Publicidad

Regelstrategieën in de praktijk

knowledge broker Sustainable buildings and built environment
17 de Apr de 2014
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)(20)

Último(20)

Publicidad

Regelstrategieën in de praktijk

 1. 16 april 2014regelstrategieën RVO1 ‘regelstrategieën’ in de praktijk 16 april 2014 Ed Rooijakkers
 2. 16 april 2014regelstrategieën RVO2 Utiliteitsbouw 15% op TOTAAL Voorkomen verspilling 10%~15% energiereductie 1 a 2% CO2 reductie landelijk! Nationale energiebalans
 3. 16 april 2014regelstrategieën RVO3 Wat levert een optimaal binnenmilieu op?
 4. Duurzaam Beheer en Onderhoud in vogelvlucht…
 5. 16 april 2014regelstrategieën RVO5 ISSO publicatiereeks Duurzaam Beheer en Onderhoud
 6. 16 april 2014regelstrategieën RVO6 De Pijlers onder Duurzaam Beheer en Onderhoud 1. De installatie moet goed volgens de specificaties functioneren, met juiste gebruikstijden en geen storingen of instabiel gedrag vertonen; 2. De randvoorwaarden van gebruik, bouwkundige situatie en overige omgevingsaspecten moeten overeenstemmen met de ontwerpuitgangspunten van de installatie zodat met het correct functioneren van de installatie de prestatiecriteria van het binnenklimaat worden gehaald; 3. De prestatiecriteria van het binnenmilieu die worden bereikt moeten voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers, zodat de gebruikers het comfort als goed ervaren.
 7. 16 april 2014regelstrategieën RVO7
 8. 16 april 2014regelstrategieën RVO8 Een driedeling in verantwoordelijkheid
 9. 16 april 2014regelstrategieën RVO9 De praktijk meestal
 10. 16 april 2014regelstrategieën RVO10 Wat is gewenst?
 11. 16 april 2014regelstrategieën RVO11 1. Bewustwording 2. Quick Scans en functionele inspectie 3. Variantenstudie naar plan van aanpak 4. Verbeterslag 5. Vasthouden van prestaties Stappenplan CommissioningDB&O Om een route te plannen is naast een doel ook een vertrekpunt nodig
 12. 16 april 2014regelstrategieën RVO12
 13. 16 april 2014regelstrategieën RVO13
 14. Ervaringen Uit Quick Scans en functionele inspecties
 15. Top 10 of iets meer… 1. Verstelling van stooklijn luchtbehandeling omdat sommige ruimten niet warm worden en/of tochtklachten 2. Verlenging gebruikstijden installatie omdat het op maandagochtend niet warm wordt 3. Klimaatklachten na indelingswijzigingen bij een installatie met lokale thermosstaten. Hoe komt dat? 4. Tocht door inblaasroosters? 5. Wie is verantwoordelijk voor regeltechnische instellingen en functioneren installatie? 6. Voor welk gebruik zijn ruimtes geschikt met bepaalde installatiekenmerken? 7. Hoe bedien je een thermosstaatkraan (vooral in kantoortuinen) voor een behaaglijk binnenklimaat? 16 april 2014regelstrategieën RVO15
 16. TOP 10 of iets meer… 8. Is mijn gebouw wel luchtdicht? 9. Droge lucht en last van droge en/of prikkende ogen. Ligt dat aan de installatie? Moeten we dan gaan bevochtigen? 10. Te koud bij stil zittend kantoorwerk. Hoe komt dat en wat kun je daaraan doen? 11. Welk binnenklimaat mogen gebruikers verwachten en hoe dat te communiceren? 12. Benauwde lucht in overlegplekken en vergaderzalen. Hoe komt dat en wat kun je daaraan doen? 13. Hoe voorkom je dat de storingsmonteur een verstoringsmonteur wordt voor energiezuinigheid? 14. Wat is een goede aanpak voor afhandeling van klimaatklachten? 15. Wie weet er meer?.....nu volgen enkele 16 april 2014regelstrategieën RVO16
 17. TIP 1 Inblaasttemperatuur juist instellen • Verstelling van stooklijn luchtbehandeling omdat sommige ruimten niet warm worden en/of tochtklachten • Gevolg de meeste ruimten worden in het algemeen te warm vooral in voorjaar en/of bij zonnige winterdagen. Vaak ook bron van de ‘droge lucht klachten’. • Juiste instelling resulteert in (veel) energiebesparing en duidelijk beter binnenklimaat. (maximaal 2°C onder ruimtetemperatuur inblazen) • Voorkom ‘optimale’ startregelingen en compensatieregelingen op luchtbehandeling 16 april 2014regelstrategieën RVO17
 18. 16 april 2014regelstrategieën RVO18 Warmtebalans • Gevels uitstekend geïsoleerd • Hogere interne warmtelasten • Zonbelasting ook buiten gebruikstijden Altijd onder ruimtetemperatuur inblazen!
 19. 16 april 2014regelstrategieën RVO19 Warmteterugwinning spaart meer energie
 20. 16 april 2014regelstrategieën RVO20 Meetresultaten GBS trends Verschil in toevoer = Verschil in retour Centrale inblaastemperatuur bepaalt dus de gemiddelde ruimtetemperatuur
 21. TIP 2 Voorkom verlengen gebruikstijden •Maandagochtend niet warm? Worden de radiatorkranen wel juist bediend en staat niet de helft dicht? •Aanwarmen met verhoogde temperatuur •Juist ingeregeld? worden alle radiatoren warm? Toets pompdruk. •Open verdeler goed ? Ketelgroep Q2 +Q3 > Q1 dan terugstroom retourwater) •Bij warmtepompen: beperk nachtverlaging want nachtstroom is goedkoper! 16 april 2014regelstrategieën RVO21
 22. 16 april 2014regelstrategieën RVO22 TIP 3 Opnemers en instellingen GBS fout Buitentemp en aanzuigluchttemp verschillen 4 °C Lage toevoertemperatuur voor VAV-i units Koelen en bevochtigen tegelijkertijd Afwijking opnemers
 23. 16 april 2014regelstrategieën RVO23 LBK meting inblaastempertuur Regeling functioneert zeer matig, instellingen onduidelijk Bij metingen eerder regel dan uitzondering!
 24. 16 april 2014regelstrategieën RVO24 Naregelingen…
 25. 16 april 2014regelstrategieën RVO25 Tip 4 Roosters en tochtklachten •Inblaaspatroon niet goed. Rolletjes in lijnroosters •Roosters te dicht bij de wand •Regelklep versteld naar aanleiding van klachten •Drukverschillen over gebouw, bijvoorbeeld bij open ramen •Langslopende collega’s •Te hoge ruimten
 26. 16 april 2014regelstrategieën RVO26 Eenvoudig verstelbaar luchtinblaaspatroon door verdraaien van de ‘rolletjes’
 27. TIP 5 Gebruik afwijkend van ontwerp •Veel meer computers dan voorzien in installatie ontwerp •Kantoren die gebruikt worden als vergaderzalen •Hogere bezettingen dan voorzien •Indelingen die niet meer passen op de installatie opzet •Let op naregelingen bij indelingswijzigingen! 16 april 2014regelstrategieën RVO27
 28. 16 april 2014regelstrategieën RVO28 Bezetting hoger dan ontwerp
 29. 16 april 2014regelstrategieën RVO29 Moderne gebouwen vragen flexibiliteit • Installaties zijn veelal opgezet voor gevelgeoriënteerde indeling • Moderne gebouwconcepten vragen flexibeler gebruikswijze. Ook voor middengebieden • Flexibiliteit van gebouw optimaliseren voor moderne indelingen • Voor de meeste gebouwen is dit goed mogelijk maar wel functiegebieden aanwijzen! • Functies die veel lucht vragen nabij de schachten
 30. 16 april 2014regelstrategieën RVO30 Vaststellen van haalbare prestaties in relatie tot gebruikswijze gebouw en de technische mogelijkheden Spelregels vanuit de gewenste technische voorzieningen Spelregels vanuit de technische mogelijkheden Gebouw Huisvestingsbehoefte Welke kwaliteit wordt gevraagd en hoe wordt het gebouw gebruikt? Wat zijn de ontwerpeigenschappen en specificaties?
 31. TIP 6 Let op installaties bij indelingswijzigingen •Installatie indeling vaak per 1,8 of 3,6 stramien voor vrije indeelbaarheid •Per ruimte een naregeling •Bij indelingswijziging worden de naregelingen niet op de juiste opnemer aangesloten •Gevolg ongeregeld binnenklimaat •Gemiddeld 1 op 6 naregelingen defect. Worden deze periodiek geïnspecteerd? 16 april 2014regelstrategieën RVO31 Orgineel Wanden verplaatst regeling niet aangepast Herstelde situatie
 32. TIP 7 Welk binnenklimaat wordt verwacht? •Elke klacht is terecht! •Eerst technisch en beheer op orde daarna pas bewustwording naar gebruikers •Is het te warm of heeft met het warm? •Spreek een technische kwaliteit af met de arbo- organisatie. Bijvoorbeeld AI-24 binnenmilieu •Laat binnenklimaat uitleggen door arbo organisatie •Pas op met verhalen van storingsmonteurs e.d.! (bijvoorbeeld: te openen ramen mogen gebruikt worden) 16 april 2014regelstrategieën RVO32
 33. 16 april 201433 31 maart 201033 Bij computerwerk heb je het snel koud regelstrategieën RVO
 34. 16 april 2014regelstrategieën RVO3434 Verwachtingsmanagement Ervaren kwaliteit in binnenmilieu Kosten Wat de gebruikers verwachten Wat technisch überhaupt mogelijk is Huidige situatie Huidige situatie na quick wins Technisch realiseerbaar in deze bouwkundige situatie Kwaliteit haalbaar in gebouw Managen verwachtingen Verbeteringen aanbrengen
 35. 16 april 2014regelstrategieën RVO35 • Bekend met wat verwacht mag worden? • Gestructureerd klachtenpatroon? Met goede registratie kunnen oplossingen worden gevonden. • Gebruikers staan open voor toelichting • Bedieninstructies • Toelichting binnenklimaat • Volumeprinters/copiers uit ruimte! Oorzaak nr. 1 droge lucht klachten door veel stof Gebruikers bevindingen
 36. 16 april 2014regelstrategieën RVO36 De Kern van degelijk beheer klimaatinstallatie • Juiste werking; De juiste werking van de technische installaties bij de actuele gebruikswijze moet in detail vastliggen. • Geen op klachten gebaseerde verstellingen!; Storingen betreffen afwijkend gedrag van de juiste werking. • Gebruikswijze gebouw afgestemd op installaties of vica-versa; welke prestatie volgens de ontwerpspecificaties? • Verwachtingen gebruikers; informeren hoe te bedienen en wat te mogen verwachten (in relatie tot de gebruikswijze)
 37. Hartelijk dank voor uw aandacht 16 april 2014regelstrategieën RVO37
 38. Boom van oplossingen • Duurzaam MJOP • Planmatige verbeteringen • Quick Wins en ander laaghangend fruit 16 april 2014regelstrategieën RVO38
 39. 16 april 2014regelstrategieën RVO39 1. Ad hoc pleisters en elastiekjes door onderhoudspartij/beheer om (lokaal) klimaatklachten “op te lossen”. Regelingen zijn instabiel 2. Technische prestatiecriteria zijn niet (meer) bekend. Inzicht in gebouw en installatieprincipes ontbreekt. Sturing bij wijzigingen niet meer mogelijk 3. Inregeling van installatie klopt niet en wijkt sterk af van inregelrapportages. 4. Indeling en gebruik sterk afwijkend van beoogde indeling en gebruik. Voorbeeld: Kantoorfunctie heeft onvoldoende verse lucht voor vergaderen. 5. Opnemers in installatie zijn niet gecontroleerd, gekalibreerd en/of gejusteerd, zodat de installatieregeling afwijkende informatie krijgt. 6. Thermosstatische radiatorkranen in kantoortuinen staan op volstrekt willekeurige standen en bediening is ook bij beheerders onbekend. 7. Setpoints inblaastemperatuur luchtbehandeling kloppen niet. 8. (Lijn)roosters blazen in willekeurige richtingen. (ernstige tochtklachten) 9. Lokale naregelingen zijn defect (vooral thermische klepjes) VAV. 10. Vaak ontevreden gebruikers terwijl binnenklimaat voldoet aan (te ruime) ontwerpcriteria. Tegelijkertijd zijn er duidelijk optimalisatie-mogelijkheden voor comfort en energiegebruik. Mankementen top 10 uit duurzaam beheer
 40. 16 april 2014regelstrategieën RVO40 1. Functionele regelomschrijving samen met setpoints en regelinstellingen centraal (vastgesteld). 2. Informatiebeheer en installatieomschrijving op kernpunten (ISSO 105) vastgesteld. 3. Kernpunten zijn de output van installatiesystemen zoals aanvoertemperaturen vanuit opwekking, verdeler/verzamelaars, inblaastemperaturen en flowsignalering/toerenregeling (en debieten maar deze liggen meestal door beproeving vast). De rest zit ‘onder de motorkap’ en is secundair derhalve geen managementinfo. 4. 1, 2 en 3 zijn de basis waar continuous commissioning vanuit gaat plaatsvinden. De technische specificaties. Performance monitoring
 41. 16 april 2014regelstrategieën RVO41 Performance monitoring
Publicidad