Tik projekt

Mirsad
Mirsadshef en Mirsad
Tik projekt
DISA FAKTE MBI ARSIMIN SHQIPTAR
 Të dhënat e plota për historinë tonë të së kaluarës
mungojnë. Zhdukja e fakteve në rrethanat e rënda
të jetës sonë kombëtare, shpërndarja dhe
ekzistenca e fakteve të mbetura nëpër arkivat e
vendeve të tjera, mungesa e një studimi të
përkushtuar të historisë sonë, këndvështrimet e
ngushta, ideologjike, të trajtimit të së kaluarës etj.,
bënë që të kemi vetëm fakte dhe njohje
fragmentare e të cekët të historisë sonë të së
kaluarës dhe mungesën e njohjes elementare të
ngjarjeve dhe vlerave tejet të rëndësishme të së
kaluarës sonë kombëtare. Fakte dhe njohje
fragmentare, ndër të tjera, si u tha, edhe për shkak
të mungesës së një studimi të përkushtuar, kemi të
bëjmë edhe me një nga vlerat qenësore të historisë
e të identitetit tonë - historisë së arsimit kombëtar
shqiptar. Por, megjithë mungesën e një studimi të
përkushtuar dhe mungesës së një pasqyre të plotë
e reale të historisë së arsimit shqip, edhe në saje të
ndriçimit të atyre fakteve tashmë të njohura, nga
studiuesit e zellshëm shqiptarë e të huaj, pa
dyshim, mund të flitet për një histori tejet të lashtë
dhe të rëndësishme të arsimit shqip.
PENA ME BOJE
PENA E PARE ME BOJE
NE SHQIPERI
Dokumenti me I vjeter I
shkruar me boje
TE DHENA ARKEOLOGJIKE
 Gërmimet arkeologjike të zhvilluara nga
arkeologët shqiptarë bënë të mundur që këto
fakte të shkëputura të shihen në kuadrin e një
realiteti më të gjerë, ku burimet historike
ballafaqohen me të dhënat e pasura të
arkeologjisë. Mbi bazën e tyre mund të themi se
në qytetet ilire kishte rregulla dhe praktika të
caktuara për edukimin e fëmijëve dhe të të
rinjve. Por, si ishte organizuar në atë kohë
edukimi?Në fazën e parë të edukimit, në moshën
7-11 vjeç, kujdesi kryesor i kushtohej shkrimit.
Provat për këtë na i sjell arkeologjia me gjetjen,
në të gjitha qendrat qytetare të gërmuara, e një
numri të madh stilosh prej hekuri, bronzi ose
kocke. Njëra anë e tyre është e mprehtë, për të
gërvishtur shkronjat mbi tabela druri të lyera me
dyllë (diptike), ndërkohë kur ana tjetër, e gjerë,
shërbente për të fshirë shkronjat, duke rrafshuar
dyllin. Mënyra e dytë e shkrimit, më e
kushtueshme, ishte ajo me bojë mbi papirus ose
pergamenë, me anë të një stilo kocke ose me
pendë shpendësh. Kallamarë prej balte ose
bronzi janë gjetur në qytete ilire të Margëlliqit,
Dimalit, Selcës.
PROVAT E PARA TE ALFABETIT SHQIPTAR
 Në Selcë e Dimal janë gjetur prova
për të shkruar shkronjat e alfabetit në
baltë të njomë ose në copa qeramike.
Ne nuk dimë hollësi se si ishte
organizuar ky arsim fillestar. Ka
mundësi që nxënësit e vegjël të
mësonin shkrim dhe aritmetikë nga
mësues privatë. Megjithatë, gërmimet
provojnë se kjo fazë e arsimit dha
fryte mjaft të mira dhe shkrimi
përdorej gjerësisht në jetën e
përditshme. Njerëz të zakonshëm i
shkruanin emrat e tyre në fundet e
enëve të pijes, ose mbi sendet
vetjake; pronarët i vulosnin prodhimet
e veta me emrat e tyre, nëpunësit i
shpallnin dekretet në pllaka guri ose
bronzi. Veglat e shkrimit dhe
mbishkrimet nuk mungojnë edhe në
qendrat e vogla malore, si në Lleshan
të Shpatit, ose në Rabie të Tepelenës.
LINDJAE GJUHESILIRE
 Në mbishkrimet e gjetura në vendbanimet
ilire është përdorur gjithëmonë gjuha
greke, e cila ishte gjuhë kulture e kohës.
Atëherë lind pyetja: pse shoqëria e
përparuar ilire nuk përdori gjuhën e saj
në mbishkrime? Së pari, mbishkrimet që
kanë arritur deri në ditët tona
përfaqësojnë vetëm një pjesë të vogël të
asaj që u shkrua në lashtësi. Ato janë të
gjitha mbishkrime në materiale të forta
(gur, qeramikë, metal) dhe nga fusha të
kufizuara (dekrete, gurë varresh, vula),
ku formulat e caktuara ishin huazuar nga
shkrimi grek dhe përdoreshin të gatshme
nga nëpunësit ose zejtarët. Duhet
menduar se në fusha tjera, siç ishin
dokumentacioni zyrtar, letërkëmbimi,
letërsia, etj. duhet të ketë qenë përdorur
edhe gjuha ilire. Për fat të keq, materiali i
paqëndrueshëm ka bërë që ato dëshmi të
mos arrijnë dei në ditët tona. Ky dallim i
përdorimit të gjuhëve sipas materialit ka
ndodhur edhe në mesjetë, ku, megjithëse
shqipja e shkruar dokumentohet
gjerësisht me librin e Gjon Buzukut
(1555), shkrimi shqip në materiale të
forta filloi të përdoret vetëm nga shek.
XVII.
DEKLARATA E PAVARSISE
Deklarata që i dha jetë
shtetit shqiptar
përmblidhet në disa
rreshta, të shkruara në
shqip dhe në arabisht.
Pas tyre vijojnë firmat e
delegatëve që morën
pjesë në Asamblenë
Kombëtare. Forma e saj
është tepër e thjeshtë si
pasojë e kushteve
historike të kohës.
ARSIMI SHQIPTARNE ZHVILLIM
 Faza e dytë e zhvillimit të
arsimit, që përputhet me
sistemin antik të arsimit, me
edukimin në palestër në
moshën 12-16 vjeçare, nuk na
është dokumentuar në mënyrë
të veçantë në qytetet ilire.
Megjithatë, vazhdimësia e
procesit të edukatës dhe arsimit
na dëshmohet nga të dhënat e
shumta për fazën e tretë, në
moshat 17-18 vjeç. Kjo është
periudha e efebisë, kur djemtë
edukoheshin nën kujdesin e
drejtpërdrejtë të bashkësisë
qytetare në gimnazet e
drejtuara nga nëpunësit
shtetërorë të quajtur
gimnaziarkë.Që i përmendi këta
nëpunës, kemi mjaft dëshmi
për interesin e veçantë që
tregohej për efebët ilirë.
MESONJETORIAE PARE SHQIPE
 Arsimi shqiptar, fillesat e tij i daton qe ne
shekullin XVII.Mesonjetorja e pare
shqipe u hap ne Korce ne vitin
1887.Mesonjetorja e pare shqipe ne
Kosove u hap ne Prizren ne vitin
1889.Shkolla e pare shqip per vajza u
hap ne Korce, ne vitin 1891.Shkolla e
pare, ku pergatiteshin mesues (shkolle e
mesme pedagogjike), u hap ne
Bukuresht te Rumanise ne vitin 1892,
ndersa ne Shqiperi nje shkolle e
tille,Normalja, u hap ne qytetin e
Elbasanit ne dhjetor te vitit 1909, sipas
vendimit te Kongresit Kombetar te
Arsimit, mbajtur me 2.09.1909.Deri ne
Kongresin e Lushnjes, me 1920,
Normalja e Elbasanit u mbyll dhe u hap 5
here, si pasoje e represionit te
pushtuesve xhonturq, por edhe rifilloi per
shkak te ndjenjave te medhaja
arsimdashes te popullit shqiptar.Drejtoret
e pare te saj ishin Luigj Gurakuqi,
Aleksander Xhuvani, Sali Ceka dhe nder
pedagoget e pare ishin Sotir Peci, Kostaq
Cipo, Simon Shuteriqi, Kahreman Ylli,
Qamil Guranjaku, etj.63 nxenes te kesaj
shkolle rane deshmore per lirine e
Atdheut gjate Luftes se Dyte Boterore.
SHKOLLA EPARE SHQIPE
 Hapja e shkollës ishte një ngjarje dhe
një fitore e madhe për gjithë lëvizjen
kombëtare. Mësonjëtorja e Korçës ishte
qendër e rëndësishme për formimin
kulturor dhe ngritjen e ndërgjegjes dhe
moralit në popull. Ajo nxiti edukimin
patriotik të brezit të ri e të masave të
gjera. Shkolla tërhoqi interesin dhe
admirimin e shumë shqiptarëve, nën
shmbullin e saj u frymëzuan më vonë
edhe banorë të viseve dhe trevave të
tjera shqiptare.Veç tjerash kjo ngjarje
ishte një fitore e madhe për popullin
shqiptar, pasi deri atëherë dhënia e
mësimeve për shkak të pushtimit
osman bëhej privatisht brenda shtëpive
në mënyrë të fshehtë. Kështu që nga
ajo ditë 7 marsi festohet në Shqipëri si
dita e mësuesit për të përkujtuar atë
ngjarje të rëndësishme kulturore dhe
historike. Kontributi i madh që këta
atdhetarë dhe veprimtarë të shquar
dhanë për kombin dëshmohet nga
dëshira e zjarrtë që ata kishin për të
përhapur dijen në popull
Tik projekt
Evolimi Ipenes me boje
MAKINA EPARE E SHTYPIT
 Makina e shtypit
përfaqëson
makinën e cila
shfrytëzon të
gjitha pamjet e
shkronjave dhe
fjalëve të shtypura
nëpër histori,
përveç shkrimit i
cili është i shkruar
me dorë.
TEKNOLOGJIA PERPARON…
KOMPJUTERI I PARE
MOSHA DIXHITALE
Kompjuteri (lat. computere =
mbledh, njehsoj) është një
pajisje elektronike që ruan
dhe përpunon të dhënat
sipas një liste udhëzuese.
Kompjuter quajmë një
mekanizëm të automatizuar i
cili transformon një njësi
impulsive (quajtur
informacione, të dhëna në
hyrje) në një tjetër ose krijon
një njësi të re (quajtur e
dhënë, informacion në dalje).
DIXHITALIZIMI
Informatika
 Informatika është shkenca që
merret me të gjitha çështjet e
përpunimit të vetvetishëm të
informacionit nëpërmjet
përpunuesve natyral apo artificial.
 Termi informatikë është bashkimi i
dy fjalëve të gjuhës franceze
“informatique”, informacion (ose
të dhëna, informata) dhe
automatique (automatik) dhe u
përdor për herë të parë në vitin
1962 nga Philippe Dreyfus për të
treguar përpunimin automatik
aritmetik të informacionit. Ka
shumë përkufizime të ndryshme
se çfarë përfshihet brenda termit
informatikë
 Nuk ka pothuajse asnjë vend që ju mund të shkoni dhe
ku teknologjia nuk është përdorur. Teknologjia ndikon
në jetën tonë të përditshme në çdo gjë që bëjmë, ajo
kursen kohë, krijon një botë e të mësuarit pafund dhe
mbi te gjitha na lehteson jeten.
 Te gjithe ne e dime shume mire se nje pjese e madhe
e teknologjise sherben edhe per te na zbavitur ne jo vetem
per pune , ne menyra te ndryshme sic jane lojerat…
 Teknologjia eshte pjese e pandashme e jetes dhe jeteses ne kohet e
sotme,sepse ne po jetojme ne kohen e teknologjise se fundit dhe ne kohen ku
informacioni qarkullon me shpejtesine e drites ne te gjithe boten.Nje nga
zbulimet me te sukseshme te teknologjise eshte Interneti. Interneti eshte rrjet
masiv qe perbehet nga rrjetet e tjera,pra nje infrastrukture e rrjeteve
kompjuterike.Ai lidh miliona kompjuter nga gjithe globi duke formuar nje rrjet
te tille ku secili kompjuter mund te komunikoje me kompjuterin tjeter kudo ne
bote,me kusht qe te dy te jene te lidhur ne internet.
HI-TECH
Nga “LetraeShtypur“tek“Tableti”
 Nga letra e shtypur
deri te e-book,
revolucioni dixhital ne
shkolla ka marre
gjithnje e me shume
rendesi duke pasur sot
nje oportunitet me
shume. Ka ardhur nga
Udine, ku iVision
Tablet – divizion i
grupit iVision – ka
sjelle ne treg linjen me
te re te tableteve
edukative.
FUND
1 de 23

Recomendados

110 vjet ma pare ka le dijetari at donat kurti por
110 vjet ma pare ka le dijetari  at donat kurti110 vjet ma pare ka le dijetari  at donat kurti
110 vjet ma pare ka le dijetari at donat kurtiMarjan DODAJ
1.1K vistas11 diapositivas
Arsimi shqiptar nga pena me boje deri ne por
Arsimi shqiptar nga pena me boje deri neArsimi shqiptar nga pena me boje deri ne
Arsimi shqiptar nga pena me boje deri neAmanda Ravolli
2.3K vistas16 diapositivas
BOTOHET KOLONA E VEPRAVE TË AT ZEF VALENTINIT por
BOTOHET KOLONA E VEPRAVE TË AT ZEF VALENTINITBOTOHET KOLONA E VEPRAVE TË AT ZEF VALENTINIT
BOTOHET KOLONA E VEPRAVE TË AT ZEF VALENTINITMarjan DODAJ
1K vistas12 diapositivas
64538093 fragmente-hulumtimesh-te-studiuesit-dhimiter-pilika por
64538093 fragmente-hulumtimesh-te-studiuesit-dhimiter-pilika64538093 fragmente-hulumtimesh-te-studiuesit-dhimiter-pilika
64538093 fragmente-hulumtimesh-te-studiuesit-dhimiter-pilikaEduart Mucaj
825 vistas17 diapositivas
Flamuri shqiptar por
Flamuri shqiptarFlamuri shqiptar
Flamuri shqiptarVilson Shehu
1.1K vistas2 diapositivas
Arsimi ne kohen e komunizmit por
Arsimi ne kohen e komunizmitArsimi ne kohen e komunizmit
Arsimi ne kohen e komunizmit#MesueseAurela Elezaj
27.1K vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Prejardheja e shiptarve por
Prejardheja e shiptarvePrejardheja e shiptarve
Prejardheja e shiptarveJURIST
2.8K vistas5 diapositivas
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA por
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJAShkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJABesjona Jusufi
11.5K vistas9 diapositivas
Projekt histori por
Projekt historiProjekt histori
Projekt historiGenti Germizi
4.2K vistas8 diapositivas
Maggie Vasha Shkolla e pare shqipe histori por
Maggie Vasha Shkolla e pare shqipe historiMaggie Vasha Shkolla e pare shqipe histori
Maggie Vasha Shkolla e pare shqipe historilira kuca
2.8K vistas14 diapositivas
Shkrimi antik nga osinchani, shkup. por
Shkrimi antik nga osinchani, shkup.Shkrimi antik nga osinchani, shkup.
Shkrimi antik nga osinchani, shkup.Bajram Doka
472 vistas5 diapositivas
Shkolla Shqipe 2013/2014 por
Shkolla Shqipe 2013/2014 Shkolla Shqipe 2013/2014
Shkolla Shqipe 2013/2014 icse
476 vistas12 diapositivas

La actualidad más candente(18)

Prejardheja e shiptarve por JURIST
Prejardheja e shiptarvePrejardheja e shiptarve
Prejardheja e shiptarve
JURIST2.8K vistas
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA por Besjona Jusufi
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJAShkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
Besjona Jusufi11.5K vistas
Maggie Vasha Shkolla e pare shqipe histori por lira kuca
Maggie Vasha Shkolla e pare shqipe historiMaggie Vasha Shkolla e pare shqipe histori
Maggie Vasha Shkolla e pare shqipe histori
lira kuca2.8K vistas
Shkrimi antik nga osinchani, shkup. por Bajram Doka
Shkrimi antik nga osinchani, shkup.Shkrimi antik nga osinchani, shkup.
Shkrimi antik nga osinchani, shkup.
Bajram Doka472 vistas
Shkolla Shqipe 2013/2014 por icse
Shkolla Shqipe 2013/2014 Shkolla Shqipe 2013/2014
Shkolla Shqipe 2013/2014
icse476 vistas
Burimet historike por GencRashiti
Burimet historikeBurimet historike
Burimet historike
GencRashiti23.1K vistas
Iliria dhe organizimi politik i saj por Asewqs Kiaq
Iliria dhe organizimi politik i sajIliria dhe organizimi politik i saj
Iliria dhe organizimi politik i saj
Asewqs Kiaq2.5K vistas
Flamuri,shqiptar por Vilson Shehu
Flamuri,shqiptarFlamuri,shqiptar
Flamuri,shqiptar
Vilson Shehu3.8K vistas
Rilindja Kombetare Shqiptare por Olsi Sita
Rilindja Kombetare ShqiptareRilindja Kombetare Shqiptare
Rilindja Kombetare Shqiptare
Olsi Sita51.5K vistas
7 marsi dita e mesuesit por erjoni123
7 marsi dita e mesuesit7 marsi dita e mesuesit
7 marsi dita e mesuesit
erjoni1232.3K vistas
Veprimtari praktike 1 anisa por An An
Veprimtari praktike 1 anisaVeprimtari praktike 1 anisa
Veprimtari praktike 1 anisa
An An7.6K vistas
vendlindja ne kohet me te hershme por koralda
vendlindja ne kohet me te hershmevendlindja ne kohet me te hershme
vendlindja ne kohet me te hershme
koralda2.4K vistas
Franz Liszt, Marie Pleyel (Marie-Félicité-Denise Moke), studi d'esecuzione tr... por Lingua culture
Franz Liszt, Marie Pleyel (Marie-Félicité-Denise Moke), studi d'esecuzione tr...Franz Liszt, Marie Pleyel (Marie-Félicité-Denise Moke), studi d'esecuzione tr...
Franz Liszt, Marie Pleyel (Marie-Félicité-Denise Moke), studi d'esecuzione tr...
Lingua culture1.1K vistas
Emrat e lumenjve dhe vendeve nw serbi por Ismet Azizi
Emrat e lumenjve dhe vendeve nw serbiEmrat e lumenjve dhe vendeve nw serbi
Emrat e lumenjve dhe vendeve nw serbi
Ismet Azizi1.1K vistas
Punim seminarik-2 por Ramiz Ilazi
Punim seminarik-2Punim seminarik-2
Punim seminarik-2
Ramiz Ilazi7.9K vistas

Destacado

My dream School (Projekt Anglisht) por
My dream School (Projekt Anglisht)My dream School (Projekt Anglisht)
My dream School (Projekt Anglisht)Mirsad
36.8K vistas56 diapositivas
SI TE KRIJOJME GAZETEN E SHKOLLES ?! por
SI TE KRIJOJME GAZETEN E SHKOLLES ?!SI TE KRIJOJME GAZETEN E SHKOLLES ?!
SI TE KRIJOJME GAZETEN E SHKOLLES ?!#MesueseAurela Elezaj
21.7K vistas4 diapositivas
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI por
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIGazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIMirsad
40K vistas16 diapositivas
Projekt kurrikular por
Projekt kurrikularProjekt kurrikular
Projekt kurrikularValbona Imeraj
39.9K vistas9 diapositivas
Projekt letersi por
Projekt letersiProjekt letersi
Projekt letersianndos
67.5K vistas11 diapositivas
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore por
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Mirsad
114.2K vistas20 diapositivas

Destacado(8)

My dream School (Projekt Anglisht) por Mirsad
My dream School (Projekt Anglisht)My dream School (Projekt Anglisht)
My dream School (Projekt Anglisht)
Mirsad36.8K vistas
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI por Mirsad
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIGazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Mirsad40K vistas
Projekt letersi por anndos
Projekt letersiProjekt letersi
Projekt letersi
anndos67.5K vistas
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore por Mirsad
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Mirsad114.2K vistas
Gazeta e shkolles por Valeria Baçi
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Valeria Baçi148.2K vistas
Recovery: Job Growth and Education Requirements Through 2020 por CEW Georgetown
Recovery: Job Growth and Education Requirements Through 2020Recovery: Job Growth and Education Requirements Through 2020
Recovery: Job Growth and Education Requirements Through 2020
CEW Georgetown149.6K vistas

Similar a Tik projekt

Nga Pena Me Boje ne Moshen Dixhitale - TIK PROJEKT por
Nga Pena Me Boje ne Moshen Dixhitale - TIK PROJEKTNga Pena Me Boje ne Moshen Dixhitale - TIK PROJEKT
Nga Pena Me Boje ne Moshen Dixhitale - TIK PROJEKTMirsad - New
853 vistas23 diapositivas
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI por
 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANIMarjan DODAJ
1.1K vistas11 diapositivas
Arsimi ne kosove por
Arsimi ne kosoveArsimi ne kosove
Arsimi ne kosoveEMRI5
884 vistas12 diapositivas
ARISTIDH KOLA - SHQIPJA, NËNA E GJUHËS GREKE por
ARISTIDH KOLA - SHQIPJA, NËNA E GJUHËS GREKEARISTIDH KOLA - SHQIPJA, NËNA E GJUHËS GREKE
ARISTIDH KOLA - SHQIPJA, NËNA E GJUHËS GREKEMarjan DODAJ
4.5K vistas9 diapositivas
Monografia Pjesa 1 por
Monografia Pjesa 1Monografia Pjesa 1
Monografia Pjesa 1fidani123
459 vistas29 diapositivas
rrugetimi i shqiperise ne be por
rrugetimi i shqiperise ne berrugetimi i shqiperise ne be
rrugetimi i shqiperise ne beklerina
16.5K vistas34 diapositivas

Similar a Tik projekt(20)

Nga Pena Me Boje ne Moshen Dixhitale - TIK PROJEKT por Mirsad - New
Nga Pena Me Boje ne Moshen Dixhitale - TIK PROJEKTNga Pena Me Boje ne Moshen Dixhitale - TIK PROJEKT
Nga Pena Me Boje ne Moshen Dixhitale - TIK PROJEKT
Mirsad - New853 vistas
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI por Marjan DODAJ
 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
Marjan DODAJ1.1K vistas
Arsimi ne kosove por EMRI5
Arsimi ne kosoveArsimi ne kosove
Arsimi ne kosove
EMRI5884 vistas
ARISTIDH KOLA - SHQIPJA, NËNA E GJUHËS GREKE por Marjan DODAJ
ARISTIDH KOLA - SHQIPJA, NËNA E GJUHËS GREKEARISTIDH KOLA - SHQIPJA, NËNA E GJUHËS GREKE
ARISTIDH KOLA - SHQIPJA, NËNA E GJUHËS GREKE
Marjan DODAJ4.5K vistas
Monografia Pjesa 1 por fidani123
Monografia Pjesa 1Monografia Pjesa 1
Monografia Pjesa 1
fidani123459 vistas
rrugetimi i shqiperise ne be por klerina
rrugetimi i shqiperise ne berrugetimi i shqiperise ne be
rrugetimi i shqiperise ne be
klerina16.5K vistas
Gjuhe Shqipe - Shqiperia e Mesme! por Rexhep Smoqi
Gjuhe Shqipe - Shqiperia e Mesme!Gjuhe Shqipe - Shqiperia e Mesme!
Gjuhe Shqipe - Shqiperia e Mesme!
Rexhep Smoqi2.8K vistas
Academe 2012 Vol 1 No 1 por Fatos Tarifa
Academe 2012 Vol 1 No 1Academe 2012 Vol 1 No 1
Academe 2012 Vol 1 No 1
Fatos Tarifa381 vistas
Guida turistike, Fier por Lili Liljana
Guida turistike, FierGuida turistike, Fier
Guida turistike, Fier
Lili Liljana7.6K vistas
Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ... por UNESCO Venice Office
Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ...Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ...
Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ...
UNESCO Venice Office4.1K vistas
ndertesat popullore korce *rafaela* por Vajza Vogel
ndertesat popullore korce *rafaela*ndertesat popullore korce *rafaela*
ndertesat popullore korce *rafaela*
Vajza Vogel1.7K vistas
Feja dhe flamuri - DANIEL GÀZULLI por Marjan DODAJ
Feja dhe flamuri - DANIEL GÀZULLIFeja dhe flamuri - DANIEL GÀZULLI
Feja dhe flamuri - DANIEL GÀZULLI
Marjan DODAJ3.2K vistas
Letersia e Gjuhes Shqipe e reduktuar per provim mature por Marjan DODAJ
Letersia e Gjuhes Shqipe e reduktuar per provim matureLetersia e Gjuhes Shqipe e reduktuar per provim mature
Letersia e Gjuhes Shqipe e reduktuar per provim mature
Marjan DODAJ46.3K vistas
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJ por Sadiona Abazaj
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJSi do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJ
Si do të ndryshoje gjuha shqipe… by SADIONA ABAZAJ
Sadiona Abazaj1.4K vistas

Tik projekt

 • 2. DISA FAKTE MBI ARSIMIN SHQIPTAR  Të dhënat e plota për historinë tonë të së kaluarës mungojnë. Zhdukja e fakteve në rrethanat e rënda të jetës sonë kombëtare, shpërndarja dhe ekzistenca e fakteve të mbetura nëpër arkivat e vendeve të tjera, mungesa e një studimi të përkushtuar të historisë sonë, këndvështrimet e ngushta, ideologjike, të trajtimit të së kaluarës etj., bënë që të kemi vetëm fakte dhe njohje fragmentare e të cekët të historisë sonë të së kaluarës dhe mungesën e njohjes elementare të ngjarjeve dhe vlerave tejet të rëndësishme të së kaluarës sonë kombëtare. Fakte dhe njohje fragmentare, ndër të tjera, si u tha, edhe për shkak të mungesës së një studimi të përkushtuar, kemi të bëjmë edhe me një nga vlerat qenësore të historisë e të identitetit tonë - historisë së arsimit kombëtar shqiptar. Por, megjithë mungesën e një studimi të përkushtuar dhe mungesës së një pasqyre të plotë e reale të historisë së arsimit shqip, edhe në saje të ndriçimit të atyre fakteve tashmë të njohura, nga studiuesit e zellshëm shqiptarë e të huaj, pa dyshim, mund të flitet për një histori tejet të lashtë dhe të rëndësishme të arsimit shqip.
 • 3. PENA ME BOJE PENA E PARE ME BOJE NE SHQIPERI Dokumenti me I vjeter I shkruar me boje
 • 4. TE DHENA ARKEOLOGJIKE  Gërmimet arkeologjike të zhvilluara nga arkeologët shqiptarë bënë të mundur që këto fakte të shkëputura të shihen në kuadrin e një realiteti më të gjerë, ku burimet historike ballafaqohen me të dhënat e pasura të arkeologjisë. Mbi bazën e tyre mund të themi se në qytetet ilire kishte rregulla dhe praktika të caktuara për edukimin e fëmijëve dhe të të rinjve. Por, si ishte organizuar në atë kohë edukimi?Në fazën e parë të edukimit, në moshën 7-11 vjeç, kujdesi kryesor i kushtohej shkrimit. Provat për këtë na i sjell arkeologjia me gjetjen, në të gjitha qendrat qytetare të gërmuara, e një numri të madh stilosh prej hekuri, bronzi ose kocke. Njëra anë e tyre është e mprehtë, për të gërvishtur shkronjat mbi tabela druri të lyera me dyllë (diptike), ndërkohë kur ana tjetër, e gjerë, shërbente për të fshirë shkronjat, duke rrafshuar dyllin. Mënyra e dytë e shkrimit, më e kushtueshme, ishte ajo me bojë mbi papirus ose pergamenë, me anë të një stilo kocke ose me pendë shpendësh. Kallamarë prej balte ose bronzi janë gjetur në qytete ilire të Margëlliqit, Dimalit, Selcës.
 • 5. PROVAT E PARA TE ALFABETIT SHQIPTAR  Në Selcë e Dimal janë gjetur prova për të shkruar shkronjat e alfabetit në baltë të njomë ose në copa qeramike. Ne nuk dimë hollësi se si ishte organizuar ky arsim fillestar. Ka mundësi që nxënësit e vegjël të mësonin shkrim dhe aritmetikë nga mësues privatë. Megjithatë, gërmimet provojnë se kjo fazë e arsimit dha fryte mjaft të mira dhe shkrimi përdorej gjerësisht në jetën e përditshme. Njerëz të zakonshëm i shkruanin emrat e tyre në fundet e enëve të pijes, ose mbi sendet vetjake; pronarët i vulosnin prodhimet e veta me emrat e tyre, nëpunësit i shpallnin dekretet në pllaka guri ose bronzi. Veglat e shkrimit dhe mbishkrimet nuk mungojnë edhe në qendrat e vogla malore, si në Lleshan të Shpatit, ose në Rabie të Tepelenës.
 • 6. LINDJAE GJUHESILIRE  Në mbishkrimet e gjetura në vendbanimet ilire është përdorur gjithëmonë gjuha greke, e cila ishte gjuhë kulture e kohës. Atëherë lind pyetja: pse shoqëria e përparuar ilire nuk përdori gjuhën e saj në mbishkrime? Së pari, mbishkrimet që kanë arritur deri në ditët tona përfaqësojnë vetëm një pjesë të vogël të asaj që u shkrua në lashtësi. Ato janë të gjitha mbishkrime në materiale të forta (gur, qeramikë, metal) dhe nga fusha të kufizuara (dekrete, gurë varresh, vula), ku formulat e caktuara ishin huazuar nga shkrimi grek dhe përdoreshin të gatshme nga nëpunësit ose zejtarët. Duhet menduar se në fusha tjera, siç ishin dokumentacioni zyrtar, letërkëmbimi, letërsia, etj. duhet të ketë qenë përdorur edhe gjuha ilire. Për fat të keq, materiali i paqëndrueshëm ka bërë që ato dëshmi të mos arrijnë dei në ditët tona. Ky dallim i përdorimit të gjuhëve sipas materialit ka ndodhur edhe në mesjetë, ku, megjithëse shqipja e shkruar dokumentohet gjerësisht me librin e Gjon Buzukut (1555), shkrimi shqip në materiale të forta filloi të përdoret vetëm nga shek. XVII.
 • 7. DEKLARATA E PAVARSISE Deklarata që i dha jetë shtetit shqiptar përmblidhet në disa rreshta, të shkruara në shqip dhe në arabisht. Pas tyre vijojnë firmat e delegatëve që morën pjesë në Asamblenë Kombëtare. Forma e saj është tepër e thjeshtë si pasojë e kushteve historike të kohës.
 • 8. ARSIMI SHQIPTARNE ZHVILLIM  Faza e dytë e zhvillimit të arsimit, që përputhet me sistemin antik të arsimit, me edukimin në palestër në moshën 12-16 vjeçare, nuk na është dokumentuar në mënyrë të veçantë në qytetet ilire. Megjithatë, vazhdimësia e procesit të edukatës dhe arsimit na dëshmohet nga të dhënat e shumta për fazën e tretë, në moshat 17-18 vjeç. Kjo është periudha e efebisë, kur djemtë edukoheshin nën kujdesin e drejtpërdrejtë të bashkësisë qytetare në gimnazet e drejtuara nga nëpunësit shtetërorë të quajtur gimnaziarkë.Që i përmendi këta nëpunës, kemi mjaft dëshmi për interesin e veçantë që tregohej për efebët ilirë.
 • 9. MESONJETORIAE PARE SHQIPE  Arsimi shqiptar, fillesat e tij i daton qe ne shekullin XVII.Mesonjetorja e pare shqipe u hap ne Korce ne vitin 1887.Mesonjetorja e pare shqipe ne Kosove u hap ne Prizren ne vitin 1889.Shkolla e pare shqip per vajza u hap ne Korce, ne vitin 1891.Shkolla e pare, ku pergatiteshin mesues (shkolle e mesme pedagogjike), u hap ne Bukuresht te Rumanise ne vitin 1892, ndersa ne Shqiperi nje shkolle e tille,Normalja, u hap ne qytetin e Elbasanit ne dhjetor te vitit 1909, sipas vendimit te Kongresit Kombetar te Arsimit, mbajtur me 2.09.1909.Deri ne Kongresin e Lushnjes, me 1920, Normalja e Elbasanit u mbyll dhe u hap 5 here, si pasoje e represionit te pushtuesve xhonturq, por edhe rifilloi per shkak te ndjenjave te medhaja arsimdashes te popullit shqiptar.Drejtoret e pare te saj ishin Luigj Gurakuqi, Aleksander Xhuvani, Sali Ceka dhe nder pedagoget e pare ishin Sotir Peci, Kostaq Cipo, Simon Shuteriqi, Kahreman Ylli, Qamil Guranjaku, etj.63 nxenes te kesaj shkolle rane deshmore per lirine e Atdheut gjate Luftes se Dyte Boterore.
 • 10. SHKOLLA EPARE SHQIPE  Hapja e shkollës ishte një ngjarje dhe një fitore e madhe për gjithë lëvizjen kombëtare. Mësonjëtorja e Korçës ishte qendër e rëndësishme për formimin kulturor dhe ngritjen e ndërgjegjes dhe moralit në popull. Ajo nxiti edukimin patriotik të brezit të ri e të masave të gjera. Shkolla tërhoqi interesin dhe admirimin e shumë shqiptarëve, nën shmbullin e saj u frymëzuan më vonë edhe banorë të viseve dhe trevave të tjera shqiptare.Veç tjerash kjo ngjarje ishte një fitore e madhe për popullin shqiptar, pasi deri atëherë dhënia e mësimeve për shkak të pushtimit osman bëhej privatisht brenda shtëpive në mënyrë të fshehtë. Kështu që nga ajo ditë 7 marsi festohet në Shqipëri si dita e mësuesit për të përkujtuar atë ngjarje të rëndësishme kulturore dhe historike. Kontributi i madh që këta atdhetarë dhe veprimtarë të shquar dhanë për kombin dëshmohet nga dëshira e zjarrtë që ata kishin për të përhapur dijen në popull
 • 13. MAKINA EPARE E SHTYPIT  Makina e shtypit përfaqëson makinën e cila shfrytëzon të gjitha pamjet e shkronjave dhe fjalëve të shtypura nëpër histori, përveç shkrimit i cili është i shkruar me dorë.
 • 15. MOSHA DIXHITALE Kompjuteri (lat. computere = mbledh, njehsoj) është një pajisje elektronike që ruan dhe përpunon të dhënat sipas një liste udhëzuese. Kompjuter quajmë një mekanizëm të automatizuar i cili transformon një njësi impulsive (quajtur informacione, të dhëna në hyrje) në një tjetër ose krijon një njësi të re (quajtur e dhënë, informacion në dalje).
 • 17. Informatika  Informatika është shkenca që merret me të gjitha çështjet e përpunimit të vetvetishëm të informacionit nëpërmjet përpunuesve natyral apo artificial.  Termi informatikë është bashkimi i dy fjalëve të gjuhës franceze “informatique”, informacion (ose të dhëna, informata) dhe automatique (automatik) dhe u përdor për herë të parë në vitin 1962 nga Philippe Dreyfus për të treguar përpunimin automatik aritmetik të informacionit. Ka shumë përkufizime të ndryshme se çfarë përfshihet brenda termit informatikë
 • 18.  Nuk ka pothuajse asnjë vend që ju mund të shkoni dhe ku teknologjia nuk është përdorur. Teknologjia ndikon në jetën tonë të përditshme në çdo gjë që bëjmë, ajo kursen kohë, krijon një botë e të mësuarit pafund dhe mbi te gjitha na lehteson jeten.
 • 19.  Te gjithe ne e dime shume mire se nje pjese e madhe e teknologjise sherben edhe per te na zbavitur ne jo vetem per pune , ne menyra te ndryshme sic jane lojerat…
 • 20.  Teknologjia eshte pjese e pandashme e jetes dhe jeteses ne kohet e sotme,sepse ne po jetojme ne kohen e teknologjise se fundit dhe ne kohen ku informacioni qarkullon me shpejtesine e drites ne te gjithe boten.Nje nga zbulimet me te sukseshme te teknologjise eshte Interneti. Interneti eshte rrjet masiv qe perbehet nga rrjetet e tjera,pra nje infrastrukture e rrjeteve kompjuterike.Ai lidh miliona kompjuter nga gjithe globi duke formuar nje rrjet te tille ku secili kompjuter mund te komunikoje me kompjuterin tjeter kudo ne bote,me kusht qe te dy te jene te lidhur ne internet.
 • 22. Nga “LetraeShtypur“tek“Tableti”  Nga letra e shtypur deri te e-book, revolucioni dixhital ne shkolla ka marre gjithnje e me shume rendesi duke pasur sot nje oportunitet me shume. Ka ardhur nga Udine, ku iVision Tablet – divizion i grupit iVision – ka sjelle ne treg linjen me te re te tableteve edukative.
 • 23. FUND