Publicidad
Publicidad

Recyklovaný papier

  1. RECYKLOVANÝ PAPIER NATURPACK WWW.NATURPACK.SK
  2. VEDELI STE, ŽE? Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát Papier tvorí približne 14 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu Každá tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov Recyklovaný papier vypúšťa približne o 70 % menej škodlivín do ovzdušia https://www.naturpack.sk/sluzby/verejno st/ako-triedime-jednotlive-druhy- odpadu/papier-triedenie-a-recyklacia- papiera/
  3. ČO PATRÍ A NEPATRÍ DO PAPIERA?
  4. Sledujte označenie na obale, internetovú stránku Vašej obce alebo si prečítajte všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpadoch. Informácie môžete získať aj u zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo Vašej obci. NEVIETE, ČI DANÝ ODPAD PATRÍ ALEBO NEPATRÍ MEDZI PAPIER?
  5. NATURPACK NEZABÚDAJTE, ŽE IBA VYTRIEDENÝ ODPAD PODLIEHA KONTROLE! AK MÁTE POCHYBNOSTI, RADŠEJ HO VYTRIEĎTE AKO HO POSLAŤ SPOLU SO ZMESOVÝM ODPADOM ROVNO NA SKLÁDKU ALEBO DO SPAĽOVNE.
Publicidad