Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Duurzaam beheer en onderhoud

1.349 visualizaciones

Publicado el

Presentatie op Praktijkseminar Implementatie Nieuwe Wetgeving op 11 oktober 2011 in Beatrixtheater te Utrecht, door Aart de Jong en Ronald van Nattum.

Publicado en: Sector inmobiliario
 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Duurzaam beheer en onderhoud

 1. 1. Ervaringen DBOPraktijkseminar Nieuwe wetgevingDuurzame energie en energiebesparingConsequenties voor installateurs en gebouwbeheerders11 oktober 2011<br />Ronald van Nattem Aart de Jong<br />Hoofd B&O Vastgoed DH Tiberius Maintenance<br />
 2. 2. Inleiding<br />Ervaringen van Duurzaam Beheer en Onderhoud in relatie tot de implementatie nieuwe wetgeving…<br />En dan ook nog duurzame energie en energiebesparing…<br />Trends en ontwikkelingen:<br />Continue veranderende wetgeving Complexere technologie<br />Schaarste deskundig personeel Concentratie op kernproces<br />Kostentechnische voordelen met innovatieve oplossingen:<br />Organisatorisch Contractvormen<br />Technologisch Gedrag<br />-> Duurzaam Beheer en Onderhoud!<br />/ Dienst Huisvesting<br />11-10-2011<br />
 3. 3. Programma<br />Doelstelling van de praktijksessie Ervaringen DBO<br />Toelichting op ISSO Duurzaam Beheer en Onderhoud<br />Praktijkervaring bij TU/e<br />Stellingen<br />/ Dienst Huisvesting<br />11-10-2011<br />
 4. 4. ISSO Duurzaam Beheer en Onderhoud<br />ISSO Duurzaam Beheer en Onderhoud is een programma dat beoogt verbeteringen te realiseren in de samenhang tussen installaties, gebouw en gebruik. <br />Het resultaat zal zijn een beter binnenklimaat / binnenmilieu en verbetering in energiegebruik.<br />Definitie DBO:<br />Een manier van beheer en onderhoud waarbij de prestaties van het gebouw en installaties op niveau als beoogd (terug)gebracht en in stand gehouden worden, waarbij deze prestaties geborgd worden op de lange termijn.<br />/ Dienst Huisvesting<br />11-10-2011<br />
 5. 5. ISSO <br />Duurzaam Beheer en Onderhoud<br />Pijlers:<br /><ul><li>Installatie Techniek
 6. 6. GebouwBeheer
 7. 7. GebruikPerceptie</li></ul>Feiten en voordelen op eenrij<br />Kerndocument<br />www.isso.nl<br />
 8. 8. Pijlers Duurzaam Beheer en Onderhoud<br />/ Dienst Huisvesting<br />11-10-2011<br />
 9. 9. ISSO Publicatie 100 Feiten en voordelen<br />Doelgroep<br />Vastgoedorganisaties<br />Gehuisveste organisaties, gebruikers<br />Arbo-diensten<br />Inhoud<br />Samenhang tussen gebouw, gebruik en installaties<br />Praktijkvoorbeelden<br />Toelichting op doelstelling DB&O<br />Werkwijze DB&O<br />Resultaten DB&O<br />Ervaringen met DB&O<br />
 10. 10. ISSO Publicatie 104 Stappenplan<br />Doelgroep<br />Facilitair management<br />Technisch beheerder<br />DB&O deskundige<br />Stappenplan DB&O<br />Introductie/voorbereiding op<br />Quick Scan<br />Plan van Aanpak<br />De verbeterslag<br />Continuïteit in DB&O<br />
 11. 11. Publicatie 106 Functionele inspectie<br />Doelgroep<br />DB&O deskundige<br />Installateurs<br />Adviseurs<br />Stappen van de Quick Scan / Functionele inspectie:<br />Voorbereiding<br />Inspectie<br />Analyse van de verzamelde informatie<br />Rapportage<br />
 12. 12. Publicatie 101 Contractvorming / Termen<br />Doelgroep<br />Vastgoedorganisaties<br />Facilitaire organisaties<br />Onderhoudspartijen<br />Adviseurs<br />Inhoud<br />Wet- en regelgeving, normen en publicaties<br />Bedrijfsmatige beschouwing<br />Duurzaam Beheer en Onderhoud, strategieën<br />Contractvorming, stappenplan<br />Termen & Definities<br />
 13. 13. leverancier/klant<br />outsourcing<br />volume<br />inspanning<br />prestatie<br />resultaat<br />Samen-werking<br />rapportage en PI’s hoogniveau<br />Opdrachtgever<br />opdrachtnemer<br />rapportage en PI’s<br />laagniveau<br />klant/leverancier<br />
 14. 14. Publicaties in voorbereiding<br />102 Prestatie-indicatoren<br />103 Monitoring<br />105 Kerndocument<br />107 Opleverdocument<br />
 15. 15. Positionering Publicaties ISSO DBO<br />Vastgoedorganisatie<br />Eigenaar<br />Beheerder<br />100<br />102<br />103<br />101<br />Gehuisvesteorganisatie<br />Management<br />Gebruiker / huurder<br />Facilitaireorganisatie<br />Management<br />Beheerder<br />Onderhoudspartij(en)<br />Management<br />Contractmanager<br />Operationeelpersoneel<br />Contractors<br />Prestatie-<br />Indicatoren<br />Prestatie-<br />Indicatoren<br />105<br />Uitvoeringsverantwoordelijkheid<br />Projectpartij<br />Management<br />Projectleider<br />104<br />107<br />Materiedeskundige<br />Adviseur / inspecteur<br />DuurzaamBeheer en Onderhoud<br />106<br />/ Dienst Huisvesting<br />11-10-2011<br />
 16. 16. Resultaten en uitdagingen<br />Interesse in de markt<br />Functionele focus i.p.v. technische focus (NEN2767)<br />Beheer van informatie (rapportages)<br />Prestatie-indicatoren<br />Ontwikkeling van contractvormen<br />Naslagwerk / onderbouwing ISSO publicaties<br />Klant perceptie?<br />Effectiviteit…?<br />Duurzame energie en energiebesparing?<br />
 17. 17. TU Eindhoven<br />/ Dienst Huisvesting<br />11-10-2011<br />
 18. 18. 11-10-2011<br />Meerjarenafspraak Energie EfficiencyDoelstelling MJA-3<br /><ul><li>De TU/e spant zich in om 30 procent energie-efficiëntieverbetering te bereiken in de periode 2005-2020.
 19. 19. Ten aanzien van de genoemde 30 procent wordt gestreefd naar een verdeling van
 20. 20. 20 procent binnen de inrichting en
 21. 21. 10 procent buiten de inrichting.</li></ul>/ Dienst Huisvesting<br />
 22. 22. Living Lab, illustratie synergie<br />/ Dienst Huisvesting<br />11-10-2011<br />
 23. 23. Beheerorganisatie<br />Beheerorganisaties worden afgerekend op de traditionele benadering:<br />Voorspelbaarheid<br />Betrouwbaarheid<br />Kostenbeheersing<br />Bovenstaande staat haaks op de Campus als innovatief living Lab <br />/ Dienst Huisvesting<br />11-10-2011<br />
 24. 24. Ketengericht onderhoud<br />TU/e<br />
 25. 25. Dienst Huisvesting<br />PAGE 19<br />11-10-2011<br />Competenties Opdrachtgever en Opdrachtnemer<br />Preventief<br />onderhoud<br />Vervangend<br />onderhoud<br />H<br />O<br />O<br />G<br /> Jaarplan<br />Storings<br />Onderhoud<br />Prestaties<br />installaties<br />Beschikbaarheid<br />Gebruiks-<br />waarde<br />Opdrachtnemer<br />MJP<br />Comfort<br />Tu/e<br />activiteiten<br />Risico management<br />Duurzaamheid<br />L<br />A<br />A<br />G<br />Beheer<br />plan<br />Project<br />mgt<br /> Front office<br />SLA<br />Contract<br />regie<br />Account<br />management<br />HOOG<br />LAAG<br />Opdrachtgever<br />
 26. 26. / Dienst Huisvesting<br />11-10-2011<br />
 27. 27. Ondernemend Samenwerken<br />Definitie:<br />Een samenwerkingsvorm tussen de TU/e en uitvoerende partijen onderling om samen het vastgoed in stand te houden en de risico’s (voor- en nadelen) ten opzichte van een vooraf bepaald niveau binnen bepaalde grenzen samen te genieten/dragen.<br />/ Dienst Huisvesting<br />11-10-2011<br />
 28. 28. Dienst Huisvesting<br />PAGE 22<br />11-10-2011<br />Ondernemend Samenwerken<br />PARTNERSHIP OVEREENKOMST<br />ALGEMENE VOORWAARDEN<br />TT<br />GBS<br />BWK<br />ET<br />WTB<br />
 29. 29. Dienst Huisvesting<br />Organisatie samenwerking<br />Partnership overeenkomst<br />Basisovereenkomst<br />KPI<br />Contractors<br />Contractors<br />Tu/e<br />Contractors<br />Stuurgroep<br />Board<br />Cross-functioneel<br />Team <br />Conditie monitoring<br />Cross-functioneel<br />Team<br />Jaarplan<br />Cross-functioneel<br />Team<br />Installatiebeheer<br />PAGE 23<br />11-10-2011<br />
 30. 30. Dienst Huisvesting<br />PAGE 24<br />11-10-2011<br />Integrale aanpak én ketenoptimalisatie<br />Prestatie<br />indicatoren<br />Verbetervoorstellen<br />Samenwerking<br />Ondernemend samenwerken<br />Contracten<br />SLA<br />Facilitaire dienst<br />Opdrachtgever<br />Opdrachtnemer<br />Contractors<br />Klantentevredenheid<br />Gebruikswaarde<br />Conditiemeting<br />Hersteltijden<br />Prestatie<br />indicatoren<br />Prestatie<br />indicatoren<br />Risicomanagement<br />
 31. 31. Resultaten en uitdagingen<br />/ Dienst Huisvesting<br />11-10-2011<br />Kosten<br />Ondernemend Samenwerken<br />TCO<br />PO/CO<br />Transparantie<br />Vertrouwen<br />Risico delen<br />Kwaliteit<br />Prestaties installaties<br />RapportagesMonitoringIntegrale benadering<br />VerbetervoorstellenCO2 reductie<br />KTOGebruikswaarde<br />Innovatie<br />Gebruiker<br />
 32. 32. Stellingen<br />De opdrachtnemers kunnen de uitdaging voor Duurzaam Beheer en Onderhoud niet aan.<br />De opdrachtgever remt innovatieve oplossingen<br />/ Dienst Huisvesting<br />11-10-2011<br />

×