Klimatsamarbete mellan kommuner och företag

Motiva
MotivaCommunications Coordinator at Motiva en Motiva
Klimatsamarbete mellan
kommuner och företag
Företagens resursklokhetsarbete
Fördelarna med klimatarbetet för företaget
1
Ekonomiska
besparingar
2
Konkurrensfördel
3
Ansvar och
varumärkesfördelar
4
Samarbetsnätverk
1
Ekonomiska
besparingar
2
Konkurrensfördel
3
Ansvar och
varumärkesfördelar
Fördelarna med klimatarbetet för företaget
4
Samarbetsnätverk
Besparingar på energi och
material förbättrar direkt
företagens affärsresultat.
Den cirkulära ekonomin
förvandlar ineffektiviteten
och svinnet i
värdekedjorna till
affärsmöjligheter.
Ansvar är ett viktigt värde för
företag. Konsumenterna
efterfrågar också mer
miljövänliga produkter.
Ett nätverk kan byggas kring
resursklokhet, där du kan få
idéer, aktuell information,
information om stöd och
möjligheter samt partner att
utföra ansvarsarbetet med.
Varför måste klimatarbetet påbörjas nu?
• Klimatförändringen utmanar företagen och hela samhället på ett nytt sätt.
Det förändrar verksamheten för både hela branscher och enskilda företag.
• Frågan berör i allt högre grad varje företag.
• Man kan anpassa sig passivt eller genom att stärka miljökompetensen för att
få tillväxt och konkurrensfördelar.
• Klimatförändringen kräver att företag investerar i att både mildra och anpassa
sig till klimatförändringen.
• Många förändringar i samhället påskyndar övergången till hållbara
affärsmodeller.
• Konsumenter efterfrågar mer miljövänliga produkter.
• Varumärken ger frivilliga ansvarslöften.
• Ansvarsfulla investeringar håller på att bli den nya normen.
• Regleringen för hållbar utveckling ökar hela tiden.
• Teknik som möjliggör cirkulär ekonomi och hållbar utveckling utvecklas
ständigt.
Att minska koldioxidavtrycket
Resurssmart arbete kan göras på många sätt, genom att minska våra egna utsläpp och påverka utsläppen i
värdekedjan. Det lämpliga tillvägagångssättet för ett företag bestäms bl.a. enligt företagets verksamhetsmetoder
och klimatarbetesmål.
Koldioxidavtrycket avser den klimatbelastning som ett företag och dess värdekedja orsakar. Koldioxidhandtrycket å
andra sidan syftar på de minskningar av växthusgaser som ett företag gör genom sin verksamhet på andra håll i
samhället, till exempel genom sina produkter.
Energi Både köpt och egenproducerad förnybar och
utsläppsfri energi.
Råvaror och materialhantering Förbättring av
materialanvändning, användning av återvunnet material i
egen verksamhet och koldioxidsnåla råvaror.
Produktion och anläggningar Processeffektivitet,
minskning av energi- och materialförbrukning.
Transport och logistik Påverkan på utsläpp från fordon,
logistik och arbetsresor.
Produkter och tjänster Utveckling av tjänster och
produkter som stödjer minskningen av utsläpp från andra
aktörer i samhället, det vill säga att öka
koldioxidhandtrycket.
Återvinning och cirkulär ekonomi Planering av
processer, verksamhet och produkter som cirkulerar.
Upphandling Klimatreducerande åtgärder i
upphandlingskriterier och köpta tjänster samt transparens i
leveranskedjor.
Medvetenhet Öka klimatkompetens och medvetenhet
genom hela värdekedjan och stödja konsumtions- och
beteendevanor med låga utsläpp.
Hur man fortsätter: Ingen tidigare åtgärd
• KARTLÄGG Till att börja med är det bra att kartlägga var de mest betydande
utsläppen från företagsverksamheten kommer ifrån. Det finns många kostnadsfria
utsläppskalkylatorer tillgängliga för att hjälpa till att beräkna utsläppen från
verksamheten och uppskatta potentialen för utsläppsminskning.
• SÄTT MÅL När utgångsläget är klart är det lättare att sätta upp lämpliga mål för
utvecklingen av resursklokhet och tänka på åtgärder för att nå målen.
• Ett litet eller medelstort företag kan främja koldioxidsnålhet på två sätt: genom
att minska utsläpp som orsakas av sin egen företagsverksamhet eller genom
att utveckla klimatvänliga lösningar för kunderna.
• Resurssmart arbete kan startas smidigt med lätta experiment och gå vidare till
systematiska ständiga förbättringar av verksamheten.
• PLANERA hur man uppnår de uppsatta målen.
• Åtgärder vidtagna av andra företag kan användas som modell och de bästa
idéerna kopieras för eget bruk.
• Definiera åtgärder, sätt en tidsplan, en genomförandemetod, ansvariga
personer och nödvändiga investeringar.
Hur man fortsätter: Utgångsnivå och mål kända
• VIDTA ÅTGÄRDER När utgångspunkten är tydlig och målen för
resursklokhet har definierats är det värt att överväga vilka åtgärder som
kommer att vidtas och vad som kommer att prioriteras.
• Resursklokt arbete bör brytas ner i tillräckligt små delar så att det är
möjligt att nå målen inom den önskade tidtabellen.
• Alla delområden behöver inte vara lika ambitiösa: ribban ska sättas
efter vad som är relevant för affärsverksamheten och
intressentgrupperna. Med de minsta men mest systematiska stegen
kan ett företag gå mot resursklokhet.
• Man kan börja med att minska utsläppen från sin egen verksamhet
inom olika områden och först sedan börja planera utivdgandet av
affäsverksamheten inom områden klimatarbete och cirkulär ekonomi.
PÅ REIVI-WEBBSIDAN finns information om företagens möjligheter och
verktyg för klimatarbete.
Hur man fortsätter: Vi har redan börjat och vill gå vidare i vårt
arbete med resursklokhet
• KONKURRENSFÖRDEL Utveckla ny verksamhet och omvandla fördelarna med dina egna
klimatgärningar till mervärde för dina kunder. Möjligheter att utvidga affärsverksamheten kan
utforskas genom att utvärdera företagets affärsmöjligheter i förhållande till dess egna värderingar
och mål, globala megatrender, lagstiftning och krav från intressentgrupper.
• Integreringen av klimatfrågor i företagets affärsstrategi och värderingar bidrar till att
främja klimatfrågorna i företaget.
• I många fall har de minsta företagen varit undantagna från tunga regulatoriska
skyldigheter. Stora företags krav på utsläppsminskningar återspeglas emellertid indirekt
även i små och medelstora företag som strikta krav på de samarbetspartner som verkar
i värdekedjan.
• Klimatansvar uppstår i samarbete med andra företag som verkar i samma ekosystem.
• Företagets miljöansvar är av stort intresse för medborgare, organisationer och
beslutsfattare på den egna orten.
• KOMMUNICERA dina klimatgärningar och stärk ditt företags varumärke som en pionjär och
ansvarsfull aktör inom klimatbranschen.
• Konkreta åtgärder, uppnådda resultat och aktiv kommunikation om dem är avgörande.
• PÅ REIVI-WEBBSIDAN finns det information bl.a. om hur man kommunicerar om klimatarbete.
Bekanta dig med klimatarbetet i följande områden;
• Södra Karelen
• Ijo
• Joensuu
• Mellersta Finland
• Kuopio
• Lahtis
• Regionstäderna
• Åbo
Många kommuner samarbetar redan i klimatfrågor.
Klimatsamarbete mellan kommuner och företag
Uppföljningsprojektet Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot
(Resurssmarta företags klimatgärningar, Reivi) har finansierats av
miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar.
Arbetet har utförts av Motiva och Syke.
1 de 10

Recomendados

Klimatsamarbete mellan kommuner och företag por
Klimatsamarbete mellan kommuner och företagKlimatsamarbete mellan kommuner och företag
Klimatsamarbete mellan kommuner och företagMotiva
93 vistas13 diapositivas
CSR Västsveriges ansvarsinitiativ miljöansvar (reviderad 2016) por
CSR Västsveriges ansvarsinitiativ miljöansvar (reviderad 2016)CSR Västsveriges ansvarsinitiativ miljöansvar (reviderad 2016)
CSR Västsveriges ansvarsinitiativ miljöansvar (reviderad 2016)CSR Västsverige
188 vistas16 diapositivas
Hållbar verksamhetsutveckling por
Hållbar verksamhetsutvecklingHållbar verksamhetsutveckling
Hållbar verksamhetsutvecklingMarie Bergwall
151 vistas8 diapositivas
Miljöekonomi - (2) andra delen por
Miljöekonomi - (2) andra delenMiljöekonomi - (2) andra delen
Miljöekonomi - (2) andra delenEffektiv AB
487 vistas28 diapositivas
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide por
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide Breakit Impact Challenge - Ethos International guide
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide Carin Roeraade
93 vistas10 diapositivas
Kick off österlen hållbarhet por
Kick off österlen hållbarhetKick off österlen hållbarhet
Kick off österlen hållbarhetCarl Dahlberg
195 vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Klimatsamarbete mellan kommuner och företag

Hagainitiativet Nina Ekelund 14 april 2011 por
Hagainitiativet Nina Ekelund 14 april 2011Hagainitiativet Nina Ekelund 14 april 2011
Hagainitiativet Nina Ekelund 14 april 2011Klimatkommunerna
500 vistas23 diapositivas
Miljö och hållbarhetstjänster AK kort por
Miljö och hållbarhetstjänster AK kortMiljö och hållbarhetstjänster AK kort
Miljö och hållbarhetstjänster AK kortMaria Nordberg
129 vistas10 diapositivas
Klimatbokslut halland 2017 webb por
Klimatbokslut halland 2017 webbKlimatbokslut halland 2017 webb
Klimatbokslut halland 2017 webbPierre Ringborg
297 vistas36 diapositivas
Grönare med it por
Grönare med itGrönare med it
Grönare med itKlimatkommunerna
366 vistas14 diapositivas
ECR Sweden Forum ‘09. The way to fewer and greener miles por
ECR Sweden Forum ‘09. The way to fewer and greener milesECR Sweden Forum ‘09. The way to fewer and greener miles
ECR Sweden Forum ‘09. The way to fewer and greener milesECR Community
392 vistas37 diapositivas
Folksams index för ansvarsfullt företagande 2008 por
Folksams index för ansvarsfullt företagande 2008Folksams index för ansvarsfullt företagande 2008
Folksams index för ansvarsfullt företagande 2008Folksam
727 vistas210 diapositivas

Similar a Klimatsamarbete mellan kommuner och företag(20)

Hagainitiativet Nina Ekelund 14 april 2011 por Klimatkommunerna
Hagainitiativet Nina Ekelund 14 april 2011Hagainitiativet Nina Ekelund 14 april 2011
Hagainitiativet Nina Ekelund 14 april 2011
Klimatkommunerna500 vistas
Miljö och hållbarhetstjänster AK kort por Maria Nordberg
Miljö och hållbarhetstjänster AK kortMiljö och hållbarhetstjänster AK kort
Miljö och hållbarhetstjänster AK kort
Maria Nordberg129 vistas
Klimatbokslut halland 2017 webb por Pierre Ringborg
Klimatbokslut halland 2017 webbKlimatbokslut halland 2017 webb
Klimatbokslut halland 2017 webb
Pierre Ringborg297 vistas
ECR Sweden Forum ‘09. The way to fewer and greener miles por ECR Community
ECR Sweden Forum ‘09. The way to fewer and greener milesECR Sweden Forum ‘09. The way to fewer and greener miles
ECR Sweden Forum ‘09. The way to fewer and greener miles
ECR Community392 vistas
Folksams index för ansvarsfullt företagande 2008 por Folksam
Folksams index för ansvarsfullt företagande 2008Folksams index för ansvarsfullt företagande 2008
Folksams index för ansvarsfullt företagande 2008
Folksam727 vistas
Presentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdf por Frontit
Presentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdfPresentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdf
Presentation från webbinariet Redo för hållbarhetsutmaningarna.pdf
Frontit63 vistas
Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de... por futuramb
Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...
Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...
futuramb1.6K vistas
Venture Cup Sveriges utbildningsturné (S1E6) - Tillväxt och hållbarhet por André Johansson
Venture Cup Sveriges utbildningsturné (S1E6) - Tillväxt och hållbarhetVenture Cup Sveriges utbildningsturné (S1E6) - Tillväxt och hållbarhet
Venture Cup Sveriges utbildningsturné (S1E6) - Tillväxt och hållbarhet
André Johansson312 vistas
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf por Pontus Wadström
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
Pontus Wadström185 vistas
Vad krävs för att energieffektivisera, renovera och upprusta miljonprogrammen... por Global Utmaning
Vad krävs för att energieffektivisera, renovera och upprusta miljonprogrammen...Vad krävs för att energieffektivisera, renovera och upprusta miljonprogrammen...
Vad krävs för att energieffektivisera, renovera och upprusta miljonprogrammen...
Global Utmaning283 vistas
Gröna visioner - program för en miljödriven tillväxt por Centerpartiet
Gröna visioner - program för en miljödriven tillväxtGröna visioner - program för en miljödriven tillväxt
Gröna visioner - program för en miljödriven tillväxt
Centerpartiet278 vistas
Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 por Folksam
Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009
Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009
Folksam939 vistas
Centigo företagspresentation Retail sve 2015 por Lena Andersson
Centigo företagspresentation Retail sve 2015Centigo företagspresentation Retail sve 2015
Centigo företagspresentation Retail sve 2015
Lena Andersson715 vistas
Fabeges hållbarhetsredovisning 2014 por Fabege AB
Fabeges hållbarhetsredovisning 2014Fabeges hållbarhetsredovisning 2014
Fabeges hållbarhetsredovisning 2014
Fabege AB297 vistas

Más de Motiva

Energiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksille por
Energiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksilleEnergiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksille
Energiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksilleMotiva
655 vistas28 diapositivas
Täsmäkatselmus pilotointi 2021 l Energiakatselmukset por
Täsmäkatselmus pilotointi 2021 l EnergiakatselmuksetTäsmäkatselmus pilotointi 2021 l Energiakatselmukset
Täsmäkatselmus pilotointi 2021 l EnergiakatselmuksetMotiva
5.5K vistas9 diapositivas
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx por
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxMotiva
536 vistas10 diapositivas
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf por
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfMotiva
460 vistas10 diapositivas
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021 por
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021Motiva
631 vistas131 diapositivas
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx por
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxMotiva
1.4K vistas10 diapositivas

Más de Motiva(20)

Energiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksille por Motiva
Energiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksilleEnergiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksille
Energiakatselmus kannattaa – säästöjä kunnille ja pk-yrityksille
Motiva655 vistas
Täsmäkatselmus pilotointi 2021 l Energiakatselmukset por Motiva
Täsmäkatselmus pilotointi 2021 l EnergiakatselmuksetTäsmäkatselmus pilotointi 2021 l Energiakatselmukset
Täsmäkatselmus pilotointi 2021 l Energiakatselmukset
Motiva5.5K vistas
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx por Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Motiva536 vistas
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf por Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Motiva460 vistas
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021 por Motiva
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021
Motiva631 vistas
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx por Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptxKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pptx
Motiva1.4K vistas
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf por Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdfKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - yrityksille.pdf
Motiva164 vistas
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pptx por Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pptxKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pptx
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pptx
Motiva681 vistas
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pdf por Motiva
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pdfKuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pdf
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyo - kunnille.pdf
Motiva166 vistas
Aurinkosähkon turvallisuusopas por Motiva
Aurinkosähkon turvallisuusopasAurinkosähkon turvallisuusopas
Aurinkosähkon turvallisuusopas
Motiva30.3K vistas
Motiva-mallin energiakatselmus - lisää järkeä pk-yrityksen energiakuluihin por Motiva
Motiva-mallin energiakatselmus - lisää järkeä pk-yrityksen energiakuluihin Motiva-mallin energiakatselmus - lisää järkeä pk-yrityksen energiakuluihin
Motiva-mallin energiakatselmus - lisää järkeä pk-yrityksen energiakuluihin
Motiva553 vistas
Energiakatselmus - case Kaso Oy por Motiva
Energiakatselmus - case Kaso Oy Energiakatselmus - case Kaso Oy
Energiakatselmus - case Kaso Oy
Motiva5.7K vistas
Mineraalivillasta ekologista betonia por Motiva
Mineraalivillasta ekologista betoniaMineraalivillasta ekologista betonia
Mineraalivillasta ekologista betonia
Motiva152 vistas
Opiskelijoiden kodintavarat kiertoon por Motiva
Opiskelijoiden kodintavarat kiertoonOpiskelijoiden kodintavarat kiertoon
Opiskelijoiden kodintavarat kiertoon
Motiva99 vistas
Ruokasienistä materiaalia por Motiva
Ruokasienistä materiaaliaRuokasienistä materiaalia
Ruokasienistä materiaalia
Motiva91 vistas
Purkurakennuksien materiaalit käyttöön helposti por Motiva
Purkurakennuksien materiaalit käyttöön helpostiPurkurakennuksien materiaalit käyttöön helposti
Purkurakennuksien materiaalit käyttöön helposti
Motiva89 vistas
Matkalle maata pitkin por Motiva
Matkalle maata pitkinMatkalle maata pitkin
Matkalle maata pitkin
Motiva211 vistas
Energiatehokkuus hankinnoissa -webinaari: Koulu- ja sivistystoimi por Motiva
Energiatehokkuus hankinnoissa -webinaari: Koulu- ja sivistystoimiEnergiatehokkuus hankinnoissa -webinaari: Koulu- ja sivistystoimi
Energiatehokkuus hankinnoissa -webinaari: Koulu- ja sivistystoimi
Motiva1K vistas
Energiatehokkuus hankinnoissa sote-sektorilla -webinaari por Motiva
Energiatehokkuus hankinnoissa sote-sektorilla -webinaariEnergiatehokkuus hankinnoissa sote-sektorilla -webinaari
Energiatehokkuus hankinnoissa sote-sektorilla -webinaari
Motiva584 vistas
Vastuulliset hankinnat HUS:issa, Riikka Juuma por Motiva
Vastuulliset hankinnat HUS:issa, Riikka JuumaVastuulliset hankinnat HUS:issa, Riikka Juuma
Vastuulliset hankinnat HUS:issa, Riikka Juuma
Motiva407 vistas

Klimatsamarbete mellan kommuner och företag

 • 1. Klimatsamarbete mellan kommuner och företag Företagens resursklokhetsarbete
 • 2. Fördelarna med klimatarbetet för företaget 1 Ekonomiska besparingar 2 Konkurrensfördel 3 Ansvar och varumärkesfördelar 4 Samarbetsnätverk
 • 3. 1 Ekonomiska besparingar 2 Konkurrensfördel 3 Ansvar och varumärkesfördelar Fördelarna med klimatarbetet för företaget 4 Samarbetsnätverk Besparingar på energi och material förbättrar direkt företagens affärsresultat. Den cirkulära ekonomin förvandlar ineffektiviteten och svinnet i värdekedjorna till affärsmöjligheter. Ansvar är ett viktigt värde för företag. Konsumenterna efterfrågar också mer miljövänliga produkter. Ett nätverk kan byggas kring resursklokhet, där du kan få idéer, aktuell information, information om stöd och möjligheter samt partner att utföra ansvarsarbetet med.
 • 4. Varför måste klimatarbetet påbörjas nu? • Klimatförändringen utmanar företagen och hela samhället på ett nytt sätt. Det förändrar verksamheten för både hela branscher och enskilda företag. • Frågan berör i allt högre grad varje företag. • Man kan anpassa sig passivt eller genom att stärka miljökompetensen för att få tillväxt och konkurrensfördelar. • Klimatförändringen kräver att företag investerar i att både mildra och anpassa sig till klimatförändringen. • Många förändringar i samhället påskyndar övergången till hållbara affärsmodeller. • Konsumenter efterfrågar mer miljövänliga produkter. • Varumärken ger frivilliga ansvarslöften. • Ansvarsfulla investeringar håller på att bli den nya normen. • Regleringen för hållbar utveckling ökar hela tiden. • Teknik som möjliggör cirkulär ekonomi och hållbar utveckling utvecklas ständigt.
 • 5. Att minska koldioxidavtrycket Resurssmart arbete kan göras på många sätt, genom att minska våra egna utsläpp och påverka utsläppen i värdekedjan. Det lämpliga tillvägagångssättet för ett företag bestäms bl.a. enligt företagets verksamhetsmetoder och klimatarbetesmål. Koldioxidavtrycket avser den klimatbelastning som ett företag och dess värdekedja orsakar. Koldioxidhandtrycket å andra sidan syftar på de minskningar av växthusgaser som ett företag gör genom sin verksamhet på andra håll i samhället, till exempel genom sina produkter. Energi Både köpt och egenproducerad förnybar och utsläppsfri energi. Råvaror och materialhantering Förbättring av materialanvändning, användning av återvunnet material i egen verksamhet och koldioxidsnåla råvaror. Produktion och anläggningar Processeffektivitet, minskning av energi- och materialförbrukning. Transport och logistik Påverkan på utsläpp från fordon, logistik och arbetsresor. Produkter och tjänster Utveckling av tjänster och produkter som stödjer minskningen av utsläpp från andra aktörer i samhället, det vill säga att öka koldioxidhandtrycket. Återvinning och cirkulär ekonomi Planering av processer, verksamhet och produkter som cirkulerar. Upphandling Klimatreducerande åtgärder i upphandlingskriterier och köpta tjänster samt transparens i leveranskedjor. Medvetenhet Öka klimatkompetens och medvetenhet genom hela värdekedjan och stödja konsumtions- och beteendevanor med låga utsläpp.
 • 6. Hur man fortsätter: Ingen tidigare åtgärd • KARTLÄGG Till att börja med är det bra att kartlägga var de mest betydande utsläppen från företagsverksamheten kommer ifrån. Det finns många kostnadsfria utsläppskalkylatorer tillgängliga för att hjälpa till att beräkna utsläppen från verksamheten och uppskatta potentialen för utsläppsminskning. • SÄTT MÅL När utgångsläget är klart är det lättare att sätta upp lämpliga mål för utvecklingen av resursklokhet och tänka på åtgärder för att nå målen. • Ett litet eller medelstort företag kan främja koldioxidsnålhet på två sätt: genom att minska utsläpp som orsakas av sin egen företagsverksamhet eller genom att utveckla klimatvänliga lösningar för kunderna. • Resurssmart arbete kan startas smidigt med lätta experiment och gå vidare till systematiska ständiga förbättringar av verksamheten. • PLANERA hur man uppnår de uppsatta målen. • Åtgärder vidtagna av andra företag kan användas som modell och de bästa idéerna kopieras för eget bruk. • Definiera åtgärder, sätt en tidsplan, en genomförandemetod, ansvariga personer och nödvändiga investeringar.
 • 7. Hur man fortsätter: Utgångsnivå och mål kända • VIDTA ÅTGÄRDER När utgångspunkten är tydlig och målen för resursklokhet har definierats är det värt att överväga vilka åtgärder som kommer att vidtas och vad som kommer att prioriteras. • Resursklokt arbete bör brytas ner i tillräckligt små delar så att det är möjligt att nå målen inom den önskade tidtabellen. • Alla delområden behöver inte vara lika ambitiösa: ribban ska sättas efter vad som är relevant för affärsverksamheten och intressentgrupperna. Med de minsta men mest systematiska stegen kan ett företag gå mot resursklokhet. • Man kan börja med att minska utsläppen från sin egen verksamhet inom olika områden och först sedan börja planera utivdgandet av affäsverksamheten inom områden klimatarbete och cirkulär ekonomi. PÅ REIVI-WEBBSIDAN finns information om företagens möjligheter och verktyg för klimatarbete.
 • 8. Hur man fortsätter: Vi har redan börjat och vill gå vidare i vårt arbete med resursklokhet • KONKURRENSFÖRDEL Utveckla ny verksamhet och omvandla fördelarna med dina egna klimatgärningar till mervärde för dina kunder. Möjligheter att utvidga affärsverksamheten kan utforskas genom att utvärdera företagets affärsmöjligheter i förhållande till dess egna värderingar och mål, globala megatrender, lagstiftning och krav från intressentgrupper. • Integreringen av klimatfrågor i företagets affärsstrategi och värderingar bidrar till att främja klimatfrågorna i företaget. • I många fall har de minsta företagen varit undantagna från tunga regulatoriska skyldigheter. Stora företags krav på utsläppsminskningar återspeglas emellertid indirekt även i små och medelstora företag som strikta krav på de samarbetspartner som verkar i värdekedjan. • Klimatansvar uppstår i samarbete med andra företag som verkar i samma ekosystem. • Företagets miljöansvar är av stort intresse för medborgare, organisationer och beslutsfattare på den egna orten. • KOMMUNICERA dina klimatgärningar och stärk ditt företags varumärke som en pionjär och ansvarsfull aktör inom klimatbranschen. • Konkreta åtgärder, uppnådda resultat och aktiv kommunikation om dem är avgörande. • PÅ REIVI-WEBBSIDAN finns det information bl.a. om hur man kommunicerar om klimatarbete.
 • 9. Bekanta dig med klimatarbetet i följande områden; • Södra Karelen • Ijo • Joensuu • Mellersta Finland • Kuopio • Lahtis • Regionstäderna • Åbo Många kommuner samarbetar redan i klimatfrågor. Klimatsamarbete mellan kommuner och företag
 • 10. Uppföljningsprojektet Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (Resurssmarta företags klimatgärningar, Reivi) har finansierats av miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar. Arbetet har utförts av Motiva och Syke.