Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Genetika bakterija i virusa - PPT verzija.ppt

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Apoptoza_umna mapa_02.ppt
Apoptoza_umna mapa_02.ppt
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Genetika bakterija i virusa - PPT verzija.ppt

 1. 1. www.company.com
 2. 2. www.company.com
 3. 3. www.company.com Vrste virusa Bakteriofag Animalni virus Retrovirus Kapsida proteina Kapsida proteina Kapsida proteina DNK DNK DNK
 4. 4. www.company.com Građa virusa – virusni genomi RNK fag -samo tri gena Virus influence -osam gena DNK fag T2 i T4 - do 130 gena
 5. 5. www.company.com Izgled bakteriofaga
 6. 6. www.company.com Repna vlakanca Postolje Drška Jezgra s nukleinskom kiselinom (DNK ili RNK) Glava Rep Kapsida Izgled bakteriofaga Elektronski mikrograf bakteriofaga prikačenih na stanicu bakterije
 7. 7. www.company.com Izgled virusa
 8. 8. www.company.com Izgled virusa influence
 9. 9. www.company.com Podjela virusa Tip nukleinske kiseline DNK RNK Slojevitost proteinskog omotača Jednoslojni Višeslojni Veličina i oblik Manji od ribosoma Veliki kao bakterija Domadar Bakterijski Herbalni Animalni Humani
 10. 10. www.company.com Litički ciklus virusa – virulentni fagi Pripijanje uz stanicu domaćina ADSORPCIJA Ubrizgavanje vlastite DNK INJEKCIJA Razgradnja stanice LIZA -Pričvršćenje faga za posebno receptorsko mjesto na površini bakterijske stijenke -sinteza mRNK koja je potrebna za sintezu lizozima -prijenos genskoga materijala u proteinski omotač -pucanje i razgradnja domaćinske stanice pomoću lizozima -preuzimanje bakterijskoga metabolizma -replikacija viralnoga genoma unutar bakterijske DNK
 11. 11. www.company.com Lizogeni ciklus virusa – profagi Pripijanje uz stanicu domaćina - ADSORPCIJA Ubrizgavanje vlastite DNK - INJEKCIJA Ugradnja u stanicu -pasivna replikacija viralnoga genoma kao dio bakterijskoga kromosoma - prenošenje na stanice kćeri tijekom diobe - stvaranje tzv. lizogene bakterije, otporne na daljnju infekciju * Pri nepovoljnim uvjetima (rendgensko ili UV zračenje) moguć je izlazak iz bakterijskoga kromosoma i ulazak u litički ciklus
 12. 12. www.company.com Prikaz ubacivanja virusa
 13. 13. www.company.com Zaključak – značajke virusa -Obvezni nametnici (obligatni paraziti) – rast je moguć samo unutar žive stanice 1. Jednostavna građa 2. Specifična organizacija nasljedne tvari 3. Kratko generacijsko vrijeme 4. Lak uzgoj u laboratoriju 5. Visok stupanj specijalizacije pri lizi
 14. 14. www.company.com Zaključak – važnost virusa Utjecaj na: 1. Kloniranje gena 2. Genetičko inženjerstvo 3. Razvoj molekularne biologije
 15. 15. www.company.com
 16. 16. www.company.com Općenito o bakterijama
 17. 17. www.company.com Vrste bakterija – s obzirom na prehranu PROTOTROFI – divlji tip bakterija koji mogu rasti na MINIMALNOJ PODLOZI voda, izvor ugljika; glukoza ili saharoza, mješavina anorganskih soli AUKSOTROFI – mutirani tip mogu rasti samo na MINIMALNOJ PODLOZI + RAZNI DODATCI voda, izvor ugljika; glukoza ili saharoza, mješavina anorganskih soli metionin (Met-)
 18. 18. www.company.com Građa bakterija
 19. 19. www.company.com Kromosomska organizacija Haploidni organizmi - geni bakterije organizirani su u jednu grupu vezanih gena KROMOSOM (nukleoid, genofor) - prstenasta, gola, dvolančana molekula DNK genetički materijal prokariota i virusa PLAZMIDI - male kružne molekule DNK nezavisne samoreplicirajuće čestice repliciraju se neovisno o bakterijskom kromosomu mali broj gena
 20. 20. www.company.com Razmnažanje bakterija – E. coli Optimalni uvjeti - dijeli se svakih 20 minuta Umjetno stanište (laboratorij) - iz jedne stanice za 12 sati nastane kolonija od 107 do 108 stanica Prirodno stanište (debelo crijevo sisavaca) - još brži proces Ishod - zbog nespolnog razmnožavanja sve bakterije u jednoj koloniji nastale iz jedne stanice su GENETIČKI ISTOVJETNE -samo u nekim stanicama dolazi do GENETIČKE MUTACIJE Vjerojatnost mutacije - za određeni gen u E. coli vjerojatnost mutacije je oko 1x10-7 po staničnoj diobi -budući da se u crijevu svakodnevno stvara 2x1010 novih stanica, broj mutanata bit će 2000 (2x1010/1x10-7) Pridonositelji varijabilnosti - uz mutacije i genetička rekombinacija pridonosi varijabilnosti, ali na razini populacije
 21. 21. www.company.com Razmnažanje bakterija – binarna fisija Replikacija DNK Binarna fisija vrsta aseksulane reprodukcije Učestalost razmnažanja svakih 20 minuta (optimalno) Ishod razmnažanja 236 bakterija u 12 h
 22. 22. www.company.com Rekombinacija bakterija - ujedinjavanje genetičkog materijala dviju jedinki u genom jedne jedinke - nasljedna tvar jedne bakterije ili virusa može se ugraditi u nasljednu tvar druge bakterije ili virusa čime nastaju rekombinantni potomci - prvi su put u bakteriji E. coli uočili i objasnili Lederberg i Tatum 1946. - MEHANIZMI REKOMBINACIJE u bakterija su: • transformacija • konjugacija • transdukcija
 23. 23. www.company.com Lederburgov i Tatumov pokus
 24. 24. www.company.com Transformacija - Izmjena genetičke informacije između gole DNA (donor) i DNA -stanice recipijenta - Transformirajući princip otkrio je Griffith 1928. - Gola DNA je kompetentna za transformaciju ako je dvolančana i relativno velika - stanice kompetentne za transformaciju moraju na površini imati protein – faktor kompeticije koji se veže za stranu DNA (vezanje zahtijeva energiju) - Bakterije koje nisu prirodno kompetentne možemo tretirati npr. CaCl2; tada stanica postaje kompetentna - Prilikom transformacije u stanicu recipijenta ulazi samo jedan lanac dvolančane DNA, te se ugrađuje u genom domaćina uz pomoć dva ukriženja - Preostala jednolančana DNA (dio originalnog bakterijskog kromosoma) razgradit će enzimi egzonukleaze
 25. 25. www.company.com Transformacija
 26. 26. www.company.com Konjugacija -indirektni prijenos genetičkog materijala iz stanice DONORA u stanicu RECIPIJENTA tijekom spolnog razmnožavanja -stanice koje konjugiraju moraju biti različitih tipova parenja što ovisi o prisustvu F plazmida ili spolnog faktora u -citoplazmi -F plazmid nosi gene za stvaranje F pilusa (sex pili) i gene za -prijenos DNA iz donora u recipijenta (najmanje 22 gena) -stanica koja ima slobodan F plazmid je F+ stanica ili DONOR, a stanica koja ga nema je F- stanica ili RECIPIJENT -uvijek konjugiraju F+ i F- stanice i prilikom toga se F faktor donora replicira i njegova kopija prelazi u F- stanicu preko konjugacijskog mostića
 27. 27. www.company.com Konjugacija
 28. 28. www.company.com Konjugacija
 29. 29. www.company.com Transdukcija

×