Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
tvoríme slovensko
Odkiaľ prichádzame,kto sme, kde sa nachádzame Slovensko v závere 2. dekády štátnej samostatnosti     v perspektíve ve...
Hľadanie „slovenskosti“1. 	 Vzťah k štátnosti2. 	 Historické udalosti, ktoré ovplyvňujú Slovensko3. 	 Aký je sebaobraz Slo...
Hrdosť na to, čo samostatnéSlovensko dosiahlo  	  ...odráža aktuálne spoločenské         Áno a skôr áno    ...
Zdroje hrdosti a hanbyÚspechy našich športovcov,     29  Neschopnosť politických strán a         23najmä hokej...
Historické ukotvenieGeneračné, sociálne a hodnotové „súradnice“:                            S ...
Pozitívne míľnikysúčasného SlovenskaKtorá z nasledujúcich udalostí v pozitív-           Vstup do        ...
Akí sme? Sebaobraz SlovenskaSebaobraz Slovákov oddeľuje                             Ktorá z na...
Čo môžeme ponúknuť?Čím sa uplatniť? Inovácievs. lacná pracovná sila  	  Inovácie si častejšie vybrali ľudia      ...
Pohľad na politiku/politikov    50                                 január 2012     ...
Bariéry, spory, potenciál  	 Menej straníckej polarizácie  	 Viac regionálneho delenia  	 Generačný pohľad nielen na...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Tvoríme Slovensko

644 visualizaciones

Publicado el

Odkiaľ prichádzame,
kto sme, kde sa nachádzame.

Publicado en: Noticias y política
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Tvoríme Slovensko

 1. 1. tvoríme slovensko
 2. 2. Odkiaľ prichádzame,kto sme, kde sa nachádzame Slovensko v závere 2. dekády štátnej samostatnosti v perspektíve verejnej mienky. Oľga Gyarfášová tvoríme slovensko
 3. 3. Hľadanie „slovenskosti“1. Vzťah k štátnosti2. Historické udalosti, ktoré ovplyvňujú Slovensko3. Aký je sebaobraz Slovenska?4. V čom je potenciál Slovenska?5. Ako vidíme politiku a politikov?6. Spory a pnutia = potenciál tvoríme slovensko
 4. 4. Hrdosť na to, čo samostatnéSlovensko dosiahlo ...odráža aktuálne spoločenské Áno a skôr áno Nie a skôr nie Neviem nálady, vrcholila v rokoch 80 ekonomickej prosperity, 70 politickej stability 60 a post-integračnej eufórie. 50 („dokázali sme to“) 40 ...spája rôzne prostredia, 30 aj politické/stranícke. 20 ...rozdelenie ČSFR 10 väčšina prijíma ako fakt. 0 („platonická nostalgia“) 2003 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 Zdroj: IVO, 2003-2012 tvoríme slovensko
 5. 5. Zdroje hrdosti a hanbyÚspechy našich športovcov, 29 Neschopnosť politických strán a  23najmä hokejistov politikov konať vo verejnom záujmeČlenstvo v EÚ 17 Korupcia, klientelizmus, 19 rozkrádanie štátuExistencia samostatného štátu, 10 Životná úroveň, sociálne istoty; 14jeho životaschopnosť chudoba, nezamestnanosť, odchod za prácouVstup do eurozóny, 9 Postavenie Rómov v spoločnosti 8zavedenie euromeny a problémy spolužitia s majoritným obyvateľstvomEkonomický rozvoj, reformy, 5 Stav súdnictva a spravodlivosti 6príchod zahraničných investorov,rozvoj automobilového priemyslu Zdroj: IVO, november 2012ďakujeme vám, „naši chlapci“! tvoríme slovensko
 6. 6. Historické ukotvenieGeneračné, sociálne a hodnotové „súradnice“: S ktorou z nasledujúcich udalostí Nežnú revolúciu najčastejšie uvádzali najviac stotožňujete slovenskú štátnosť? ľudia vo vekovej kategórii 35-44 rokov (% všetkých respondentov, N = 1034 respondentov, december 2012, možnosť jednej odpovede) (31 % z nich), s vysokoškolským vzdelaním, obyvatelia Bratislavského Nežná revolúcia 23,9% 1989 kraja a vyšších príjmových kategórií; Príchod sv. Cyrila 16,6% a Metoda Preferencie ľudí staršej generácie SNP 1944 14,0% (vo veku 65+) sú rozdelené takmer Vznik 13,8% rovnomerne medzi príchod Cyrila Československa 1918 a Metoda (22 %), vznik 1. Česko- Vstup SR do EÚ 12,3% slovenskej republiky (21 %) Slov. štát 1938 - 45 11,3% a vojnový Slovenský štát (18 %); Pražská jar 1968 2,3% Vo vekovej skupine 18 - 34 rokov domi- Nevie 5,8% Focus nujú dve udalosti: Nežná revolúcia (27 %) a vstup Slovenska do EÚ (21 %); tvoríme slovensko
 7. 7. Pozitívne míľnikysúčasného SlovenskaKtorá z nasledujúcich udalostí v pozitív- Vstup do 30,3%nom zmysle najviac zmenila Slovensko? Európskej únie(% všetkých respondentov, N = 1034 respondentov, Pád 18,1% Vladimíra Mečiaradecember 2012, možnosť jednej odpovede) Zavedenie meny EURO 12,0% Ekonomické 11,0% reformy Víťazstvo Fica 5,1% vo voľbách 2012 Rovná daň 3,9% Protesty Gorila 3,5% Vstup do NATO 2,8% Nevie 13,3% Focus tvoríme slovensko
 8. 8. Akí sme? Sebaobraz SlovenskaSebaobraz Slovákov oddeľuje Ktorá z nasledujúcich slov najlepšie charakterizujúBratislavu od ostatného Slovenska: Slovensko a Slovákov? Atribút „pracovitosť“ vybralo len 24 % (% všetkých respondentov, N = 1034 respondentov, december 2012, možnosť dvoch odpovedí) respondentov v Bratislavskom kraji (ale až 55 % v Žilinskom či Košickom pracovitosť 40,8% kraji, aj v iných regiónoch s výnimkou pohostinnosť 30,9% prispôsobivosť 21,3% Trnavského to bolo 33 - 45 %). zadubenosť 15,0% Obyvatelia Bratislavského kraja hrdosť 14,7% húževnatosť 14,1% podstatnečastejšie vybrali atribút vynachádzavosť 13,5% „zadubenosť“ a „svojráznosť“ (po 22 %). svojráznosť 10,8% solidarita 9,4% Tradičnú vlastnosť Slovákov - pracovitosť - spiatočníctvo 7,7% častejšie zdôrazňovali ľudia so základným tolerantnosť 6,9% rozmanitosť 5,5% (45 %) ako s vysokoškolským vzdelaním vitalita 3,0% nevie 1,6% (36 %), starší respondenti nad 65 rokov Focus 49 %) oproti mladým do 24 rokov (34 %). tvoríme slovensko
 9. 9. Čo môžeme ponúknuť?Čím sa uplatniť? Inovácievs. lacná pracovná sila Inovácie si častejšie vybrali ľudia S čím môže Slovensko skôr uspieť v Európe s vysokoškolským vzdelaním (64 % z nich), - s inovatívnymi riešeniami alebo s lacnou vyšších príjmových kategórií, obyvatelia pracovnou silou (% všetkých respondentov, N = 1034 respondentov, západných regiónov Slovenska (vrátane december 2012, možnosť jednej odpovede) Žilinského kraja) a z mestského prostredia. Dve Slovenská: inak vnímaný potenciál: S inovatívnymi riešeniami 49,9% západné vs. ostatné regióny. S lacnou Oblasť, kde ľudia viac veria v potenciál pracovnou silou 40,5% tvorivosti, inovatívnosti a „pridanej hodnoty“, Nevie 9,6% sa rozširuje poza Bratislavu, zjavne však kopíruje Focus ekonomicky prosperujúcejšie časti krajiny. tvoríme slovensko
 10. 10. Pohľad na politiku/politikov 50 január 2012 november 2012 40 Zdroj: IVO, január, 30 november 2012 20 10 0 co ák č r ic č vá ká lík ľ k ý a a o ka m ge gá i i ot zk k eš te pš ov ov ie čo Fi iň ns š vs Su Fi Bu Sl ia Fr Pa há ev Li at r al di šo ňa č pa oc M Po K /N Ra ru t aš Ži Pr H G to ik N Kríza dôvery Absencia lídrov Stredopravá časť politického spektra: dôvera k politikom ignoruje stranícke kontúry tvoríme slovensko
 11. 11. Bariéry, spory, potenciál Menej straníckej polarizácie Viac regionálneho delenia Generačný pohľad nielen na súčasnosť a budúcnosť, ale aj minulosť Stret potenciálu s bariérami uzavretosti, rigidnosti, zakonzervovanosti, nekvality – s nepriaznivou reálnou, ale aj „mentálnou infraštruktúrou“ spoločnosti Namiesto veľkých výziev „šedivá demokracia“ - hoci ciele nie sú menšie. tvoríme slovensko

×