Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
1
  БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«ФОНД ГРОМАДИ ПРИІРПІННЯ»
     2012
         ІРПІНЬ - 2013
2
             Публікація пропонує огляд діяльності
          благодійного фонду «Фонд громади П...
3
                               ЗМІСТ
ВСТУПНЕ СЛОВО..........................................
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 48 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Report 2013 (20)

Anuncio

Report 2013

 1. 1. 1 БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД ГРОМАДИ ПРИІРПІННЯ» 2012 ІРПІНЬ - 2013
 2. 2. 2 Публікація пропонує огляд діяльності благодійного фонду «Фонд громади Приірпіння» за 2012 рік Видання стало дійсним за фінансової підтримки Творчого Центру «ТЦК» в рамках проекту «Дослідження динаміки розвитку НУО в Україні» та програми «Об’єднуємося заради реформ» (UNITER) © БФ «Фонд громади Приірпіння», 2013.
 3. 3. 3 ЗМІСТ ВСТУПНЕ СЛОВО...........................................................................................................................4 SUMMARY OF ACTIVITIES IN 2012.................................................................................................5 ПРО ФОНД ГРОМАДИ....................................................................................................................6 НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ЗА 2012 РІК..................................................................................................8 КЕРІВНИЦТВО ФОНДУ.................................................................................................................10 ІМЕННИЙ ТА ТЕМАТИЧНІ ФОНДИ.................................................................................................13 . ІМЕННИЙ ФОНД ДМИТРА ВОЙЦЕХА.................................................................................................. 14 ТЕМАТИЧНИЙ ФОНД «БЛАГОДІЙНІСТЬ В КУЛЬТУРІ - НОВА ТРАДИЦІЯ ПРИІРПІННЯ».......................... 20 ТЕМАТИЧНИЙ ФОНД «ШКОЛА НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ» ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. .... 22 . ПРОГРАМИ - 2012.......................................................................................................................23 ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРИІРПІННІ. .......................................... 24 . МОЛОДІЖНА ПРОГРАМА. ................................................................................................................. 31 . МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА . .............................................................................................................. 33 ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ФОНДУ. ............................................................... 36 . НАШІ ДОНОРИ ТА ПАРТНЕРИ.......................................................................................................41 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ.....................................................................................................................43 . КОНТАКТИ ТА РЕКВІЗИТИ............................................................................................................48 ЯК ДОЛУЧИТИСЯ ДО СПІВПРАЦІ З НАМИ....................................................................................48
 4. 4. 4 ВСТУПНЕ СЛОВО Ось і закінчився 2012 рік – нова сходинка на шляху до про- зорої, відкритої та підзвітної благодійності в Приірпінні, новий етап становлення демократії та громадянського суспільства, нові свідчен- ня довіри в сфері благодійності. Ми стало вимірюємо позитивні зру- шення у діяльності та професійності громадських організацій у на- шому регіоні, вимірюємо маленькими кроками, але точно можемо засвідчити, що громадський сектор змінюється на краще. Хоча наш Фонд і досі єдина в регіоні неприбуткова структура, що звітує про свою діяльність письмово, більшість організацій вже більш часто та професійно «говорять про себе». 2012 рік сміливо можна назвати «роком громадського діалогу». Хоча складнощів та непорозумінь було достатньо під час виборчої кампанії, здоровий глузд та адекватна громадська оцінка знайшли своє відображення у цьому непростому процесі. Вибори не викли- кали розбрату між громадськими діячами з різними політичними поглядами. Ми лише краще всі зрозуміли, що живемо на одній те- риторії та вболіваємо за добробут нашої землі. І те, що нас не злома- ло, – лише зміцнило. Наша організація виступала за чесні та прозорі вибори у співпраці з різними представниками громадськості. І по- літичні сили, як стало відомо пізніше, зважали на нашу думку. Протягом року успішно здійснено багато саме у форматі «фон- дивлячись на брак часу та коштів, ду громади». Був створений іменний фонд та два тематичні фонди, стійко захищають інтереси твор- було проведено два конкурси міні-грантів та підтримано більше 30 чих, чесних та дієвих громадян громадських ініціатив, виконано кілька зовнішніх донорських про- нашої спільноти. ектів, здійснено закордонні навчальні поїздки (Румунія, Росія, Ірлан- Від 2013 року очікуємо лише дія), розпочато роботу Молодіжного банку ідей. Із найяскравіших більше цікавого, жвавого та стра- подій року можна згадати Бал Благодійництва, Форум громадських тегічного. Будемо концентрува- організацій, приїзд делегації урядовців із США, молодіжну вечірку ти увагу на конкретних і великих до відкриття Молодіжного банку, прес-конференцію в УНІАН, Різд- об’єктах громадського буття. вяний благодійний ярмарок та ін. Особливо душевними та щирими Панове, колеги, друзі, про- були заходи громадських активістів за підтримки міні-грантів, що у понуємо Вашiй увазi наш новий веселій формі пропагували здоров’я, культуру, красу та об’єднання Річний звіт – 2012! у громаді. Висловлюємо щиру подяку за підтримку та дружбу: ІСАР «Єданню» і Школі фондів громад, Українському форуму благодій- З найкращими побажаннями, ників, Міжнародному жіночому клубу, нашим іноземним партне- Анастасія Попсуй, рам. Окрему подяку хочемо висловити Дмитру Войцеху, за підтрим- директор Фонду громади ку та розуміння, за віру у громадську свідомість та нову громадську Приірпіння якість в Україні. Велике спасибі громадським активістам, що не
 5. 5. SUMMARY OF ACTIVITIES IN 2012 5 In 2012 Irpin Community Foundation had more than for the best annual report 2011 among civil society or- 7 donor projects supported by the International Women’s ganizations (CSOs) of Ukraine. The competition was held Club, the EU programme «Youth action», Bohdan Havry- by CCC Creative Center within the project «The development lyshyn Fund, ISAR Unity and others, participated in 3 study dynamics of NGOs in Ukraine» with the financial support of visits abroad, held 2 contests of projects, supported more «Unite for Reforms» (UNITER). Annual Report for 2012 is than 30 local community initiatives as a result of mini proj- published by the prize of this contest. ects competition (total budget about 60 000 UAH), held the In measuring our achievements equivalents can be de- second Forum of NGOs, 3 round tables and many meetings. fined with: A nominal fund was created at the Irpin Community • The second Forum was held by Community Founda- Foundation by local businessman – Dmytro Voitseh. The tion and involved 50 representatives of the most active program was carried out with funds by Dmytro Voitseh who non-governmental organizations to analyze current gace his approval for a beneficial scope of activities and fund- situation of the public sector in the region and enhance ing priorities. The mission of the Fund is to support commu- organizational capacity of organizations; nity initiatives aimed at solving social problems and improve • Within the framework of the Second Forum of NGOs the quality of life in the region through collaboration in vari- there was also included training on community projects ous fields of citizens, and professional philontropy develop- design and a contest mini-grants was provided (funded ment in the Irpin Area. 18 projects and over 10 events with financial support Also in the territory of Irpin this year was established about 60 000 UAH); Youth Bank by Irish technology. Youth Bank aims to increase • A contest of mini-grants «Green vouchers» was provid- the youth activity within community projects implementa- ed for the implementation of eco-projects (4 projects tion. Young people provide fundraising, the assessment pro- were supported with the total budget 3500 UAH); cess of projects and funding without adults. In March 2013 • The first Nominal Fund of Dmytro Voitseh was estab- there are plans to support more than 10 projects created lished in the region; through the Youth Bank. • The first Charity Ball was held in 2012, which helped Our Foundation provides international youth exchange to raise funds for urgent needs of the House of Culture programs with promotion of volunteering among young peo- and «KAMERTON» cultural project (the raised charita- ple. Within EU Programme «Youth in Action» two volunteers ble funds are around 8000 UAH); from Ukraine have been sent for volunteering abroad, and two • Numerous meetings and presentations for NGOs on cul- volunteers – Malin Sandstrom from Sweden and Denitsa Dimi- ture, housing, democracy, local priorities, collaboration trova from Bulgaria - have come to Irpin to assist in the imple- within foreign experience in philanthropy, planning and mentation of social projects of our Foundation. implementation initiatives, were organized and held; We engage the community in the implementation of so- • Started implementation of the project «School of new cial projects, provide Grants Competition for NGOs and initia- opportunities for children with disabilities». Purchased tive groups, and help them in various issues of professional materials, furniture and equipment for the project social activities. Foundation is in constant dialogue with the amounting to more than 30 000 UAH; community - a public opinion poll, publishing reports and ar- • More than 824 hours of art classes for children with special ticles, communication via the Foundation’s website and other needs, more than 108 hours of classes in English for more on-line resources. There is also a electronic newsletter, dis- than 300 were conducted by foreign volunteers for free; tributed regularly (at least twice per month) to about 1000 • A project of the Youth Bank by Irish technology was recipients. Representatives of our foundation are invited to started; speak at Ukrainian and International conferences and meet- • A project «Eight life competences that change behav- ings. This fact confirms our strong reputation not only in the ior» involved more than 12 schools in the region. For local community, but also in Ukraine and abroad. the initiative groups of students are conducted more It is worth mentioning that this year the Irpin Communi- than 10 workshops and more events to be realized by ty Foundation became one of winners of the competition March 2013.
 6. 6. 6 ПРО ФОНД ГРОМАДИ Коротка довідка Фонд був створений у 2007 році, але реалізовува- ти значні благодійні проекти розпочав лише з середини 2010 року: ремонти та оновлення матеріально-технічної бази дитячих садочків, закупівля обладнання для дітей з особливими потребами, міжнародні обміни, організація енергоощадного проекту, закордонні стажування. Бюджет 2011 року (більше 350  000 грн.) переважно складався з донорських коштів, а у 2012 – майже такий самий за обсягом, але здебiльшого з місцевих джерел. Такі пере- творення сталися через залучення Фонду до Школи фон- У світі Фонди громад існують дів громад ІСАР «Єднання» і започаткування діяльності у з 1914  року. Всього в світі близько непростому форматі «фонд громади». Нашою місією на 2000  Фондів. В Україні ефективно діють сьогодні, як фонду громади, є підвищення спроможності вже близько 20 Фондів громад! громади у вирішенні власних соціальних проблем та за- Послуги, що надає Фонд громади доволення потреб через конкурси міні-грантів та заходи Для громади: надає фінансову можли- для місцевих неприбуткових організацій. Наше завдання вість громаді комплексно вирішувати про- моніторити проблеми та потреби місцевої громади, за- блеми міста. охочувати благодійні пожертви і накопичувати кошти, з Для бізнесу: сприяє оптимізації діяльності яких надаються гранти на впровадження ініціатив з вирі- завдяки партнерству з громадою та владою. шення соціально важливих місцевих питань, а також на- Для влади: у співпраці покращує рівень вчати місцеві громадські організації писати проекти, залу- життя громади, виконує «роботу держави» чати кошти, співпрацювати зі ЗМІ тощо. через соціальне замовлення. «Фонд громади» - це досить новий формат ро- професій, соціальних статусів, віку, впо- боти неприбуткової організації в Україні. Подібні місце- добань, але активних у процесі розбудови ві фонди підвищують спроможність громад у вирішенні громадянського суспільства в Приірпінні, а власних місцевих проблем силами громади. також у розвитку благодійності та співпраці Головна риса діяльності місцевих фондів громад різних категорій суспільства. – інвестиції у проекти, чиї результати можуть бути Ми незалежні, нерелігійні, недержавні, важливими для будь-якого мешканця громади, а не неполітичні. Для нас важливо здійснювати у поточну допомогу окремим особам чи групам осіб, неупереджений аналіз подій та настроїв у питому традиційній благодійності. громаді, розуміти її проблеми та потреби. У 2011 році ми стали справжнім місцевим фондом Нашою метою на наступний рік є продовжи- громади (відповідно всесвітньо визнаних рис) і це стало ти рух у популяризації інвестування в місцеві як результатом, так і причиною багатьох перетворень. Від- ініціативи з локальних джерел, розвивати булися докорінні зміни у структурі організації, були вне- філантропію та формувати світогляд євро- сені доповнення до статуту, затвердили нове Правління та пейського громадянина в Приірпінні. Наглядову раду. Нам вдалося об’єднати людей різних
 7. 7. Процедура надання міні-грантів 7 на реалізацію громадських ініціатив Оголошення конкурсу Прийом проектних заявок Вибір заявок Комісією Підписання договорів та надання фінансування Звітування перед громадою за виконані проекти та використані кошти МЕХАНІЗМ НАДАННЯ МІНІ-ГРАНТІВ Місцева влада Громадяни здійснюють Бізнес здійснює робить соціальне благодійні внески у соціальні інвестиції замовлення зручний для них спосіб Громадські організації та благодійні фонди отримують цільове фінансування
 8. 8. 8 НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ЗА 2012 РІК За 2012 рік Фондом громади Приірпіння здійснено біль- ше 7 донорських проектів за підтримки Міжнародного жі- ночого клубу, програми «Молодь в дії» ЄС, Фонду Богдана Гаврилишина, ІСАР «Єднання» та ін., здійснено 3 навчальні закордонні поїздки, проведено Другий форум громадських організацій, 3 круглих столи та безліч зустрічей, проведено 2 конкурси проектів, підтримано більше 30 місцевих ініціатив громади за результатами конкурсів міні-проектів загальним бюджетом близько 60 000 грн. При Фонді громади Приірпіння створено Іменний фонд Дмитра Войцеха. Ця програма здійснюється на кошти Дмитра Войцеха відпо- перебувають в Ірпені для допо- відно затверджених благодійником рамок діяльності та пріоритетів фі- моги у реалізації соціальних про- нансування. Місія Іменного фонду – підтримка громадських ініціатив, ектів Фонду. спрямованих на вирішення соціальних проблем та покращення якості життя в регіоні завдяки співпраці у різних сферах діяльності громадян, Ми залучаємо громаду до а також розвиток професійної прозорої благодійності.  втілення соціальних проектів, проводимо конкурси грантів для Також на теренах Приірпіння розпочато роботу Молодіжного банку громадських організацій та іні- ідей, що здійснюється за Ірландською технологією. Механізм Банку ґрун- ціативних груп, і надаємо остан- тується на підвищенні активності груп молодих людей у створенні соціаль- нім консультації з різноманітних них проектів, передбачає збір коштів для їх реалізації та надання фінан- питань професійної громадської сування шляхом оцінки самої молоді – членів Молодіжного банку ідей. У діяльності. Фонд працює у по- березні 2013 планується підтримати більше 10 проектів від молоді. стійному діалозі з громадою – Наш Фонд здійснює міжнародні молодіжні обміни за програмою проводяться опитування громад- «Молодь в дії» Європейського Союзу та пропагує активність молоді у ської думки, публікуються звіти волонтерській діяльності. Згідно цих проектів два волонтери з України та статті у друкованих виданнях, відправлено на річний волонтеріат до Болгарії та Швеції, а двоє волонте- на сайті Фонду та на інших Ін- рок – Молін Санстром зі Швеції та Деніца Дімітрова з Болгарії – зараз тернет-ресурсах, здійснюється
 9. 9. • проведено перший в регіоні «Бал Бла- 9 годійництва – 2012», що допоміг зібра- ти кошти на термінове оновлення матері- ально-технічної бази як Будинку культури, так і проекту «КАМЕРТОН» (обсяг залу- чених благодійних коштів бiльше 8  000 грн.); • організовано та проведено низку зустрі- чей та презентацій для громадських ор- ганізацій з питань нових проектів, куль- тури, ЖКГ народовладдя, пріоритетних , напрямків спільної роботи, зарубіжного регулярна (мінімум два рази на місяць) розсилка новин досвіду філантропії та фондів громад, Фонду електронною поштою близько 1000 реципієнтам. Та- планування й реалізації ініціатив; кож зазначимо, що представників нашого Фонду все частіше запрошують виступати на різноманітних конференціях та зу- • реалізовується проект «Школа нових стрічах всеукраїнського та міжнародного масштабу. Цей факт можливостей» для дітей-інвалідів. При- підтверджує наше значне реноме не лише в місцевій громаді, дбано матеріали, меблі та обладнання на але й за її межами. суму більше 30 000 грн.; Варто також згадати, що цього року Фонд громади При- • іноземними волонтерами безкоштовно ірпіння став одним із переможців всеукраїнського конкурсу проведено більше 824 годин творчих за- на кращий річний звіт за 2011 рік серед організацій грома- нять для дітей з особливими потребами, дянського суспільства. Конкурс проводився Творчим центром більше 108 годин занять з англійської ТЦК в межах проекту «Дослідження динаміки розвитку НУО в мови, і до участі у заняттях залучено біль- Україні» за фінансової підтримки програми «Об’єднуємося за- ше 300 учасників; ради реформ» (UNITER). Річний звіт за 2012 рік надрукований • реалізується проект Молодіжного банку саме за рахунок призового фонду цього конкурсу. ідей за Ірландською технологією; У вимірювальному еквіваленті наші досягнення • виконується проект «Вісім життєвих ком- можна визначити так: петенцій, що змінюють поведінку», до якого залучено більше 14 навчальних • проведено Другий Форум громадських об’єднань При- закладів регіону. Для ініціативних груп ірпіння за участю 50 представників найактивніших гро- школярів проведено більше 10 тренінгів, мадських організацій для аналізу поточної ситуації гро- низка яких продовжує реалізуватися до мадського сектору в регіоні та підвищення організаційної березня 2013 року. спроможності організацій; • в рамках Другого Форуму громадських об’єднань Приір- піння проведено тренінг з підготовки проектів від громади та проведено конкурс міні-грантів (профінансовано 18 про- ектів та більше 10 заходів на суму близько 60 000 грн.); • проведено конкурс «зелених» проектів, розподілено та на- дано міні-гранти «Зелені ваучери» на реалізацію еко-про- ектів (профінансовано 4 проекти, загальний бюджет кон- курсу 3500 грн.); • створено перший в Приірпінні Іменний фонд Дмитра Вой- цеха;
 10. 10. КЕрІВНИЦТВО 10 дирекція Правління ДИРЕКТОР КУРСІН ПОПСУЙ Антон Володимирович Анастасія Вікторівна ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ЛЕДНЬОВА Тетяна Андріївна НАУМЕНКО ЄГОРОВА Марина Вікторівна Галина Василівна
 11. 11. ФОНДУ 11 наглядова рада МАРТІН Гаррі Гаральдович ЛОЗОВА НЕПОЧАТОВА Людмила Миколаївна Дар’я Володимирівна ТУТАШИНСЬКИЙ Василь Іванович КОСІН СТОЛЯРОВ Юрій Олександрович Олександр Миколайович
 12. 12. 13 ІМЕННИЙ ТА ТЕМАТИЧНІ ФОНДИ
 13. 13. Найуспішніші проекти конкурсу: 14 ДМИТРА Фонд ВОЙЦЕХА Реалізація майстерності та творчого надбання колективу «Ірпінчанка» ІМЕННИЙ ФОНД ДМИТРА ВОЙЦЕХА Територія: м. Ірпінь Виконавець: Народний аматорський ко- ІМЕННИЙ ФОНД лектив «Ірпінчанка» ДМИТРА ВОЙЦЕХА – Бюджет: 5 000 грн. програма Фонду грома- Короткий опис: проект передбачав част- ди Приірпіння, що здій- кове забезпечення колектива новими кос- снюється на кошти Дми- тюмами для концертної діяльності, а також тра Войцеха відповідно проведення декількох безкоштовних ву- затверджених благодій- личних виступів. У дворах багатоповерхі- ником рамок діяльності вок Ірпеня народний жіночий вокальний та пріоритетів фінансу- ансамбль «Ірпінчанка» порадував місце- вання. Місія Іменного вих жителів чудовим виступом фольку. фонду – підтримка гро- Чудові жінки у гарних костюмах створили мадських ініціатив, спря- атмосферу справжнього недільного свята мованих на вирішення для людей, що вже звикли до цифрового соціальних проблем та зображення на екрані у якості відпочинку. покращення якості жит- Діти, батьки, пенсіонери та модна молодь тя в регіоні завдяки співпраці у різних сферах діяльності – усі вийшли із домівок аби послухати за- громадян, а також розвиток професійної прозорої бла- взятий спів. годійності.  Дмитро Войцех – депутат Ірпінської міської ради, бізнесмен. Результати конкурсу соціальних проектів від громади – 2012  в рамках Іменного фонду Дмитра Войцеха На конкурс соціальних міні-проектів було нада- но 30 заявок від громадських організацій та ініціативних груп.  Згідно громадського оцінювання протягом Другого регіонального форуму громадських об’єднань - 2012 та оцінювання конкурсної комісії було обрано до фінансуван- ня 20 проектів. Фінансову підтримку отримали 18 проектів та 10 супровідних заходів. Бюджет конкурсу: 50 670 грн. 
 14. 14. 15 1 Вересня - справжнє свято! Здорове серце Територія: смт. Коцюбинське Територія: м. Ірпінь Виконавець: благодійний фонд «Відродження – Виконавець: Ініціативна група «Здорове життя»  2007»  Бюджет: 5 000 грн. Бюджет: 2 800 грн. Короткий опис: в рамках проекту дофінансова- Короткий опис: в рамках проекту здійснено при- но придбання новенького портативного електро- дбання шкільного устаткування для дітей соці- кардіографа для процедурного кабінету Ірпінської альних категорій. Грантоотримувача уже декілька міської лікарні. На момент подання заявки, ініці- років займається питаннями виховання місцевої атори придбання медприладу вже провели низ- молоді, організацією та проведенням свят для ді- ку благодійних акцій і зібрали більше 5 000 грн. тей, змагань для молоді. Проект частково виконав Грант допоміг у виконанні цього благородного за- програму підготовки дітей до школи, що щороку вдання - електрокардіограф було придбано і пе- проводиться БФ «Відродження – 2007». редано лікарні.
 15. 15. 16 «Шкільний портфель» для багатодітних родин Територія: м. Боярка Виконавець: ГО «Велика сім’я» (Асоціація бага- тодітних родин) Бюджет: 3 000 грн. Короткий опис: проект передбачав придбання 30 портфелів з канцприладдям для дітей з бага- Чисте поДВIР'я – чисте довкілля тодітних родин. Подарунки – фірмові портфелі Територія: м. Ірпінь за підтримки компанії «Derbi» та канцприладдя Виконавець: Об’єднання громадян жилого були вручені школярам з багатодітних родин на комплексу «Салют» свято 1-го вересня. Також в рамках цього заходу Бюджет: 1 200 грн. було організоване вуличне дійство зі шкільними Короткий опис: діяльність фокусувалася на при- подарунками, іграми та солодощами для май- дбанні додаткового закритого контейнера для бутніх відмінників. сміття у індивідуальну систему утилізації, яку організували самі мешканці будинку. Коопера- тив «Салют» усім відомий своєю організованіс- тю у плані управління комунальними послугами свого будинку: утеплення, водопостачання, ви- віз сміття. Місцеві жителі самотужки організу- вали сортування та вивіз сміття на переробку і зобов’язалися навчати органи самоорганізації інших жителів багатоповерхівок. Вручення су- часного контейнеру для сміття будинковому ко- оперативу «Салют» відбулося урочисто – з пере- різанням червоної стрічки, відкриттям шампан- ського та збором почину.
 16. 16. 17 Дитячий майданчик в історичній частині Боярки Територія: м. Боярка Чемпіонки агітують за здоров’я! Виконавець: Боярський осередок міжнародної Територія: с. Біличі та смт. Коцюбинське, Киє- громадської організації «Жіноча громада»  во-Святошинський р-н Бюджет: 2 600 грн. Виконавець: Громадська організація «Жіно- Короткий опис: здійснено дообладнання та чий футзальний клуб «Біличанка»  фарбування створеного громадою дитячого май- Бюджет: 5 000 грн. данчика. В рамках проекту було передано деталі Короткий опис: в рамках проекту придбано та матеріали для устаткування дитячого майдан- спортивну форму для 30-ти спортсменок клубу чика біля будинку культури, а батьки своїми си- задля участі у міжнародному чемпіонаті з футзаль- лами зварили конструкції, пофарбували та роз- ного футболу, а також для організації змагань. Було містили баскетбольні кільця з м’ячем, канат та проведено молодіжний чемпіонат з міні-футболу канатну драбину. Аби діти ставали міцнішими, а «Кубок до Дня Незалежності» на території ДЮСШ молодь старшого віку займалася спортом і позбу- в смт. Коцюбинське із залученням 10 команд регі- валася шкідливих звичок. Відкриття майданчика ону. Чемпіонат відбувся під лозунгом: «Цінуй своє проходило урочисто з дитячим концертом, було здоров’я! Займайся спортом!» проведено ігри та забави для найменшеньких. Усі учасники пішли зі свята з подарунками.
 17. 17. 18 Школа нових можливостей Здорова молодь Територія: м. Ірпінь Територія: с. Шпитьки, Києво-Святошинський р-н Виконавець: Громадська організація інвалідів Виконавець: ГО «Спортивний клуб «Шпитьки» «Оберіг»  Бюджет: 5 000 грн. Бюджет: 1 500 грн. Короткий опис: в рамках проекту було придбано Короткий опис: проект спрямований на при- нову спортивну форму у кількості 30  комплектів дбання матеріалів для проведення додаткових для спортсменів клубу. У селищі Шпитьки було творчих занять з дітьми-інвалідами. Творчі за- проведено чемпіонат з футболу серед найуспіш- няття проводяться для того, аби діти, яким важ- ніших футбольних команд Києво-Святошинського ко висловлювати свої думки, змогли розкрити та району. Клуб зі Шпитьок показав чудовий приклад виражати свій внутрішній світ через творчість. На налагодження співпраці зі спонсорами, партнера- заняттях діти та підлітки займаються малюван- ми та місцевою владою і готує проект оновлення ням, вишивкою та роблять вироби з солоного футбольного поля для проведення місцевих зма- тіста. Маленькі учасники проекту беруть активну гань з футболу. участь у проведенні місцевих свят для громади, показуючи свої таланти та поробки.
 18. 18. 19 Сімейна майстерня Територія: м. Боярка Виконавець: ГО «Центр розвитку громади»  Бюджет: 1 600 грн. Короткий опис: в рамках проекту придбано об- ладнання та ігри для проведення сімейного дозвіл- ля жителів міста Боярки. У Києво-Святошинсько- му центрі соціально-психологічної реабілітації ГО «Центр розвитку громад» святково презентували роботу клубу сімейного дозвілля «Релакс». Голов- ною метою виконавців є створення комфортних умов, за яких сім’я може зібратися разом, відпо- чити, поспілкуватися, навчитися новому,– тобто за- йнятися усім тим, на що нерідко бракує часу роди- нам за роботою та буденними турботами.
 19. 19. 20 ТЕМАТИЧНИЙ ФОНД «БЛАГОДІЙНІСТЬ В КУЛЬТУРІ – НОВА ТРАДИЦІЯ ПРИІРПІННЯ» Мета фонду: матеріальна та фінансова під- тримка Мистецького центру «Камертон» та інших культурно-мистецьких ініціатив громади. МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР «КАМЕРТОН» – це куль- турно-просвітницький про- ект Центрального будинку культури (м.  Ірпінь), який об’єднав багатьох пред- ставників творчої інтелігенції Приірпіння і Києва, митців, року було проведено круглий стіл на тему «По- науковців, громадських дія- треба в культурі та потреби культури». Протягом чів. У рамках проекту «Мистецький центр «Камер- заходу були представлені результати піврічної ро- тон» жителі регіону мають можливість долучитися боти Мистецького центру, досягнення та успіхи, до світових мистецьких надбань і представляти проблеми та нагальні потреби. Виступи учасників власну творчість; стати учасником різноманітних та активна дискусія показала, що культурне життя клубів і студій; чудово проводити час у камер- в Приірпінні дійсно отримало «друге дихання». ній обстановці, душевній атмосфері; пізнавати цей світ і спілкуватися з новими друзями. Веб- сторіночка http://art-kamerton.org . У рамках Тематичного фонду 12 травня 2012
 20. 20. БАЛ БЛАГОДІЙНИЦТВА 21 Мета заходу: збір коштів на термінове онов- струнний квартет «Міра», був проведений лення матеріально-технічної бази як Будин- майстер-клас із повільного вальсу від професій- ку культури, так і проекту «Камертон»: великий ного танцмейстера Андрія Богатова, співали зіркові червоний килим у хол, столи, стільці, техніка, ре- оперні виконавці – Наталя Білоцерківська та Єв- монтні матеріали, музичні інструменти та iнше.  ген Гунько, була жива фотовиставка благодійності, благодійний аукціон. Розважальна програма була Дата проведення: 18 лютого 2012 р. дуже насичена. Виступали: студія бального танцю Бюджет заходу: 14 500 грн. «Сузір’я» (художні керівники - Віта Федіна та Ан- Обсяг коштів на доброчинність: 8 300 грн. дрій Богатов), театр «Карнавал», найменші учасни- Партнери заходу: Мистецький центр «Камер- ки заходу - дитяча танцювальна студія Інни Гулак, тон», СОГ «Демократична Київщина», ІМГО індійський танок від студії Михайла Кривчука. Ча- «Українська Народна Рада», ВМГО «Всеукраїн- рівна ведуча свята - Єлизавета Юхименко від Твор- ська Асамблея Молоді», відділ культури і туриз- чої агенції «СРСР» - елегантно тримала все яскраве му Ірпінської міської ради. різноманіття виступів у ритмі віденського вальсу. Матеріальна підтримка: Юрій Прилипко, Ва- Одним з основних дійств на Благодійному Балу силь Феєр, Дмитро Демчишин, Дмитро Войцех, був благодійний аукціон. Кошти, зібрані протягом рекламна агенція «Колібрі», торгова марка «Мир балу, потрапляли на рахунок Тематичного фонду, з сладкоежек» (ООО «Арго Трейд»), готель-ресто- якого і велися закупівлі необхідних матеріалів для ран «Шато Парадіз», благодійний фонд «Фуд- роботи культурно-мистецького центру. Банк», ІСАР «Єднання». Відео-ролик з Балу благодійництва - 2012 http://www.youtube.com/watch?v=CGzlMJjZQaY Бал Благодійництва – це унікальний імідже- вий проект, покликання якого об’єднати все пре- красне та чуттєве задля розвитку благодійності. Бал – це надзвичайна подія в культурному житті Приір- піння. Під час Балу відбулося нагородження «Благо- дійник Приірпіння - 2011», була презентована унікальна фотовиставка благодійності. На Балу діяв фуршет, лунала чудова музика, проходили майстер-класи з бального танцю та конкурси. Протягом заходу грав чарівний жіночий
 21. 21. 22 ТЕМАТИЧНИЙ ФОНД «ШКОЛА НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ» ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ Мета фонду: залучення коштів та партнерів задля підтримки дітей-інвалідів через заняття художньою творчістю, заходами реабілітації, навчання іноземних мов. Бюджет: більше 30 000 грн. Партнери: Ірпінська міська громадська організація інвалідів «Оберіг», Міжнародний жіночий клуб міста Києва, Ірпінська міська рада, відділ у справах сім`ї і молоді, відділ освіти Ірпінської міської ради. Творчі заняття проводяться для того, аби діти, яким важко висловлювати свої думки, змогли розкрити та ви- ражати свій внутрішній світ через творчість. Такі заняття сприяють соціальній адаптації дитини, кращому пристосу- ванню її до зовнішнього середовища і (як зворотній про- цес) розумінню оточенням потреб цієї особливої дитини. Завдяки вправам з фізичної реабілітації у дитини покра- щується моторика рухів, з’являється впевненість в собі.  Заняття відбуваються 3 рази на тиждень за трьома напрямками арт-терапії – «Образотворче мистецтво», «Українська народна вишивка», «Вироби із солоного тіста». З дітками займаються голова ІМГО «Оберіг» – Афанасьєва Людмила та фахівець з художньої вишивки – Бузинник Іванна, а також Молін Сандстром та Деніца Дімітрова – ведуть заняття англійської мови. Заняття проводяться безкоштовно.
 22. 22. ПРОГРАМИ - 2012
 23. 23. 24 ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРИІРПІННІ ДРУГИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Мета форуму: обмін успіш- ним досвідом між громад- ськими організаціями; визна- чення спільних проблем та пошук шляхів їх вирішення; навчання з написання соціаль- них проектів, подача проек- тних заявок на конкурс. Під час Форуму регіональні громадські організації сформували бачення своєї діяльності на найближчі мі- сяці для досягнення поставлених цілей. Планування ді- яльності здійснювалося в приміщенні Ірпінського Будин- Дата проведення: 27 червня 2012 р. ку творчості письменників. У заході взяло участь понад Бюджет: 3 000 грн. 50 найактивніших представників громадських організа- Партнери Форуму: Іменний фонд Дмитра цій Приірпіння та Києво-Святошинського району (Ірпінь, Войцеха, Ірпінський будинок письменників, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське, Боярка, Дмитрівка, Український форум благодійників, газета Біличі, Шпитьки та ін.). Формат регіонального Форуму «Західне передмістя Києва», жіноча організа- був розширений задля кращої презентації позитивного ція «ЛАДА». досвіду роботи активних представників громадянсько- го суспільства, обміну інформацією та створення нових партнерств. Але найцікавішим було написання проектів для отримання міні-гранту (благодійного цільового по- жертвування). Відповідно цього конкурсу було запла- новано підтримати близько 25 проектів у різних містах і селах регіону. Протягом Форуму учасники презентували про свої успі- хи та досягнення у громадській діяльності, а також взяли участь у майстер-класі із стратегічного планування від Дар’ї Непочатової (керівник проектів Українського фору- му благодійників) та з інформаційної діяльності громад- ських організацій від Лесі Ярошенко (керівник інформа- ційних проектів Українського форуму благодійників). Найцікавішим етапом Форуму було саме написання
 24. 24. 25 проектів учасниками, презентація проектів у малих групах, голосування за кращі проекти самими ж учасниками та представлення ре- зультатів роботи груп на форумський загал. Проекти пропонувалися за такими напрям- ками: благоустрій, культура та мистецтво, со- ціальна сфера, здоров’я громади, безпека та екологія. Ні у кого не залишилось сумніву, що кожен проект є важливим для реалізації. Також було презентовано перший Іменний Фонд в регіоні – Іменний фонд Дмитра Войце- ха. Саме цим фондом фінансувалися проекти, що були подані протягом Форуму на конкурс. По завершенні Форуму усім стало очевидно, що нашим активістам важливо ділитися по- зитивом, говорити про успішне, навчатися співпрацювати із різними представниками сус- пільства та говорити про себе, адже це запо- рука нашого спільного успіху на шляху до по- будови громадянського суспільства в Україні. Позитивні відгуки учасників стали найкращою подякою організаторам.
 25. 25. 26 КРУГЛИЙ СТІЛ «ФІНАНСОВА КРУГЛИЙ СТІЛ «ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ: БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН В М. ІРПІНЬ» ДОСВІД ІРПІНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ» Мета круглого столу: пошук шляхів забезпе- Мета круглого столу: обмін успішними прак- чення реалізації Ірпінської міської програми ре- тиками проектної діяльності між громадськими гламентування чисельності безпритульних тварин організаціями, розкриття можливостей, що існу- гуманними способами на засадах співпраці гро- ють в українському просторі та на території При- мадських організацій, влади та бізнесу. ірпіння для громадських організацій. Дата проведення: 4 жовтня 2012 р. Дата проведення: 8 червня 2012 р. Місце проведення: Ірпінська міська рада. Місце проведення: Центр Соціально-психоло- Для участі у круглому столі, присвяченого темі без- гічної реабілітації населення, м. Боярка притульних тварин, до Ірпеня приїхали також захис- ники тварин з Гостомеля та Вишневого, оскільки різні Тема обговорення - фінансова підтримка громад- населені пункти об’єднують одні й ті самі проблеми: ських ініціатив - була і залишається актуальною, відсутність місць в притулках для тварин, відсутність оскільки підвищення спроможності громадських коштів для здійснення стерилізації усіх безпритульних організацій діяти ефективно на пряму залежить від тварин, масове знищення тварин на вулицях праців- рівня професійності їх працівників, вміння писати никами ЖКГ та інших комунальних служб. проекти та здобувати кошти на їх реалізацію як на Необхідність проведення круглого столу викликана ве- місцевому, так і національному рівні. Протягом зу- ликою кількістю безпритульних тварин, що у свою чергу стрічі стало зрозуміло, що всі стикаються з одними й призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного тими ж проблемами, але історії успіху кожного учас- та екологічного стану міста,якістю життя мешканців і гос- ника розширили бачення наших можливостей. тей, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними. Протягом круглого столу обговорювалися такі пи- Зустріч пройшла у дружній атмосфері, громадські тання: стан реалізації міської програми, співпраця організації поділилися своїми потребами та про- ветеринарної служби та громадської організації блемами, розказали про свої плани та наміри, «Центр захисту тварин» спрямованої на вирішеня отримали нову цiкаву інформацію про доступні проблеми безпритульних тварин, створення реабі- джерела фінансування громадської діяльності, літаційного центру та притулку для систематичної кращий досвід українських організацій у соціаль- стерилізації безпритульних тварин, ресурсне забез- ному партнерстві з владою й бізнесом, загалом печення створеного притулку та реабілітаційного дізналися про свої можливості, надихнулися, за- центру (фінансування за рахунок бюджету, бізнесу горілися завзяттям на проектну діяльність. та громадськості).
 26. 26. КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ СИСТЕМНОЇ 27 ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ Мета круглого столу: розвиток соціального партнерства у сфері благодійництва, а саме в пи- таннях дітей та молоді з особливими потребами. Дата проведення: 20 січня 2012 р. Місце проведення: Ірпінська міська рада. Партнери: Громадська рада при виконавчому ко- мітеті Ірпінської міської ради, комісія з питань осві- ти, науки, культури та туризму, виконавчий комітет Ірпінської міської ради. Учасниками круглого столу були представники влади, громадських організацій та соціальні ак- тивісти. Активістами розглядалися такі питання: визначення нагальних питань в соціальній сфері Приірпіння, а саме дітей і молоді з особливими потребами; презентація громадськості Місь- кої комплексної програми «Турбота» на 2011 – 2015 роки; презентація поточної діяльності та планів громадських організацій із зазначених питань; побудова співпраці органів місцевого самоврядування та бюджетних інституцій у ви- рішенні соціальних проблем; огляд додатко- вих можливостей (фінансових, організаційних тощо) та ресурсів на покращення ситуації в со- ціальній сфері. У кінці заходу учасники прийняли Резолюцію та домовилися про співпрацю у виконанні проек- ту «Школа нових можливостей» для дітей При- ірпіння. Робоча група продовжує працювати над проектом та підписанням угоди соціального партнерства. Найважливішим моментом круг- лого столу стало те, що влада та громадськість погодили скоординовані дії задля вирішення спільного важливого питання у співпраці.
 27. 27. 28 КОНКУРС МІНІ-ГРАНТІВ «ЗЕЛЕНИЙ ВАУЧЕР» Мета конкурсу: підвищення громадської сві- домості щодо захисту довкілля, активізацію іні- ціативних груп на конкретні про-екологічні дії та надання реальної матеріальної підтримки на реа- лізацію громадських екологічних ініціатив. Період здійснення: травень 2012 р. – червень 2012 р. Партнер: СОГ «Демократична Київщина», ініціа- тивна група «Лісова Брама». Бюджет проекту: 3 500 грн. 19 травня 2012 року в парку «Перемога» міста Ір- пінь протягом дня відбулося чудове свято для жите- лів міста – еко-культурний фестиваль «ЛісРук». Май- стер-класи, смачні пригощання, дитячі майданчики, ярмарок виробів ручної роботи та концертна програ- ма – все це сприяло тримати усіх відвідувачів фести- валю у постійно гарному настрої. У яскравому дійстві мешканці міста багато говорили про місцеву екологіч- ну ситуацію та шляхи її покращення. Власники найкращих ідей на думку журі отримали унікальні «Зелені ваучери» номіналом від 500 до 1000 грн. Зі сцени фестивалю Ігор Найда, голова СОГ «Демократична Київщина», та Анастасія По- псуй, директор БФ «Фонд громади Приірпіння», вручили «Зелені ваучери» таким переможцям: 1. Ініціативна група юних обдарувань. Проект: «Музи за чистоту!» 2. Жіночий рух «За чисте довкілля». Проект: візуалізація прагнень молоді до здо- рового стилю життя. 3. ІМГОІ «Оберіг». Проект: «Чисте довкілля – чисте сумління». 4. Ініціативна група «Парк Героїв». Проект: «Збережи дерево – назви його ім’ям своєї дитини».  Проект здійснювався за фінансової підтримки бла- годійника року Приірпіння - 2012, голови спілки об’єднань громадян «Демократична Київщина» – Ігоря Найди.
 28. 28. ПЕРЕДВИБОРЧА СОЦІОЛОГІЯ 29 95-ГО ОКРУГУ Мета дослідження: забезпечення про- зорості передвиборчого процесу та під- вищення обізнаності громади щодо своїх прав і обов’язків на час виборiв. Дослідження було зініційовано Коорди- наційною Радою громадських органі- зацій задля забезпечення прозорості та чесності виборів в 95-му окрузі. Період здійснення: жовтень 2012 р. Бюджет проекту: 60 000 грн. у своїй діяльності дотримувалися норм Конституції України та засадничих 15 жовтня о 12:30 в залі УНІАН відбулася прес- принципів демократичного розвитку конференція щодо результатів соціологічного дослі- України. дження «Електоральні настрої в одномандатному ви- Захід був покликаний зауважити три борчому окрузі №95». Учасниками заходу стали Ігор важливі моменти щодо громадських Найда, СОГ «Демократична Київщина», Анастасія По- об’єднань Києво-Святошинського ра- псуй, БФ «Фонд громади Приірпіння», Вадим Васю- йону у цей непростий період виборів: тинський, завідувач лабораторії Інституту соціальної по-перше, рівень готовності голосува- та політичної психології НАПН України, Євген Жовтяк, ти у громади був дуже високий і сягав екс-кандидат в народні депутати за округом №95 (до 78%, по-друге, громадські організації 15 жовтня зняв свою кандидатуру). округу діяли достатньо незалежно, спо- Учасники прес-конференції донесли до присутніх пред- кійно та виважено, без конфліктів, емо- ставників ЗМІ інформацію про важливість: цій, і здебільшого спираючись на якісні характеристики кандидатів, та по-третє, • поєднання зусиль громади задля забезпечення віль- люди були готові захищати свій вибір та ного волевиявлення у ході виборчих перегонів і під час сміливо виступати за чесні, прозорі ви- голосування 28 жовтня 2012 р.; бори. Координаційна Рада була спрямо- • дотримання представниками влади, кандидатами у вана підтримати ці позитивні тенденції народні депутати та їх виборчими штабами чинного у суспільстві. Адже вся ініціатива була виборчого законодавства, як важливої складової фор- направлена не на лобіювання інтересів мування довіри до обраної законодавчої влади; якоїсь політичної сили, а на підтримку громадськості та захист її вибору. • обрання до Верховної Ради України осіб, які б
 29. 29. 30 БЛАГОДІЙНИК РОКУ ПРИІРПІННЯ - 2011 Мета конкурсу: сприяння розвитку благодійності в Ірпені, При- ірпінні та її популяризація шляхом суспільного визнання, оцінка благодійних ініціатив, які направлені на вирішення актуальних соціальних проблем. Період проведення: грудень 2011 р. – січень 2012 р. Бюджет конкурсу: 2 500 грн. Змагання на кращого благодійника вперше про- водилось на території Приірпіння. Завдання кон- курсу: − визначення на конкурсній основі кращих благо- дійних ініціатив згідно з затвердженими критеріями та етичними нормами конкурсу; − проведення інформаційно-комунікаційної кам- панії з питань благодійництва; − організація заходів для забезпечення відкри- того та прозорого процесу визначення та визнання кращих благодійних ініціатив, спрямованих на ви- рішення актуальних суспільних проблем; − популяризація кращих зразків благодійництва як прикладу для наслідування та засвідчення благо- дійництва та філантропії в громаді Приірпіння. У конкурсі брали участь фізичні та юридичні особи, які надали одно- чи багаторазову благодійну до- помогу для вирішення суспільних проблем чи ре- алізації заходів з метою їх вирішення у 2011 році в Приірпінні (м. Ірпінь, с. Гостомель, смт. Коцюбин- ське, с. Ворзель). Нагородження переможців конкурсу урочисто відбу- лося протягом «Балу Благодійництва – 2012» в Цен- тральному будинку культури 18 лютого 2012 року. На церемонії було нагороджено найвизначніших благодійників року: бізнесменів – Юрія Прилипка , Ігоря Вишнякова, Дмитра Войцеха; фізичних осіб – Андрія Кривенка та Ігоря Найду; благодійні організа- ції – ГО інвалідів «Відгук» та БФ «Богдан»; соціальне ЗМІ – газету «Вісті Пріирпіння».
 30. 30. МОЛОДІЖНА ПРОГРАМА 31 ПРОЕКТ «МОЛОДІЖНИЙ Молодіжна вечірка та презентація БАНК ІДЕЙ» Молодіжного Банку ІДЕЙ Мета проекту: залучення Мета заходу: знайомство з діяльністю молодіжних організацій молоді до вирішення соціаль- Приірпіння, сусідніх міст та залучення їх до діяльності Молодіжного но значущих питань Приірпіння банку iдей. та спонукання до самореалізації Дата проведення: 17 листопада 2013 р. через втілення власних ідей і Партнери: СОГ «Демократична Київщина», Іменний фонд Дмитра проектів. Войцеха, Центр соціально-психологічної реабілітації м. Боярка. Початок: листопад 2012 р. Бюджет: 1 500 грн. Молодіжний банк iдей – це унікальний спосіб залучення молоді у прийнятті рішень щодо вирішення проблем місцевої громади. Згідно філософії Мо- лодіжного банку молоді люди самостійно визначають тему конкурсу грантів для молодіж- них груп регіону, приймають рішення про надання коштів та здійснюють оцінку виконання проектів. Молодіжний банк – це не лише 17 листопада в готелі «Ірпінь» на День студента відбувся молодіж- надання грантів, це особиста ний захід у форматі вечірки, на якому була здійснено презентацію програма розвитку, яка формує проекту «Молодіжний банк ідей». Захід зібрав молодих активістів не в молодих людях почуття влас- тільки з Приірпіння, але й сусідніх міст: Ворзель, Буча, Гостомель, Ір- ної гідності і впевненість у собі, пінь, Коцюбинське, Боярка. Вечір знайомства, представлення досві- надає їм можливість отримати ду, обмін позитивом та багато гарного настрою – все в одній зустрічі. нові навички в сфері лідерства, Завданням заходу було не лише гарно та весело провести час разом, командної роботи, прийняття але й поділитися кращими практиками молодіжної діяльності у своїх рішень, вирішення проблем, містах. комунікації, ведення перегово- Справжніми родзинками цього свята стали наші іноземні гості-во- рів, складання звітів, навички лонтери: Молін Сандстром зі Швеції, Деніца Дімітрова з Болгарії та презентацій, управління поді- Джеремі Ємеланд із США. Перебуваючи в Приірпінні, вони показу- ями, надання інтерв’ю і багато, ють прекрасний приклад молодої активної людини, яка шукає себе багато іншого. через волонтерську діяльність, через добрі справи для громади.
 31. 31. 32 ПРОЕКТ «ВІСІМ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ ПОВЕДІНКУ» Мета проекту: формування у молоді життєвих компетенцій, які дозволять їм моделювати й оціню- вати дії відповідно потреб особистості та вимог світу. Компетенції допомагають здійснити перехід від зо- внішньої оцінки до визначення «внутрішніх стандар- тів» оцінки себе, своїх планів, життєвих ситуацій та інших людей, дозволяють бути більш успішними та роблять охочими до самоосвіти молодих людей. Період здійснення: листопад 2012 р. – травень зустрічам з успішними людьми учасники 2013 р. проекту (школярі старших класів) розвинуть Бюджет: 40 000 грн. вісім компетенцій, що формують щоденну по- Партнери та донори: Благодійний фонд Богдана ведінку свідомої, здатної до дії, ціннісно орі- Гаврилишина, Іменний фонд Дмитра Войцеха, СОГ єнтованої молодої людини. «Демократична Київщина», відділ освіти Ірпінської Тренінги за проектом відбуваються згідно єв- міської ради. ропейського підходу у неформальній осві- ті, що надто затребувана сучасністю. Заняття Проект «Вісім життєвих компетенцій, що зміню- проходять не у форматі шкільного навчально- ють поведінку» спрямований на підвищення спро- виховного процесу, а в інтерактивній формі. У можності молодого покоління формувати поведінку проекті беруть участь 12 навчальних закладів успішної, дієвої та мобільної людини відповідно до Києво-Святошинського району: 5 ірпінських, викликів сьогодення. Завдяки створенню та реа- 1 ворзельська, 2 гостомельські, 1 коцюбин- лізації власних соціальних проектів для школи та ська, 1 вишневська та 2 боярські школи. громади, участі у тренінгах та дебатних турнірах,
 32. 32. МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА 33 МІЖНАРОДНИЙ ВОЛОНТЕРІАТ Мета програми: поширення європейських цінностей в україн- ському суспільстві через конкретні соціальні проекти, популяриза- ція волонтеріату та залучення іноземних волонтерів. Період здійснення: серпень 2012 р. Бюджет програми на 2012: 61 800 грн. Донор: Європейська волонтерська служба, програма «Молодь в дії» ЄС. Партнери програми: громадська організація «Кумулус» (Швеція), Центр Європейських Ініціатив (Болгарія), відділ освіти Ірпінської міської ради. Наразі Фонд громади Приірпіння реалізує два проекти за програ- мою Європейської волонтерської служби: «Вікриті вікна Центру Те- гельбрукет» (Швеція) та «Поза кліткою» (Болгарія). Згідно цих про- ектів два волонтери з України відправлено на річний волонтеріат до Болгарії та Швеції, а двоє волонтерок – Молін Санстром зі Швеції та у гостомельському притулку Деніца Дімітрова з Болгарії – наразi перебувають в Ірпені для здій- для тварин, по суботах – занят- снення соціальних проектів Фонду. тя з англійської мови з дітьми- Метою діяльності наших волонтерок з ЄС є пізнання себе та світу, а інвалідами. Крім того, дівчата також поширення європейських та демократичних цінностей в укра- беруть участь у підготовці та їнському суспільстві через реалізацію соціально значущих проектів проведенні усіх заходів Фонду та ініціатив. У дівчат щільний графік: по понеділках та середах вони громади. У 2013 році плануєть- проводять заняття Євроклубу в ірпінській школі №12, по вівторках ся прийняти чотири волонтери та четвергах ведуть заняття у санаторії «Ластівка» та у «Школі нових зі Швеції, Польщі, Франції та Ту- можливостей» з дітьми-інвалідами, по п’ятницях – допомагають реччини.

×