Publicidad
PRIPREMA ZA KONTROLNI IX razred.docx
PRIPREMA ZA KONTROLNI IX razred.docx
Próximo SlideShare
The idea of a project, in which.pptxThe idea of a project, in which.pptx
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

PRIPREMA ZA KONTROLNI IX razred.docx

  1. PRIPREMA ZA KONTROLNI S obzirom da nam ja preostao samo jedan čas do kraja drugog klasifikacionog perioda, od rezultata na kontrolnom zavisiće i vaše ocjene. Imajući to u vidu trudiću se maksimalno da vam olakšam. U nastvaku ću vam odraditi jednu pripremu koja će biti veoma slična onome što će se naći na kontrolnom. 1. Prva veoma bitna cjelini je učešće Crne Gore u Prvom svjetskom ratu. Pitanje može glasiti, Objava rata ili Operacije crnogorske vojske? Dakle, sve ono o čemu smo govorili na času. Na pitanja odgovarajte konkretno i precizno. Povezujte činjenice i događaje, ne nikako učenje napamet. Zadatak iz ove oblasti koji treba da riješite je sledeći: U čemu je značaj Mojkovačke bitke? Uporedi ulogu crnogorske vojske u Prvom svjetskom ratu i rezultat njenog učešća na kraju rata. 2. Sledeća tema je učešće Srbije u Prvom svjetskom ratu. Obratite pažnju na ratne ciljeve Srbije u ratu i na vojne operacije. Slično pitanje će biti na kontrolnom. Zadatak koji treba da uradite: Značaj proboja Solunskog fronta. 3. Govorili smo i o položaju Crne Gore u KSHS. Poznato je da je Crna Gora bila ekonomski i privredno nerazvijena. Takođe, to je bio period burnih političkih dešavanja. Prema tome, pitanja mogu glasiti: Privredne prilike Crne Gore u KSHS kao i Vrijeme parlamentarizma. Zadatak: Uporedi karte Zetske oblasti i Zetske banovine. Šta se htjelo postići u Kraljevini Jugoslaviji ovakvim administrativnim podjelama? 4. Obavezno obratiti pažnju na stvaranje Kraljevine SHS. Jedno od pitanja će biti Proglašenje Kraljevine SHS. Jasno treba da razlikujete Vidovdanski od Oktroisanog ustava. Zatim, da objasnite pojam Šestojanuarske diktature. Zdatak: Kakva je političa situacija u KSHS u periodu od 1929. do 1941. godine? Sve što sam prethodno naveo dobro provježbajte. Budite vrijedni jer će vam, ponovljam još jednom, od tih rezultata zavisiti i konačna ocjena. Zadatke ispišite u svojim sveskama. Srećno!
Publicidad