Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Презентація "Порядки формування тарифів на водопостачання та водовідведення",28.12.2015

3.209 visualizaciones

Publicado el

Презентація "Порядки формування тарифів на водопостачання та водовідведення", круглий стіл 28.12.2015 на тему: «Нормативно-правова база НКРЕКП для забезпечення діяльності підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства. Проблеми та виклики» (частина ІІ)

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Презентація "Порядки формування тарифів на водопостачання та водовідведення",28.12.2015

 1. 1. Порядки формування тарифів на водопостачання та водовідведення КРУГЛИЙ СТІЛ, 28 ГРУДНЯ 2015 РОКУ, ЧАСТИНА II 1 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 2. 2. Проекти нормативних актів НКРЕКП 1. Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 2. Порядок формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 3. Процедура встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 2
 3. 3. Постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 670 внесено зміни: «2. У Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення: 1) у пункті 2 слова “Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та” виключити;..» Постанова КМУ № 869: «2. Цей Порядок застосовується під час установлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та органами місцевого самоврядування (далі - уповноважені органи) тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для суб'єктів природних монополій, а також для суб'єктів господарювання на суміжних ринках, зазначених у пункті 1 цього Порядку, та поширюється на таких суб'єктів під час розрахунку таких тарифів.» З 01 січня 2016 року дія ПОРЯДКУ формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, не поширюється на ліцензіатів НКРЕКП. 3 Передумови прийняття нових Порядків формування тарифів
 4. 4. Нові поняття 4 1. Зміна поняття «планований період» 2. Вводиться поняття «звітний період». З метою дотримання термінів процедури встановлення тарифів (підготовка розрахунків, оприлюднення, обговорення, уточнення тощо) передбачено такі періоди: «планований період – період тривалістю 12 місяців (як правило, з 01 січня по 31 грудня), на який здійснюються розрахунки та встановлюються тарифи;» «звітний період - період, дані якого використовуються при планових розрахунках (як правило, період з 01 липня року, що передує базовому періоду, по 30 червня року базового періоду, або інший узгоджений з НКРЕКП період);» У розрахунках тарифів будуть використані дані звітів ліцензіатів за друге півріччя минулого року та перше півріччя поточного року.
 5. 5. Обов’язковість щорічного встановлення тарифів (1) 5 З метою уникнення випадків, коли чинні тарифи не відповідають дійсним розмірам витрат та обсягам послуг (завищені або занижені), за ліцензіатом закріплено не право, а обов’язок подавати документи для встановлення тарифів щороку. «9. Для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ліцензіат подає уповноваженим органам у друкованому і електронному вигляді заяву та розрахунки тарифів на планований період за встановленими такими органами формами з відповідними розрахунками, підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися під час їх проведення.» «1.9. Для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ліцензіат подає НКРЕКП в строк до 10 серпня кожного року у друкованому і електронному вигляді заяву та розрахунки тарифів за встановленими такими органами формами з відповідними розрахунками, підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися під час їх проведення.» Для встановлення тарифів з 01 січня. Доцільно прийняти постанови про встановлення тарифів до початку опалювального сезону (до 01 жовтня) – на розгляд матеріалів 2 місяці. Використовується звітність другого півріччя попереднього року та першого півріччя поточного Чинна редакція постанови КМУ від 01.06.2011 № 869 Проект НКРЕКП Коментарі
 6. 6. Обов’язковість щорічного встановлення тарифів (2) 6 немає норми у № 869 «1.11. Якщо Ліцензіат не надав до НКРЕКП, у встановлені пунктом 1.9 цього розділу строки, відповідну заяву та розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, НКРЕКП може визначити самостійно та встановити тарифи на основі розрахунків за попередній період та звітних даних, наданих до НКРЕКП. При цьому плановані витрати на ремонт зменшуються на суму планованої амортизації, що визначена відповідно до цього Порядку, а прогноз індексу цін виробників промислової продукції на планований період та компенсація різниці звітного періоду не враховуються під час розрахунків тарифів. Різниця між фактичними витратами в планованому періоді та планованими витратами, передбаченими у встановлених таким чином тарифах, не підлягає компенсації.»
 7. 7. 7 Схема до проекту Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення Модель встановлення тарифів До 01.01.2016 збитки тарифом не відшкодовуються 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 2015 рік Попередній до базового період Базовий період Планований період 2016 рік 2017 рік 01.07.2016 01.11.2016 01.08.2016 - кінцевий термін подання Інвестиційних програм на 2017 р. (для того, щоб передбачені програмою кошти були включені до тарифу) 10.08.201 6 01.11.2017 До 01.11.2017 – встановлення тарифу на 2018 рік До 01.11.2016 – встановлення тарифу на 2017 рік До 10.08.2016 – надання ліцензіатами розрахунків тарифів на базі звітності другого півріччя 2015р. та першого півріччя 2016 р. * Розрахунок компенсацій за 2016 рік, для врахування в тарифі на 2017 рік Розрахунок компенсацій за 2016-2017 рр для врахування в тарифі на 2018 рік 01.07.2017 *Компенсації за попередній тарифний період, але не раніше 01.01.2016р. (за статтями: ел/енергія, газ, теплова енергія, заробітна плата, податки, реагенти, тощо).
 8. 8. Врахування індексу інфляції (1) 8 З метою забезпечення ліцензіатів достатнім обсягом обігових коштів в умовах інфляції, у розрахунках при встановленні тарифів передбачено застосовувати індекс інфляції для визначення прогнозованих цін на основні складові витрат. «10. Формування тарифів … здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів .., економічно обґрунтованих планованих витрат,.. з урахуванням основних особливостей технологічних процесів .., цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді. » немає норми у № 869 «2.1. Формування тарифів … здійснюється Ліцензіатами відповідно до річних планів .., економічно обґрунтованих планованих витрат,.. з урахуванням фактичних даних та основних особливостей технологічних процесів .., цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді. Ціни (тарифи) на паливно-енергетичні ресурси, реагенти та послуги підкачки води сторонніми організаціями можуть бути прийняті до розрахунку тарифів з урахуванням прогнозу індексів цін виробників промислової продукції на планований період.»
 9. 9. Врахування індексу інфляції (2) 9 немає норми у № 869 Продовження пункту 2.1. Прогнозна ціна ресурсу ( ) визначається за формулою: де : – фактична ціна (тариф) ресурсу (послуги) на кінець звітного періоду; - прогноз індексу цін виробників промислової продукції на планований період. За наявності прогнозу індексу цін виробників промислової продукції за декількома сценаріями, застосовується його найменший розмір. У випадку відсутності прогнозу індексу цін виробників промислової продукції на планований період або якщо його значення менше або дорівнює 100, то для визначення прогнозної ціни (тарифу) ресурсу (послуги) може використовуватися індекс цін виробників промислової продукції за базовий період.
 10. 10. Планований розмір прибутку (1) 10 «18. До тарифів … включається планований прибуток. …. Планування складової частини зазначеного прибутку … провадиться відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої в установленому уповноваженими органами порядку.» «2.9 До тарифів … включається планований прибуток. …. Планування складової частини зазначеного прибутку … провадиться відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої органами місцевого самоврядування та схваленої Комісією в установленому порядку.»
 11. 11. Планований розмір прибутку (2) 11 «19. Схвалена уповноваженими органами інвестиційна програма повинна містити планований обсяг використання коштів для здійснення необхідних інвестицій … з відповідними техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують їх доцільність і ефективність.» немає норми у № 869 «2.10. Схвалена НКРЕКП інвестиційна програма повинна містити планований обсяг використання коштів для здійснення необхідних інвестицій … з відповідними техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують їх доцільність і ефективність. У разі неподання ліцензіатом на схвалення до НКРЕКП у встановлені законодавством терміни інвестиційної програми, при формуванні тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення плановані витрати на ремонт зменшуються на суму планованої амортизації, що визначена відповідно до цього Порядку. 2.11. Складова частина планованого прибутку, що спрямовується на погашення основної суми запозичень, використаних для забезпечення провадження ліцензованої діяльності, визначається лише за тими запозиченнями (договорами), цільове використання яких погоджено НКРЕКП та органами місцевого самоврядування та відсотки за користування якими враховані у складі планованих фінансових витрат.»
 12. 12. Обмеження допустимих втрат води 12 У якості регуляторного критерію ефективності діяльності ліцензіата застосовано обмеження технологічних витрат і втрат води. 11. Річні плани ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення складаються окремо за видами такої діяльності (водопостачання, водовідведення) на підставі фактичних за останні п'ять років та прогнозованих обсягів централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням укладених із споживачами договорів та інших техніко-економічних факторів, зокрема: …. Річні плани ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення погоджуються в установленому законодавством порядку. немає норми у № 869 2.2. Річні плани ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення складаються окремо за видами такої діяльності (водопостачання, водовідведення) на підставі фактичних за останні п'ять років та прогнозованих обсягів централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням укладених із споживачами договорів та інших техніко-економічних факторів, зокрема: …. Річні плани ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення погоджуються в установленому законодавством порядку. Загальний обсяг втрат та витрат питної води, що враховується при складанні річного плану не має перевищувати рівнів, установлених законодавством.
 13. 13. Виробнича собівартість (1) 13 «22. До складу планованої виробничої собівартості включаються: прямі матеріальні витрати: - витрати, пов'язані з використанням електроенергії для технологічних потреб, що визначаються виходячи з обсягів підйому та/або подачі води, пропускання стічних вод, їх очищення, норм питомих витрат паливно- енергетичних ресурсів, установлених відповідно до галузевих нормативів та вимог законодавства з урахуванням особливостей технологічних процесів, які застосовуються на відповідному підприємстві, діючих цін (тарифів) на паливно- енергетичні ресурси.» «3.2. До складу планованої виробничої собівартості включаються: 1) прямі матеріальні витрати: витрати, пов'язані з використанням електроенергії для технологічних потреб, що визначаються виходячи з обсягів підйому та/або подачі води, пропускання стічних вод, їх очищення, норм питомих витрат паливно- енергетичних ресурсів, установлених відповідно до галузевих нормативів та вимог законодавства, з урахуванням фактичного обсягу споживання за попередні періоди, особливостей технологічних процесів, які застосовуються на відповідному підприємстві, та цін/тарифів на електроенергію в планованому періоді, що визначаються з урахуванням положень пункту 2.1 цього Порядку.»
 14. 14. Виробнича собівартість (2) 14 «22. До складу планованої виробничої собівартості включаються: прямі матеріальні витрати: … - витрати на придбання води в інших підприємств та/або очищення власних стічних вод іншими підприємствами, які плануються відповідно до укладених договорів виходячи з необхідного обсягу подачі питної води та обсягу відведення стічних вод, передбачених річним планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, і діючих цін підприємств- постачальників;» «3.2. До складу планованої виробничої собівартості включаються: 1) прямі матеріальні витрати: … витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктам господарювання, які плануються відповідно до укладених договорів виходячи з необхідного обсягу подачі питної води та обсягу відведення стічних вод, передбачених річним планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, і діючих цін (тарифів) підприємств-постачальників (або прогнозних цін (тарифів), якщо підприємство- постачальник є ліцензіатом НКРЕКП та НКРЕКП здійснює одночасний перегляд тарифів ліцензіата та підприємства-постачальника);»
 15. 15. Виробнича собівартість (3) 15 «22. До складу планованої виробничої собівартості включаються:… прямі витрати на оплату праці … Планування витрат на оплату праці для включення до тарифів здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством;» немає норми у № 869 «3.2. До складу планованої виробничої собівартості включаються: 2) прямі витрати на оплату праці … Планування витрат на оплату праці для включення до тарифів здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень Генеральної та Галузевої угод, колективного договору. При умові, що рівень середньомісячної номінальної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника регіону (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) або одного штатного працівника, зайнятого у промисловості регіону, на території якого здійснюється діяльність ліцензіата перевищує розмір, розрахований в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень Генеральної та Галузевої угод, колективного договору допускається планування витрат на оплату праці для включення до тарифів із забезпеченням рівня середньомісячної номінальної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника регіону (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) або одного штатного працівника, зайнятого у промисловості регіону, на території якого здійснюється діяльність ліцензіата з урахуванням розміру фіксованої індексації витрат на оплату праці на планований період;»
 16. 16. Витрати на збут 16 «24. До складу витрат на збут включаються … витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування і монтаж) засобів обліку води, які є власністю ліцензіата.» немає норми у № 869 «3.4. До складу витрат на збут включаються … витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування і монтаж) засобів обліку води, які є власністю ліцензіата; витрати на проведення робіт з періодичної повірки, обслуговування і ремонту засобів обліку води для мешканців приватного сектору, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, а також витрати на формування обмінного фонду засобів обліку води.» В структурі тарифу буде додано рядок «обслуговування засобів обліку води» Аналогічні зміни внесені до Порядку формування тарифів на ЦВПХВ. Витрати на обслуговування засобів обліку води у приватному секторі враховуються у збутових витратах.
 17. 17. До обговорення: метод врахування витрат на лічильники 17 Варіант І Враховувати витрати у вартості 1 куб.м Варіант ІІ Враховувати витрати з розрахунку на 1 лічильник витрати на формування обмінного фонду засобів обліку води визначаються відповідно до розрахунку на один засіб обліку води і нараховуються щомісяця споживачеві у складі послуги залежно від кількості таких засобів обліку шляхом додавання плати за проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт засобів обліку води, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, до загальної вартості послуги з централізованого водопостачання. Ускладнить розрахунки зі споживачами! Аналогічно питання треба вирішити для Порядку формування тарифів на ЦВПХВ. 74% 26% Забезпеченість індивідуальними приладами обліку води на 01.12.2015 багатоквартирний ЖФ прилади наявні нема приладів 70% 30% ЖФ індивідуальної забудови
 18. 18. Забезпеченість >80% індивідуальними засобами обліку води, на 01.12.2015 18 Багатоквартирний ЖФ ЖФ індивідуальної забудови КП "Тернопільводоканал" 85% 84,94 95% 95,12 Обласне КВП "Дніпро-Кіровоград" 85% 85,34 93% 93,16 КП "Луцькводоканал" 87% 87,19 77% 76,53 Міське КП "Миколаївводоканал" 89% 89,30 94% 94,10 КП "Облводоканал" Запорізької ОР 81% 80,71 93% 92,71 КП "Водоканал" м.Запоріжжя 80% 79,98 84% 83,78 Міське КП "Хмельницькводоканал" 67% 66,62 90% 89,57 КП "Івано-Франківськводоекотехпром" 96% 96,42 92% 91,94 КП "Чернівціводоканал" 80% 80,17 88% 88,28 КП "ВУ ВКГ міста Ужгорода“ 96% 96,29 80% 80,00 Міське КП "Миколаївводоканал" 89% 89,30 94% 94,10 Рівненське обласне ВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал“ 75% 75,20 92% 92,39 ТОВ "Білоцерківвода" 77% 76,70 94% 94,31 КП "Водоканал" Мелітопольської МР Запорізької обл. 86% 86,22 93% 93,12 КП "Міськводоканал“ Сумської МР 87% 86,51 77% 76,85 КП "Вінницяоблводоканал" 94% 93,80 63% 63,00
 19. 19. Невисока забезпеченість індивідуальними засобами обліку води, на 01.12.2015 19 Багатоквартирний ЖФ ЖФ індивідуальної забудови КП "Донецькміськводоканал" 59% 59,13 78% 77,84 ПАТ "АК "Київводоканал" 34% 34,12 70% 70,27 КП Полтавської ОР "Полтававодоканал" 66% 66,08 70% 70,03 Філія "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс" 72% 71,95 64% 63,76 КП "Дніпроводоканал" Дніпропетровської МР 77% 77,17 60% 59,55 Міське КП "ВУ ВКГ м. Херсона" 76% 75,51 77% 76,82 КП "Житомирводоканал" Житомирської МР 43% 43,30 63% 62,76 КП "Кременчукводоканал" Кременчуцької МР 62% 61,73 60% 59,96 КП "Чернігівводоканал" Чернігівської МР 54% 54,05 67% 66,54 КП "Черкасиводоканал" Черкаської МР 51% 51,20 56% 55,50 КП "Харківводоканал" 38% 38,32 44% 43,96
 20. 20. Компенсація витрат, пов’язаних з ростом цін/тарифів (1) 20 Витрати ВКГ зростають через інфляційні процеси. Покриття такого росту витрат не передбачено структурою тарифів на ЦВВ. З метою забезпечення дотримання положень ст.31 ЗУ «Про ЖКП» та запобігання виникненню «різниці в тарифах», при розрахунках тарифів будуть передбачатись зміни вартості найбільш вагомих складових, на які ліцензіат не має управлінського впливу. немає норми у № 869 «1.10. Якщо протягом звітного періоду виникла різниця між фактичними витратами по сплаті податків і зборів, оплаті праці, витрат на придбання води в інших підприємств та/або очищення власних стічних вод іншими підприємствами, електричної та теплової енергії, газу, що використовуються для технологічних та комунальних потреб, та запланованими витратами на цей період, НКРЕКП враховує кошти на компенсацію такої різниці (або вилучає необґрунтовано отримані прибутки), шляхом включення до тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення наступного планованого періоду у вигляді цільової надбавки до відповідних статей витрат. При цьому компенсація не включається до тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення наступного планованого періоду, якщо фактичні витрати по сплаті податків і зборів, оплаті праці, витрат на придбання води в інших підприємств та/або очищення власних стічних вод іншими підприємствами, електричної та теплової енергії, газу, що використовуються для технологічних та комунальних потреб, не перевищують відповідні статті у структурі встановлених тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Компенсація такої різниці (вилучення необґрунтовано отриманих прибутків) за зазначеними статтями структури тарифу може проводитись за звітний період після 01.01.2016 року.» Дана норма потрібна у зв’язку з частою зміною вартості складових тарифів та тривалою процедурою їх перегляду.
 21. 21. Компенсація витрат, пов’язаних з ростом цін/тарифів на енергоносії (2) 21 немає норми у № 869 «2.8. Розмір суми компенсації втрат індивідуальної складової статті витрат на придбання електричної та теплової енергії, покупної води, газу, ( ) у грошовому виразі (вартість компенсації окремого ресурсу) визначається за формулою: , де : – обґрунтовані фактичні витрати відповідного ресурсу в натуральному виразі в звітному періоді в розмірі, що не перевищує нормативи використання; – середньозважена ціна (тариф) одиниці відповідного ресурсу, що діяла в звітному періоді; - середньозважена ціна (тариф) одиниці відповідного ресурсу, що використана у розрахунках тарифів, що діяли в звітному періоді. Значення не може бути від'ємним.
 22. 22. Компенсація витрат, пов’язаних з ростом заробітної плати (3) 22 немає норми у № 869 Продовження пункту 2.8 «Розмір суми компенсації втрат складової статті витрат на оплату праці (BКОП) визначається за формулою: BКОП = ЧПБ ф × ЗП1 ф × 𝑛1 − ЧПБ Т × ЗППБ т × 𝑛1 + ЧБ ф × ЗП2 ф × 𝑛2 − ЧБ Т × ЗПБ т × 𝑛2 ЧПБ ф – фактична середньоспискова чисельність персоналу в році, що передував базовому періоду, але не вище штатної чисельності, що врахована у розрахунках тарифів; ЗП1 Ф – фактична середньомісячна заробітна плата працівників, які задіяні в ліцензованій діяльності, що діяла в році, що передував базовому періоду, але не вище середньомісячної заробітної плати на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості регіону, на території якого здійснюється діяльність ліцензіата, що діяла в цьому році (на кінець року), з відповідними відрахуваннями; 𝑛1 - кількість місяців дії тарифу в році, що передував базовому періоду; ЧПБ Т – штатна чисельність персоналу, що врахована в тарифі, що діяв в році, що передував базовому періоду; ЗППБ Т - середньомісячна заробітна плата працівників, які задіяні в ліцензованій діяльності, з відповідними відрахуваннями, яка врахована в тарифі, що діяв в році, що передував базовому періоду; ЧБ ф – фактична середньоспискова чисельність персоналу в році базового періоду, але не вище штатної чисельності, що врахована у розрахунках тарифів; ЗП2 Ф – фактична середньомісячна заробітна плата працівників, які задіяні в ліцензованій діяльності, в базовому періоді, але не вище середньомісячної заробітної плати на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості регіону, на території якого здійснюється діяльність ліцензіата з відповідними відрахуваннями; 𝑛2 - кількість місяців дії тарифу в базовому періоді; ЧБ Т – штатна чисельність персоналу, що врахована в тарифі, що діяв в році базового періоду, але не вище штатної чисельності, що використана у розрахунках тарифів; ЗПБ Т - середньомісячна заробітна плата працівників, які задіяні в ліцензованої діяльності, з відповідними відрахуваннями, яка врахована в тарифі базового періоду. Значення BКоп не може бути від'ємним.
 23. 23. Компенсація витрат, пов’язаних з ростом ставок податків і зборів (4) 23 немає норми у № 869 Продовження пункту 2.8 «Розмір суми компенсації втрат (вилучення прибутків) складової статті витрат по сплаті податків і зборів ( ) визначається за формулою: - , де : – сума податків і зборів фактично нарахована для сплати ліцензіатом без врахування пені і штрафів в звітному періоді; - кількість місяців дії тарифу в році, що передував базовому періоду; - кількість місяців дії тарифу в базовому періоді; - сума податків і зборів, яка врахована в тарифі, що діяв в році, що передував базовому періоду; - сума податків і зборів, яка врахована в тарифі базового періоду. Значення може бути від'ємним.
 24. 24. Зміни у Процедурі встановлення тарифів на ЦВВ 24 Коригування структури тарифу за ініціативою Комісії та без заяви ліцензіата Конкретизовано дані, необхідні для розрахунків тарифу на «оптову» воду У випадку невідповідності структури витрат, що фактично складеться впродовж періоду дії тарифу, до структури, затвердженої при встановленні тарифу, Комісія може за власною ініціативою та без заяви ліцензіата коригувати структуру витрат. «4.4. Установлення факту нецільового або необґрунтованого використання ліцензіатом коштів, передбачених структурою тарифу, може бути підставою для прийняття Комісією рішення про коригування тарифу або окремої складової частини структури тарифу.» Постановою НКРКП від 29.11.2013 № 253 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» не було виокремлено в додатках інформацію, необхідну для розрахунку тарифів на «оптову» воду. Проектом нової процедури передбачено відповідні зміни у додатках, що подаються ліцензіатом разом з заявою про встановлення тарифів.

×