Se ha denunciado esta presentación.

Cau hoi kiem tra y6

2

Compartir

Próximo SlideShare
Câu hoi thi cr
Câu hoi thi cr
Cargando en…3
×
1 de 4
1 de 4

Cau hoi kiem tra y6

2

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Descripción

thuynhu

Transcripción

  1. 1. CÂU HỎI KIỂM TRA KẾT THÚC THỰC TẬP TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH Đối tượng: SV Y6 HEN 1. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định bệnh hen. 2. Tiêu chuẩn kiểm soát hen theo GINA 2014. 3. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định cơn hen cấp. 4. Tiêu chuẩn chẩn đoán mức độ nặng cơn hen cấp theo GINA 2014. 5. Nêu 3 chẩn đoán phân biệt bệnh hen thường gặp ở người lớn < 40 tuổi. 6. Nêu 3 chẩn đoán phân biệt bệnh hen thường gặp ở người lớn > 40 tuổi. 7. Nêu 3 yếu tố thúc đẩy vào cơn hen cấp thường gặp và cách phát hiện. 8. Nêu 3 chẩn đoán phân biệt cơn hen cấp thường gặp và cách phát hiện. 9. Nêu 5 lý do làm hen không được kiểm soát. 10.Mô tả đặc điểm chức năng hô hấp (hô hấp ký, lưu lượng đỉnh ký) gợi ý bệnh hen. 11.Mô tả vai trò của X quang phổi trong chẩn đoán cơn hen cấp. 12.Nêu mục tiêu điều trị cơn hen cấp. 13.Nêu mục tiêu điều trị bệnh hen. 14.Điều trị oxy trong cơn hen cấp: mục tiêu và biện pháp. 15.Điều trị giãn phế quản trong cơn hen cấp: thuốc và liều lượng (hàng 1, hàng 2). 16.Điều trị corticoid trong cơn hen cấp: thuốc, đường dùng, liều lượng, thời gian. 17.Theo dõi hiệu quả điều trị cơn hen cấp dựa trên các tiêu chí nào? 18.Tiêu chuẩn cho bệnh nhân lên cơn hen cấp nhập hay xuất viện từ khoa cấp cứu? 19.Các điều cần dặn dò bệnh nhân lên cơn hen cấp trước khi xuất viện. 20.Chọn lựa thuốc điều trị kiểm soát hen tại nhà. 21.Theo dõi điều trị thuốc kiểm soát hen tại nhà: tăng liều, giảm liều, ngưng thuốc.
  2. 2. COPD 22.Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định COPD. 23.Tiêu chuẩn phân loại COPD theo GOLD 2014. 24.Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định đợt cấp COPD. 25.Tiêu chuẩn chẩn đoán mức độ nặng đợt cấp COPD theo GOLD 2014. 26.Nêu tiêu chí chẩn đoán phân biệt Hen, COPD, ACOS (hội chứng chồng lấn Hen – COPD) theo GINA 2014. 27.Nêu 3 chẩn đoán phân biệt COPD thường gặp. 28.Liệt kê các bệnh đồng mắc trong COPD. 29.Mô tả đặc điểm hô hấp ký gợi ý COPD. 30.Mô tả các đặc điểm ECG thường gặp trong COPD. 31.Mô tả các đặc điểm X quang lồng ngực thường gặp trong COPD. 32.Nêu mục tiêu điều trị COPD ngoài đợt cấp. 33.Điều trị oxy trong đợt cấp COPD: mục tiêu và biện pháp. 34.Chỉ định thở máy không xâm lấn trong đợt cấp COPD. 35.Chỉ định nhập khoa ICU can thiệp thở máy xâm lấn trong đợt cấp COPD. 36.Điều trị giãn phế quản trong đợt cấp COPD: thuốc và liều lượng (hàng 1, hàng 2). 37.Điều trị corticoid trong đợt cấp COPD theo GOLD 2014. 38.Tiêu chuẩn xuất viện của bệnh nhân COPD vào đợt cấp ? 39.Liệt kê các biện pháp điều trị không dùng thuốc cho COPD ngoài đợt cấp. 40.Nêu biện pháp điều trị cai thuốc lá cho bệnh nhân COPD còn hút thuốc lá. 41.Chọn lựa thuốc điều trị tại nhà cho COPD ngoài đợt cấp (hàng đầu, thay thế).
  3. 3. VIÊM PHỔI: 42.Nêu các tiêu chuẩn lâm sàng và XQ chẩn đoán xác định viêm phổi. 43.Tiêu chuẩn XQ chẩn đoán viêm phổi dương giả và âm giả trong trường hợp nào? 44.Tiêu chuẩn chẩn đoán phân loại viêm phổi: CAP (viêm phổi cộng đồng), HCAP( viêm phổi liên quan chăm sóc y tế), HAP (viêm phổi bệnh viện). 45.Tiêu chuẩn chẩn đoán HAP khởi phát sớm, HAP khởi phát muộn, Viêm phổi không đáp ứng điều trị sớm, Viêm phổi không đáp ứng điều trị muộn. 46.Liệt kê tên các vi khuẩn thường gặp gây CAP, HCAP, HAP khởi phát sớm, HAP khởi phát muộn. 47.Liệt kê tên các vi khuẩn thường gặp gây đợt cấp COPD? 48.Tiêu chuẩn chẩn đoán mức độ nặng viêm phổi: CURB–65 và ATS. 49.Nêu tên các xét nghiệm xác định tác nhân viêm phổi trên lâm sàng. 50.Soi cấy đàm chẩn đoán tác nhân viêm phổi: dương giả và âm giả khi nào? 51.Nêu các biện pháp lấy đàm để chẩn đoán Mycobacterium trên lâm sàng. 52.Các cơ địa dễ nhiễm vi khuẩn đa kháng trong viêm phổi. 53.Thế nào là vi khuẩn đa kháng thuốc (MDR: multi drug resistance), kháng thuốc diện rộng (XDR: extensive drug resistance), kháng thuốc toàn thể (PDR: pan drug resistance). 54.Các tiêu chí giúp lựa chọn kháng sinh ban đầu trong viêm phổi. 55.Liệt kê các kháng sinh thuộc loại phụ thuộc nồng độ, thời gian và phụ thuộc đồng thời nồng độ và thời gian. 56.Nêu cách sử dụng kháng sinh loại phụ thuộc nồng độ, thời gian và phụ thuộc đồng thời nồng độ và thời gian trên thực hành lâm sàng. 57.Các căn cứ lâm sàng để xuống thang kháng sinh là gì? 58.Liệt kê tên kháng sinh có thể dùng khi nghi ngờ viêm phổi do Staphylococcus, Pseudomonas, Acinetobacter? 59.Theo dõi hiệu quả điều trị viêm phổi trong 48 – 72 giờ như thế nào? 60.Liệt kê các nguyên nhân viêm phổi không đáp ứng điều trị kháng sinh ban đầu. 61.Các biện pháp giúp chẩn đoán xác định nguyên nhân viêm phổi không đáp ứng điều trị kháng sinh ban đầu?
  4. 4. TDMP 62.Đặc điểm lâm sàng gợi ý TDMP dịch thấm và dịch tiết. 63.Tiêu chuẩn Light chẩn đoán phân biệt TDMP dịch thấm và tiết. Tiêu chuẩn Light dương tính giả trong trường hợp nào? 64.Vẽ lưu đồ chẩn đoán nguyên nhân TDMP một bên theo BTS 2010. 65.Đặc điểm X quang phổi trong TDMP. 66.Phân tích tế bào dịch màng phổi: thế nào là tăng lympho bào, tăng tuyệt đối lympho bào, tăng tế bào ái toan, tràn máu màng phổi. 67.TDMP dịch tiết trong trường hợp nào. 68.TDMP tăng đa nhân trung tính, tăng lympho bào gặp trong trường hợp nào ? 69.Mô tả kỹ thuật chọc dịch màng phổi làm xét nghiệm. 70.Chỉ định chọc dịch màng phổi xét nghiệm, giải áp, sinh thiết màng phổi. 71.Liệt kê các tai biến có thể gặp khi chọc dịch màng phổi. 72.Liệt kê các biện pháp điều trị triệu chứng tràn dịch màng phổi tái lập nhanh. HO RA MÁU 73.Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định ho ra máu trên lâm sàng. 74.Tiêu chuẩn chẩn đoán ho ra máu đang tiếp tục diễn tiến nặng lên hay ổn định. 75.Kể tên 10 nguyên nhân gây ho ra máu thường gặp. 76.Vẽ sơ đồ tiếp cận lâm sàng chẩn đoán nguyên nhân ho ra máu. 77.Tiêu chuẩn chẩn đoán ho ra máu do dãn phế quản: lâm sàng – hình ảnh học 78.Tiêu chuẩn chẩn đoán ho ra máu do thuyên tắc phổi: thang điểm Wells đánh giá xác suất tiền nghiệm thuyên tắc phổi – chỉ định xét nghiệm chẩn đoán xác định và loại trừ ho ra máu đo thuyên tắc phổi. 79.Điều trị cầm máu nội khoa ho ra máu: tên thuốc, chỉ định, liều lượng, theo dõi. 80.Điều trị cầm máu bằng thủ thuật ho ra máu: tên thủ thuật, chỉ định, chuẩn bị. 81.Chỉ định điều trị ngoại khoa ho ra máu. 82.Biện pháp điều trị phòng ngừa ho ra máu tái phát do dãn phế quản.

Descripción

thuynhu

Transcripción

  1. 1. CÂU HỎI KIỂM TRA KẾT THÚC THỰC TẬP TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH Đối tượng: SV Y6 HEN 1. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định bệnh hen. 2. Tiêu chuẩn kiểm soát hen theo GINA 2014. 3. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định cơn hen cấp. 4. Tiêu chuẩn chẩn đoán mức độ nặng cơn hen cấp theo GINA 2014. 5. Nêu 3 chẩn đoán phân biệt bệnh hen thường gặp ở người lớn < 40 tuổi. 6. Nêu 3 chẩn đoán phân biệt bệnh hen thường gặp ở người lớn > 40 tuổi. 7. Nêu 3 yếu tố thúc đẩy vào cơn hen cấp thường gặp và cách phát hiện. 8. Nêu 3 chẩn đoán phân biệt cơn hen cấp thường gặp và cách phát hiện. 9. Nêu 5 lý do làm hen không được kiểm soát. 10.Mô tả đặc điểm chức năng hô hấp (hô hấp ký, lưu lượng đỉnh ký) gợi ý bệnh hen. 11.Mô tả vai trò của X quang phổi trong chẩn đoán cơn hen cấp. 12.Nêu mục tiêu điều trị cơn hen cấp. 13.Nêu mục tiêu điều trị bệnh hen. 14.Điều trị oxy trong cơn hen cấp: mục tiêu và biện pháp. 15.Điều trị giãn phế quản trong cơn hen cấp: thuốc và liều lượng (hàng 1, hàng 2). 16.Điều trị corticoid trong cơn hen cấp: thuốc, đường dùng, liều lượng, thời gian. 17.Theo dõi hiệu quả điều trị cơn hen cấp dựa trên các tiêu chí nào? 18.Tiêu chuẩn cho bệnh nhân lên cơn hen cấp nhập hay xuất viện từ khoa cấp cứu? 19.Các điều cần dặn dò bệnh nhân lên cơn hen cấp trước khi xuất viện. 20.Chọn lựa thuốc điều trị kiểm soát hen tại nhà. 21.Theo dõi điều trị thuốc kiểm soát hen tại nhà: tăng liều, giảm liều, ngưng thuốc.
  2. 2. COPD 22.Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định COPD. 23.Tiêu chuẩn phân loại COPD theo GOLD 2014. 24.Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định đợt cấp COPD. 25.Tiêu chuẩn chẩn đoán mức độ nặng đợt cấp COPD theo GOLD 2014. 26.Nêu tiêu chí chẩn đoán phân biệt Hen, COPD, ACOS (hội chứng chồng lấn Hen – COPD) theo GINA 2014. 27.Nêu 3 chẩn đoán phân biệt COPD thường gặp. 28.Liệt kê các bệnh đồng mắc trong COPD. 29.Mô tả đặc điểm hô hấp ký gợi ý COPD. 30.Mô tả các đặc điểm ECG thường gặp trong COPD. 31.Mô tả các đặc điểm X quang lồng ngực thường gặp trong COPD. 32.Nêu mục tiêu điều trị COPD ngoài đợt cấp. 33.Điều trị oxy trong đợt cấp COPD: mục tiêu và biện pháp. 34.Chỉ định thở máy không xâm lấn trong đợt cấp COPD. 35.Chỉ định nhập khoa ICU can thiệp thở máy xâm lấn trong đợt cấp COPD. 36.Điều trị giãn phế quản trong đợt cấp COPD: thuốc và liều lượng (hàng 1, hàng 2). 37.Điều trị corticoid trong đợt cấp COPD theo GOLD 2014. 38.Tiêu chuẩn xuất viện của bệnh nhân COPD vào đợt cấp ? 39.Liệt kê các biện pháp điều trị không dùng thuốc cho COPD ngoài đợt cấp. 40.Nêu biện pháp điều trị cai thuốc lá cho bệnh nhân COPD còn hút thuốc lá. 41.Chọn lựa thuốc điều trị tại nhà cho COPD ngoài đợt cấp (hàng đầu, thay thế).
  3. 3. VIÊM PHỔI: 42.Nêu các tiêu chuẩn lâm sàng và XQ chẩn đoán xác định viêm phổi. 43.Tiêu chuẩn XQ chẩn đoán viêm phổi dương giả và âm giả trong trường hợp nào? 44.Tiêu chuẩn chẩn đoán phân loại viêm phổi: CAP (viêm phổi cộng đồng), HCAP( viêm phổi liên quan chăm sóc y tế), HAP (viêm phổi bệnh viện). 45.Tiêu chuẩn chẩn đoán HAP khởi phát sớm, HAP khởi phát muộn, Viêm phổi không đáp ứng điều trị sớm, Viêm phổi không đáp ứng điều trị muộn. 46.Liệt kê tên các vi khuẩn thường gặp gây CAP, HCAP, HAP khởi phát sớm, HAP khởi phát muộn. 47.Liệt kê tên các vi khuẩn thường gặp gây đợt cấp COPD? 48.Tiêu chuẩn chẩn đoán mức độ nặng viêm phổi: CURB–65 và ATS. 49.Nêu tên các xét nghiệm xác định tác nhân viêm phổi trên lâm sàng. 50.Soi cấy đàm chẩn đoán tác nhân viêm phổi: dương giả và âm giả khi nào? 51.Nêu các biện pháp lấy đàm để chẩn đoán Mycobacterium trên lâm sàng. 52.Các cơ địa dễ nhiễm vi khuẩn đa kháng trong viêm phổi. 53.Thế nào là vi khuẩn đa kháng thuốc (MDR: multi drug resistance), kháng thuốc diện rộng (XDR: extensive drug resistance), kháng thuốc toàn thể (PDR: pan drug resistance). 54.Các tiêu chí giúp lựa chọn kháng sinh ban đầu trong viêm phổi. 55.Liệt kê các kháng sinh thuộc loại phụ thuộc nồng độ, thời gian và phụ thuộc đồng thời nồng độ và thời gian. 56.Nêu cách sử dụng kháng sinh loại phụ thuộc nồng độ, thời gian và phụ thuộc đồng thời nồng độ và thời gian trên thực hành lâm sàng. 57.Các căn cứ lâm sàng để xuống thang kháng sinh là gì? 58.Liệt kê tên kháng sinh có thể dùng khi nghi ngờ viêm phổi do Staphylococcus, Pseudomonas, Acinetobacter? 59.Theo dõi hiệu quả điều trị viêm phổi trong 48 – 72 giờ như thế nào? 60.Liệt kê các nguyên nhân viêm phổi không đáp ứng điều trị kháng sinh ban đầu. 61.Các biện pháp giúp chẩn đoán xác định nguyên nhân viêm phổi không đáp ứng điều trị kháng sinh ban đầu?
  4. 4. TDMP 62.Đặc điểm lâm sàng gợi ý TDMP dịch thấm và dịch tiết. 63.Tiêu chuẩn Light chẩn đoán phân biệt TDMP dịch thấm và tiết. Tiêu chuẩn Light dương tính giả trong trường hợp nào? 64.Vẽ lưu đồ chẩn đoán nguyên nhân TDMP một bên theo BTS 2010. 65.Đặc điểm X quang phổi trong TDMP. 66.Phân tích tế bào dịch màng phổi: thế nào là tăng lympho bào, tăng tuyệt đối lympho bào, tăng tế bào ái toan, tràn máu màng phổi. 67.TDMP dịch tiết trong trường hợp nào. 68.TDMP tăng đa nhân trung tính, tăng lympho bào gặp trong trường hợp nào ? 69.Mô tả kỹ thuật chọc dịch màng phổi làm xét nghiệm. 70.Chỉ định chọc dịch màng phổi xét nghiệm, giải áp, sinh thiết màng phổi. 71.Liệt kê các tai biến có thể gặp khi chọc dịch màng phổi. 72.Liệt kê các biện pháp điều trị triệu chứng tràn dịch màng phổi tái lập nhanh. HO RA MÁU 73.Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định ho ra máu trên lâm sàng. 74.Tiêu chuẩn chẩn đoán ho ra máu đang tiếp tục diễn tiến nặng lên hay ổn định. 75.Kể tên 10 nguyên nhân gây ho ra máu thường gặp. 76.Vẽ sơ đồ tiếp cận lâm sàng chẩn đoán nguyên nhân ho ra máu. 77.Tiêu chuẩn chẩn đoán ho ra máu do dãn phế quản: lâm sàng – hình ảnh học 78.Tiêu chuẩn chẩn đoán ho ra máu do thuyên tắc phổi: thang điểm Wells đánh giá xác suất tiền nghiệm thuyên tắc phổi – chỉ định xét nghiệm chẩn đoán xác định và loại trừ ho ra máu đo thuyên tắc phổi. 79.Điều trị cầm máu nội khoa ho ra máu: tên thuốc, chỉ định, liều lượng, theo dõi. 80.Điều trị cầm máu bằng thủ thuật ho ra máu: tên thủ thuật, chỉ định, chuẩn bị. 81.Chỉ định điều trị ngoại khoa ho ra máu. 82.Biện pháp điều trị phòng ngừa ho ra máu tái phát do dãn phế quản.

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

×