Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

L'oració

 1. L’oració
 2. O = SN + SVO = SN + SV La tempesta SN em fa por SV Oració Constituents de l’oració
 3. 1.1. Unitat semàntica amb sentit complet Sintagma La noia del cabells ondulats Oració La noia dels cabells ondulats té pressa Definició d’oració
 4. 2.2. Unitat formada per dos elements: SN + SV El nucli del SN (fa de nom) Pensar és bo Infinitiu El cotxe va bé Nom i és una conjunció Conjunció Ara és un adverbi Adverbi Que em besis, m’agrada Prop. subord. Etc...
 5. 3.3. Unitat prosòdica o d’entonació Aquella ciutat va renéixer després de la guerra. Enunciativa Aquella ciutat va renéixer després de la guerra? Interrogativa
 6. L’oració és la unitat mínima de comunicació té un significat complet es pronuncia entre dues pauses relaciona un subjecte amb un predicat sintàcticament és independent queque
 7. Nom / substantiusubstància material o immaterial: casa Adjectiu qualitat: groc, bonic Verb  acció: cantar Adverbi  circumstància: aquí, ara Pronom  substitut del nom: aquest, nostre Article  element conegut o desconegut: el, un Preposició  relacionant subordinant: de, en Conjunció  relacionant unió de mots i frases: i, que Interjecció  estats d’ànims: oh, ai! Categories gramaticals
 8. Criteri estructural Estudia els sintagmes: elements lingüístics que constitueixen una unitat de funció i de significat • Sintagma nominal. La Maria és afectuosa SN • Sintagma verbal. Havien escombrat SV • Sintagma adjectival. més bonics S. Adj. Sintagma adverbial. molt de pressa S. Adv. • Sintagma preposicional. de color rosa S. Prep.
 9. Tenint en compte el subjecte i el predicat Oracions atributives (verbs copulatius) Oracions Predicatives L’Anaïs és Subjecte agent Subjecte pacient Subjecte agent i pacient Subjecte indeterminat maca molt maca la meva germana atributs
 10. •Amb subjecte agent Oracions transitives Oracions intransitives El professor ens va dir el resultat de l’examen. OD L’Àlex no arriba mai a primera hora. La Júlia truca als avis. Verbs Intransitius.
 11. •Amb subjecte pacient Oracions passives Oracions passives reflexes El llum de la classe és arreglat pel senyor Güell. S. Pacient C. Agent Es disparen salves d’artilleria (Salves d’artilleria són disparades per… ?)
 12. •Amb subjecte agent i pacient Oracions reflexives directes Oracions reflexives indirectes La Laia es pentina OD La Laia es pentina els cabells OI OD Oracions recíproques indirectes Aquelles dues amigues s’escriuen cartes OI OD Oracions recíproques directes Aquelles dues amigues es petonegen OD
 13. •Amb subjecte indeterminat o impersonals Amb subjecte desconegut Amb verbs que denoten fenòmens atmosfèrics Truquen a la porta. Amb verbs gramaticalment impersonals Fa bo. Hi ha gent. Neva. Plou. Amb subjecte desconegut amb “es” Es compren pisos.
 14. Per la seva complexitat estructural Oracions simples (un sol verb) SN (S) SV (P) El Barça Regal guanyarà la lliga. Oracions compostes (més d’un verb) Coordinades dues proposicions, mateix nivell sintàctic Les noies escoltaven jazz i els nois tocaven la guitarra Proposició 1 = Proposició 2 Subordinades oracions unides a una proposició principal Els nois pensaven que el professor els aprovaria Proposició principal Proposició subordinada Partícula subordinant V El Barça guanyarà la lliga i el Joventut es classificarà. V
 15. Oracions juxtaposades La Maria llegeix; la Laia mira la televisió. ; equival a i (coordinació copulativa) Agafem el paraigües; plou. ; equival a perquè (Subordinació causal) Oracions subordinades adjectiu adverbi Substantiu. Subordinació AdjectivaSubordinació Adjectiva Subordinació SubstantivaSubordinació Substantiva Subordinació AdverbialSubordinació Adverbial
 16. Oracions subordinades adjectives O. S. Adj: EXPLICATIVES Arreglarem les finestres, que tanquen malament les quals (aclariment, oració entre comes) O. S. Adj: ESPECIFICATIVES Arreglarem les finestres que tanquen malament (només aquestes, sense comes) Complementen el nom, com un adjectiu
 17. Oracions subordinades substantives M’agrada en Bernat que vinguis S El meteoròleg assegura l’arribada del bon temps que farà bon temps OD Poden fer les mateixes funcions que un nom: subjecte, CD, CI, CRV, CAtr. CN.CAdj
 18. Oracions subordinades adverbials Hem travessat ràpidament com hem pogut CCM Hem travessat ràpidament com hem pogut CCM Ens trobarem allà on tu ja saps CCLloc Ens trobarem allà on tu ja saps CCLloc Funció sintàctica equivalent a la d’un adverbi (CC). Poden ser modals, temporals, locatives, de quantitat, causals, comparatives, consecutives, concessives, condicionals
Publicidad