Publicidad
Publicidad

Plasty

  1. OZV NATURPACK PLASTY www.naturpack.sk
  2. https://www.naturpack.sk/novinky/plasty-popularno-naucny- material-pre-pouzitie-partnerskymi-samospravami-natur-packu/
  3. PET - Polyetyléntereftalát fľaše od minerálok, sýtených nápojov, ovocných štiav a jedlých olejov
  4. HDPE - Polyetylén s vysokou hustotou plastové obaly od mlieka, čistiacich a pracích prostriedkov, šampónov, vrecká do mrazničky, plastové tašky
  5. PVC - Polyvinylchlorid niektoré obaly od kozmetiky a čistiacich prostriedkov
  6. LDPE - Polyetylén s nízkou hustotou plastové fl'aše od kečupov a horčíc, vrecká na odpad, plastové vrecká a obalové fólie
  7. PP - Polypropylén tégliky od jogurtov, masla a mliečnych nápojov, zmrzlinové vaničky
  8. EPS - Polystyrén obaly na CD, jednorazové plastové poháriky a príbory, polystyrénové hrnčeky na horúce nápoje, obedáre „so sebou", ochranný obal na elektroniku
  9. Iné barely s vodou do automatu, viacvrstvové obaly
  10. ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV OZV
Publicidad