Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

моя атестація 2014

505 visualizaciones

Publicado el

гнатів

Publicado en: Arte y fotografía
 • Inicia sesión para ver los comentarios

моя атестація 2014

 1. 1. Актуальність обраної теми Формування основ сучасної інформаційної культури є невід'ємною складовою загальної культури кожної людини і суспільства в цілому Доступ до мережі Інтернету Задоволення запитів і потреб сучасного учня
 2. 2. Мета ¨ Активне «втягування» учнів у навчальний процес ¨ Розширення застосування навчальних завдань ¨ Адаптація учнів до життя в інформаційному суспільстві ¨ Зміна змісту освіти: знання не заради знання, а знання заради життя ¨ Розширення можливостей подання навчальної інформації ¨ Підвищення мотивації навчання
 3. 3. Завдання
 4. 4. Шляхи активізації розумової діяльності учнів  Поєднання інноваційних технологій і традиційного уроку  Використання диференційованого підходу до кожного учня  Застосування проблемно-пошукових бесід, нестандартних задач
 5. 5. Основні напрямки використання ІКТ на уроках Демонстрація матеріалів Використання Інтернету Само- навчання Підготовка до олімпіад Перевірка знань Проектні технології
 6. 6. Використання ІКТ на уроках дає можливість  змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;  полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу учнів;  розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видатних вчених, тощо;  реалізувати ігрові методи на уроках;  здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;  проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків;  організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок;  організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.
 7. 7. Інтерактивні методи навчання на уроках  Робота в парах  Робота в групах  Мікрофон  Математичне лото  Мозковий штурм  Метод незакінчених речень
 8. 8. Критерії відбору матеріалу для використання на уроках ' Науковість Доступність Мотивація
 9. 9. Розвиток творчого мислення Рівень творчого мислення формується при виконанні творчих завдань та здійснюється у три етапи Виникнення проблемної ситуації, її аналіз і формулювання проблеми Пошук розв'язку проблеми Знайдений принцип розв'язку реалізується та здійснюється його перевірка
 10. 10. Робота з обдарованими дітьми Творчі роботи, презента- ції, буклети Участь у проектах Олім- піади Інтер- активні конкурси
 11. 11. Проектна діяльність учнів Використання інформаційних технологій, багатогранних можливостей Інтернету в проектній діяльності учнів розвиває їх творчі, дослідницькі здібності, сприяє самовираженню,підвищує інтелектуальну та соціальну дієвість, створюючи мотивацію для самостійної пізнавальної діяльності в групах або індивідуально
 12. 12. Позакласна робота з математики Гра «Що? Де? Коли?» «Турнір усного рахунку» Презентації до уроків математики
 13. 13. У кабінеті математики
 14. 14. Методична робота Учасник районних, окружних методичних об'єднань вчителів математики Учасник шкільної динамічної групи Учасник педагогічних читань Учасник конкурсу на кращу презентацію до уроку Навчання на курсах «Microsoft»
 15. 15. Cторінка на сайті школи
 16. 16. Cамоосвіта Курси підвищення кваліфікації в ЛОІППО Досвід колег Фахові журнали Робота динамічної групи Курси «Майкрософт» Участь у семінарах
 17. 17. Мої досягнення
 18. 18. «Математика – наука для очей, а не для вух» К.Ф.Гаус Тому я вважаю, що математика – це один з тих предметів, в якому використання ІКТ може активізувати всі види навчальної діяльності
 19. 19. Дякую за увагу

×