Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

KELAB BOLA JARING 2016 - PERANCANGAN STRATEGIK SUKAN.docx

  1. PERANCANGAN STRATEGIK 2016 - 2018 SEKOLAH KEBANGSAAN [NAMA SEKOLAH] KELAB SUKAN : KELAB BOLA JARING MISI : PENDIDIKAN BERKUALITI,INSAN TERDIDIK,NEGARA SEJAHTERA VISI : MELESTARIKAN SISTEMPENDIDIKAN YANGBERKUALITIUNTUK MEMBANGUNKAN POTENSIINDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASINEGARA NILAI : KOLABORATIF,KEPELBAGAIAN,KECEMERLANGAN,INOVASI,INTEGRITIDAN HORMAT ANJAKANPPPM : 9 ISU : PENGLIBATAN MURID DALAMAKTIVITI KOKURIKULUM MATLAMAT, OBJEKTIF,KPI,SASARAN,STRATEGI MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) SASARAN INISIATIF / STRATEGI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB TOV 2016 2017 2018 KRA 2 : Pencapaianprestasi sukan dan kokurikulumyang tinggi olehsemuamurid ASPIRASI SISTEM : Kecekapan ASPIRASI MURID : KemahiranMemimpin 100% murid hadir dalam aktiviti kelabsukanbola jaring Pencapaiansekurang- kurangnya tempat ketiga di kejohananMSSD % murid terlibat dalamaktiviti sukan bola jaring % Kemenangan di peringkat daerah (MSSD) 60% 60% 75% 70% 90% 85% 100% 100% 1. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti kelab sukan bola jaring, - Pertandingan kemahiran sukan bola jaring. 2. Meningkatkan pengetahuan murid tentang kemahiran dalam sukan bola jaring. - Mengadakan pertandingan persahabatan dengan sekolah lain. GURU : Semuaguru penasihatKelabsukanbola jaring. KEPIMPINAN : Penasihat Kelab Sukan Bola Jaring P/K Koko S/U Sukan Penasihat Kelab Sukan Bola Jaring S/U Sukan PK KoKu
  2. PELAN TAKTIKAL ANJAKANPPPM : 9 ASPIRASI SISTEM : Kecekapan ASPIRASI MURID : KemahiranMemimpin INISIATIF / STRATEGI S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sukan bola jaring S2 Meningkatkan pengetahuan murid tentang kemahiran sukan bola jaring. Bil Program, Projek dan Tindakan Tanggung jawab Tempoh/ Hari Kos/ Sumber Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi 1 2 Pertandingan Kemahiran Sukan Bola Jaring. - Pertandingan tentang kemahiran asas bola jaring. Pertandingan Persahabatan dengan sekolah-sekolah lain. S/U Sukan S/U Kokurikulum PK Kokurikulum S/U Sukan Februari- Mac Februari - Mei RM 100 / Koko RM 200 / Koko Peningkatan peratus murid yang hadir aktiviti sukan dan kokurikulum dari 60% ke 75% Peningkatan peratus mendapat kemenangan sekurang-kurangnya tempat ketiga dalam pertandingan MSSD. % murid terlibat dalamaktiviti sukan dan kokurikulum % Kemenangan pada peringkat MSSD. Semua murid Kelab sukan bola jaring. Semua murid 62
  3. PELAN OPERASI 1 Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid. Strategi : S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sukan bola jaring. Nama Program / Projek : Pertandingan tentang kemahiran asas bola jaring. Objektif Program / Projek : Peratus murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan dan kokurikulum melebihi 60% setahun pada tahun 2016 Tanggungjawab : Penasihat Kelab Sukan Bola Jaring Tempoh / Hari : Februari - Mac Tempat : Dataran Sekolah Sasaran : Semua murid tahun 4, 5 dan 6 Kos / AnggaranPerbelanjaan : RM 100.00 Sumber : Unit Kokurikulum Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi Setiausaha Sukan Penyelaras/SU Setiausaha Kokurikulum Semua guru Penasihat Kelab Sukan Bola Jaring Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana keseronokan dalam menjalankan aktiviti sukan dan kokurikulum.
  4. PROSES KERJA 1 Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi 1 Mesyuarat Jawatankuasa: - Bentang kertas kerja - Lantikan J/Kuasa - Tetapkan tarikh - Anggaran kos - Agihan tugas Guru Penasihat Kelab Sukan Bola Jaring. Jan Kertas cadangan diluluskan PK KOKU Guru Penasihat Penyelaras Program 2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program Jan Penerangan program disampaikan Semua guru dan murid 3 Kenalpasti kumpulan sasaran Penyelaras Program Jan Ahli Kelab Bola Jaring Guru Penasihat 4 Penyediaan bahan AJK Jan Siap untuk digunakan Tiada 5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Feb - Mac Siap untuk digunakan Tiada 6 Pelaksanaan Program Penyelaras Program Feb - Mac Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid 7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program April Kajian pengetahuan murid tentang kemahiran asas bola jaring. AJK dan Murid  Sila ubahsuai tarikh KPI bersesuaian dengan aktiviti/ program yang dijalankan
  5. PELAN OPERASI 2 Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid. Strategi : S2 Meningkatkan pengetahuan murid tentang kemahiran sukan bola jaring. Nama Program / Projek : Pertandingan persahabatan dengan sekolah-sekolah lain. Objektif Program / Projek : Peningkatan peratus kemenangan bagi peringkat MSSD Tanggungjawab : Penasihat Kelab Sukan Bola Jaring Tempoh / Hari : Februari - Mei Tempat : Dataran Sekolah Sasaran : Semua murid tahun 4, 5 dan 6 Kos / AnggaranPerbelanjaan : RM 200.00 Sumber : Unit Kokurikulum Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi Setiausaha Sukan Penyelaras/SU Setiausaha Kokurikulum Semua guru Penasihat Kelab Sukan Bola Jaring Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana keseronokan dalam menjalankan aktiviti sukan dan kokurikulum.
  6. PROSES KERJA 1 Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran Status/Pelan Kontigensi 1 Mesyuarat Jawatankuasa: - Bentang kertas kerja - Lantikan J/Kuasa - Tetapkan tarikh - Anggaran kos - Agihan tugas Guru Penasihat Kelab Sukan Bola Jaring. Jan Kertas cadangan diluluskan PK KOKU Guru Penasihat Penyelaras Program 2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program Feb Penerangan program disampaikan Semua guru dan murid 3 Kenalpasti kumpulan sasaran Penyelaras Program Feb Ahli Kelab Bola Jaring Guru Penasihat 4 Penyediaan bahan AJK Feb- Mac Siap untuk digunakan Tiada 5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Feb - Mei Siap untuk digunakan Tiada 6 Pelaksanaan Program Penyelaras Program Feb - Mei Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid 7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program Julai Kajian pengetahuan murid tentang kemahiran asas bola jaring. AJK dan Murid  Sila ubahsuai tarikh KPI bersesuaian dengan aktiviti/program yang dijalankan.
Publicidad