Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Hanna Jonsson, Trafikverket, om Västlänken

815 visualizaciones

Publicado el

Hanna Jonsson, Trafikverket, om Västlänken på NTF Västs seminarium om Tung trafik och säkerhetskultur den 25 februari 2015

 • Sé el primero en comentar

Hanna Jonsson, Trafikverket, om Västlänken

 1. 1. Hanna Jonsson Västlänken Trafikverket
 2. 2. 2 2015-02-25
 3. 3. 3 2015-02-25 • Cirka 8 km dubbelspårig järnväg. • Drygt 6 km i tunnel genom centrala Göteborg. • Tre nya stationer i staden – vid Göteborg central, Haga och Korsvägen. Västlänkens sträckning
 4. 4. 4 2015-02-25 - en del lera
 5. 5. 5 2015-02-25 • Centralen • Kvarnberget • Haga • Korsvägen • BEST (hela sträckan)
 6. 6. 6 2015-02-25
 7. 7. 7 2015-02-25 Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige.
 8. 8. 8 2015-02-25 med ett byte
 9. 9. 9 2015-02-25 Haga-Bryssel Trollhättan-Teheran Stenkullen-Paris Nödinge-Nice Uddevalla-Barcelona Lilla Edet-London Ljungskile-Lanzarote Gamlestaden-Amsterdam Bohus-Berlin Surte-Istanbul
 10. 10. 10 2015-02-25 Idéstudie Förstudie Järnvägs- utredning Beslut Järnvägsplan 2001 Hur kan Göteborg C utvecklas för utökad järnvägstrafik i Västsverige på lång sikt? 2002 Fem sträckningar + förstärkningsalternativ. Förslag att flytta Centralen och varianter på stationsslingor prövas också. 2004-2006 Tre sträckningar och förstärknings- alternativet utreds och vägs mot varandra. Samråd och remiss till allmänhet, myndigheter och organisationer. 2007 Trafikverket beslutar vilket alternativ som ska drivas vidare: Haga-Korsvägen uppfyller målen bäst. 2010 Västlänken finansierad. 2011 Projektering av Västlänken startar. 2014 Järnvägsplan ställs ut
 11. 11. 11 2015-02-25 Hur jobbar vi med trafik, säkerhet och transporter? • Alla trafikslag - kollektivtrafik (buss, järnväg, spårväg), bil, gång, cykel, båt • Byggtrafik (masstransporter) • Oskyddade trafikanter
 12. 12. 12 2015-02-25 Effektmål för Västsvenska paketet • En mer attraktiv kollektivtrafik med ökad kapacitet • Ökad andel kollektivtrafik • Minskad andel biltrafik till och i regionkärnan • Snabba, trygga, enkla gång- och cykelresor • Förbättrad kvalitet för näringslivets transporter • Minskade utsläpp • Minskat buller • Frigjorda stadsytor och ett rikt stadsliv
 13. 13. 13 2015-02-25 En fungerande stad •Framkomlighet •Tillgänglighet •Trafiksäkerhet Genom att: •Informera •Samarbeta
 14. 14. 14 2015-02-25 Haga/Rosenlund under byggskedet
 15. 15. 15 2015-02-25 Anläggningsdagen 2014-03-18 - avsiktsförklaring…
 16. 16. 16 2015-02-25 Ett byggnads- eller anläggningsarbete, planering och projektering ... ska se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet.
 17. 17. 17 2015-02-25 Anläggningsverksamhet >14 dagar frånvaro – orsaksfördelning Källa: Arbetsmiljöverket/ Enheten för statistik och analys 2009 – 2013 13 stycken dödsfall 6 Förlorad kontroll över maskin/ transportmedel/ utrustning för förflyttning av material 2 Påkörningsolyckor – en av grävmaskin och en av X2000 tåg. 3 Ras, fall, glidning av föremål – uppifrån 1 Elektriskt problem som medför en direkt kontakt 1 Våld eller hot mellan arbetstagare 2013 >14 dagar frånvaro/ avvikelse Totalt 160 stycken Fall samma nivå, snubbla, halka… Förlorad kontroll handverktyg/föremål Förlorad kontroll maskin transportutr. Belastningsorsaker Fall av person från höjd Ras/bristning föremål uppifrån Ras samma nivå el nedanför Explosion/Splitter/ brand Våld/hot/rädsla/djur Elektriskt problem
 18. 18. 18 2015-02-25 Säkerhet och projektets ambition Målet är att Västlänken ska vara ett projekt som är känt för sin höga ambition i säkerhetsfrågan och som ska kommas ihåg som ett projekt som genomförts på ett tryggt och säkert sätt. Fokusområden • Förbättra säkerhetskulturen • Aktivare ledarskap • Förändrade krav i upphandling • Förbättra riskidentifiering
 19. 19. 19 2015-02-25
 20. 20. 20 2015-02-25
 21. 21. 21 2015-02-25 trafikverket.se/vastlanken

×