Publicidad

Резултати от анкета относно финансиране на бизнеса

12 de Jun de 2013
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Резултати от анкета относно финансиране на бизнеса(20)

Publicidad

Резултати от анкета относно финансиране на бизнеса

 1. организатор www.moitepari.bg 11 юни 2013 г. спонсори: Деян Василев Изпълнителен директор, Moitepari.bg Резултати от анкета относно финансиране на бизнеса
 2. спонсори: организатор www.moitepari.bg Срок на провеждане и брой участвали Забележка: Сумата от процентите може да е различна от 100%, в зависимост от броя дадени отговори от един анкетиран • 16 въпроса •Срок на провеждане - 20 май – 3 юни 2013 • Брой участници - 161
 3. спонсори: организатор www.moitepari.bg Сектор от икономиката, в който оперира вашата фирма Забележка: Сумата от процентите може да е различна от 100%, в зависимост от броя дадени отговори от един анкетиран
 4. спонсори: организатор www.moitepari.bg Годишен оборот за 2012 г. Забележка: Сумата от процентите може да е различна от 100%, в зависимост от броя дадени отговори от един анкетиран
 5. спонсори: организатор www.moitepari.bg Какъв тип банково финансиране използва вашата фирма в момента? Забележка: Сумата от процентите може да е различна от 100%, в зависимост от броя дадени отговори от един анкетиран
 6. спонсори: организатор www.moitepari.bg 1. Не ползвам банково кредитиране 46.58% 2. УниКредит Булбанк 13.04% 3. Райфайзенбанк 11.80% 4. ПроКредит банк 6.21% 5. Първа Инвестиционна банка 6.21% 6. Банка ДСК 5.59% 7. Пощенска банка 5.59% 8. Обединена Българска банка 4.97% 9. БНП Париба 3.73% 10. СИБанк 3.11% 11. Алфа Банк 2.48% 12. Централна Kооперативна Банка 2.48% 13. Инвестбанк 1.86% 14. МКБ Юнионбанк 1.86% 15. Сосиете Женерал Експресбанк 1.86% 16. Банка Пиреос България 1.24% 17. Токуда банк 1.24% 18. Българо-американска кредитна банка 0.62% 19. Интернешънъл Асет банк 0.62% 20. Корпоративна търговска банка 0.62% 21. Общинска банка 0.62% 22. Ситибанк 0.62% 23. Тексим банк 0.62% 24. Те Дже-Зираат банкасъ-клон София 0.62% 25. Алианц Банк България 0.62% 26. Българска банка за развитие 0.62% 27. ИНГ Банк 0.62% 28. Ишбанк АГ 0.62% 29. Креди Агрикол България 0.62% 30. Регионална инвестиционна банка 0.62% 31. Ти Би Ай банк 0.62% 32. Търговска банка „Д” 0.00% Забележка: Сумата от процентите може да е различна от 100%, в зависимост от броя дадени отговори от един анкетиран От коя банка ползвате банково кредитиране по изброените по- горе продукти?
 7. спонсори: организатор www.moitepari.bg Текущо салдо по оборотни кредити от банки (вкл. кредитни карти, фирмени овърдрафти и др.) Забележка: Сумата от процентите може да е различна от 100%, в зависимост от броя дадени отговори от един анкетиран
 8. спонсори: организатор www.moitepari.bg Текущото салдо по инвестиционни кредити от банки Забележка: Сумата от процентите може да е различна от 100%, в зависимост от броя дадени отговори от един анкетиран
 9. спонсори: организатор www.moitepari.bg Проблеми и трудности при търсенето на банково финансиране
 10. спонсори: организатор www.moitepari.bg Как определяте цената на банковото финансиране (лихвен процент по кредита), което ползвате? Забележка: Сумата от процентите може да е различна от 100%, в зависимост от броя дадени отговори от един анкетиран
 11. спонсори: организатор www.moitepari.bg Ползвали ли сте през последните 12 месеца финансиране по насърчителни програми, небанково финансиране или дялово финансиране? Брой отговори: 61 (37.88 %)
 12. спонсори: организатор www.moitepari.bg Възнамерявате ли да кандидатствате за финансиране по насърчителни програми, небанково финансиране, дялово финансиране в следващите 12 м? Брой отговори: 192 (119 %)
 13. спонсори: организатор www.moitepari.bg Кои условия по кредитните продукти намирате за затрудняващи достъпа да финансиране? Моля, опишете от най-затрудняващи условия до по- лесно преодолими пречки: 1. Няма да тегля кредит до раздвижване на крайното потребление 2. Изискваният голям набор от документи 3. Тежка и дълга процедура 4. Високото обезпечение (презастраховането на банките) 5. Изисквания за висок собствен капитал 6. Изискваната бизнес история (неподходящо за стартиращ бизнес) 7. Компетентност / правомощия на банкови служители 8. Високите лихви и такси
 14. спонсори: организатор www.moitepari.bg Важни наблюдения относно намирането на финансиране от небанкови институции: 1. Нямам наблюдения 2. Бързо отпускане на кредити, но високи лихви 3. Много високи лихви 4. Липса на прозрачност
 15. спонсори: организатор www.moitepari.bg Важни наблюдения относно намирането на дялово финансиране: 1. Нямам наблюдения / нямам опит 2. Не съм се интересувал / не ми е било необходимо 3. На нашия пазар липсват алтернативи за дялово финансиране (особено на фирми, които не са високо-технологични) 4. Сложно е за неспециалисти и малки фирми 5. Няма да търся финансиране. Разпродавам собствени имоти и така се самофинансирам
 16. спонсори: организатор www.moitepari.bg Важни наблюдения относно кандидатстване за финансиране по европроекти 1. Трудно изпълними изисквания 2. Бавна и тромава, побългарена процедура 3. Имахме одобрен проект, който не можахме да получим оборотно финансираме от банки 4. Банките още нямат адекватна продуктова политика за финансиране на тези проекти 5. Непосилно съ-финансиране от страна на фирмите 6. Бавят плащанията 7. Трябва да имаш хора от политическата власт, за да се добереш до тях; наши и ваши; 8. Сложни процедури и бюрокрация
 17. спонсори: организатор www.moitepari.bg Благодаря Ви за вниманието!
Publicidad