Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ijmak

Ijmak dalam tajuk Syariah STPM- Penggal 2

  • Inicia sesión para ver los comentarios

Ijmak

  1. 1. SYARIAH “Usul Fiqh” – Penggal dua
  2. 2. BAHASA:-  Niat,azam serta kesungguhan dalam menghasilkan sesuatu ISTILAH:-  Sependapat atau sebulat suara ulama’ mujtahid dari kalangan umat islam pada bila- bila masa selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW di atas satu-satu hukum syarak.  Sepakat ulama’ mujtahid daripada umat islam sama ada dalam bentuk pegangan, kata-kata atau perbuatan untuk mengeluarkan hukum yang berlaku selepas kewafatan Nabi SAW.
  3. 3. maksudnya: Oleh itu,tetapkanlah keazaman kamu serta sekutu-sekutu kamu untuk melakukan rancangan jahat kamu terhadap-Ku (Surah Yunus 10:71)
  4. 4. Apa yang jelasnya,segala ijmak yang disepakati serta dinyatakan oleh ulama’ mujtahid terhadap sesuatu hukum syarak berdasarkan al-quran dan al- sunnah.Justeru,Ijmak dapat diterima sebagai suatu dalil dan hujah yang muktamad  Sebahagian ulama’ berpendapat: menginkari ijmak adalah kufur, kerana ia termasuk kategori hujah yang disepekati, kerana menginkarinya dikira menolak dalil Qati’i,.  Contohnya: Menginkari Ijmak sahabat yang diriwayat secara Mutawatir  Sebahagian ulama’ seperti Imam al-Haramain mengatakan menginkari hukum ijmak tidak kufur kerana dalil kehujahan ijmak adalah zanni
  5. 5. Bahagian Ijmak Ijmak SukutiIjmak Soreh
  6. 6.  Ialah sepakat semua ulama’ mujtahid pada sesuatu masa tertentu dalam masalah hukum agama. Dimana masing-masing mengeluarkan fatwa sama ada dalam bentuk perbuatan atau perkataan.  Antara lain,ijmak soreh ialah para mujtahid sependapat mengenai sesuatu hukum dalam sesuatu masalah dengan menyatakan pendapat mereka secara terang dan jelas atau melalui tulisan atau melaksanakan hukum yang dibincangkan,Ia juga dikenali dengan Ijmak Haqiqi Rumusannya, Ijmak Soreh ialah sepakat kalangan ulama' mujtahid secara jelas. Kehujahan Ijmak Soreh diterima secara sepakat kalangan jumhur ulama'.Seterusn ya ,ia merupakan hukum yang diterima secara IJMAK SOREH
  7. 7. IJAMAK …...SUKUTI Ulama’ berselisihan pendapat tentang kehujahan Ijmak Sukuti.Walau bagaimanapun kebanyakkan ulama’ Usul Fiqh berpendapat Ijmak Sukuti  Sebahagian ulama’ mujtahid mengeluarkan pendapat mereka melalui fatwa ,sedangkan sebahagian ulama’ mujtahid lain mendiamkan diri,iaitu tidak menyatakan pendapat atau tidak sependapat.  Selain itu, ialah sebahagian mujtahid mengemukakan hukum bagi sesuatu masalah dan sebahagian yang lain mendiamkan diri ,tidak menginkari dengan jelas dan tidak menyatakan persetujuan dengan terang.Ia juga dikira Ijmak I’tibari kerana mengambil kira atau beranggapan ulama yang mendiamkan diri tersebut telah bersetuju dan sependapat dalam masalah yang diijtihad.
  8. 8. IJMAK MUJTAMIK & IJMAK MUFTARIQ
  9. 9. IJMAK MUJTAMIK  Wujudnya sejumlah ulama’ mujtahid pada masa berlakunya sesuatu masalah atau sesuatu perkara.  Iaitu,ucapan, amalan , individu atau kumpulan dimana masing-masing mengeluarkan pendapat mereka masing-masing tentang persoalan itu samada dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. IJMAK MUFTARIQ

×