Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Druhy plastov
Druhy plastov
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 5 Anuncio

odvoz odpadov

Descargar para leer sin conexión

Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20. Ide o odpady pochádzajúce z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií. Viac na: https://www.naturpack.sk/sluzby/obce/zberove-spolocnosti-a-odvoz-odpadu/oznacenia-odpadov-katalog-odpadov/

Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20. Ide o odpady pochádzajúce z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií. Viac na: https://www.naturpack.sk/sluzby/obce/zberove-spolocnosti-a-odvoz-odpadu/oznacenia-odpadov-katalog-odpadov/

Anuncio
Anuncio

odvoz odpadov

  1. 1. ODVOZ ODPADU www.naturpack.sk
  2. 2. uzatvorenú zmluvu na túto činnosť s obcou, ak vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, je zároveň povinný mať uzavretú zmluvu s OZV pre obaly, plniť si povinnosti držiteľa odpadu podľa §14 ods. 1 zákona č.79/2015 Z. z., oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu najneskôr do 31. 1. nasledujúceho roka. Vykonávať zber odpadu (vrátane mobilného zberu) alebo prepravu komunálneho odpadu na území obce môže len ten, kto má: POVINNOSTI PRE ZBER ODPADU
  3. 3. Akonáhle je za mobilný zber odpadov (napr. dodávkou) alebo stacionárny zber odpadov poskytovaná protihodnota, finančná alebo vecná, ide o výkup odpadov a je potrebné spĺňať povinnosti prislúchajúce výkupu odpadov! ODPAD
  4. 4. Podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. je každý, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov alebo prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania, povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti zaregistrovať sa na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania. REGISTRÁCIA NA ZBER A PREPRAVU ODPADOV
  5. 5. NATUR PACK

×