Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc

Mioara Cimpan
Mioara CimpanProfesor Titular en Colegiul Militar Liceal "Stefan cel Mare" Campulung Moldovenesc
SIMBOLISMUL EUROPEAN

  STUDIU DE CAZ
Cuprins:
    *Simbolismul-definiţie
      *Provenienţă
*Ideologia şi estetica simbolismului
  *Trăsături ale simbolismului
  *Teme şi motive simboliste
    *Charles Baudelaire
    *Stéphane Mallarmé
      *Paul Verlaine
     *Arthur Rimbaud
   *Simbolismul românesc
       *Bibliografie
Simbolismul-definiţie
• Simbolismul este un curent literar apărut în Franţa,ca reacţie
 împotriva parnasianismului, a romantismului retoric şi a
 naturalismului, promovând conceptul de poezie modernă.În
 concepţia simboliştilor, descripţia rece, parnasiană, ca şi
 observaţia meticuloasă, naturalistă, urmărind să decupeze “o
 felie de viaţă”, nu pot surprinde altceva decât o realitate
 superficială, o lume a aparenţelor. Considerat din perspectiva
 social-istorică,simbolismul apare ca produs şi expresie a stării
 de spirit generate de agravarea contradicţiilor societăţii
 capitaliste de la sfârşitul secolului al
 XIX-lea.
• Termenul de „simbolism”provine din cuvântul grecesc
 „symbolon ” ,intrat în limbă prin filieră franceză.Simbolul este
 un substituent,el înlocuieşte expresia directă,vorbirea
 noţională,mediind cunoaşterea pe calea analogiei şi a
 convenţiei.O dată cu evoluţia limbajului,simbolul a devenit tot
 mai complex, folosindu-se în toate domeniile culturii,iar în
 literatură este un mod de constituire a imaginii artistice.
Provenienţa
•  Numele curentului a fost dat de poetul francez Jean Moréas, care, în
  1886, a publicat un articol-program, intitulat Le Symbolisme. În acelaşi
  an s-a constituit gruparea care s-a autointitulat simbolistă , condusă
  de poetul Stéphane Mallarmé.Tot atunci, René Ghil înfiinţează şcoala
  „simbolist-armonistă”, devenită „filozofic-instrumentalistă”. Alţi poeţi,
  de orientare antiparnasiană, îl considerau şef de şcoală pe Paul
  Verlaine; ei şi-au luat numele de decadenţi. Reprezentanţi de seamă ai
  decadenţilor sunt Arthur Rimbaud, Tristan Corbière, Jules Laforgue.
  Toţi poeţii amintiţi începuseră să scrie cu mult înainte de constituirea
  grupărilor în care s-au încadrat. Astfel, elemente ale curentului
  simbolist au apărut înainte de 1886.
•  Simboliştii belgieni de expresie franceză prezintă un deosebit interes
  prin creaţia lor poetică(Emile Verhaeren, Rene Ghil), dar şi prin
  tentativele de a scrie proză simbolistă(Georges Rodenbach-romanele
  « Bruges » şi « Clopotarul») sau dramaturgie (Maurice Maeterlink-
  piesele « Pelleas » şi « Melisanda »)
•  Simbolismul pătrunde mai târziu în ţările europene cu tradiţie culturală
  puternică (Anglia, Spania, Italia), precum şi în ţările din centrul şi sud-
  estul european unde generează şcoli naţionale:simbolism polonez,
  maghiar, românesc.
Ideologia şi estetica simbolismului

 •Simbolismul reprezintă o reacţie antipozitivistă şi antiraţionalistă.Poeţii
 simbolişti vor prelua din şcolile anterioare tot ce se potrivea spiritului lor
  neliniştit şi dornic de „altceva” decât ceea ce le putea oferi mediul
  ambiant şi vor fi receptivi la tot ce este nou in domeniul filozofiei,al
  picturii,al muzicii, al ştiintelor şi al artelor în general.Sunt preţuiti în
special Vilon ,Racine,Chateaubriand,Nerval, Lamartine.Simboliştii preiau
 idei filozofice din Fichte,Hegel, Schelling,Schopenhauer,sunt atraşi de
     poezia lui Novalis, a lui Poe si Whitman,de arta orientală.
  •Simbolul literar concentrează în imagini elemente ale realului cu un
     grad mai mic sau mai mare de generalizare.În cuprinsul
 romantismului,simbolul rămâne însa, ca în literatura premergătoare nu
se diferenţiază foarte net de alegorie.În simbolism,raportul dintre simbol
 si realitate este sugerat.Curentul se diferentiază de alte curente tocmai
prin faptul că dă imaginilor poetice functia implicit şi nu explicit simbolică.
Trăsături ale simbolismului
Sugestia : simbolul se realizează prin sugestie,de aceea Baudelaire
 numea poezia „o specie de vrăjitorie evocatoare”.Rolul sugestiei în
 realizarea simbolurilor este foarte mare.Mallarme susţine că „a
 numi un obiect este a suprima trei sferturi din plăcerea
 poemului”şi adaugă „a sugera,iată visul!”.Urmând acest
 principiu,poeţii simbolişti nu descriu,nu narează,nu relatează.Ei
 resping anacdotica ,fabula,reportajul.D. Anghel nu descrie florile,în
 volumul „În grădină”,nici Ştefan Petică fecioarele,în”Fecioara în
 alb” .Ei comunică mai ales senzaţii (olfactive, vizuale)
 corespunzătoare unor stări sufleteşti.Ion Minulescu descrie corăbii
 mari,insule,faruri spre a-şi exprima aluziv,pe cale de sugestie,dorul
 de călătorii,tentaţia depărtărilor.
Prozodia. Marea inovaţie a simboliştilor în materie de prozodie o
 constituie folosirea versului liber. Versul clasic apare multor
 simbolişti ineficient, rima este considerată o simplă convenţie, de
 aceea ei ajung la concluzia că strofa asimetrică, cu versificaţie
 liberă, în ritm variabil, corespunde muzicii interioare. Versul liber,
 susţin simboliştii, produce efecte muzicale deosebite. Se folosesc
 refrenul, laitmotivul, armonia, asonanţele, rima şi ritmurile
 elaborate.
•  Corespondenţele sunt un mod de sondare,de luminare a zonelor
  ascunse ale realităţii.Ideea fundamentală a simbolismului constă în
  exprimarea unor raporturi între eul poetului(universul mic)şi
  lume(universul mare)care se traduc la nivelul receptivităţii prin
  simboluri.Ele tind să exprime relaţiile ce există,pe baza unor afinităţi
  secrete,între părţile componente ale totului cosmic.În categoria
  corespondenţelor intră şi analogiile dintre senzaţii,emoţii,imagini de
  naturi diferite.
•  În poezie,descoperirea corespondenţelor aparţine lui Baudelaire
  (Correspondances-Les fleurs du mal).Poezia are ca punct de plecare
  credinţa că exista o unitate a lumii în temeiul căreia senzaţiile de ordin
  diferit comunică între ele:”Parfum,culoare,sunet se-ngână şi-şi
  răspund”.Taina aceasta adâncă nu se ofera ochiului comun,care
  observă numai exterior lumea,ci aceluia înzestrat cu facultaţi
  superioare,al artistului.Poetul devine demiurgul care crează lumea din
  cuvinte menite să sugereze idei fundamentale,principii
  metafizice(Mallarme).Rimbaud,în poemul „Vocale”,dezvoltă ideea unor
  corespondente între culoare şi sunet:A-negru, E-alb,I-roşu,U-verde,O-
  albastru.Este ceea ce se cheamă sinestezie(mijloc prin care sunt puse
  în relaţie de echivalenţă realităţi receptate de simţiri diferite;transferul
  elementelor,specific sinesteziei,este metaforic).Pentru
  Ghil,dimpotrivă,I este albastru, O-roşu.În concluzie,la baza
  simbolismului stă această osmoză dintre poet şi lumea din jur,dar nu
  în sensul căutărilor de analogii uşor de stabilit între starea de spirit şi
  natură,ca în poezia populară sau la romantici,ci în sensul că
  simboliştii văd în sufletul individual chintesenta vieţii cosmice, a
  palpitului vital existent în întreaga natură.
• Cultivarea sinesteziilor. Sinestezia este o figură de
 stil prin care se pun în relaţie realităţi receptate de
 simţuri diferite ( auz – văz, auz – miros: „Primăvară –
 o pictură parfumată cu vibrări de violet” ).
• Muzicalitatea: simboliştii pledează pentru
 muzicalitatea versurilor, ca mijloc de obţinere a
 inefabilului, a sugestiei: „muzica înainte de toate”
 (Verlaine ), „arta versurilor este arta muzicii” ( Al.
 Macedonski ).
• Poeţii simbolişti au dat importanţă problemelor de
 formă,ritm,creând cele mai savante armonii
 verbale,pauze,asonanţe si refrenuri.La unii se ajunge
 la un joc gratuit,de pura virtuozitate,degenerând in
 formalism,manierism.
Teme si motive simboliste

• În diversitatea ei,tematica poeziei simboliste exprimă,în
 ultimă analiza,o atitudine noncoformistă,de inaderentă la
 o lume prozoică, mercantilă,filistinizată.Poeţii simbolişti
 recurg la proza de damant,destănuie starea de
 „spleen”,de solitudine,”nevroze”susţinute de o întreaga
 recuzita caracteristică simbolismului,care voaleaza
 suportul imediat al acestor stari,izvorâte din
 neacceptarea lumii date.Atitudinea faţa de societate
 rezulta din felul în care se reflectă in versuri-indirect-
 condiţia poetului si a poeziei.Conflictul cu societatea
 poate exista în stare latentă,şi atunci poetul este
 insinuant,sau el se manifesta fatis,efectul artistic fiind
 ieşirea din simbolism:totală sau parţială.În majoritatea
 cazurilor se autoinfatizeaza ca suflete
 obosite,deprimate.În literatura universală,spleen-ul
 simbolist a fost exprimat pentru întaia data de
 Baudelaire.
•  “Motivul spleen-ului presupune un amestec de plictiseală
   profundă,dezolare şi tristeţe abstractă,fără ca poetul să
     ajungă la decepţie şi pesimism propriu-zis,ca în
            romantism”(Lidia Bote).
  • Natura:spre deosebire de poezia romantică,natura nu
   mai este subiect,ci stare sufletească,exprimată muzical
      ori cromatic,sau decor. Astfel, parcul, gradina,
   statuiile,orizonturile marine sunt prezentate static.În jurul
      obiectelor plutesc muzica şi parfumul,în spaţii
   nedefinite,ca şi în poezia lui Baudelaire;poeţii îşi propun
    să dezvaluie „corespondentele”din natură.Percepţia
    vizuală a naturii îi apropie de impresionişti,în sensul
   estompării contururilor sub impresia luminii.Simboliştii
    cantă amurgurile subordonate starilor afective;tonul
     unora este însa explicativ. Culorile dominante sunt
    cenuşiul,negrul,albul;culorile obsesiei;roşul,violetul,
   galbenul,expresii ale starilor anxioase.Ploaia si toamna ii
            strivesc sensibilitatea.
•  Iubirea :Simboliştii nu încadreaza tematica iubirii în
 contextul naturii.Cele doua elemente nu formează,ca la
  romantici,un tot.Poeţii vor gasi însa corespondente în
comunicarea sentimentelor.Ei vor exprima uneori şi direct
  sentimentul,implicând trăiri intense,manifestate prin
reacţii vitaliste,sau maladive. Predilecţia pentru parfumuri
şi muzica este de ordin vital.Macedonski,M. Săulescu, St.
 Petică iubesc viaţa,sunt însetati de ea.Ei cantă energiile
cosmice,iar procesul lăncezirii,ca şi cel al anemiei sau al
  nevrozei devin rareori trăire propriu-zisă,rămânând
  simplă manieră. Erotica simbolistă,pe lângă motivul
   nevrozei,implică şi un univers floral.Femeia este
   hieratică,se mişcă într-o lume dematerializată sau
 nostalgia prezenţei ei deşteaptă senzaţii olfactive,ca la
   Şt. Petică,pentru care făptura iubită este „o rază
   parfumată”. Un univers floral bine cunoscut aduce
 volumul „În grădină”,a lui D. Anghel;florile amintesc de
       cei morţi,de statornicia în dragoste.
• Instrumentele muzicale:simbolismul aduce în poezie o gamă
 de instrumente muzicale,realizând corespondenţe între
 emoţie şi instrumentul muzical:vioara,violina exprimă emoţii
 grave;clavirul-tristeţea şi sentimentul desperat al
 iubirii;;fluierul este funebru;fanfara trezeşte melancolii;
 pianina, melancolia constituie motive uneori
 exterioare,decorative,alteori vor intra în substanţă şi în
 atmosfera generală a poeziei.La noi,Şt. Petică evocă mai
 toate instrumentele muzicale;vioară,mandolină,pian,harfă. I.
 Minulescu percepe muzica sentimental,iar
 Bacovia,grav,dezvăluindu-ne stări nevrotice:”Iubita cântă-un
 marş funebru.../Ea plânge,şi-a căzut pe clape,/Şi geme greu
 ca în delir.../În dezacord clavirul moare”.Culorile sunt în
 corespondenţă cu instrumentele muzicale,pelicula este o
 pictură parfumată a primăverii;amurgul însoţeşte cântecul
 viorilor(Şt. Petică-„Când viorile tăcură”).
• Motivul ploii şi al toamnei apare la toţi simboliştii.
 Sentimentul ploii aduce stări depresive, până la enervare
 exasperantă
• Primăvara este, şi ea, generatoare de nevroze. Culorile
 crude, soarele anemic strivesc nervii. Amestecul de
 anotimpuri creează o stare de ambiguitate într-o abandonare
 voită, în care sentimentul morţii porneşte din ideea
 descompunerii.
Charles Baudelaire
                 (1821-1867)

    precursorul poeziei              Corespunderi
      simboliste           „Natura e un templu ai cărui stâlpi
•  Ilustru poet francez,considerat           trăiesc
  (cu volumul de versuri „Florile   Şi scot adesea tulburi cuvinte ca-ntr-o
  răului”, întemeietorul poeziei
  moderne.Opera sa mai cuprinde             ceaţă
  „Spleenurile Parisului”,       Prin codri de simboluri petrece omu-n
  „Paradisurile artificiale” şi             viaţă
  „Curiozităţi estetice” (critica de    Şi toate-l cercetează cu glas
  artă).
                           prietenesc.
•  Charles Baudelaire se situează
  la răspântia din care poezia se
  desparte de romantism, alegând    Cu nişte lungi ecouri unite-n depărtare
  definitv calea             Într-un acord în care mari taine se
  modernismului.Simboliştii şi-l           ascund,
  revendică drept precursor,
  biografia şi opera lui         Ca noaptea sau lumina, adânc, fără
  întruchipând perfect mitul              hotare,
  „poetului blestemat”.Viaţa de    Parfum, culoare, sunet se-ngână şi-şi
  boem a lui Baudelaire ilustrează
  revolta împotriva societăţii şi
  revanşa artistului, conştient de            răspund.”
  propria superioritate faţă de
  spiritul burghez.
•  Baudelaire încalcă flagrant principiile estetice ale epocii când conferă
  alt scop artei: explorarea părţii ascunse a lumii, dezvăluirea
  impalpabilului, depăşirea aparenţelor şi sondarea adâncimilor
  universului.În mod deliberat, poetul caută o „estetică a profunzimilor”.
•  Metafora obsesivă a creaţiei sale este abisul „le gouffre”, iar
  coordonatele fundamentale ale viziunii sale sunt: adâncul, oceanul,
  marea, infernul.Imagini ale vidului(golul, prăpastia) apar cu mare
  frecvenţă în universul săn poetic şi sugerează stari de disperare, de
  aliernare şi de cădere în absurd.
•  „În vocea sa se auzeau italice si majuscule initiale.Gesturile sale erau
  încete, rare, sobre, ţineau mâinile apropiate de trup, căci avea oroare
  de gesticulaţia meridională.Nu-i plăcea nici vorbirea volubilă, iar
  răceala britanică i se părea de bun-gust.Despre Baudelaire se poate că
  era un dandy rătăcit în mijlocul boemei…”(Teophile Gautier)
  „Atât moral cât şi fizic, am avut mereu senzaţia abisului, nu numai
  abisul somnului, dar şi abisul acţiunii, al visului, al amintirii,al
  regretului şi al remuşcării, al frumosului, al numărului…Acum mă simt
  tot timpul ameţit”(Charles Baudelaire)
•  În “Structura liricii moderne”, Hugo Friedrich constata: “ o trăsătură
  fundamentală a lui Baudelaire e disciplina sa spirituală şi claritatea
  conştiinţei sale artistice. El întruneşte geniul poetic şi inteligenţa
  critică. Concepţiile despre procesul poetic stau pe aceeaşi treaptă cu
  poezia însăşi…de altfel, aceste concepţii au avut mai multă influenţă
  asupra epocii următoare decât lirica sa”.
Stéphane Mallarmé
                   (1842-1898)

De la parnasianism la simbolism
                          Briză marină
•  Aşa cum creaţia lui E.A. Poe a avut
  un rol modelator pentru Baudelaire,
  „Florile răului” împlinesc o funcţie   „Mâhnită-i toată carnea, iar cărţile, citite.
  similară în cazul lui Mallarmé, care    Să fug!Să fug aiurea!Sunt păsări fericite
  intuieşte linia de continuitate, ştiind
  că poezia nouă trebuie să continuie    Să zboare între ceruri şi spume neperechi!
  revoluţia începută de Baudelaire în    Nimic, nici oglindite-n priviri grădini prea-
  planul limbajului, unde trebuie să      vechi
  inventeze o limbă a poeziei, mai      În calea unei inimi care închină mării
  exact, o limbă numai şi numai a
  poeziei.                  O, nopţi!nici ocrotite, de răul călimării,
•  Mallarmé a trecut printr-o criza      Foi, goale-n clar de lampă, de către propriul
  spirituală de mare intensitate în       alb
  1866, din care iese mărturisind că,    Nici tânăra femeie, la sân cu prunc rozalb.
  dupa ce a găsit Neantul, a găsit      Tot am să plec!Fregată-n tresalt de mari
  Frumosul.Aşadar, Neantul nu este       pavoaze,
  capăt, ci punct de plecare. Ca şi     Sus ancora spre darnici atoli şi blânde oaze!”
  Baudelaire, crede că, prin analogii,
  poetul transcede realităţile cotidiene
  şi ajunge la o esenţă ideală.
• Imaginile recurente în imaginarul poetic
 mallarmmean(evantaiul, pasărea, oglinda, lebăda) nu sunt
 „zugrăvite” sau „descrise” în manieră parnasiană, ci devin
 aluzii, sugestii, simboluri.
• În plan poetic, se produce o reinventare a lumii şi a cuvântului,
 proces pe care Mallarmé l-a numit
 „transpunere”(transposition).Ca să obţină efectele aluzive şi
 sugestive, poetul işi ia libertatea dislocării sintaxei consacrate
 de uzul limbii.De aici provine impresia de ermetism a poeziei
 lui, fraza poetică nu are obişnuinta liniaritate, ci apare ca o
 construcţie in arabesc.Astfel, lectura este dominată de
 incertitudine şi ambiguitate.
• Printre operele sale cele mai reprezentative se numără
 „Irodiada”, „După-amiaza unui faun”, ca şi poemul în proză
 „Igitur”.
• „Era profesor de engleză undeva în provincie, dar coresponda
 regulat cu Parisul.A publicat în „Parnas”, versuri de o noutate
 care a scandalizat jurnalele.Nu s-a sinchisit de nimic, pentru a
 fi pe placul delicaţilor, căci era cel mai greu de mulţumit dintre
 toţi delicaţii.Rău primit de critică, acest rar poet va supravieţui
 atâta timp cât va exista o limbă franceză care să mărturisească
 despre uriaşele sale eforturi.”(Paul Verlaine)
Paul Verlaine
                 (1844-1896)

Afirmarea noii sensibilităţi
 poetice                    Spleen
•
  Reprezentant de seamă al
  simbolismului francez, preocupat de  „Aprinşi erau toţi trandafirii
  muzicalitatea cuvântului şi de     Si iedera cu totul neagră.
  valoarea lui magico-evocativă.Este
  autorul unor volume de versuri ca:
  „Poeme saturniene”, „Serbările
  galante”, „Cântecul bun”, „Cândva   Sunt pradă deznădăjduirii,
  şi odinioară”, „Înţelepciune”.     De cum te mişti, iubire dragă.
•  Simbolismul îşi structurează liniile
  de forţă pe un fundal de criză
  profundă prin care trece        Prea verde marea, prea gingaş
  Franţa:războaiele franco-germane si
  Comuna din Paris.Agravarea crizei   Azurul, mult prea dulce briza”
  face imposibilă orice fel de
  compensaţie în plan literar:
  romantismul şi parnasianismul nu le
  puteau oferi în poezie, realismul şi
  naturalismul-în proză.
• Paul Verlaine face primul gest decisiv, asumându-şi
 destinul generaţiei sale: concepe şi scrie „Artă
 poetică”, pune în circulaţie textul în mediul boem al
 cafenelelor literare unde se întâlneau frecvent
 artiştii, formulând astfel noua poetică
 simbolistă.Verlaine va intra în legenda literară care
 însoţeşte mişcarea simbolist, iar secvenţe din „Arta
 poetică” devin sintagme-reper pentru construirea
 identităţii simbolismului.
• „Nimeni n-a fost mai puţin teoretician ca el, mai
 puţin preocupat de ambiţiile estetice şi filosofice ale
 contemporanilor săi, mai puţin alchimist( ca de pildă
 Mallarmé), mai puţin vizionar şi profet (ca
 Rimbaud).El s-a născut pentru a duce la perfecţiune
 lirismul intim şi sentimentul…” (Marcel Raymond)
Arthur Rimbaud
                 (1854-1891)
Revoltă absolută                     Vocale

•  Arthur Rimbaud realizează cea mai    „A brun, E alb,I roşu, U verde- O
  îndrazneaţă tentativă de schimbare      vânăt.Oare
  a lumii prin poezie.El vede esenţa    Voiu şti cândva geneza de taină sa v-o
  prometeică a poetului „tâlhar care      spun?
  fură focul” şi îi atribuie acestuia un
  rost suprem să pătrundă în tărâmul    A, brâu catifelat de muşte-n roiuri, brun
  invizibilului, sondând straturile cele  Ce zumzăe pe câte vreo proaspătă
  mai adânci ale necunoscutului.        duhoare.
•  În acest scop, Rimbaud caută căile
  de acces: se apropie de pitagorism    Golf greu de umbră.E, alb abur, albe
  şi de orfism, se îndreaptă spre       pânze
  filozofiile orientale(doctrine      Gheţar cu lănci de sclipăt, regi albi,
  hinduse, budism, zen) spre alchimie     corole-n
  şi Cabală, se lasă atras de filozofia                  vânt.
  ocultă şi de scrierile ezoterice.Are
  convingerea că printr-o asemenea     I, purpuri, sânge ftizic, superbe guri
  cunoaştere, dobândeşte puteri        râzând
  supranaturale.              De furii, de beţie sau de căinţi
                         pătrunse.”
• Ieşind din perimetrul raţiunii, folosind „dereglarea voită a
 tuturor simţurilor”, poetul pătrunde în irealitatea care îi
 provoacă stări stranii, viziuni, care îl duc în pragul nebuniei şi
 al morţii.Renunţarea la poezie se poate explica şi ca un gest de
 autosalvare, determinat de neputinţa de a mai suporta
 asemenea exaltări şi halucinaţii.
• Creaţia poetică a lui Rimbaud, realizată într-un timp concentrat
 şi plin de evenimente istorice şi biografice (1870-1874),
 marchează sfârşitul poeziei tradiţionale şi al limbajului poetic
 consacrat.
• Arthur Rimbaud enunţă prin celebra formulă „Je est un autre”
 (Eu este altul), tărâmul pe care îl va explora poezia modernă:
 abisul propriu, meandrele interioare.Titlurile ciclurilor de poezii
 indică limpede vizionarismul rimbaldian: „Corabia beată”, „Un
 anotimp în Infern”, „Iluminări”.
• „Strălucirea lui, aceea a unui meteor aprins fără alt motiv decât
 propria-i prezenţă, ţâşnind de unul singur pentru a se stinge
 apoi.Apariţia acestui trecător colosal n-a fost pregătită de nici o
 împrejurare literară.”(Stéphane Mallarmé)
Simbolismul Românesc
•  Începuturile simbolismului românesc coincid cu începuturile simbolismului
  francez.Sincronizarea are mai multe cauze: o generaţie nouă se arată receptivă
  faţă de efervescenţa mediilor artistice pariziene.O nouă conştiinţă a condiţiei
  artei şi a artistului apare la poeţii români care studiază la Paris sau călătoresc
  in Franţa (Ion Minulescu, Dimitrie Anghel) şi se familiarizează cu noul spirit al
  sfarşitului de secol al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

•  În 1880, simultan cu întâlnirile patronate de Mallarme la Paris, tânărul
  Macedonski, ca deschizător de drum, editează la Bucureşti revista „Literatorul”,
  în care îşi publică atât articole teoretice („Despre logica poeziei”), cât şi creaţii
  experimentale: prima poezie în vers liber din literatura română („Hinov”),
  armonii imitative („Înmormântarea şi toate sunetele clopotului”)

•  În 1886, când Jean Moreas consacra, printr-un celebru manifest literar,
  mişcarea şi numele simbolismului, Macedonski publică versuri în limba
  franceză, în revista „La Wallonie”, condusă de Albert Mockel, admirator şi
  discipol al lui Mallarme.

•  Eforturile lui Alexandru Macedonski de a impune noul curent, pe care-l numea
  „simbolism instrumentalist”, se îndreaptă în mai multe direcţii: publică articole
  teoretice în „Literatorul”, semnate de el însuşi sau de unii discipoli;afirmă o
  nouă identitate faţă de poezie, cu riscul de a fi neînţeles sau de a fi considerat
  ridicol.
•  Simbolismul românesc a cunoscut 4 etape:
• I. Momentul tatonărilor, al experienţelor este marcat prin activitatea
 lui Al. Macedonski la revista Literatorul. Abordând, înainte de 1890,
 problema artei romantice şi a celei simboliste, Macedonski susţine
 că poetul nu este decât un instrument al senzaţiilor primite de la
 natură, pe care le transmite apoi în formulări inedite; poezia îi apare
 ca o revărsare a sentimentului. Potul accentua, astfel, latura
 romantică a poeziei. După 1890, în Arta versurilor, el relevă faptul
 că poezia are o muzică interioară, care este altceva decât
 muzicalitatea prozodică. Ideea va fi reluată în Poezia viitorului
 ( 1892 ), în care se afirmă că poezia este muzică şi imagine, „formă
 şi muzică”. Originea ei s-ar găsi în misterul universal. Poezia are o
 logică proprie, ea „tinde să se deosebească de proză, creându-şi un
 limbaj al ei propriu.” „Domeniul poeziei este departe de a fi al
 cugetării. El este al imaginaţiunii”. În articolul Despre poemă relevă
 că a fi poet înseamnă a simţi: poezia trebuie să deştepte cugetarea,
 nu să fie ea însăşi cugetare.
• II. A doua etapă din evoluţia simbolismului românesc este
 reprezentată de activitatea literară a lui Ovid Densusianu,
 întemeietorul revistei Viaţa nouă. Simbolismul lui Densusianu este
 polemic prin atitudinea de combatere a epigonismului eminescian şi
 a sămănătorismului, prin proclamarea principiului libertăţii şi a
 progresului în artă.
Densuşianu cere o literatură nouă, afirmând că specificul
 naţional nu este un monopol al sămănătoriştilor, ci apare
 în orice operă scrisă de români; el nu apare numai la
 ţară, ci este prezent şi în spaţiul citadin. Meritul grupării
 de la Viaţa nouă este că introduc în poezia română
 preocuparea pentru tematica citadină, pledând pentru
 ridicarea maselor la nivelul elitelor, pentru că, în accepţia
 lui, „artă pentru artă” înseamnă „artă înaltă”.
• III. Simbolismul exterior, formal, care pune accent pe
 muzicalitatea versurilor şi pe efectele sonore obţinute
 prin resurse fonetice apare în creaţia lui Ion Minulescu.
 Poezia acestuia este grandilocventă, retorică, ceea ce
 contravine principiilor simboliste. Poetul manifestă
 atracţie pentru tehnica şi motivele simboliste: numărul
 fatidic, mirajul depărtărilor; îl preocupă efectele sonore
 rezultate din neologisme cantabile ( matelot, orologiu,
 cupolă ), numele proprii exotice, frapante prin sonoritate.
 De provenienţă simbolistă sunt tristeţea, nota gravă,
 plină de sugestii, jovialitatea şi proza retorică.
• IV. Simbolismul autentic ( bacovian ) se instaurează
 prin activitatea literară a lui George Bacovia. Poezia lui
 are toate trăsăturile esenţiale specifice simbolismului.
 Este un simbolism depresiv, izvorât din situaţia precară a
 proletarului intelectual. Cultivă simbolul ca modalitate de
 surprindere a corespondenţelor eu-lui cu lumea, natura,
 universul (Plumb ). Evocă idei, sentimente, senzaţii pe
 calea sugestiei ( Amurg de iarnă ). Manifestă preferinţe
 pentru culorile întunecate. Promovează „audiţia colorată”
 – principiul după care senzaţiile diverse, coloristice şi
 muzicale îşi corespund în plan afectiv, sinestezia. Poezia
 implică sugestivitate melodică interiorizată ( Marş
 funebru ). Temele şi motivele sunt tipic simboliste: târgul
 de provincie, element al claustrării (Seară tristă ),
 nevroza ( Plouă ), peisajul interiorizat ( Amurg de
 toamnă ), descompunerea materiei ( Cuptor ).
 Dominantă este neliniştea continuă.
Rondelul rozelor ce mor
      Al. Macedonski “E vremea rozelor ce mor,              XI
 Mor în grădini, şi mor şi-n mine --         de St. Petică
 Şi-au fost atât de viaţă pline,
 Şi azi se sting aşa uşor.
                          “Serbare
                    sgomotoasă
 În tot, se simte un fior,       Ca-n bâlci, decor banal;
 O jale e în orişicine.        O boltă luminoasă
 E vremea rozelor ce mor --       Scăldată-n aur pal.
 Mor în grădini, şi mor şi-n mine.”
                    Pe culmea azurie
                    Chiar soarele de-aramă
                    Se pare-o jucărie
                    De proastă melodramă.”
• Curcubeul
       de D.Anghel
• “Ce schimbătoare e la
                   Romanţa negativa
 munte
 Lumina, cat ai scapara,
 Un curcubeu a-ntins o              de Ion Minulescu
 punte
 Din casa mea pan’ la a ta.  “N-a fost nimic din ce-a putut să fie,
                Şi ce-a putut să fie s-a sfârşit...
 Si-un gand, un gand     N-a fost decât o scurtă nebunie
 nebun imi vine!       Ce-a-nsângerat o lamă, lucioasă, de
 - Aşa-s poeţii uneori –   cuţit!...
 Să ma avânt până la tine
 Pe puntea asta de culori.”
                 N-am fost decât doi călători cu trenul,
                Ce ne-am urcat în tren fără tichete
                Şi fără nici un alt bagaj decât refrenul
                Semnalului de-alarmă din perete!..”
Crize
          de George Bacovia


“Tristă, după un copac, pe câmp
Stă luna palidă, pustie -
De vânt se clatină copacul -
Şi simt fiori de nebunie.
                     O umbră mormăind păşeşte...
                     E om... atât, şi e destul...
                     Şi-acum ne-om gâtui tovarăşi:
                     El - om flămând, eu - om sătul.


Dar vezi... m-a ocolit acuma...
El s-a temut mai mult, mai mult, - săracul...
Pe luna palidă, pustie,
De vânt se clatină copacul...”
Bibliografie
  Adriana Iliescu, “Poezia simbolistă românească”
  Ioan Mihuţ, “Simbolism.Modernism.Avangardism”
  G. Bădărău, “Simbolismul”
  M. Raymond, “De la Baudelaire la suprarealism”
  Lidia Bote, “Simbolismul românesc”
  Matei Călinescu, “Conceptul modern de poezie”
  www.wikipedia.org
  www.allposters.com
  www.google.ro/image
  Gheorghe Craciun,”Istoria didactica a literaturii române”
1 de 28

Recomendados

Hronicul si cantecul varstelorHronicul si cantecul varstelor
Hronicul si cantecul varstelorEmil Mustata
5.8K vistas11 diapositivas
Referat la fizicăReferat la fizică
Referat la fizicăcotoicosm
2K vistas13 diapositivas
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istoriceAnneroman
32.3K vistas11 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Cronicarii moldoveniCronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveniDanga Nicoleta
631 vistas4 diapositivas
Analiza la oda in metru anticAnaliza la oda in metru antic
Analiza la oda in metru antichostsname
43.9K vistas30 diapositivas
Studiu De Caz Ii Ic.Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.guest7a6dd
31.6K vistas21 diapositivas
LuceafarulLuceafarul
LuceafarulElena Drug
8.2K vistas24 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Cronicarii moldoveniCronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveni
Danga Nicoleta631 vistas
Analiza la oda in metru anticAnaliza la oda in metru antic
Analiza la oda in metru antic
hostsname43.9K vistas
Studiu De Caz Ii Ic.Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.
guest7a6dd31.6K vistas
Rolul literaturii in perioada PasoptistaRolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada Pasoptista
Vlad Bodareu38.2K vistas
LuceafarulLuceafarul
Luceafarul
Elena Drug8.2K vistas
Teoria literaturiiTeoria literaturii
Teoria literaturii
Nitu Gabriela10.1K vistas
FelixFelix
Felix
guestedc3a6.4K vistas
Miorita pptMiorita ppt
Miorita ppt
RAISUCA2.7K vistas
SimbolismulSimbolismul
Simbolismul
Murariu5.7K vistas
Ii. pictura simbolistaIi. pictura simbolista
Ii. pictura simbolista
Cris Kristinel4.2K vistas
Rolul literaturii in perioada PasoptistaRolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada Pasoptista
Vlad Bodareu100.4K vistas
Traficul de persoaneTraficul de persoane
Traficul de persoane
Roxana Giusca13.3K vistas
Modele epice in romanul interbelicModele epice in romanul interbelic
Modele epice in romanul interbelic
Nina Sulea38.1K vistas
 Studiu de caz 5 - criticismul junimist Studiu de caz 5 - criticismul junimist
Studiu de caz 5 - criticismul junimist
ChiricutaIulian21.9K vistas
Formarea conştiinţei istoriceFormarea conştiinţei istorice
Formarea conştiinţei istorice
Ursuletu Ucigas24K vistas
Grigore VieruGrigore Vieru
Grigore Vieru
Biblioteca Ialoveni Petre Stefanuca14.4K vistas

Destacado

George bacovia proiectGeorge bacovia proiect
George bacovia proiectmihaeladorina_neacsu
10.4K vistas19 diapositivas
G. bacovia completareG. bacovia completare
G. bacovia completareramonavisan
1.5K vistas10 diapositivas
Adrian paunescu scrieri-_Adrian paunescu scrieri-_
Adrian paunescu scrieri-_Nicu Barbi
2.5K vistas37 diapositivas
George BacoviaGeorge Bacovia
George Bacovialucianapopa89
1.8K vistas4 diapositivas
Proiect de grupProiect de grup
Proiect de grupDumitru Maros
2.5K vistas11 diapositivas

Destacado(12)

George bacovia proiectGeorge bacovia proiect
George bacovia proiect
mihaeladorina_neacsu10.4K vistas
G. bacovia completareG. bacovia completare
G. bacovia completare
ramonavisan1.5K vistas
Adrian paunescu scrieri-_Adrian paunescu scrieri-_
Adrian paunescu scrieri-_
Nicu Barbi2.5K vistas
Prezentare aplicatie romanul interbelicPrezentare aplicatie romanul interbelic
Prezentare aplicatie romanul interbelic
Milica Blaga7.3K vistas
George BacoviaGeorge Bacovia
George Bacovia
lucianapopa891.8K vistas
Proiect de grupProiect de grup
Proiect de grup
Dumitru Maros2.5K vistas
D ale carnavaluluiD ale carnavalului
D ale carnavalului
Cris Kristinel7.6K vistas
Proiect de grup.pProiect de grup.p
Proiect de grup.p
Dumitru Maros1.3K vistas
CromaticaCromatica
Cromatica
viviana47.4K vistas
BacoviaBacovia
Bacovia
Gnl Massimo12.7K vistas

Similar a Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc

Simbolismul elevi.docxSimbolismul elevi.docx
Simbolismul elevi.docxDorinaFir1
16 vistas2 diapositivas
Simbolismul si bacoviaSimbolismul si bacovia
Simbolismul si bacoviamaran41
47 vistas1 diapositiva
schema modernism.docxschema modernism.docx
schema modernism.docxeduardmarius
474 vistas6 diapositivas
Lectii romana clasa a 11-aLectii romana clasa a 11-a
Lectii romana clasa a 11-aZamfir Catalin
2.4K vistas5 diapositivas
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescuMaria Mateiciuc
4.4K vistas18 diapositivas

Similar a Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc(20)

Simbolismul elevi.docxSimbolismul elevi.docx
Simbolismul elevi.docx
DorinaFir116 vistas
Simbolismul si bacoviaSimbolismul si bacovia
Simbolismul si bacovia
maran4147 vistas
schema modernism.docxschema modernism.docx
schema modernism.docx
eduardmarius474 vistas
Lectii romana clasa a 11-aLectii romana clasa a 11-a
Lectii romana clasa a 11-a
Zamfir Catalin2.4K vistas
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescu
Maria Mateiciuc4.4K vistas
Genuri_literare.docGenuri_literare.doc
Genuri_literare.doc
Manuela Marinescu21 vistas
CurenteliterareCurenteliterare
Curenteliterare
Happysadrock Blackpinkforyou3.1K vistas
RomantismulRomantismul
Romantismul
alyyex566 vistas
RomantismulRomantismul
Romantismul
alyyex4.8K vistas
Arta poetica prezentare_profesorArta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesor
liliionela19.4K vistas
Marii clasici este o etichetă postumăMarii clasici este o etichetă postumă
Marii clasici este o etichetă postumă
Elena Luminita Sandu6.1K vistas
Genul liricGenul liric
Genul liric
mihaelapaduraru8.8K vistas
SimbolismSimbolism
Simbolism
NicoletaNovosutchi1182 vistas
Charles baudelaire jurnale-intimeCharles baudelaire jurnale-intime
Charles baudelaire jurnale-intime
cristianionascu5255 vistas
Expresionismul in literatura universalaExpresionismul in literatura universala
Expresionismul in literatura universala
Ovidiu Moldovan8.4K vistas
0 romantismul0 romantismul
0 romantismul
Sergiuli1.4K vistas
In dulcele stil clasic -Nichita StanescuIn dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
In dulcele stil clasic -Nichita Stanescu
Ana-MariaPopescu14.3K vistas

Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc

 • 1. SIMBOLISMUL EUROPEAN STUDIU DE CAZ
 • 2. Cuprins: *Simbolismul-definiţie *Provenienţă *Ideologia şi estetica simbolismului *Trăsături ale simbolismului *Teme şi motive simboliste *Charles Baudelaire *Stéphane Mallarmé *Paul Verlaine *Arthur Rimbaud *Simbolismul românesc *Bibliografie
 • 3. Simbolismul-definiţie • Simbolismul este un curent literar apărut în Franţa,ca reacţie împotriva parnasianismului, a romantismului retoric şi a naturalismului, promovând conceptul de poezie modernă.În concepţia simboliştilor, descripţia rece, parnasiană, ca şi observaţia meticuloasă, naturalistă, urmărind să decupeze “o felie de viaţă”, nu pot surprinde altceva decât o realitate superficială, o lume a aparenţelor. Considerat din perspectiva social-istorică,simbolismul apare ca produs şi expresie a stării de spirit generate de agravarea contradicţiilor societăţii capitaliste de la sfârşitul secolului al XIX-lea. • Termenul de „simbolism”provine din cuvântul grecesc „symbolon ” ,intrat în limbă prin filieră franceză.Simbolul este un substituent,el înlocuieşte expresia directă,vorbirea noţională,mediind cunoaşterea pe calea analogiei şi a convenţiei.O dată cu evoluţia limbajului,simbolul a devenit tot mai complex, folosindu-se în toate domeniile culturii,iar în literatură este un mod de constituire a imaginii artistice.
 • 4. Provenienţa • Numele curentului a fost dat de poetul francez Jean Moréas, care, în 1886, a publicat un articol-program, intitulat Le Symbolisme. În acelaşi an s-a constituit gruparea care s-a autointitulat simbolistă , condusă de poetul Stéphane Mallarmé.Tot atunci, René Ghil înfiinţează şcoala „simbolist-armonistă”, devenită „filozofic-instrumentalistă”. Alţi poeţi, de orientare antiparnasiană, îl considerau şef de şcoală pe Paul Verlaine; ei şi-au luat numele de decadenţi. Reprezentanţi de seamă ai decadenţilor sunt Arthur Rimbaud, Tristan Corbière, Jules Laforgue. Toţi poeţii amintiţi începuseră să scrie cu mult înainte de constituirea grupărilor în care s-au încadrat. Astfel, elemente ale curentului simbolist au apărut înainte de 1886. • Simboliştii belgieni de expresie franceză prezintă un deosebit interes prin creaţia lor poetică(Emile Verhaeren, Rene Ghil), dar şi prin tentativele de a scrie proză simbolistă(Georges Rodenbach-romanele « Bruges » şi « Clopotarul») sau dramaturgie (Maurice Maeterlink- piesele « Pelleas » şi « Melisanda ») • Simbolismul pătrunde mai târziu în ţările europene cu tradiţie culturală puternică (Anglia, Spania, Italia), precum şi în ţările din centrul şi sud- estul european unde generează şcoli naţionale:simbolism polonez, maghiar, românesc.
 • 5. Ideologia şi estetica simbolismului •Simbolismul reprezintă o reacţie antipozitivistă şi antiraţionalistă.Poeţii simbolişti vor prelua din şcolile anterioare tot ce se potrivea spiritului lor neliniştit şi dornic de „altceva” decât ceea ce le putea oferi mediul ambiant şi vor fi receptivi la tot ce este nou in domeniul filozofiei,al picturii,al muzicii, al ştiintelor şi al artelor în general.Sunt preţuiti în special Vilon ,Racine,Chateaubriand,Nerval, Lamartine.Simboliştii preiau idei filozofice din Fichte,Hegel, Schelling,Schopenhauer,sunt atraşi de poezia lui Novalis, a lui Poe si Whitman,de arta orientală. •Simbolul literar concentrează în imagini elemente ale realului cu un grad mai mic sau mai mare de generalizare.În cuprinsul romantismului,simbolul rămâne însa, ca în literatura premergătoare nu se diferenţiază foarte net de alegorie.În simbolism,raportul dintre simbol si realitate este sugerat.Curentul se diferentiază de alte curente tocmai prin faptul că dă imaginilor poetice functia implicit şi nu explicit simbolică.
 • 6. Trăsături ale simbolismului Sugestia : simbolul se realizează prin sugestie,de aceea Baudelaire numea poezia „o specie de vrăjitorie evocatoare”.Rolul sugestiei în realizarea simbolurilor este foarte mare.Mallarme susţine că „a numi un obiect este a suprima trei sferturi din plăcerea poemului”şi adaugă „a sugera,iată visul!”.Urmând acest principiu,poeţii simbolişti nu descriu,nu narează,nu relatează.Ei resping anacdotica ,fabula,reportajul.D. Anghel nu descrie florile,în volumul „În grădină”,nici Ştefan Petică fecioarele,în”Fecioara în alb” .Ei comunică mai ales senzaţii (olfactive, vizuale) corespunzătoare unor stări sufleteşti.Ion Minulescu descrie corăbii mari,insule,faruri spre a-şi exprima aluziv,pe cale de sugestie,dorul de călătorii,tentaţia depărtărilor. Prozodia. Marea inovaţie a simboliştilor în materie de prozodie o constituie folosirea versului liber. Versul clasic apare multor simbolişti ineficient, rima este considerată o simplă convenţie, de aceea ei ajung la concluzia că strofa asimetrică, cu versificaţie liberă, în ritm variabil, corespunde muzicii interioare. Versul liber, susţin simboliştii, produce efecte muzicale deosebite. Se folosesc refrenul, laitmotivul, armonia, asonanţele, rima şi ritmurile elaborate.
 • 7. Corespondenţele sunt un mod de sondare,de luminare a zonelor ascunse ale realităţii.Ideea fundamentală a simbolismului constă în exprimarea unor raporturi între eul poetului(universul mic)şi lume(universul mare)care se traduc la nivelul receptivităţii prin simboluri.Ele tind să exprime relaţiile ce există,pe baza unor afinităţi secrete,între părţile componente ale totului cosmic.În categoria corespondenţelor intră şi analogiile dintre senzaţii,emoţii,imagini de naturi diferite. • În poezie,descoperirea corespondenţelor aparţine lui Baudelaire (Correspondances-Les fleurs du mal).Poezia are ca punct de plecare credinţa că exista o unitate a lumii în temeiul căreia senzaţiile de ordin diferit comunică între ele:”Parfum,culoare,sunet se-ngână şi-şi răspund”.Taina aceasta adâncă nu se ofera ochiului comun,care observă numai exterior lumea,ci aceluia înzestrat cu facultaţi superioare,al artistului.Poetul devine demiurgul care crează lumea din cuvinte menite să sugereze idei fundamentale,principii metafizice(Mallarme).Rimbaud,în poemul „Vocale”,dezvoltă ideea unor corespondente între culoare şi sunet:A-negru, E-alb,I-roşu,U-verde,O- albastru.Este ceea ce se cheamă sinestezie(mijloc prin care sunt puse în relaţie de echivalenţă realităţi receptate de simţiri diferite;transferul elementelor,specific sinesteziei,este metaforic).Pentru Ghil,dimpotrivă,I este albastru, O-roşu.În concluzie,la baza simbolismului stă această osmoză dintre poet şi lumea din jur,dar nu în sensul căutărilor de analogii uşor de stabilit între starea de spirit şi natură,ca în poezia populară sau la romantici,ci în sensul că simboliştii văd în sufletul individual chintesenta vieţii cosmice, a palpitului vital existent în întreaga natură.
 • 8. • Cultivarea sinesteziilor. Sinestezia este o figură de stil prin care se pun în relaţie realităţi receptate de simţuri diferite ( auz – văz, auz – miros: „Primăvară – o pictură parfumată cu vibrări de violet” ). • Muzicalitatea: simboliştii pledează pentru muzicalitatea versurilor, ca mijloc de obţinere a inefabilului, a sugestiei: „muzica înainte de toate” (Verlaine ), „arta versurilor este arta muzicii” ( Al. Macedonski ). • Poeţii simbolişti au dat importanţă problemelor de formă,ritm,creând cele mai savante armonii verbale,pauze,asonanţe si refrenuri.La unii se ajunge la un joc gratuit,de pura virtuozitate,degenerând in formalism,manierism.
 • 9. Teme si motive simboliste • În diversitatea ei,tematica poeziei simboliste exprimă,în ultimă analiza,o atitudine noncoformistă,de inaderentă la o lume prozoică, mercantilă,filistinizată.Poeţii simbolişti recurg la proza de damant,destănuie starea de „spleen”,de solitudine,”nevroze”susţinute de o întreaga recuzita caracteristică simbolismului,care voaleaza suportul imediat al acestor stari,izvorâte din neacceptarea lumii date.Atitudinea faţa de societate rezulta din felul în care se reflectă in versuri-indirect- condiţia poetului si a poeziei.Conflictul cu societatea poate exista în stare latentă,şi atunci poetul este insinuant,sau el se manifesta fatis,efectul artistic fiind ieşirea din simbolism:totală sau parţială.În majoritatea cazurilor se autoinfatizeaza ca suflete obosite,deprimate.În literatura universală,spleen-ul simbolist a fost exprimat pentru întaia data de Baudelaire.
 • 10. “Motivul spleen-ului presupune un amestec de plictiseală profundă,dezolare şi tristeţe abstractă,fără ca poetul să ajungă la decepţie şi pesimism propriu-zis,ca în romantism”(Lidia Bote). • Natura:spre deosebire de poezia romantică,natura nu mai este subiect,ci stare sufletească,exprimată muzical ori cromatic,sau decor. Astfel, parcul, gradina, statuiile,orizonturile marine sunt prezentate static.În jurul obiectelor plutesc muzica şi parfumul,în spaţii nedefinite,ca şi în poezia lui Baudelaire;poeţii îşi propun să dezvaluie „corespondentele”din natură.Percepţia vizuală a naturii îi apropie de impresionişti,în sensul estompării contururilor sub impresia luminii.Simboliştii cantă amurgurile subordonate starilor afective;tonul unora este însa explicativ. Culorile dominante sunt cenuşiul,negrul,albul;culorile obsesiei;roşul,violetul, galbenul,expresii ale starilor anxioase.Ploaia si toamna ii strivesc sensibilitatea.
 • 11. Iubirea :Simboliştii nu încadreaza tematica iubirii în contextul naturii.Cele doua elemente nu formează,ca la romantici,un tot.Poeţii vor gasi însa corespondente în comunicarea sentimentelor.Ei vor exprima uneori şi direct sentimentul,implicând trăiri intense,manifestate prin reacţii vitaliste,sau maladive. Predilecţia pentru parfumuri şi muzica este de ordin vital.Macedonski,M. Săulescu, St. Petică iubesc viaţa,sunt însetati de ea.Ei cantă energiile cosmice,iar procesul lăncezirii,ca şi cel al anemiei sau al nevrozei devin rareori trăire propriu-zisă,rămânând simplă manieră. Erotica simbolistă,pe lângă motivul nevrozei,implică şi un univers floral.Femeia este hieratică,se mişcă într-o lume dematerializată sau nostalgia prezenţei ei deşteaptă senzaţii olfactive,ca la Şt. Petică,pentru care făptura iubită este „o rază parfumată”. Un univers floral bine cunoscut aduce volumul „În grădină”,a lui D. Anghel;florile amintesc de cei morţi,de statornicia în dragoste.
 • 12. • Instrumentele muzicale:simbolismul aduce în poezie o gamă de instrumente muzicale,realizând corespondenţe între emoţie şi instrumentul muzical:vioara,violina exprimă emoţii grave;clavirul-tristeţea şi sentimentul desperat al iubirii;;fluierul este funebru;fanfara trezeşte melancolii; pianina, melancolia constituie motive uneori exterioare,decorative,alteori vor intra în substanţă şi în atmosfera generală a poeziei.La noi,Şt. Petică evocă mai toate instrumentele muzicale;vioară,mandolină,pian,harfă. I. Minulescu percepe muzica sentimental,iar Bacovia,grav,dezvăluindu-ne stări nevrotice:”Iubita cântă-un marş funebru.../Ea plânge,şi-a căzut pe clape,/Şi geme greu ca în delir.../În dezacord clavirul moare”.Culorile sunt în corespondenţă cu instrumentele muzicale,pelicula este o pictură parfumată a primăverii;amurgul însoţeşte cântecul viorilor(Şt. Petică-„Când viorile tăcură”). • Motivul ploii şi al toamnei apare la toţi simboliştii. Sentimentul ploii aduce stări depresive, până la enervare exasperantă • Primăvara este, şi ea, generatoare de nevroze. Culorile crude, soarele anemic strivesc nervii. Amestecul de anotimpuri creează o stare de ambiguitate într-o abandonare voită, în care sentimentul morţii porneşte din ideea descompunerii.
 • 13. Charles Baudelaire (1821-1867) precursorul poeziei Corespunderi simboliste „Natura e un templu ai cărui stâlpi • Ilustru poet francez,considerat trăiesc (cu volumul de versuri „Florile Şi scot adesea tulburi cuvinte ca-ntr-o răului”, întemeietorul poeziei moderne.Opera sa mai cuprinde ceaţă „Spleenurile Parisului”, Prin codri de simboluri petrece omu-n „Paradisurile artificiale” şi viaţă „Curiozităţi estetice” (critica de Şi toate-l cercetează cu glas artă). prietenesc. • Charles Baudelaire se situează la răspântia din care poezia se desparte de romantism, alegând Cu nişte lungi ecouri unite-n depărtare definitv calea Într-un acord în care mari taine se modernismului.Simboliştii şi-l ascund, revendică drept precursor, biografia şi opera lui Ca noaptea sau lumina, adânc, fără întruchipând perfect mitul hotare, „poetului blestemat”.Viaţa de Parfum, culoare, sunet se-ngână şi-şi boem a lui Baudelaire ilustrează revolta împotriva societăţii şi revanşa artistului, conştient de răspund.” propria superioritate faţă de spiritul burghez.
 • 14. Baudelaire încalcă flagrant principiile estetice ale epocii când conferă alt scop artei: explorarea părţii ascunse a lumii, dezvăluirea impalpabilului, depăşirea aparenţelor şi sondarea adâncimilor universului.În mod deliberat, poetul caută o „estetică a profunzimilor”. • Metafora obsesivă a creaţiei sale este abisul „le gouffre”, iar coordonatele fundamentale ale viziunii sale sunt: adâncul, oceanul, marea, infernul.Imagini ale vidului(golul, prăpastia) apar cu mare frecvenţă în universul săn poetic şi sugerează stari de disperare, de aliernare şi de cădere în absurd. • „În vocea sa se auzeau italice si majuscule initiale.Gesturile sale erau încete, rare, sobre, ţineau mâinile apropiate de trup, căci avea oroare de gesticulaţia meridională.Nu-i plăcea nici vorbirea volubilă, iar răceala britanică i se părea de bun-gust.Despre Baudelaire se poate că era un dandy rătăcit în mijlocul boemei…”(Teophile Gautier) „Atât moral cât şi fizic, am avut mereu senzaţia abisului, nu numai abisul somnului, dar şi abisul acţiunii, al visului, al amintirii,al regretului şi al remuşcării, al frumosului, al numărului…Acum mă simt tot timpul ameţit”(Charles Baudelaire) • În “Structura liricii moderne”, Hugo Friedrich constata: “ o trăsătură fundamentală a lui Baudelaire e disciplina sa spirituală şi claritatea conştiinţei sale artistice. El întruneşte geniul poetic şi inteligenţa critică. Concepţiile despre procesul poetic stau pe aceeaşi treaptă cu poezia însăşi…de altfel, aceste concepţii au avut mai multă influenţă asupra epocii următoare decât lirica sa”.
 • 15. Stéphane Mallarmé (1842-1898) De la parnasianism la simbolism Briză marină • Aşa cum creaţia lui E.A. Poe a avut un rol modelator pentru Baudelaire, „Florile răului” împlinesc o funcţie „Mâhnită-i toată carnea, iar cărţile, citite. similară în cazul lui Mallarmé, care Să fug!Să fug aiurea!Sunt păsări fericite intuieşte linia de continuitate, ştiind că poezia nouă trebuie să continuie Să zboare între ceruri şi spume neperechi! revoluţia începută de Baudelaire în Nimic, nici oglindite-n priviri grădini prea- planul limbajului, unde trebuie să vechi inventeze o limbă a poeziei, mai În calea unei inimi care închină mării exact, o limbă numai şi numai a poeziei. O, nopţi!nici ocrotite, de răul călimării, • Mallarmé a trecut printr-o criza Foi, goale-n clar de lampă, de către propriul spirituală de mare intensitate în alb 1866, din care iese mărturisind că, Nici tânăra femeie, la sân cu prunc rozalb. dupa ce a găsit Neantul, a găsit Tot am să plec!Fregată-n tresalt de mari Frumosul.Aşadar, Neantul nu este pavoaze, capăt, ci punct de plecare. Ca şi Sus ancora spre darnici atoli şi blânde oaze!” Baudelaire, crede că, prin analogii, poetul transcede realităţile cotidiene şi ajunge la o esenţă ideală.
 • 16. • Imaginile recurente în imaginarul poetic mallarmmean(evantaiul, pasărea, oglinda, lebăda) nu sunt „zugrăvite” sau „descrise” în manieră parnasiană, ci devin aluzii, sugestii, simboluri. • În plan poetic, se produce o reinventare a lumii şi a cuvântului, proces pe care Mallarmé l-a numit „transpunere”(transposition).Ca să obţină efectele aluzive şi sugestive, poetul işi ia libertatea dislocării sintaxei consacrate de uzul limbii.De aici provine impresia de ermetism a poeziei lui, fraza poetică nu are obişnuinta liniaritate, ci apare ca o construcţie in arabesc.Astfel, lectura este dominată de incertitudine şi ambiguitate. • Printre operele sale cele mai reprezentative se numără „Irodiada”, „După-amiaza unui faun”, ca şi poemul în proză „Igitur”. • „Era profesor de engleză undeva în provincie, dar coresponda regulat cu Parisul.A publicat în „Parnas”, versuri de o noutate care a scandalizat jurnalele.Nu s-a sinchisit de nimic, pentru a fi pe placul delicaţilor, căci era cel mai greu de mulţumit dintre toţi delicaţii.Rău primit de critică, acest rar poet va supravieţui atâta timp cât va exista o limbă franceză care să mărturisească despre uriaşele sale eforturi.”(Paul Verlaine)
 • 17. Paul Verlaine (1844-1896) Afirmarea noii sensibilităţi poetice Spleen • Reprezentant de seamă al simbolismului francez, preocupat de „Aprinşi erau toţi trandafirii muzicalitatea cuvântului şi de Si iedera cu totul neagră. valoarea lui magico-evocativă.Este autorul unor volume de versuri ca: „Poeme saturniene”, „Serbările galante”, „Cântecul bun”, „Cândva Sunt pradă deznădăjduirii, şi odinioară”, „Înţelepciune”. De cum te mişti, iubire dragă. • Simbolismul îşi structurează liniile de forţă pe un fundal de criză profundă prin care trece Prea verde marea, prea gingaş Franţa:războaiele franco-germane si Comuna din Paris.Agravarea crizei Azurul, mult prea dulce briza” face imposibilă orice fel de compensaţie în plan literar: romantismul şi parnasianismul nu le puteau oferi în poezie, realismul şi naturalismul-în proză.
 • 18. • Paul Verlaine face primul gest decisiv, asumându-şi destinul generaţiei sale: concepe şi scrie „Artă poetică”, pune în circulaţie textul în mediul boem al cafenelelor literare unde se întâlneau frecvent artiştii, formulând astfel noua poetică simbolistă.Verlaine va intra în legenda literară care însoţeşte mişcarea simbolist, iar secvenţe din „Arta poetică” devin sintagme-reper pentru construirea identităţii simbolismului. • „Nimeni n-a fost mai puţin teoretician ca el, mai puţin preocupat de ambiţiile estetice şi filosofice ale contemporanilor săi, mai puţin alchimist( ca de pildă Mallarmé), mai puţin vizionar şi profet (ca Rimbaud).El s-a născut pentru a duce la perfecţiune lirismul intim şi sentimentul…” (Marcel Raymond)
 • 19. Arthur Rimbaud (1854-1891) Revoltă absolută Vocale • Arthur Rimbaud realizează cea mai „A brun, E alb,I roşu, U verde- O îndrazneaţă tentativă de schimbare vânăt.Oare a lumii prin poezie.El vede esenţa Voiu şti cândva geneza de taină sa v-o prometeică a poetului „tâlhar care spun? fură focul” şi îi atribuie acestuia un rost suprem să pătrundă în tărâmul A, brâu catifelat de muşte-n roiuri, brun invizibilului, sondând straturile cele Ce zumzăe pe câte vreo proaspătă mai adânci ale necunoscutului. duhoare. • În acest scop, Rimbaud caută căile de acces: se apropie de pitagorism Golf greu de umbră.E, alb abur, albe şi de orfism, se îndreaptă spre pânze filozofiile orientale(doctrine Gheţar cu lănci de sclipăt, regi albi, hinduse, budism, zen) spre alchimie corole-n şi Cabală, se lasă atras de filozofia vânt. ocultă şi de scrierile ezoterice.Are convingerea că printr-o asemenea I, purpuri, sânge ftizic, superbe guri cunoaştere, dobândeşte puteri râzând supranaturale. De furii, de beţie sau de căinţi pătrunse.”
 • 20. • Ieşind din perimetrul raţiunii, folosind „dereglarea voită a tuturor simţurilor”, poetul pătrunde în irealitatea care îi provoacă stări stranii, viziuni, care îl duc în pragul nebuniei şi al morţii.Renunţarea la poezie se poate explica şi ca un gest de autosalvare, determinat de neputinţa de a mai suporta asemenea exaltări şi halucinaţii. • Creaţia poetică a lui Rimbaud, realizată într-un timp concentrat şi plin de evenimente istorice şi biografice (1870-1874), marchează sfârşitul poeziei tradiţionale şi al limbajului poetic consacrat. • Arthur Rimbaud enunţă prin celebra formulă „Je est un autre” (Eu este altul), tărâmul pe care îl va explora poezia modernă: abisul propriu, meandrele interioare.Titlurile ciclurilor de poezii indică limpede vizionarismul rimbaldian: „Corabia beată”, „Un anotimp în Infern”, „Iluminări”. • „Strălucirea lui, aceea a unui meteor aprins fără alt motiv decât propria-i prezenţă, ţâşnind de unul singur pentru a se stinge apoi.Apariţia acestui trecător colosal n-a fost pregătită de nici o împrejurare literară.”(Stéphane Mallarmé)
 • 21. Simbolismul Românesc • Începuturile simbolismului românesc coincid cu începuturile simbolismului francez.Sincronizarea are mai multe cauze: o generaţie nouă se arată receptivă faţă de efervescenţa mediilor artistice pariziene.O nouă conştiinţă a condiţiei artei şi a artistului apare la poeţii români care studiază la Paris sau călătoresc in Franţa (Ion Minulescu, Dimitrie Anghel) şi se familiarizează cu noul spirit al sfarşitului de secol al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. • În 1880, simultan cu întâlnirile patronate de Mallarme la Paris, tânărul Macedonski, ca deschizător de drum, editează la Bucureşti revista „Literatorul”, în care îşi publică atât articole teoretice („Despre logica poeziei”), cât şi creaţii experimentale: prima poezie în vers liber din literatura română („Hinov”), armonii imitative („Înmormântarea şi toate sunetele clopotului”) • În 1886, când Jean Moreas consacra, printr-un celebru manifest literar, mişcarea şi numele simbolismului, Macedonski publică versuri în limba franceză, în revista „La Wallonie”, condusă de Albert Mockel, admirator şi discipol al lui Mallarme. • Eforturile lui Alexandru Macedonski de a impune noul curent, pe care-l numea „simbolism instrumentalist”, se îndreaptă în mai multe direcţii: publică articole teoretice în „Literatorul”, semnate de el însuşi sau de unii discipoli;afirmă o nouă identitate faţă de poezie, cu riscul de a fi neînţeles sau de a fi considerat ridicol.
 • 22. Simbolismul românesc a cunoscut 4 etape: • I. Momentul tatonărilor, al experienţelor este marcat prin activitatea lui Al. Macedonski la revista Literatorul. Abordând, înainte de 1890, problema artei romantice şi a celei simboliste, Macedonski susţine că poetul nu este decât un instrument al senzaţiilor primite de la natură, pe care le transmite apoi în formulări inedite; poezia îi apare ca o revărsare a sentimentului. Potul accentua, astfel, latura romantică a poeziei. După 1890, în Arta versurilor, el relevă faptul că poezia are o muzică interioară, care este altceva decât muzicalitatea prozodică. Ideea va fi reluată în Poezia viitorului ( 1892 ), în care se afirmă că poezia este muzică şi imagine, „formă şi muzică”. Originea ei s-ar găsi în misterul universal. Poezia are o logică proprie, ea „tinde să se deosebească de proză, creându-şi un limbaj al ei propriu.” „Domeniul poeziei este departe de a fi al cugetării. El este al imaginaţiunii”. În articolul Despre poemă relevă că a fi poet înseamnă a simţi: poezia trebuie să deştepte cugetarea, nu să fie ea însăşi cugetare. • II. A doua etapă din evoluţia simbolismului românesc este reprezentată de activitatea literară a lui Ovid Densusianu, întemeietorul revistei Viaţa nouă. Simbolismul lui Densusianu este polemic prin atitudinea de combatere a epigonismului eminescian şi a sămănătorismului, prin proclamarea principiului libertăţii şi a progresului în artă.
 • 23. Densuşianu cere o literatură nouă, afirmând că specificul naţional nu este un monopol al sămănătoriştilor, ci apare în orice operă scrisă de români; el nu apare numai la ţară, ci este prezent şi în spaţiul citadin. Meritul grupării de la Viaţa nouă este că introduc în poezia română preocuparea pentru tematica citadină, pledând pentru ridicarea maselor la nivelul elitelor, pentru că, în accepţia lui, „artă pentru artă” înseamnă „artă înaltă”. • III. Simbolismul exterior, formal, care pune accent pe muzicalitatea versurilor şi pe efectele sonore obţinute prin resurse fonetice apare în creaţia lui Ion Minulescu. Poezia acestuia este grandilocventă, retorică, ceea ce contravine principiilor simboliste. Poetul manifestă atracţie pentru tehnica şi motivele simboliste: numărul fatidic, mirajul depărtărilor; îl preocupă efectele sonore rezultate din neologisme cantabile ( matelot, orologiu, cupolă ), numele proprii exotice, frapante prin sonoritate. De provenienţă simbolistă sunt tristeţea, nota gravă, plină de sugestii, jovialitatea şi proza retorică.
 • 24. • IV. Simbolismul autentic ( bacovian ) se instaurează prin activitatea literară a lui George Bacovia. Poezia lui are toate trăsăturile esenţiale specifice simbolismului. Este un simbolism depresiv, izvorât din situaţia precară a proletarului intelectual. Cultivă simbolul ca modalitate de surprindere a corespondenţelor eu-lui cu lumea, natura, universul (Plumb ). Evocă idei, sentimente, senzaţii pe calea sugestiei ( Amurg de iarnă ). Manifestă preferinţe pentru culorile întunecate. Promovează „audiţia colorată” – principiul după care senzaţiile diverse, coloristice şi muzicale îşi corespund în plan afectiv, sinestezia. Poezia implică sugestivitate melodică interiorizată ( Marş funebru ). Temele şi motivele sunt tipic simboliste: târgul de provincie, element al claustrării (Seară tristă ), nevroza ( Plouă ), peisajul interiorizat ( Amurg de toamnă ), descompunerea materiei ( Cuptor ). Dominantă este neliniştea continuă.
 • 25. Rondelul rozelor ce mor Al. Macedonski “E vremea rozelor ce mor, XI Mor în grădini, şi mor şi-n mine -- de St. Petică Şi-au fost atât de viaţă pline, Şi azi se sting aşa uşor. “Serbare sgomotoasă În tot, se simte un fior, Ca-n bâlci, decor banal; O jale e în orişicine. O boltă luminoasă E vremea rozelor ce mor -- Scăldată-n aur pal. Mor în grădini, şi mor şi-n mine.” Pe culmea azurie Chiar soarele de-aramă Se pare-o jucărie De proastă melodramă.”
 • 26. • Curcubeul de D.Anghel • “Ce schimbătoare e la Romanţa negativa munte Lumina, cat ai scapara, Un curcubeu a-ntins o de Ion Minulescu punte Din casa mea pan’ la a ta. “N-a fost nimic din ce-a putut să fie, Şi ce-a putut să fie s-a sfârşit... Si-un gand, un gand N-a fost decât o scurtă nebunie nebun imi vine! Ce-a-nsângerat o lamă, lucioasă, de - Aşa-s poeţii uneori – cuţit!... Să ma avânt până la tine Pe puntea asta de culori.” N-am fost decât doi călători cu trenul, Ce ne-am urcat în tren fără tichete Şi fără nici un alt bagaj decât refrenul Semnalului de-alarmă din perete!..”
 • 27. Crize de George Bacovia “Tristă, după un copac, pe câmp Stă luna palidă, pustie - De vânt se clatină copacul - Şi simt fiori de nebunie. O umbră mormăind păşeşte... E om... atât, şi e destul... Şi-acum ne-om gâtui tovarăşi: El - om flămând, eu - om sătul. Dar vezi... m-a ocolit acuma... El s-a temut mai mult, mai mult, - săracul... Pe luna palidă, pustie, De vânt se clatină copacul...”
 • 28. Bibliografie  Adriana Iliescu, “Poezia simbolistă românească”  Ioan Mihuţ, “Simbolism.Modernism.Avangardism”  G. Bădărău, “Simbolismul”  M. Raymond, “De la Baudelaire la suprarealism”  Lidia Bote, “Simbolismul românesc”  Matei Călinescu, “Conceptul modern de poezie”  www.wikipedia.org  www.allposters.com  www.google.ro/image  Gheorghe Craciun,”Istoria didactica a literaturii române”