Presentació Pla Tabac Siso

918 visualizaciones

Publicado el

Presentació d'un pla de tabac en abordatge comunitari dins d'un grup de proveïdors de salut

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Presentació Pla Tabac Siso

 1. 1. Pla d’abordatge al TABAC a OSONA
 2. 2. Magnitud del problema Prevalença: 45% H 27% D (Enquesta Nacional de Salut 2002)
 3. 4. Osona Taula 1. Prevalença per grups d'edat a 2005 (Font: Centelles i Vic Sud) GRUP D’EDAT Prevalença TABAQUISME Cribratge darrers 2à Consell Mínim tabac >15 anys 23,75% 75,02% 56% 12-14à 0,3% 13,24%   15-19à 14,15% 64,73%   20-65à 27,92% 81,2%   Ex-fumadors >15à darr 2à 511 (13,51%)    
 4. 5. Magnitud del problema <ul><li>8931 morts el 1998 a conseqüència del tabaquisme (24 morts cada dia). </li></ul><ul><li>16,5% de la mortalitat global. </li></ul><ul><li>26,5% de les morts en homes (sobretot càncer de pulmó). </li></ul><ul><li>5,6% de les morts en dones (patologies cardiocirculatòries) </li></ul>Estudi de mortalitat 1998. Dept.Sanitat
 5. 6. OBJECTIUS del Pla d’abordatge Ex-fumadors Fumadors Futurs fumadors No fumadors Augmentar cesació Reduïr iniciació Reduïr l’exposició al fum POBLACIÓ Recolzar cesació COMUNITAT SISTEMES DE SALUT
 6. 7. Evidències intervenció COMUNITAT * Si es combina amb altres intervencions Augmentar el P.V.P. Campanyes a mitjans de comunicació* Augmentar el P.V.P. Campanyes a mitjans de comunicació * Lleis anti-tabac Lleis anti-tabac. Disminuïnt l’accés als joves www.thecommunityguide.org/tobacco/ Reduïr l’exposició al fum Reduïr la iniciació Augmentar la cesació Intervencions RECOMENADES OBJECTIU
 7. 8. Poca evidència interv. COMUNITAT Concursos per deixar de fumar Programes a la televisió Esforços comunitaris per augmentar la presència de llocs lliures de fum Intervencions basades en l’escola Reduïr l’exposició al fum Reduïr la iniciació Augmentar cesació Intervencions amb POCA EVIDÈNCIA OBJECTIU
 8. 9. Eficàcia d’intervencions en la COMUNITAT (American Task Force) <ul><li>Les mobilitzacions comunitàries combinades amb altres intervencions com: </li></ul><ul><ul><li>lleis locals </li></ul></ul><ul><ul><li>penes per a la venda il·legal a menors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervencions educatives directament dirigides a la comunitat (campanyes de mitjans de comunicació, formació a les escoles). </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervencions educatives sobre els venedors de tabac. </li></ul></ul>Recomenades (evidència suficient)
 9. 10. Activitats comunitàries <ul><li>Aprofitar l’embranzida amb la nova Llei anti-tabac. </li></ul><ul><li>Valoració i recolzament iniciatives comunitàries (municipals, associacionals, veïnals, etc). </li></ul><ul><li>Valoració i aplicació si s’escau de campanyes institucionals (Departament de Salut, Entitats proveïdores, Societats Científiques) </li></ul>
 10. 11. Activitats comunitàries <ul><li>Activitats a l’Escola: </li></ul><ul><ul><li>Programa Salut i Escola ( valoració individual, xerrades grupals) </li></ul></ul><ul><ul><li>ArtTabac (Centres educatius / Exposició/ premis) </li></ul></ul><ul><li>Activitats a les empreses. </li></ul><ul><ul><li>Tallers teorico-pràctics per a deixar de fumar. </li></ul></ul><ul><ul><li>(Docència als professionals dels CPRL de Mútues)? </li></ul></ul><ul><li>Activitats en esdeveniments públics: </li></ul><ul><ul><li>Estand al Mercat del Ram. </li></ul></ul>
 11. 12. Evidències interv. SISTEMA de SALUT * Si es combinen amb altres intervencions Sistemes de consell de proveïdors* Subvencionant els tractaments farmacològics per a la deshabituació Lleis antitabac Reduïr l’exposició al fum Reduïr la iniciació Augmentar la cesació Intervencions RECOMENADES OBJECTIU
 12. 13. Poca evidència interv. SISTEMA SANITARI Programes formatius a proveïdors (per si sols) Sistemes de retroalimentació a proveïdors Consells dels proveïdors per reduïr l’exposició al fum dins de la llar. Reduïr l’exposició al fum. Reduïr la iniciació Augmentar la cesació Intervencions amb POCA EVIDÈNCIA OBJECTIU
 13. 14. Eficàcia d’intervencions en el SISTEMA DE SALUT (American Task Force) <ul><li>Programes multi-components que incloguin: </li></ul><ul><ul><li>Sistema de recordatori dels proveïdors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programes formatius per als proveïdors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programes educatius per als fumadors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Molt recomenats (Gran Evidència) </li></ul></ul><ul><li>Perquè : </li></ul><ul><li>Augmenten el poder de transmissió dels consells dels sanitaris als fumadors. </li></ul><ul><li>Augmenten els èxits en la cesació de tabac </li></ul>
 14. 15. Sistema de Salut. ATENCIÓ PRIMÀRIA <ul><li>Prevenció primària : activitats PAPPs (cribratge poblacional bianual) </li></ul><ul><li>Prevenció secundària </li></ul><ul><ul><li>Suport formatiu / informatiu a totes les ABS (implicant també Farmacèutics i Serveis Preventius Laborals) </li></ul></ul><ul><ul><li>Guia d’atenció al fumador (GERCO). </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguiment fumador: Consell mínim / any. Valoració estadi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Atenció a la deshabituació. </li></ul></ul>
 15. 16. Sistema de Salut. ATENCIÓ PRIMÀRIA <ul><li>Atenció a la deshabituació : </li></ul><ul><ul><li>Suport formatiu a les ABS (tallers formatius, Cursos d’Entrevista Motivacional) </li></ul></ul><ul><ul><li>Assegurar que cada ABS té un model organitzatiu i un professional de referència en el tema. </li></ul></ul><ul><ul><li>Registre sistemàtic, homogeni i informatitzat de les activitats d’atenció al fumador. </li></ul></ul><ul><li>Accessibilitat a material per a la deshabituació: </li></ul><ul><ul><li>Espiròmetres en cada CAP. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cooxímetres en cada ABS. </li></ul></ul>
 16. 17. Sistema de Salut. ATENCIÓ PRIMÀRIA <ul><li>Suport a la gestió i sistemes informació : </li></ul><ul><ul><li>Vetllar pel correcte registre de dades de cribratge, atenció i seguiment al fumador. </li></ul></ul><ul><ul><li>Adequació del soft informàtic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bolcatge sistemàtic de dades al SI-SISO per a la seva ordenació i retro-alimentació a les ABS. </li></ul></ul><ul><li>Institucional: incorporació al “Centre sense Fum”. </li></ul>
 17. 18. Sistema de Salut. HOSPITAL <ul><li>Valoració de l’hàbit tabàquic. </li></ul><ul><li>Oferir TRACTAMENT SUBSTITUTIU en malalts ingressats. </li></ul><ul><li>Informació a l’alta de valoració i tractament realitzats, i adreçar-los per seguiment. </li></ul>
 18. 19. Sistema de Salut. ALTRES <ul><li>FARMACÈUTICS </li></ul><ul><li>Serveis de Prevenció Laboral. </li></ul><ul><ul><li>Contactes per proporsar-los: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cribratge de tabac </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consell i informació a fumadors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informació per als centres de seguiment i deshabituació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informació per al SI-SISO? </li></ul></ul></ul>
 19. 20. <ul><li>Elaborar el soft-gestió per a control i objectius </li></ul><ul><li>Crear estructura de control i feed-back. </li></ul><ul><li>Executar el soft de comunicació SISO d’estat del tabaquisme </li></ul>SISO (centre coordinador <ul><li>Divulgació a tots els professionals de la Comarca de la Guia del Maneig al Tabaquisme. </li></ul><ul><li>Anotar en l’informe d’alta: teràpia substitutiva i dades recollides sobre tabaquismes. </li></ul><ul><li>Coordinar-se amb AP en l’alta i l’assistència ambulatòria </li></ul><ul><li>Consell mínim en tot contacte amb pacient fumador. </li></ul><ul><li>Oferir teràpia substitutiva a pacients ingressats </li></ul>ESPECIALITZADA (aguts i S-S) <ul><li>Definir el model organitzatiu de cada ABS. </li></ul><ul><li>Incorporar els activitats PAPPs al sistema informatic propi de cada proveïdor. </li></ul><ul><li>Incorporar almenys 1 cooxímetre a cada ABS, accessible a tots els CAPs. </li></ul><ul><li>Facilitar i garantir la formació de l’equip en el correcte cribratge i abordatge del tabac. </li></ul><ul><li>Bolcatges al SI-SISO de les variables del tabaquisme </li></ul><ul><li>Participar en la divulgació de programes de salut pública i campanyes antitabac. </li></ul><ul><li>Incorporar sistemàtica de cribratge i registres PAPPs </li></ul><ul><li>Assegurar un abordatge i seguiment de tots els fumadors que demanin deixar de fumar. </li></ul><ul><li>Registre de les accions del protocol d’abordatge </li></ul>A.P. Situacions concretes Continuïtat Maneig
 20. 21. Indicadors de seguiment AP <ul><li>% Població atesa amb cribratge sobre tabac. (darr.2à) </li></ul><ul><li>Prevalença de tabaquisme en la població assignada. </li></ul><ul><li>Prevalença d’ex-tabaquisme en la població assignada </li></ul><ul><li>Incidència de nous fumadors població assignada (darr. 2à) </li></ul><ul><li>Seguiment en fumadors: </li></ul><ul><ul><li>% Fumadors amb consell mínim anti-tabac (darrer 1à) </li></ul></ul><ul><ul><li>% Fumadors amb Richmond fet (motivació) (algun cop) </li></ul></ul><ul><ul><li>% Fumadors amb Fargenstrom fet (dependència) (algun cop) </li></ul></ul>**Tots els indicadors per ABS i grups d’edat (<15, 15-24, 25-64, >65)
 21. 22. Cribratge TABAC a Població
 22. 25. Prevalença tabaquisme
 23. 28. INCIDÈNCIA de TABAQUISME darrers 2 anys
 24. 31. Incidència ex-fumadors darrers 2 anys
 25. 34. Seguiment del TABAQUISME
 26. 41. Indicadors seguiment HOSPITALARI <ul><li>% Ingressats amb registre tabac. </li></ul><ul><li>% Ingressats fumadors. </li></ul><ul><li>% Ingressats fumadors amb proposta de tractament substitutiu. </li></ul><ul><li>% Ingressats fumadors a qui s’ha fet ttmt substitutiu. </li></ul><ul><li>% Altes de fumadors a qui s’ha fet ttmt substitutiu amb informe i consells a de seguiment a AP. </li></ul>
 27. 42. Pla d’abordatge al TABAC a OSONA

×