Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Digitalitzacio registre entrada

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 6 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Digitalitzacio registre entrada (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Digitalitzacio registre entrada

  1. 1. DIGITALITZACIÓ DEL REGISTRE D’ENTRADA PRESENCIAL DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA: IMPLANTACIÓ DE LA FIRMA BIOMÈTRICA I LA CÒPIA ELECTRÒNICA M4.503 CLAUS TECNOLÒGIQUES DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PAC 2 MONTSERRAT RUBIA GARCIA
  2. 2. 2 JUSTIFICACIÓ Art. 70. 2 L’expedient admnistratiu ha de tenir format electrònic Art. 70. 2 L’expedient admnistratiu ha de tenir format electrònic Art. 16.1 El Registre general esdevé electrònic Art. 16.1 El Registre general esdevé electrònic Art. 16.5 Els documents presentats de manera presencial davant de les administracions publiques hauran de ser digitalitzats per a la seva incorporación a l’expedient administratiu Art. 16.5 Els documents presentats de manera presencial davant de les administracions publiques hauran de ser digitalitzats per a la seva incorporación a l’expedient administratiu Donar compliment a la Llei 39/2019
  3. 3. 3 OBJECTIUS Assolir l’expedient electrònic integral • Simplificació i automatització dels procediments • Reducció de càrregues administratives • Supressió del paper • Immediatesa en la circulació i la consulta de la documentació • Seguretat en el tractament de la documentació • Permetre la conexió i l’intercanvi de registres entre administracions
  4. 4. EINES per a la digitalització del registre d’entrada presencial FIRMA BIOMÈTRICA • Reconeguda com una signatura electrònica avançada. • Tecnologia que captura dades biomètriques durant el procés de signatura manuscrita sobre dispositius electrònics (pressió del llapis, acceleració, velocitat de l’escriptura…). • Diverses possibilitats d’ús en les administracions: • Oficines de registre • RH • Actes d’inspección • Policia Local… • Facilita al màxim la signatura dels ciutadans que no disposen de certificat digital. CÒPIA ELECTRÒNICA • Imatges electròniques dels documents aportats per la ciutadania o per altres administracions • Mateixa validesa i eficàcia que els documents originals. • Executades a través de processos de digitalització que garanteixen l’autenticitat, la integritat i la conservació del document-imatge. • Document amb metadades i signat. 4
  5. 5. FIRMA BIOMÈTRICA IMPLICACIONS JURÍDIQUES: • Dona compliment a la llei 39/2015: que l’expedient sigui electrònic des de l’origen. • La poden implementar funcionaris no habilitats perquè el procés és automatitzat. IMPLICACIONS TECNOLÒGIQUES: • Analitzar les necessitats de recursos informàtics per cobrir la demanda (tauletes digitalitzadores, mòbils, etc.) • Calcular el cost dels dispositius i el programari • Avaluar la modalitat com s’adquirirà. • Assegurar la integració amb el registre d’entrada i el programari de gestió municipal. • Instal·lació del programari i els dispositius IMPLICACIONS ORGANITZATIVES: • Canvi en la forma de treballar de l’organització. • Reducció del paper. • Noves necessitats de mobiliari en les oficines de registre. • Millora de la qualitat de l’atenció i la imatge de l’organització. • Augment del temps d’atenció. • Estudi d’una possible reorganització d’efectius i implementació de la cita prèvia. • Adaptació dels formularis. • Formació i suport informàtic per al personal afectat. • Necessitat d’estendre la cultura de la gestió electrònica. 5
  6. 6. CÒPIA ELECTRÒNICA IMPLICACIONS JURÍDIQUES: • Ha d’ajustar-se al que estableixen l’art. 27 de la llei 39/2015, l’ENI, l’ENS i les seves NT (en concret la Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics. • Cal crear i tenir al dia el Registre de Funcionaris Habilitats. IMPLICACIONS TECNOLÒGIQUES: • Analitzar les necessitats de recursos informàtics (escàners). • Calcular el cost dels dispositius i el programari • Avaluar la modalitat com s’adquirirà. • En el cas de l’Ajuntament de Manresa, desenvolupar el programari –ja que s’ha triat que sigui propi- • Integració amb el registre d’entrada i el programari de gestió municipal. • Instal·lació del programari i els dispositius IMPLICACIONS ORGANITZATIVES: • Canvi en la forma de treballar de l’organització. • Reducció del paper. • Immediatesa en la circulació i consulta de la documentació. • Augment del temps d’atenció. • Aprovació d’un protocol de digitalització. • Estudi d’una possible reorganització d’efectius. • Formació i suport informàtic per al personal afectat. • Necessitat d’estendre la cultura de la gestió electrònica. 6

×