Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Marketing - Pojam i promotivni alati

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Biznis plan
Biznis plan
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 25 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Marketing - Pojam i promotivni alati (20)

Anuncio

Más de NALED Serbia (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Marketing - Pojam i promotivni alati

 1. 1. Uvod u marketing i promociju Milica Stefanović, NALED Beograd, novembar 2011.
 2. 2. Šta je marketing? • Marketing se često (pogrešno) vezuje za reklamu, odnosno promociju, ali... • Američko udruženje za marketing: Marketing je funkcija organizacije koja obuhvata skup postupaka za kreiranje, komunikaciju i isporuku vrednosti kupcima, kao i procesa za upravljanje odnosima sa kupcima na način koji i organizaciji i njenim stakeholderima donosi dobrobit.
 3. 3. Šta je marketing?  Marketing je društveni proces zahvaljujući kojem pojednici i grupe dobijaju ono što im je potrebno i ono što žele putem kreiranja i razmene proizvoda i vrednosti sa drugima.  Chartered institut za marketing : Upravljački proces odgovoran za identifikovanje, predviđanje i ispunjavanje potreba kupaca na profitabilan način
 4. 4. Šta je marketing? • Pravi proizvod, na pravom mestu u pravo vreme • Marketing je „win-win“ igra u kojoj i prodavac i kupac dobijaju! • Fokus je na strani tražnje (šta potrošač želi) a ne ponude (šta prodavac nudi). Zašto? • Cilj je povezati ponudu i tražnju na obostrano zadovoljstvo! Zašto?
 5. 5. Marketing miks - koncept 4 P • Proizvod (Product) • Cena (Price) • Distribucija (Place) • Pomocija (Promotion) (+ People, Process, Physical evidence = 7 P!) 4 P su varijable pod kotrolom preduzeća Primarna funkcija marketinga je optimizacija marketing miksa - pravi proizvod, na pravom mestu, u pravo vreme, po pravoj ceni
 6. 6. Marketing miks - koncept 4 P • Proizvod: robe i usluge koji imaju svoju vrednost koja se može izraziti u novcu i koji se razmenjuju na tržištu • Cena: iznos novca koji kupac plaća za proizvod • Distribucija: dostupnost proizvoda, gde / od koga se proizvod može kupiti (direktno ili preko posrednika), transport, skladištenje i upravljanje zalihama • Promocija: svi vidovi komunikacije preduzeća sa ciljnim javnostima i kupcima (komuniciranje ponude preduzeća na tržištu) Kako se 4P moze primeniti na opštinu?
 7. 7. Marketing miks - koncept 4 P 4 P opštine / grada se može različito definisati za različite ciljne javnosti! Javnost organizacije je svaka grupa koja na neki način može da utiče na ciljeve organizacije Koje su to ciljne javnosti opštine / grada? • Zaposleni u opštini • Centralne institucije • Građani • Druge opštine / gradovi • Turisti • Različite organizacije i udruženja • Privrednici i preduzetnici • Donatori • Potencijalni investitori • Nevladin sektor • Mediji • Dijaspora...
 8. 8. Promocija Promocija - jedini komunikacioni element marketing miksa Preduzeća koriste različita sredstva kako bi komunicirala svoju ponudu na tržištu, odnosno promovisala proizvod: Advertajzing Lična prodaja Unapređenje prodaje Direktni marketing Internet marketing PR
 9. 9. Promotivni alati Advertajzing • Oglašavanje, reklamiranje - TV, radio, novine, časopisi, bilbordi, autobusi... • Za proizvode koji se masovno i često kupuju, za izgradnju imidža i prepoznatljivosti • Podržava i pospešuje efikasnost ostalih vidova promocije • Ogroman auditorijum, ali i visoka cena (20 000 din / sek da se reklamirate za vreme Grand Show-a!)
 10. 10. Promotivni alati Lična prodaja • Prezentacije, demonstracije proizvoda, usluge • Za skupe proizvode, tehnički složene, koji zahtevaju demonstraciju i retko se kupuju • Fokusiranje na potencijalne kupce, kastomizovana komunikacija, direktan feedback • Potrebno je imati vrlo kompetentnog prezentera- prodavca ili unajmiti profesionalca!
 11. 11. Promotivni alati Unapređenje prodaje • Katalozi, brošure, uzorci, degustacije, nagradne igre, pokloni, kuponi, sajmovi • Za nove proizvode, za podsticanje prodaje u uslovima visoke konkurencije
 12. 12. Promotivni alati Direktni marketing • Direktna pošta i telemarketing (pozivanje telefonom) • Direktno obraćanje potencijalnom kupcu sa konkretnom ponudom • Za podizanje svesnosti o novom proizvodu, stvaranje zainteresovanosti • Fokus na potencijalne kupce, usmerenje na odgovor i akciju, merljivost rezultata • Podrazumeva izradu i održavanje baze kupaca
 13. 13. Promotivni alati Internet marketing • Web sajtovi, reklamni baneri, sponzorisani linkovi, razmena linkova, e-mail, forumi • Za pružanje informacija i direktnu interakciju sa kupcima gde god bili! • Relativno niska cena, a potencijalno visoki rezultati!
 14. 14. Promotivni alati PR (odnosi sa javnošću) • Publicitet, sponzorstvo, lobiranje, konferencije, saopštenja, događaji, kampanje... • Za izgradnju imidža i kredibiliteta, obradu i sprečavanje glasina, razvoj dobrih odnosa sa ciljnim javnstima • Publicitet se smatra besplatnim, ali i on iziskuje ulaganja!
 15. 15. Ciljevi promocije Ciljevi promocije 2. izgradnja imidža 3. informisanje 4. podsećanje na proizvod 5. privlačenje i zadržavanje kupaca • Integrisan pristup komunikaciji - sva promotivna sredstva koriste se na koordinisan i unapred osmišljen način! • Optimalna kombinacija različitih vidova promocije i komunikacije zavisi od toga kome se obraćamo i šta želimo da postignemo.
 16. 16. Imidž i identitet • Danas svi „rade“ na svom imidžu... pevačice, političari, kompanije, institucije, opštine i države. A šta je to imidž? • Imidž je slika, osećaj ili asocijacija koja se stvara u čovekovoj svesti pri susretu sa nekim subjektom, odnosno utisak i slika koju javnost već ima o tom subjektu (i opština je subjekt!) • Nicholas Ind: Korporacijski imidž je u stvari slika koju javnost, gomilanjem primljenih poruka stvara o korporaciji, koja veruje da komunicira samo onda kad ona to želi, ali u stvarnom životu ona komunicira preko svega što čini i izjavljuje. (i ponašanje je vid komunikacije!)
 17. 17. Imidž i identitet Zašto je bitno imati (povoljan) imidž? Povoljan imidž dodaje vrednost proizvodu, uliva poverenje, omogućava diferenciranje u odnosu na konkurenciju, podstiče prodaju! 3 koraka izgradnje imidža: 6. Identifikovanje percepcija ciljne javnosti o nama (primarno istraživanje i sekundarni izvori) i definisanje ciljeva izgradnje imidža 7. Definisanje ključne poruke i sadržaja marketing kampanje 8. Izbor optimalne kombinacije promotivnih alata
 18. 18. Imidž i identitet • Koja je razlika između identiteta i imidža? Imidž je odraz identiteta u očima javnosti! • Imidž odgovara na pitanje „Ko su oni? Kakvi su oni?“, a identitet na pitanje „Ko smo mi?“ • Institucionalni identitet čine sve unutrašnje odlike organizacije, ono što ona jeste: misija, vizija, slogan, uverenja, vlasništvo, ljudi, osobine top menadžera (gradonačelnika!), etičke vrednosti, poslovne strategije, i – vizuelni identitet!
 19. 19. Vizuelni identitet • Vizuelni identitet treba da prenese snažnu poruku o tome ko smo mi i čime se bavimo! • 3 ključne funkcije vizuelnog identiteta: 5. Omogućava vidljivost i prepoznatljivost 6. Simbolizuje organizaciju i doprinosi pozitivnom imidžu i reputaciji 7. Podstiče identifikaciji zaposlenih sa organizacijom
 20. 20. Vizuelni identitet Elementi vizuelnog identiteta Kakav logo treba da bude? • Ime • Indikativan • Logo / grb (+ sa sloganom ili (ukazuje na to čime se bez?) organizacija bavi) • Boje • Jedinstven • Službeni font • Prepoznatljiv • Grafički prikazi podataka • Asocijativan • Karakteristični oblici i dizajn (nosi adekvatnu simboliku i značenja) • Primenljiv • Atraktivan • Jednostavan • Skalabilan (trpi test smanjenja)
 21. 21. Vizuelni identitet • Neophodna je konzistentna i dosledna primena grafičkih standarda i vizuelnog identiteta u svim prilikama i situacijama, i u svakoj komunikaciji sa ciljnim javnostima! • Vizit karte, memorandumi, fascikle, uniforme, brošure, web sajtovi, automobili, izgled zgrade, sve treba da bude ujednačeno!
 22. 22. Vizuelni identitet • Primer – kako neke kompanije komuniciraju svoj identitet? Sektor mobilne telefonije: Imate prijatelje :) Misli lepše. Vidi dalje. >> Dobre stvari pokreću svet. Po čemu se razlikuju? Šta žele da poruče? Tvoje reči vrede više >> Druga priča Kakva sredstva komunikacije koriste?
 23. 23. Vizuelni identitet
 24. 24. Vizuelni identitet Kako je to kod opština i gradova u Srbiji? Vežba: Prepoznaj me!!
 25. 25. Vizuelni identitet • Primer – kombinacija grb i logo

×