Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Aftenposten spydspissprosjekt

520 visualizaciones

Publicado el

Aftenpostens presentasjon av prosjektet "Digitale spydspisser" og hvordan de jobber med å utvikle kulturen i mediehuset.

Publicado en: Internet
 • Sé el primero en comentar

Aftenposten spydspissprosjekt

 1. 1. OMGIVELSENE ENDRER SEG…
 2. 2. Spydspissprosjektet  i  A/enposten:  Bakgrunn,  metodikk  og  første  resultater   NONA  26.  mai   Hvordan bygge digitalkultur i Aftenposten?
 3. 3. Hvordan  kan  vi   mest  mulig   effekCvt  øke  den   digitale   kompetansen  i   A/enposten  –  og   gjennom  det  skape   bedre  digitale   produkter?  
 4. 4. Ny  $lnærming  
 5. 5.   Oppdrag:     Vi  må  jobbe  nedenfra,   ut  og  opp,  ikke   direkCver  fra  toppen.       Ansvarliggjøring   og  eierskap  
 6. 6.              Oppdrag:            *  Teste        *Lære    *  Analysere      *  Dele   A/enpostens  spysdspissgruppe   En  spydspiss  i  hver  avdeling:   skal  fungere  som  satelliL  som   kan  hjelpe  Cl  i  avdelingen,   være  en  foregangsfigur  ved  å   teste  nye  Cng,  og  melde  Clbake   Cl  prosjektledelsen  om  hvor   skoen  egentlig  trykker.   Ikke  nødvendigvis  de  mest   digitale  hodene.  
 7. 7. Vi  har  ha=  en  klar  filosofi  for  hvordan   vi  ønsker  å  gjennomføre  prosjektet   •  Teste,  eksperimentere  og  gå  foran,  men  vi  skal   samCdig  ha  flest  mulig  med   •  Konkrete  grep  som  alle  kan  gjøre   •  Gjerne  områder  hvor  man  enkelt  kan  måle   fremgang  –  skaper  moCvasjon  og   mestringsfølelse!    
 8. 8. Spydspissene  må  spørre:       «Hva  er  digital  kvalitet?»    
 9. 9. TESTE  UT:  Så  må  vi  teste  og  eksperimentere,  etablere   en  beste  praksis  og  definere  hvordan  A/enposten  skal   jobbe  digitalt  fremover.          
 10. 10.    Lære:  Konkrete  og  leWaLelige  forbedringsområder        Første  forbedringsområde:  neLmanus  -­‐    lenker  i  arCkkelen        og  forståelige  Ctler  med  subjekt  
 11. 11. LÆRE:  Visualisering  og  historiefortelling  –  kart  /  grafikk    DereLer  fokuserte  vi  på  å  rulle  ut  enkle  digitale  verktøy  som  reporterne   selv  kunne  bruke  for  å  forbedre  sin  journalisCkk  og  historiefortelling  
 12. 12.      LÆRE:  Vår  egen  verktøykasse        Vi  har  også  oppmuntret  Cl  å  bruke          –  og  giL  opplæring  i  våre  egenutviklede  verktøy   •  Bildespill  i  brødtekst   •  Før  /  E=er-­‐bilder  
 13. 13.      Nyeste  verktøy       -­‐  
 14. 14. Og  vi  oppfordrer  Cl  å  eksperimentere  med  distribusjon.   Me=e  Bugge-­‐effekten  (Veteran,  Spydspiss  og  sportsjournalist  )  er   blant  våre  beste  på  de=e.      Denne  saken  ble  lest  fra  Facebook:  250  000  leste,  68%  av  leserne  kom   fra  sosiale  medier.      
 15. 15. Reportere  og  Spydspissgruppen   brukte  også  verktøy  som  gir   real$dsdata-­‐  og  gjør  oss  i  stand  $l  å   justere  kjapt       Chartbeat:     •  Hvor  langt  ned  leser  leseren?   •  Hvilke  lenker  klikker  de  på  /  recirculaCon?   •  Hvor  lenge  er  leserne  på  siden?     Crazy  Egg:     •  Hvordan  leser  de  på  mobil?   •  Hvor  stor  andel  av  leserne  bruker  Cd  på  de   ulike  delene  i  arCkkelen?   ANALYSE:     Hvordan  leser  leseren?    
 16. 16. AB-­‐tes$ng  av  $tler     Journalistene   oppmuntres  Cl  å  lage   minimum  to  alternaCve   Ctler  når  man  leverer   arCkkelen  digitalt.    
 17. 17. Tilleggselement,  video  laget  av  reporter   Forståelig  $=el  med  subjekt  som  øker  Google-­‐trafikk   Lenker  Cl  annet  relevant  innhold   Forklarende  mellom$tler  som  gjør  det  mulig  å  skumme  arCkkelen  –   og  få  med  seg  mye   Tilleggselement,  bildekarusell  i  brødtekst   Bunnlenker:  Relevant  lenke  i  bunnen  av  arCkkelen   Tagging,  som  gjør  at  vi  kan  strukturere  og  presentere  mer  innhold   Gjennomgang  av  manus  
 18. 18. Og  det  fungerte!  Antall  arCkler  med  relevante  lenker  i  bunnen   gikk  fra  11  Cl  97  prosent  på  10  uker   11%   97%  
 19. 19. Vi  gikk  også  fra  55  Cl  95  prosent  på  subjekt   i  CLel  på  en  måned   55%   95%  
 20. 20.  Vi  så  en  stor  effekt  eLer  at  vi  introduserte  nye  digitale    verktøy  og  startet  opplæring  i  redaksjonen   0   5   10   15   20   25   Her  rullet  vi   ut  verktøyet   Datawrapper     Antall  publiserte  saker  med  grafikk  
 21. 21. Uke     Forståelig  CLel   Lenke  i  bunn   RikCg  tagget   Kommentarfelt   Tilleggselement   Lese  med  mellomCtler?   Uke36   31  %   54  %   46  %   17  %   Uke45   97  %   97  %   42  %   68  %   16  %   11  %   Uke46   99  %   94  %   33  %   53  %   17  %   30  %   uke47   94  %   94  %   38  %   66  %   26  %   45  %   uke49   97  %   86  %   31  %   72  %   22  %   37  %   uke50   98  %   88  %   40  %   55  %   25  %   50  %   uke51   97  %   90  %   56  %   68  %   30  %   36  %   49  %   44  %   16  %   44  %   23  %   8  %   97  %   90  %   56  %   68  %   30  %   36  %   Forståelig  CLel   Lenke  i  bunn   RikCg  tagget   Kommentarfelt   Tilleggselement   Lese  med   mellomCtler?   Week  35   Week  51   Prosentandel  arCkler  med  utvalgte  elementer   Vi  følger  vikCge  parameter  for  å  idenCfisere   forbedringsområder    
 22. 22. DELE:  Vi  har  brukt  alle  anledninger  Cl  å   kommunisere  ut  det  vi  jobber  med   *  Lynkurs  *  Morgenevaluering  *  Infobrev  *avdelingsbesøk  
 23. 23.   Spydspissleder  Lars  Magne  Sunnanå     på  fredagens  morgenevalueringen  
 24. 24. Fra  spiss  i  eliten  Cl  spydspiss   Hanne  Mellingsæter     «Alle  kan  noe.  Det   er  vik0g  at  det  ikke   blir  et  eliteprosjekt,   men  at  man  får   alle  med»  
 25. 25. Livet  som  spydspiss     •  Bidra  Cl  å  endre  tankegangen  for  deg  selv  og  de  rundt  deg   •  Komme  med  innspill  Cdlig  i  løpet  –  morgenmøtene   •  Få  i  gang  prosessen     •  Ambivalent  forhold  Cl  klikk  og  trafikkmålinger   •  Chartbeat  –  mye  læring  i  realCd  –  engasjement   •  Hvordan  lø/e  tradisjonelt  «tunge»  A/enposten-­‐arCkler.          Lete  eLer  grep  som  får  deg  Cl  å  stoppe  opp  OG  KLIKKE     ☺  
 26. 26.  Grafikk  (Datawrapper)      Her  digitalt  først  –  gjenbruk  i  avis  
 27. 27. Tekst  og  video  av  Olav  Eggesvik      
 28. 28. Oppsummering  
 29. 29. Hva  har  prosjektet  gi=  oss  så  langt?   •  Kompetanseheving:  Kra/ig  økning  i  antall  som  kan  ulike  verktøy   og  systemer  à  gir  oss  bedre  saker  og  mer  effekCv  produksjon   •  Kulturbygging:  Økt  endringsvilje,  skaper  moCvasjon  og  flere  med   lyst  Cl  å  forbedre  seg   •  Lese$d:  Bedre  på  utvalgte  saker   •  Trafikk  fra  Google:  Bedre  Google-­‐ranking   •  Videreklikk:  Bedre  på  utvalgte  saker   •  Deling  i  sosiale  medier:  Bedre  på  utvalgte  saker  
 30. 30. Vik$ge  forutsetninger  for  å  lykkes   •  Ydmykhet  i  kommunikasjonen     •  VikCg  at  reporterne  idenCfiserer  seg  med   spydspissene   •  Snakke  «norsk»  så  langt  det  er  mulig     •  Holder  oss  Cl  det  konkrete  i   journalisthverdagen   •  Måle  og  repetere  
 31. 31.        ..  Og  kanskje  det  vikCgste.        Vi  bygger  kultur  
 32. 32. Takk  for  oss!   Prosjektmedarbeider   Ingvild.hjertaas@a/enposten.no   @ihjertaas       Spydspiss/journalist:  Hanne  Mellingsæter   @hannemelling      

×