Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Chương 2 Cấu trúc chức năng gene.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Rna qua trinh phien ma
Rna qua trinh phien ma
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 39 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Chương 2 Cấu trúc chức năng gene.pptx (20)

Anuncio

Chương 2 Cấu trúc chức năng gene.pptx

 1. 1. Chu kỳ monomer - polymer Cấu tạo phân tử DNA và cấu trúc gene Cấu tạo phân tử DNA
 2. 2. 1953- Cấutrúc DNA– Watson & Crick Dựatrên cácthôngtin: - Cấutrúc hoáhọccủa DNA - Quytắc Chargaff - Ảnhnhiễu xạtia XcủaDNA(Maurice Wilkins)
 3. 3. ADN gồm2 chuỗipolynucleotide quấnquanh mộttrụctưởngtượng  chuỗixoắnkép Các nu giữ a 2 mạch: liên kết hydro, nguyên tắcb ổsung Hai mạchđơncủaphân tửADN chạy song song ngượcchiều Cấutrúc phân tửADN
 4. 4. ADN (acid deoxyribonucleic) và ARN (acid ribonucleic) cấu tạo đa phân gồm nhiều đơn phân là các nucleotide Cấu tạo 1 nucleotide gồm: Thành phần hóa học của axit nucleic Phosphate Đường Pentose BaseNitơ
 5. 5. Thành phầnhóa họccủaaxit nucleic Phosphate Đường Pentose BaseNitơ Có trong ARN Có trong ADN
 6. 6. Thành phần hóa học của axit nucleic Phosphate Đường Pentose Base Nitơ Tên của nucleotide được gọi theo tên của Base Nitơ tương ứng
 7. 7. Thành phần hóa học của axit nucleic Cấu tạo của nucleotide adenin
 8. 8. Quy tắc Chargaff Erwin Chargaff 1. Tổngsốnucleotide của purin (Avà G)bằng tổng sốnucleotide của pyrinmidin (CvàT) A+G=C+T 2.SốlượngAluôn bằng sốlượng T; sốlượng Cluôn bằng sốlượngG
 9. 9. mRNA mang thông tin từ DNA theo mã di truyền bộ ba Codons read 5’→3’; thus, AUG specifies Met. The three-letter abbreviations for the amino acids are as follows: Ala, Alanine; Arg, Arginine; Asn,Asparagine; Asp, Aspartic acid; Cys, Cysteine; Gln, Glutamine; Glu, Glutamic acid; Gly, Glycine; His, Histidine; Ile, Isoleucine; Leu, Leucine; Lys, Lysine; Met, Methionine; Phe, Phenylalanine; Pro, Proline; Ser, Serine; Thr, Threonine; Trp, Tryptophan; Tyr, Tyrosine; Val, Valine. The three codons UAA, UAG, and UGA specify no amino acid and terminatetranslation.
 10. 10. Tổ chức phân tử của DNA trong NST • Xoắnkép dạng BDNA là dạng phổ biến nhất trong tế bào • Liên kết H hình thành giữa các base nằm tại trung tâm • Các phân nhận liên tử cho và kết H điền đầy rãnh lớn và rãnh nhỏ (màu vàng)
 11. 11. Dạng DNA • Dạng B là dạng phổ biến nhất trong tế bào: mỗi vòng xoắn chứa ~ 10,5 cặp bazơ nitơ. Khoảng cách giữa 2 bazơnitơ là 0,36nm • Dạng Acó cấu trúc chặt hơn, mỗi vòng xoắn chứa 11 cặp bazơ nitơ, đồng thời rãnh lớn sâu hơn nhiều và rãnh nhỏ nông hơn sovới dạngB • Dạng Z có chiều xoắn kẹp ngược  chưa rõ chứcnăng
 12. 12. • Tương tác với protein có thể bẻ congDNA • Trong quá trình phiên mã của hầu hết gene từ Eukaryote cần protein gắnT A T Abox (TBP) • Đầu C của protein TBP gắn với rãnh nhỏ vùng DNA đặc hiệu giàu A T , tháo xoắn và uốn nhọn vùng xoắn kép Dạng DNA
 13. 13. • DNA mạch vòng: hệ gen của nhiều vi khuẩn, virus, ty thểvàlục lạp • Mỗi mạch DNA trong phân tử vòng đóng kín, không chứađầu tựdo • Khi tái bản: DNA vòng giãn xoắn cục bộ  tạo áp lực xoắn cho phần còn lại thành dạng siêuxoắn • Topoisomerase I: enzyme làm giảm áp lực xoắn • Topoisomerase II: vừa làm giảm áp lực xoắn vừa kết nối 2 phân tử DNA mạch vòng với nhau thành 1chuỗi DạngDNA
 14. 14. Cấu trúc gene ở Prokaryote Gen: là toàn bộ trình tự axit nucleic cần để tổng hợp một sản phẩn gene chức năng (polypeptide hoặc RNA). Cấu trúc gen ở Prokaryote gồm 3 phần: •Vùng mã hoá •Vùng promoter •Vùng terminator
 15. 15. Cấu trúc gene ở Prokaryote Vùng mã hoá • Là vùng bắt đầu từ mã khởi đầu và kết thúc bằng mã kết thúc • Không chứa intron • Phiên mã trực tiếp thành mRNA
 16. 16. Cấu trúc gene ở Prokaryote Vùng promoter • Là đoạn DNA bắt đầu quá trình phiên mã của 1 gene, nằm về phía 5’ của vùng mã hoá • Khoảng cách từ mã khởi đầu đến promoter: 50-100 Nu • Promoter có thể dài 100-1000 Nu • Vị trí mã khởi đầu được quy ước là vị trí +1. Bên trái vị trí khởi đầu là các vị trị được quy ước mang dấu (-) đằng trước, ví dụ vị trí -10, -20, -35… Bên phải vị trí khởi đầu là các vị trí được quy ước mang dấu (+). Ví dụ vị trí +10, +20, +35… • Tại vị trí -10 là trình tự hộp TATAAT (Hộp Pribnow), vị trí -35 là trình tự TTGACA. Hai hộp này là các yếu tố nhận biết của quá trình phiên mã
 17. 17. Cấu trúc gene ở Prokaryote Vùng promoter • Tại vị trí -65 đến -60 là các yếu tố hoạt hoá của polymerase • Tại vị trí -200 đến -1000 là các trình tự enhancer giúp cho hiệu suất quá trình phiên mã tăng lên 100-200 lần • Chứcnăng:  Điểm bám RNApolymerase  Điểm bắt đầu quá trình phiênmã  Kiểm soát bởi cáctrình tự điều hoà  kiểm soát quá trình biểu hiện của cácgene
 18. 18. Cấutrúc geneở Prokaryote Vùng terminator • Làvùng trình tự đặc biệt nhận biết sựkết thúc của quá trình phiên mã • Kết thúc quá trình phiên mã diễn ra theo 2 cơchế: phụ thuộc Rhohoặc không phụ thuộc Rho
 19. 19. Cấutrúc geneở Prokaryote • Ở các loại prokaryote có tồn tại hình thức: 1 promoter khởi động cho quá trình phiên mã của một số các gen cấu trúc. Hình thức này gọi làoperon • Một sợi đơn mRNAđược dịch mã thành cácprotein có chức năng khác nhau • Trong cấu trúc operon, promoter ở rất gần với các vị trí điều hoà nhằm điều hoà hoạt động gen quy định lượng sảnphẩm do gen tạo ra
 20. 20. Cấutrúc geneở Prokaryote
 21. 21. Cấutrúc geneởEukaryote • Các exon • Các intron • Trình t ựpromoter • Trình t ựterminator 1 gen eukaryote điển hình baogồm: • Trình t ựngược(upstream) • Trình t ựxuôi (downstream) • Các trình t ựenhancer và silencer • Các tín hiệu
 22. 22. Cấu trúc gene ở Eukaryote
 23. 23. Cấu trúc gene ở Eukaryote Các exon • Là các trình tự mã hoá các thông tin di truyền được dịch mã thành các axit amin của chuỗi polypeptide • Đa dạng về số lượng, trình tự và chiều dài. Một gene bắt đầu và kết thúc với các trình tự exon (theo chiều 5’ 3’) • Một số exon chứa thêm cả vùng không dịch mã (untranslated-UTR)
 24. 24. Cấu trúc gene ở Eukaryote Các intron • Là đoạn mang các trình tự không tham gia vào việc mã hoá protein • Tất cả các intron sẽ được loại bỏ khi quá trình phiên mã bắt đầu để hình thành RNA trưởng thành • Các intron có đặc điểm chung là mang trình tự base GT ở đầu 5’ và AG ở đầu 3’ • Các intron được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1977 do 2 nhà khoa học Phillip Sharp và Richard Roberts (phát hiện độc lập)
 25. 25. Cấutrúc geneởEukaryote
 26. 26. Cấutrúc geneởEukaryote Promoter • Promoter là một vùng DNA làm nhiệm vụ điều hoà quá trình biểu hiện của gene • Vùng promoter bao gồm: 1. Lõi promoter: là vị trí bắt đầu quá trình phiên mã (vị trí -34)/ vị trí bám RNA polymerase 2. Vùng cận promoter: là vùng chứa các yếu tố điều hoà sơ cấp (vị trí ~ - 250 là các vị trí bám đặc hiệu của các yếu tố phiên mã). 3. Hộp TATA (ở vị trí khoảng từ -30 đến -80) và trình tự CAAT (phía trên hộp TATA) ở vị trí gấp đôi khoảng cách của hộp TATA 4. Các yếu tố này kết hợp với nhau để giúp RNA polymerase II bám vào
 27. 27. Cấutrúc geneởEukaryote Promoter
 28. 28. Cấutrúc geneởEukaryote • Trình tự ngược (upstream - đầu 5’): thực hiện một vài chức năng bao gồm vận chuyển mRNA và bắt đầu quá trình dịch mã. Việc gắn mũ (7-methyl guanisine) vào đầu 5’ của mRNA đánh dấu sự khởi đầu của quá trình dịch mã. Trình tự uptream cũng đảm bảo sự bền vững của mRNA • Trình tự xuôi (downstream – đầu 3’): giúp làm ổn định mRNA, gắn đuôi poly-A. Mã kết thúc quá trình dịch mã là TAA. Trình tự tín hiệu ATAA là tín hiệu cho việc gắn thêm đuôi poly A
 29. 29. 4.3 Cấutrúc geneởEukaryote • Terminator: được nhận biết bởi RNA polymerase dấu hiệu dừng quá trình phiên mã • Enhancer: là các yếu tố giúp nâng cao hiệu suất phiên mã của 1 gene, thường nằm ở vị upstream vài nghìn Nu • Silencer: là các yếu tố giúp làm giảm hoặc làm mất quá trình biểu hiện
 30. 30. Cấutrúc geneởEukaryote Intron là cáctrình tự khôngmã hoá cho các axit amin trong chuỗi polypeptide. Vậyvaitrò củaintron trong genlà gì???
 31. 31. Cấutrúc geneởEukaryote Vai trò của các intron • Mặc dù intron không chứa các ttDT mã hoá cho các axit amin trong chuỗi polypeptide nhưng có vai trò quan trọng khác trong các hoạt động của tế bào • Rất nhiều intron mã hoá cho các RNA tham gia vào quá trình điều hoà biểu hiện gene • Mang các trình tự điều hoà để kiểm soát quá trình phiên mã và chế biến mRNA • Intron cho phép các exon nối với nhau dưới dạng các tổ hợp khác nhau (quá trình trượt gen- alternative splicing), tạo ra sự tổ hợp phong phú của nhiều loại protein của cùng một gene • Vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá bằng cách tái tổ hợp giữa các exon của các gene khác nhau (exon shuffling)
 32. 32. Cấutrúc geneởEukaryote Vai trò củacác intron
 33. 33. Cấutrúc geneởEukaryote Vai trò củacác intron
 34. 34. Tổchứcgene củaprokaryote và eukaryote
 35. 35. Cấutrúc geneởEukaryote Gene mã hoá protein có thể là đơn nhất, cũng có thể là thuộc1 họ gene -Gene đơn nhất: chỉ xuất hiện 1 lần trong hệ gene đơn bội. VD: gene mã hoá lyzozyme củagà(15 kb bao gồm4 exonvà 3 intron, 2 vùngbiên kéodài khoảng20 kb, ngượcvàxuôidòng đơn vị phiên mã) -Gene lặp: những gene cótrình tự giống nhau nhưng không đồng nhất, thường nằm cách nhau 5-50 kb. Tập hợp gene lặp mã hoá các protein vớitrình tự axit amin tươngtự nhưngkhônggiốnghệt gọilà họ gene  họprotein
 36. 36. Cấutrúc geneởEukaryote
 37. 37. 4.3 Cấutrúc geneởEukaryote
 38. 38. 4.3 Cấutrúc geneởEukaryote • Nhiều bản sao của gene mã hoá cho những sản phẩm gene thường được sử dụng: Gene mã hoá rRNA tồn tại dưới dạng dãy lặp liên tiếp nhau (tandemly repeated arrays), gene mã hoá tRNAvà histone thường tồn tại dưới dạngcụm. • Khác với gene lặp thuộc họ gene: nhiều gene lặp liên tiếp mã hoá cho các RNA chức năng hay protein giống nhau hoặc gần giống nhau. • Nguyên nhân: do nhu cầu đối với sản phẩm phiên mã trong tế bào lớn. • Ngoài ra còn có 1 số gen phiên mã thành RNA không mã hoá protein (1 số biết chức năng, 1 số chưa biết chức năng): snRNA, snoRNA, miRNA…)

×