Publicidad
Publicidad

OZV

  1. Organizácia zodpovednosti výrobcov www.naturpack.sk
  2. https://www.naturpack.sk/o-nas/o-spolocnosti-natur-pack/ www.naturpack.sk
  3. www.naturpack.sk Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly, ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. O spoločnosti Naturpack
  4. Kedy patríte k „výrobcom obalov“ balíte alebo plníte výrobky do obalov dovážate na Slovensko výrobky/tovar zabalený v obale ak si objednáte zabalenie výrobku, ktorý uvádzate na trh pod svojou obchodnou značkou vyrábate, prípadne dovážate a následne predávate prázdne obaly priamo spotrebiteľovi
  5. Kedy patríte k „výrobcom neobalových výrobkov“ je vyrobený z týchto materiálov: plasty, papier  alebo sklo nie je obalom a ani nie je určený na balenie odpad z neho sa stane súčasťou komunálneho odpadu
  6. OZV NATURPACK
Publicidad