Publicidad
Publicidad

Kam patria plechovky?

  1. Kam patria plechovky?
  2. https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/ako-triedime-jednotlive- druhy-odpadu/kovy-triedenie-a-recyklacia-kovov/
  3. www.naturpack.sk hliníková plechovka vyhodená do prírody sa rozkladá 500 rokov hliník a oceľ možno recyklovať donekonečna kovy tvoria 4 % odpadu vyprodukovaného v domácnosti na výrobu jedného bicykla potrebujeme 670 hliníkových plechoviek Kovy
  4. Čo patrí do červeného kontajnera? viečka od jogurtov, kovové obaly od kozmetiky, konzervy, kovové obaly od paštét, plechovky od nápojov, alobal, kovové vrchnáky a viečka Červený kontajner Čo nepatrí do červeného kontajnera? kovy znečistené farbami a chemikáliami, kombinované kovy s inými materiálmi, batérie
  5. Plechovky sú označené recyklačným symbolom 40 (FE) alebo 41 (ALU) a preto patria do červeného kontajnera na kovy. Kam patria plechovky?
  6. NATURPACK Organizáciazodpovednostivýrobcov
Publicidad