khóa nào để Google không trả về kết quả từ các trang website khác? Lịch thi site: hubt.edu.vn 43/ Để đính kèm một tệp tin khi gửi mail trong Outlook ta chọn chức năng? Attachment. 44/ Khi nhận được email có chủ đề Mail undeliverable có nghĩa là? Email được gửi đi nhưng không tới được người nhận. 45/ Để cập nhật số lượng của sản phẩm trong OpenCart ta truy cập mục nào trong hình? Dữ liệu. 46/ Để thiết lập tên cửa hàng cho OpenCart ta truy cập mục? Mục Tổng quan. 47/ Để thiết lập thông tin liên hệ của cửa hàng trong OpenCart ta truy cập mục? Mục Cửa hàng. 48/ Để thiết lập ngôn ngữ trong OpenCart ta truy cập mục? Mục Khu vực. 49/ Để truy cập mục như trong hình ta thực hiện thao tác?Hệ thống > Cấu hình hệ thống...
  6. 6. 50/ Khi gặp cảnh báo như trong hình ta cần thực hiện thao tác gì? Xóa thư mục install trong thư mục hệ thống.
  7. 7. 51/ Nếu mục 1 điền Tin trong nước như hình mục 2 bạn có thể điền thông tin như thế nào là hợp lý nhất? tin-trong-nuoc 52/ Để thay đổi hiển thị của menu trong Hình 2 ta có thể truy cập mục nào trong Hình 1. Mục Giao diện. 53/ Để thay đổi nội dung HUBT News trong Hình 2 ta truy cập mục nào trong Hình 1? Mục Cài đặt. 54/ Để mở nội dung hiển thị như Hình 3 ta truy cập mục nào trong Hình 1? Mục Giao diện. 55/ Để quản lý các chuyên mục bài viết ta truy cập mục nào trong Hình 1?Mục Bài viết. 56/ Để tạo một trang website thương mại điện tử bạn nên sử dụng bộ mã nguồn nào? OpenCart. 57/ Để tạo một trang website tin tức bạn nên sử dụng bộ cài đặt nào? OpenCart. 58/ Để lấy ý tưởng từ khóa như trong hình ta sử dụng dịch vụ nào của Google?Adword 59/ Wordpress thuộc hệ quản trị nội dung nào trong các hệ quản trị sau?Web CMS. 60/ Nội dung nào trong các nội dung sau không ảnh hưởng đến kết quả SEO. Không có ảnh
  8. 8. 61/ Để website được đánh chỉ mục nhanh trên Google bạn có thể truy cập vào đường link dịch vụ nào? https://webmaster.google.com/ 62/ Để thống kê lượng truy cập vào website bạn có thể truy cập đường link dịch vụ nào của Google?https://analytics.google.com/ 63/ Khi muốn SEO nội dung Quần áo nữ bạn muốn tìm kiếm ý tưởng từ khóa thì ta cần nhập nội dung vào mục nào?Mục 1 ( Sản phẩm dịch vụ) 64/ Khi muốn SEO nội dung Quần áo nữ trên trang website Thoitrang.net thì mục 1 trong hình bạn cần nhập nội dung gì? Quần áo nữ
  9. 9. 65/ Khi muốn SEO nội dung Quần áo nữ trên trang website Thoitrang.net thì mục 3 trong hình bạn cần nhập nội dung gì?Trang phục 66/ Để thêm một tài khoản email vào Outlook ta thực hiện thao tác: File > Info > Add Account... 67/ Chức năng BCC trong gửi email có ý nghĩa gì?Cùng gửi thư cho một danh sách email khác. 68/ Để tìm kiếm một email trong Outlook ta thực hiện thao tác? Search > All Mail Items. 69/ Để không bị virus lây qua email khi sử dụng Outlook ta cần chú ý? Chú ý 1: Không mở email của người lạ. Chú ý 2:Không Download file đính kèm. Chú ý 3: Không gửi thư chuyển tiếp (forward) thư ẩn danh cho người khác. Cả 3 chú ý đều quan trọng. 70/ Để cấu hình email đến trong Outlook ta sử dụng phương thức nào?POP3 71/ Để cấu hình email gửi đi trong Outlook ta sử dụng phương thức nào?SMTP 72/ Để tạo chữ ký cho email trong Outlook ta thực hiện thao tác? Mail > Signature. 73/ Để tạo thư trả lời tự động trong Outlook ta thực hiện thao tác? File/ Info / Automatic Replies 74/ Trang website hubt.edu.vn thuộc tên miền cấp mấy? Cấp 3 75/ Để upload một tên tin có dung lượng lớn hơn 25 MB trong Gmail bạn có thể upload lên dịch vụ nào? Google Driver.

×