Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Calorific Value March 2018.pptx(20)

Publicidad

Último(20)

Calorific Value March 2018.pptx

 1. LABORATORY OF APPLIED THERMODYNAMICS ARISTOTLE UNIVERSITY THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING DEPT. OF MECHANICAL ENGINEERING Μάρτιος 2017 Μέτρηση Θερμογόνου Δύναμης Καυσίμου σε Θερμιδόμετρο Οβίδας
 2. 2 Βασικές Αντιδράσεις Καύσης  Οι τρεις βασικές εξισώσεις καύσης που μπορούν να εφαρμοσθούν σε μίγματα και χημικές ενώσεις είναι οι εξής:  C+O2  CO2  S + O2  SO2  H2 + ½ O2  H2O  Τέλεια καύση: ολόκληρη η ποσότητα άνθρακα του καυσίμου καίγεται δίνοντας CO2, ενώ όλη η ποσότητα του υδρογόνου καίγεται προς H2O και όλη η ποσότητα θείου καίγεται προς SO2.  Στο θερμιδόμετρο η καύση είναι τέλεια. Θάλαμος Καύσης Καύσιμο CnHm Ο2 nCO2 m/2H2O περίσσεια Ο2
 3. 3 Θερμογόνος Δύναμη (Heating Value)  Ορίζεται ως το ποσό ενέργειας που εκλύεται από τη μονάδα μάζας ενός καυσίμου όταν καούν τέλεια όλα τα συστατικά του και τα προϊόντα επιστρέφουν στην θερμοκρασία των αντιδρώντων. Η καύση μπορεί να γίνει είτε σε σταθερή πίεση, είτε σε σταθερό όγκο.  Στο θερμιδόμετρο τύπου οβίδας γίνεται σε σταθερό όγκο.Η τιμή της θερμογόνου δύναμης εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νερό στα προϊόντα:  Ανώτερη (HHV): το νερό στα προϊόντα είναι στην υγρή φάση  Κατώτερη (LHV): το νερό στα προϊόντα είναι στην αέρια φάση  Είναι δηλαδή HHV = LHV + (Nℎfg)H2O  μειωμένη κατά την ενθαλπία εξάτμισης
 4. 4 Θερμιδόμετρο τύπου οβίδας (Calorimeter Bomb)
 5. 5 Οβίδα
 6. 6 Κάψα με καύσιμο
 7. 7 Αδιαβατικό δοχείο
 8. Έναυση Μείκτη ς Οβίδα Αδιαβατικό δοχείο Θερμόμετρο Μετρούμενη ουσία Νερό 8 Θεωρητικό Υπόβαθρο  Ισοζύγιο Ενέργειας (1ο Θερμοδυναμικό Αξίωμα)  ΔEsys = Ein – Eout  Ein – Eout = Q + W =Q + Wηλ + Wαν  ΔEsys = ΔEχημ+ ΔEσ + ΔEκαψ + ΔEμετ + ΔEvερού  ΔΕσ=-mσ·hσ , ΔΕχημ=-mκ·ho ,  Wηλ=I2RwΔt , Wαν=2πnτ  ΔEi = ΔUi = mi·ci·ΔΤ│i=καψ,ν,μ μ: μεταλλικές μάζες καψ: κάψα ν: νερό χημ:χημική (μίγμα) σ: σύρμα έναυσης κ: καύσιμο αν: αναδευτήρας w: βολφράμιο Όγκος Ελέγχου
 9. 9 Υποθέσεις - Απλοποιήσεις  Μπορούν να αμεληθούν τα εξής:  οι απώλειες θερμότητας με ελεύθερη συναγωγή και ακτινοβολία από το θερμοδυναμικό σύστημα προς τον περιβάλλοντα χώρο (Q=0)  το απαιτούμενο ηλεκτρικό έργο για την ανάφλεξη του καυσίμου (Wηλ=0)  το απαιτούμενο μηχανικό έργο τού αναδευτήρα για την αποκατάσταση ομοιόμορφης θερμοκρασίας σε ολόκληρο τον όγκο του θερμοδυναμικού συστήματος (Wαν=0)  Όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το σύστημα έχουν την ίδια αρχική και τελική θερμοκρασία που είναι ίση με αυτή του νερού. Η συμμετοχή των παραδοχών αυτών στις αποκλίσεις από την πραγματική θερμογόνο δύναμη έχει υπολογισθεί ότι δεν υπερβαίνει το 0.5%.
 10. 10 Θεωρητικό Υπόβαθρο – Περιγραφή της διάταξης  Ύστερα από την εφαρμογή των προαναφερθέντων απλοποιήσεων η Ειδική Θερμογόνος Δύναμη Καυσίμου υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: ho= 𝑚𝜇𝑐𝜇+𝑚𝜅𝛼𝜓𝑐𝜅𝛼𝜓+𝑚𝜈𝑐𝜈 Δθ−𝑚𝜎ℎ𝜎 𝑚𝜅 μ: μεταλλικές μάζες καψ: κάψα ν: νερό σ: σύρμα έναυσης κ: καύσιμο αν: αναδευτήρας Έναυση Μείκτη ς Οβίδα Αδιαβατικό δοχείο Θερμόμετρο Μετρούμενη ουσία Νερό Όγκος Ελέγχου [kJ/kg]
 11. 11 Πιθανά σφάλματα  Ανακρίβεια μέτρησης των μαζών  Μη ακριβής γνώση των σταθερών της σχέσης  Σφάλματα ανάγνωσης της θερμοκρασίας  Σφάλματα εκτέλεσης της μέτρησης
 12. 12 Πρότυπες Μετρήσεις (1/3)  Σταθερά θερμιδόμετρου:  Για τον υπολογισμό της σταθεράς του θερμιδόμετρου έχει πραγματοποιηθεί σειρά πρότυπων μετρήσεων με καύσιμο γνωστής θερμογόνου δύναμης (6318 [cal/g] ή 26452 [kJ/kg]) με μεγάλη ακρίβεια (βενζοϊκό οξύ (C6H5COOH))  Μέση τιμή σταθεράς θερμιδόμετρου: C=2.435988 [kJ / K] m c m c C m h m h m c                    0  Μέτρηση 1 2 3 4 5 Κάψα Πορσελάνη Πορσελάνη Πορσελάνη Χάλυβας Χάλυβας Σύρμα Νικέλιο Νικέλιο Νικέλιο Βολφράμιο Βολφράμιο Μάζα νερού [kg] 2.3 2.3 2.25 2.23 2.3 Μάζα σύρματος [mg] 5 6 5 7 8 Μάζα καυσίμου [gr] 1.12374 1.019 1.03725 0.98705 0.90916 Διαφορά θερμοκρασίας [Κ] 2.475 2.22 2.31 2.24 2 Σταθερά θερμιδομέτρου [kJ/K] 2.39987 2.53421 2.47703 2.34450 2.42433
 13. 13 Πρότυπες Μετρήσεις (2/3)  Εκλυόμενη ενέργεια σε [J] κατά την καύση του σύρματος έναυσης:  Υπολογισμένη μέση τιμή για τη σταθερά σύρματος έναυσης: W = mσhσ =35 [J] Νικέλιο Βολφράμιο Θερμογόνος δύναμη [kJ/kg] 4110 4594 5 mg 20.55 22.97 6 mg 24.66 27.56 7 mg 28.77 32.16 8 mg 32.88 36.75 9 mg 36.99 41.35 10 mg 41.10 45.94
 14. 14 Πρότυπες Μετρήσεις (3/3)  Ανώτερη θερμογόνος δύναμη καυσίμου: ℎ0 = 𝐶 + 𝑚𝑣𝑐𝑣 Δθ − 𝑚𝜎ℎ𝜎 𝑚𝑘  Μεγέθη απαιτούμενα για τον υπολογισμό τής θερμογόνου δύναμης και ακρίβεια με την οποία είναι γνωστά:  Το σφάλμα μέτρησης της θερμογόνου δύναμης είναι 1.26% με συντελεστή εμπιστοσύνης 99% και 1.09% με συντελεστή εμπιστοσύνης 95% Μέγεθος Μέση τιμή Ακρίβεια C [kJ/K] 2.436  0.15 ( 0.09)[1] mνcν [kJ/K] 9.619  0.00042 ΔΘ [K] 4  0.01 mκ [g] 1  0.00001 [1] Η ακρίβεια της σταθεράς του θερμιδόμετρου δίνεται με συντελεστή εμπιστοσύνης 99% και στην παρένθεση με 95%.
 15. 15 Τύπος Υπολογισμού Θερμογόνου Δύναμης  Τελική σχέση υπολογισμού της θερμογόνου δύναμης καυσίμου που προκύπτει από την αρχική: ℎ0 = 𝐶 + 𝑚𝑣𝑐𝑣 Δθ − W 𝑚𝑘 Με τιμές:  C=2.436 [kJ / K]  W= 35 [J]  cv= 4.182 [kJ / kgK]
 16. 16 Αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας τού νερού συναρτήσει της μάζας τού καυσίμου στην οβίδα και παράμετρο τη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου 0 2 4 6 8 10 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 Εισαγόμενη μάζα καυσίμου στην οβίδα [g] Αναμενόμενη μεταβολή της θερμοκρασίας [Κ] 50 [MJ/kg] 15 45 35 10 30 20 25 40
 17. Σημείο Δρόσου (Dew Point)  Σαν θερμοκρασία του σημείου δρόσου ορίζεται η θερμοκρασία στην οποία ξεκινά η διεργασία της συμπύκνωσης όταν ο αέρας ψύχεται σε σταθερή πίεση. Είναι δηλαδή η θερμοκρασία κορεσμού του νερού που αντιστοιχεί στην τάση των ατμών: Tdp= Tsat@Pv 17  Καύση υδρογονανθράκων: CnHm+λ·(n+ 𝑚 4 )O2  nCO2+ 𝑚 2 ·H2O+(λ-1)·(n+ 𝑚 4 )Ο2  yH2O= 𝑚 4 𝑣′′  1 𝜆 , δηλαδή μειώνεται με την αύξηση του λ.  𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑑 = R∙Τ𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑉 =σταθ (αφού πάντα ψύχουμε στην Τreact)  PH2O = yH2O·Pprod=( 𝑛𝐻2𝑂 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑑 )·Pprod=( 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑑 )·nH2O = σταθ Tdp T u
 18. Σημείο Δρόσου (Διαγράμματα) 18
 19. 19 Αδιαβατική Θερμοκρασία Καύσης  Στην οριακή περίπτωση που δεν χάνεται καθόλου θερμότητα προς το περιβάλλον η θερμοκρασία των προϊόντων θα φτάσει σε μια μέγιστη τιμή που ονομάζεται θερμοκρασία αδιαβατικής φλόγας ή θερμοκρασία αδιαβατικής καύσης.  Ισχύει δηλαδή: Hreact = Hprod  ∑𝑣𝑖 ′ ℎ𝑖│react = ∑𝑣𝑖 ′′ ℎ𝑖 │prod ∑𝑣𝑖 ′ (ΔH𝑓 𝑜 + 𝑇0 𝑇 𝑐𝑝 𝑇 𝑑𝑇)react = ∑𝑣𝑖 ′′ (ΔH𝑓 𝑜 + 𝑇0 𝑇𝑎𝑑 𝑐𝑝 𝑇 𝑑𝑇)prod hc + ∑ 𝑇0 𝑇 𝑐𝑝 𝑇 𝑑𝑇)react - ∑ 𝑇0 𝑇𝑎𝑑 𝑐𝑝 𝑇 𝑑𝑇)prod = 0 όπου: • Το η θερμοκρασία αναφοράς • Τ η θερμοκρασία εισόδου των αντιδρώντων • Τad η αδιαβατική θερμοκρασία καύσης • vꞌ ο στοιχειομετρικός συντελεστής των αντιδρώντων • vꞌꞌ ο στοιχειομετρικός συντελεστής των προϊόντων
 20. 20 Ποιοτικό διάγραμμα θερμοκρασίας νερού και καυσαερίων συναρτήσει του χρόνου Εξέλιξη θερμοκρασίας νερού και καυσαερίων 0 500 1000 1500 2000 2500 0 6 0 1 2 0 1 8 0 2 4 0 3 0 0 3 6 0 4 2 0 4 8 0 5 4 0 t [s] θ [°C] θ νερού θ καυσαερίου Διαφορά θερμοκρασίας νερού στο θερμιδόμετρο οβίδας 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 6 0 1 2 0 1 8 0 2 4 0 3 0 0 3 6 0 4 2 0 4 8 0 5 4 0 t [s] ΔΘ [°C] ΔΘ
 21. 21 Γραφική παράσταση εξάρτησης λόγου αέρα 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 Πίεση (bar) Λογος αέρα λ 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 Μάζα (g) 0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00
 22. 22 Συμπεράσματα  Αποδεκτό το σφάλμα του θερμιδόμετρου  Αμελητέες οι απώλειες θερμότητας και τα έργα ανάδευσης και καύσης σύρματος  Υπολογίζεται η ανώτερη θερμογόνος δύναμη  Η πίεση του οξυγόνου και η μάζα τού καυσίμου επηρεάζουν το λ, η πρώτη προς την αύξηση του μεγέθους του και η δεύτερη προς μείωσή του
 23. 23 Παράδοση Εργασίας  Κάθε φοιτητής οφείλει να παραδώσει 1 τεύχος τεχνικής έκθεσης  Επιτρέπεται η συνεργασία, αρκεί σε κάθε τεχνική έκθεση να αναφέρονται όλα τα ονόματα και οι ΑΕΜ των συνεργαζόμενων φοιτητών  Μαζί με την εργασία θα παραδοθεί υποχρεωτικά και το πρωτόκολλο μέτρησης το οποίο συμπληρώθηκε κατά την διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης. Μη παράδοση του αυθεντικού πρωτοκόλλου ή παράδοση αντιγράφου του θα έχει αρνητική επίπτωση στη βαθμολόγηση των εργασιών.  Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ελάχιστη ή τη μέγιστη έκταση της έκθεσης  Στοιχεία επικοινωνίας: katsinos@auth.gr, Γραφείο 7 LAT
Publicidad