Publicidad
Publicidad

Komunalny odpad

  1. KOMUNÁLNY ODPAD www.naturpack.sk
  2. https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnos t/o-triedeni/komunalny-odpad-v-cislach/
  3. AKO TRIEDIŤ? Každá obec a mesto má nastavený vlastný systém triedenia odpadu. Mestá využívajú v bytových domoch najmä kontajnerové stojiská s 1 100 litrovými nádobami, rodinné domy zase využívajú zväčša 120 litrové nádoby alebo vrecový zber.
  4. ODPAD Keď si stále nie ste istý, ako naložiť s konkrétnym typom odpadu, odpad radšej hodiť do triedeného zberu ako do zmesového -> na triediacej linke sa to dotriedi (ľudia na triediacej linke vedia, čo sa ešte dá vytriediť a čo už nie).
  5. „Slovák ročne vyprodukuje v priemere 427 kg komunálneho odpadu, z ktorého sa zrecykluje približne 36 % “ „Až ~ 40 % komunálneho odpadu tvorí odpad, ktorý mohol byť vytriedený a zhodnotený. Ďalších 45 % mohlo byť skompostovaných.“
Publicidad