Chương 4 Quản lý tài sản cố định

Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt
nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn, slide powerpoint, trung cấp, cao đẳng,
tại chức, đại học và cao học của tất cả các chuyên nghành kinh tế.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
SĐT: 0988.377.480 (Miss Mai )
Email: dvluanvankt@gmail.com
Kế hoạch đầu tư
Luật kinh tế, luật dân dự,..
Chứng khoán
Tài chính ngân hàng
Kế toán, kiểm toán
Bảo hiểm
Thương mại
Quan hệ quốc tế
Quản trị nhân lực
Marketting
Kinh tế bất động sản
………………………
 Quy trình làm việc:
Nhằm mang lại sự thuận tiện, dễ dàng cũng như đảm bảo cho niềm tin
của khách hàng, việc hoàn thành một đề tài theo yêu cầu sẽ được thực
hiện theo quy trình như sau:
– Trao đổi (qua điện thoại, yahoo hoặc skype) về đề tài đồng thời bạn
gửi cho chúng tôi về địa chỉ Email: dvluanvankt@gmail.com các nội
dung như sau:
 Đề tài, đề cương (nếu có), đề cương đã được duyệt chưa
 Thời gian làm bài
 Các tài liệu liên quan (nếu có)
 Số điện thoại để bên Luận Văn Việt tiện liên lạc khi cần gấp
 – Các thành viên trong nhóm sẽ nghiên cứu đề tài và báo giá phản hồi
lại với bạn sớm nhất.
– Chúng tôi tiến hành làm đề tài theo đúng thời hạn quy định đồng
thời khách thanh toán từng phần theo tiến độ từng chương (thường là
3 lần).
 – Sửa lỗi (nếu có) theo ý kiến phản hồi của giảng viên hoặc của khách
hàng.
– Hoàn thiện 100% đề tài.
Chương 4: Quản trị tài
sản cố định
Nội dung
Company Logo
3.3.Các chỉ tiêu đánh giá
hiệu suất sử dụng TSCĐ
3.2. Khấu hao TSCĐ
3.1. TSCĐ của DN
3.4. Biện pháp quản trị TSCĐ
Tài sản cố định của DN
 Khái niệm và đặc điểm của TSCĐKhái niệm và đặc điểm của TSCĐ
 Phân loại TSCĐPhân loại TSCĐ
Company Logo
Khái niệm TSCĐ
 TSCĐ của DN là những tài sản có giá trịTSCĐ của DN là những tài sản có giá trị
lớn, có thời gian sử dụng dài cho các hoạtlớn, có thời gian sử dụng dài cho các hoạt
động của DN và phải thỏa mãn đồng thờiđộng của DN và phải thỏa mãn đồng thời
tất cả các tiêu chuẩn là TSCĐ.tất cả các tiêu chuẩn là TSCĐ.
Company Logo
Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ
Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên.Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên.
Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương laiChắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai
từ việc sử dụng tài sản đó.từ việc sử dụng tài sản đó.
Nguyên giá của tài sản được xác định một cáchNguyên giá của tài sản được xác định một cách
đáng tin cậy và có giá trị theo quy định hiện hànhđáng tin cậy và có giá trị theo quy định hiện hành
(từ 30 triệu đồng trở lên)(từ 30 triệu đồng trở lên)
Company Logo
Đặc điểm của TSCĐ
 Tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanhTham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh
 Chuyển dịch dần từng phần vào giá trị SPChuyển dịch dần từng phần vào giá trị SP
được sản xuất ra trong mỗi chu kỳ KDđược sản xuất ra trong mỗi chu kỳ KD
 Toàn bộ giá trị của TSCĐ thu hồi khi TSCĐToàn bộ giá trị của TSCĐ thu hồi khi TSCĐ
hết hạn sử dụnghết hạn sử dụng
Company Logo
Phân loại TSCĐ
Là việc phân chia toàn bộ TSCĐ hiện có củaLà việc phân chia toàn bộ TSCĐ hiện có của
DN theo những tiêu thức nhất định nhằmDN theo những tiêu thức nhất định nhằm
phục vụ cho những yêu cầu quản lý của DN.phục vụ cho những yêu cầu quản lý của DN.
Một số phương pháp phân loại:Một số phương pháp phân loại:
 Theo hình thái biểu hiện
 Theo công dụng kinh tế
 Theo mục đích sử dụng
 Theo tình hình sử dụng
Company Logo
Khấu hao TSCĐ
Các phương pháp
tính khấu hao TSCĐ
Hao mòn và khấu hao TSCĐ
Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ
Hao mòn TSCĐ
 HMHH: Sự giảm dần về giá trị và giá trị sử
dụng của TSCĐ do tham gia vào hoạt động
SXKD, hoặc do tác động của yếu tố tự
nhiên gây ra.
 HMVH: Sự giảm thuần túy về giá trị của
TSCĐ do tiến bộ của KHKT gây ra.
Khái niệm
 Khấu hao TSCĐKhấu hao TSCĐ
 Quỹ khấu hao TSCĐQuỹ khấu hao TSCĐ
 Tiền khấu hao TSCĐTiền khấu hao TSCĐ
Khái niệm khấu hao TSCĐ
Là việc dịch chuyển phần giá trị hao mònLà việc dịch chuyển phần giá trị hao mòn
của TSCĐ trong quá trình sử dụng vào giácủa TSCĐ trong quá trình sử dụng vào giá
trị của SP được SX ra theo các phươngtrị của SP được SX ra theo các phương
pháp tính toán thích hợppháp tính toán thích hợp
Tiền khấu hao TSCĐ
Là bộ phận giá trị hao mòn của TSCĐ đượcLà bộ phận giá trị hao mòn của TSCĐ được
chuyển dịch vào giá trị SP thể hiện dướichuyển dịch vào giá trị SP thể hiện dưới
hình thức tiền tệhình thức tiền tệ
Quỹ khấu hao TSCĐ
 Là số tiền khấu hao được tích lũy lại sauLà số tiền khấu hao được tích lũy lại sau
khi tiêu thụ SP nhằm mục đích TSX TSCĐkhi tiêu thụ SP nhằm mục đích TSX TSCĐ
Mục đích và nguyên tắc KH TSCĐ
Mục đích KH TSCĐ:
 Thu hồi số vốn đầu tư đã bỏ ra nhằm TSXThu hồi số vốn đầu tư đã bỏ ra nhằm TSX
giản đơn và TSXMR TSCĐgiản đơn và TSXMR TSCĐ
Nguyên tắc KH TSCĐ:
 Phù hợp với mức độ HM thực tế của TSCĐPhù hợp với mức độ HM thực tế của TSCĐ
 Đảm bảo thu hồi đầy đủ VĐT và bảo toànĐảm bảo thu hồi đầy đủ VĐT và bảo toàn
giá trị TSCĐ của DNgiá trị TSCĐ của DN
Company Logo
Ý nghĩa của việc tính KH TSCĐ hợp lý
Thu hồi đầy đủ vốn đầu tư đã bỏ raThu hồi đầy đủ vốn đầu tư đã bỏ ra
Đáp ứng kịp thời vốn cho đổi mới máyĐáp ứng kịp thời vốn cho đổi mới máy
móc, thiết bị và công nghệmóc, thiết bị và công nghệ
Xác định đúng giá thành sản phẩm vàXác định đúng giá thành sản phẩm và
đánh giá chính xác kết quả hoạt động kinhđánh giá chính xác kết quả hoạt động kinh
doanh của DNdoanh của DN
Company Logo
Các phương pháp tính KH TSCĐ
 PP khấu hao đường thẳngPP khấu hao đường thẳng
 PP khấu hao nhanhPP khấu hao nhanh
 PP khấu hao theo số lượng, khối lượng SPPP khấu hao theo số lượng, khối lượng SP
Phương pháp khấu hao đường thẳng
 Đặc điểm:
Mức KH hàng năm không đổi trong suốtMức KH hàng năm không đổi trong suốt
thời gian sử dụng của TSCĐ.thời gian sử dụng của TSCĐ.
 AD cho cả TSCĐ HH và TSCĐ VHAD cho cả TSCĐ HH và TSCĐ VH
 Cách xác định:
Company Logo
Mức KH hàng
năm của TSCĐ
= Giá trị phải KH TSCĐ
T/gian sử dụng hữu ích của TSCĐ
Giá trị phải KH
hàng năm của TSCĐ
= NG
TSCĐ
- Giá trị thanh
lý ước tính
Phương pháp khấu hao đường thẳng
Để đơn giản người ta quy ước giá trị thanh lý ướcĐể đơn giản người ta quy ước giá trị thanh lý ước
tính TSCĐ không đáng kể.tính TSCĐ không đáng kể.
 Mức khấu hao hàng nămMức khấu hao hàng năm
 Trong đóTrong đó::
 MMKHKH : Mức KH hàng năm: Mức KH hàng năm
 NG: nguyên giá TSCĐNG: nguyên giá TSCĐ
 T: Thời gian SD dự tínhT: Thời gian SD dự tính
T
NG
MKH =
Phương pháp khấu hao đường thẳng
Company Logo
Mức KH
Năm
1 2 3 4
Xác định nguyên giá TSCĐ (NG)
 Đối với TSCĐ hữu hìnhĐối với TSCĐ hữu hình
NG của TSCĐ là toàn bộ CP mà DN bỏ ra
để có TSCĐ tính đến thời điểm đưa nó vào
trạng thái sẵn sàng sử dụng.
Xác định nguyên giá TSCĐ (NG)
( Đ/với TSCĐ hữu hình)
 Mua sắm: NG = GM + CP trực tiếp khác
 GM: giá mua thực tế phải trả = giá mua trên
HĐ – Các khoản giảm giá, chiết khấu mua
hàng (nếu có)
 CP trực tiếp: vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt,
chạy thử, lệ phí trước bạ, lãi tiền vay đầu tư
TSCĐ khi chưa đưa vào sd và thuế không
được hoàn lại
 CT XDCB: NG = Gqt + CP trực tiếp khác
 Tự SX: NG = Zttế + CP trực tiếp khác
Company Logo
Xác định nguyên giá của TSCĐ (NG)
 Đối với TSCĐ vô hìnhĐối với TSCĐ vô hình
Là toàn bộ chi phí mà DN đã bỏ ra để có
được tài sản cố định tính đến thời điểm
đưa nó vào sử dụng theo dự kiến.
Các trường hợp làm thay đổi NG
TSCĐ
 Đánh giá lại TSCĐ khi góp vốn liên doanhĐánh giá lại TSCĐ khi góp vốn liên doanh
hay chuyển đổi hình thức sở hữuhay chuyển đổi hình thức sở hữu
 Nâng cấp TSCĐNâng cấp TSCĐ
 Tháo dỡ 1 hay 1 số bộ phận của TSCĐTháo dỡ 1 hay 1 số bộ phận của TSCĐ
Company Logo
Xác định thời gian sử dụng TSCĐ (T)
 Thời gian sử dụng của TSCĐ HH:Thời gian sử dụng của TSCĐ HH:
Là thời gian sử dụng dự tính cho cả đời TSCĐLà thời gian sử dụng dự tính cho cả đời TSCĐ
 Có thể dựa vào các căn cứ sau đây để xácCó thể dựa vào các căn cứ sau đây để xác
định thời gian sử dụng TSCĐ:định thời gian sử dụng TSCĐ:
 Tuổi thọ kỹ thuật
 Tuổi thọ kinh tế
Xác định tỷ lệ khấu hao TSCĐ
Tỷ lệ KH TSCĐTỷ lệ KH TSCĐ
Tỷ lệ KH hàng năm của TSCĐ là tỷ lệ %Tỷ lệ KH hàng năm của TSCĐ là tỷ lệ %
giữa mức KH hàng năm và NG TSCDgiữa mức KH hàng năm và NG TSCD
 Tỷ lệ khấu hao cá biệtTỷ lệ khấu hao cá biệt
Tính cho từng TSCĐ cụ thểTính cho từng TSCĐ cụ thể
 Trong đó:Trong đó:
TTKHKH: Tỷ lệ KH TSCĐ: Tỷ lệ KH TSCĐ
TKH = MKH * 100 = 1 * 100
NG T
Xác định tỷ lệ khấu hao TSCĐ
 Tỷ lệ khấu hao tổng hợp:
 Cách 1: Tính tỷ lệ KH theo PP tỷ trọngCách 1: Tính tỷ lệ KH theo PP tỷ trọng
 Cách 2: Tính tỷ lệ KH bình quân theo từngCách 2: Tính tỷ lệ KH bình quân theo từng
loại TSCĐloại TSCĐ
Company Logo
Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân
 Tính theo phương pháp tỷ trọng:
 Bước 1Bước 1: Sắp xếp những TSCĐ có tỷ lệ cá: Sắp xếp những TSCĐ có tỷ lệ cá
biệt xấp xỉ nhau đưa vào 1 nhómbiệt xấp xỉ nhau đưa vào 1 nhóm
 Bước 2Bước 2: Tính tỷ trọng của từng nhóm (lấy: Tính tỷ trọng của từng nhóm (lấy
NG của từng nhóm so với tổng NG)NG của từng nhóm so với tổng NG)
 Bước 3Bước 3: Xác định tỷ lệ KH tổng hợp bình: Xác định tỷ lệ KH tổng hợp bình
quân theo PP bình quân gia quyềnquân theo PP bình quân gia quyền
Company Logo
Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân
Tính theo phương pháp tỷ trọngTính theo phương pháp tỷ trọng
 Trong đó:
 fi: Tỷ trọng của mỗi nhóm
 TKHi: tỷ lệ KH của mỗi nhóm TSCĐ i
 i: Loại TSCĐ
∑=
×=
n
i
KHiiKH TfT
1
)(
Ví dụ :Toàn bộ tài sản cố định của DN M
được chia thành các nhóm như sau:
Đơn vị: trđ
Company Logo
%1,12%14%40%10%30%12%20%11%10 =×+×+×+×=KHT
Số
TT
NG TSCĐ của
mỗi nhóm
Tỷ trọng giá
trị mỗi nhóm
Tỷ lệ KH
(%)
Số gia
quyền
1
2
3
4
1.000
2.000
3.000
4.000
10%
20%
30%
40%
11%
12%
10%
14%
1,1%
2,4%
3%
5,6%
10.000 12,1%
Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân
Tính theo từng loại TSCĐ:
 Bước 1Bước 1: Phân loại TSCĐ (chọn tiêu thức phân: Phân loại TSCĐ (chọn tiêu thức phân
loại tùy ý), do đó tỷ lệ KH cá biệt của các TSCĐloại tùy ý), do đó tỷ lệ KH cá biệt của các TSCĐ
trong cùng loại là khác nhautrong cùng loại là khác nhau
 Bước 2Bước 2: Tính tỷ lệ KH bình quân của mỗi loại: Tính tỷ lệ KH bình quân của mỗi loại
(theo PP bình quân gia quyền)(theo PP bình quân gia quyền)
 Bước 3Bước 3: Tính tỷ lệ KH bình quân của toàn bộ: Tính tỷ lệ KH bình quân của toàn bộ
TSCĐTSCĐ
Company Logo
Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân
Tính theo từng loại TSCĐTính theo từng loại TSCĐ
Trong đó:Trong đó:
 MKHi: Mức khấu hao của mỗi loại
 NGi: Nguyên giá của mỗi loại
100
1
1
×=
∑
∑
=
=
n
i
i
n
i
KHi
KH
NG
M
T
Ví dụ : Toàn bộ TSCĐ của DN căn cứ vào công
dụng k/tế có thể chia thành các nhóm sau:
Số TT Loại TSCĐ Nguyên
giá
Tỷ lệ khấu
hao(%)
Mức khấu
hao
1
2
3
4
Nhà xưởng
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải
Vật kiến trúc
1.000
2.000
3.000
4.000
11%
12%
10%
14%
110
240
300
560
Tổng 10.000 1.210
Company Logo
Đơn vị: trđ
%1,12100
10000
1210
=×=KHT
Tỷ lệ khấu hao của TSCĐ
1. Tỷ lệ khấu hao cá biệt
 Cho biết tốc độ thu hồi vốn cố định của từng TSCĐ
1. Tỷ lệ khấu hao tổng hợp
 Cho biết tốc độ thu hồi vốn cố định của toàn bộ
TSCĐ
Company Logo
Phương pháp khấu hao đường thẳng
Ưu điểm:
Đơn giản, dễ hiểuĐơn giản, dễ hiểu
Ổn định giá thànhỔn định giá thành
Đánh giá được tình hình hình KH và thu hồi vốnĐánh giá được tình hình hình KH và thu hồi vốn
cố định của DNcố định của DN
 Nhược điểmNhược điểm
Tốc độ thu hồi vốn chậmTốc độ thu hồi vốn chậm
Thiếu chính xácThiếu chính xác
Company Logo
Phương pháp khấu hao nhanh
Phương pháp
KH theo số
dư giảm dần
có điều chỉnh
Phương pháp
KH theo số
dư giảm dần
1 2
Đặc điểm: Đẩy nhanh mức KH trong những năm đầu sử
dụng, giảm dần KH theo thời gian sử dụng
Phương pháp KH theo số dư giảm dần
Company Logo
1 2 3 4
Năm
Mức KH
Phương pháp KH theo số dư giảm dần
MKHi = Gci * TKHN
Trong đóTrong đó
 Gci : giá trị còn lại của TSCĐ ở đầu năm thứ i
 TKHN: Tỷ lệ KH nhanh (cố định cho các năm)
 i: năm cần tính KH
Gci = NG – KHLKi
TKHN = TKH * Hd
Company Logo
Bảng hệ số điều chỉnh
T≤ 4 năm Hd = 1,5
4 < T ≤ 6 năm Hd = 2
T > 6 năm Hd = 2,5
Ví dụ
NG = 100 trđ, T = 5 năm , TKH = 20%
 TKHN = 20% * 2 = 40%
Năm MKHi KHLK Gc
1 100 * 40% = 40 40 60
2 60 * 40% = 24 64 36
3 36 * 40% = 14,4 78,4 21,6
4 21,6 * 40% = 8,64 87,04 12,96
5 12,96 * 40% = 5,184 92,224 7,776
ĐV: Triệu đồng
Phương pháp KH theo số dư giảm dần
Ưu điểm
Tốc độ thu hồi vốn nhanhTốc độ thu hồi vốn nhanh
Phản ánh chính xác hơn giá trị HM thực tếPhản ánh chính xác hơn giá trị HM thực tế
của TSCĐcủa TSCĐ
Là 1 biện phápLà 1 biện pháp “hoãn thuế” cho DN“hoãn thuế” cho DN
Nhược điểm
Phức tạp, khối lượng tính toán lớnPhức tạp, khối lượng tính toán lớn
Không thu hồi hết VĐT khi TSCĐ hết hạn sửKhông thu hồi hết VĐT khi TSCĐ hết hạn sử
dụngdụng
Giá thành không ổn địnhGiá thành không ổn định
Company Logo
PP KH theo số dư giảm dần có điều chỉnh
 Là sự kết hợp của PP số dư giảm dần và PPLà sự kết hợp của PP số dư giảm dần và PP
bình quân.bình quân.
 Trong những năm đầu TSCĐ được tính KHTrong những năm đầu TSCĐ được tính KH
theo PP số dư giảm dần.theo PP số dư giảm dần.
 Khi mức KH bằng hoặc nhỏ hơn mức KHKhi mức KH bằng hoặc nhỏ hơn mức KH
tính theo PP KH bình quân, thì kể từ nămtính theo PP KH bình quân, thì kể từ năm
đó tính theo PP KH bq ( Giá trị còn lại chiađó tính theo PP KH bq ( Giá trị còn lại chia
cho số năm sử dụng còn lại).cho số năm sử dụng còn lại).
PP KH theo số dư giảm dần có điều chỉnh
Năm MKHi KHLK Gc
1 100 * 40% = 40 40 60
2 60 * 40% = 24 64 36
3 36 * 40% = 14,4 78,4 21,6
4 21,6 : 2 = 10,8 89,2 10,8
5 10,8 100 0
ĐV: triệu đồng
PP khấu hao theo số lượng, khối
lượng sản phẩm
 Căn cứ vào hồ sơ KTKT của TSCĐ để XĐCăn cứ vào hồ sơ KTKT của TSCĐ để XĐ
sản lượng SPSX theo công suất thiết kế:sản lượng SPSX theo công suất thiết kế:
 Căn cứ vào thực tế SX -> XĐ số lượng,Căn cứ vào thực tế SX -> XĐ số lượng,
khối lượng SP thực tế SX(tháng, năm):khối lượng SP thực tế SX(tháng, năm):
Company Logo
Mức trích KH bq
tính cho 1 đ/vị sp
= NG TSCĐ
Sản lượng theo công suất thiết kế
Mkh trong
năm
= Số lượng SPSX
trong năm
x Mức trích KH bq tính
cho 1 đơn vị SP
PP khấu hao theo số lượng, khối
lượng sản phẩm
Ưu điểm:
Độ chính xác cao, số KH phù hợp với mức độĐộ chính xác cao, số KH phù hợp với mức độ
hao mòn của TSCĐhao mòn của TSCĐ
Thích hợp với những TSCĐ có mức độ hoạtThích hợp với những TSCĐ có mức độ hoạt
động không đồng đều giữa các thời kỳđộng không đồng đều giữa các thời kỳ
Nhược điểm:
Phạm vi áp dụng hẹpPhạm vi áp dụng hẹp
Không phù hợp với những DN có trình độKhông phù hợp với những DN có trình độ
quản lý TSCĐ yếu, không thực hiện nghiêmquản lý TSCĐ yếu, không thực hiện nghiêm
túc, chính xác việc ghi chép ban đầutúc, chính xác việc ghi chép ban đầu
Company Logo
PP khấu hao theo số lượng,
khối lượng sản phẩm
Điều kiện áp dụng
 Trực tiếp SX ra SP
 Xác định được SL SP theo CS thiết kế
 Công suất sử dụng bq tháng ≥ 100%
Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ
Ý nghĩaÝ nghĩa
 Là biện pháp quan trọng để quản lý, bảo toàn và
nâng cao hiệu suất sử dụng TSCĐ.
 Giúp DN dự kiến trước các biến động TSCĐ, chủ
động lên kế hoạch huy động vốn nhằm TSX giản
đơn hoặc mở rộng TSCĐ
 Giúp DN lập kế hoạch chi phí SXKD chính xác,
lập kế hoạch lợi nhuận chính xác
Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ
Nguyên tắc:Nguyên tắc:
 XĐ phạm vi trích khấu hao TSCĐ
 Xác định thời điểm trích hoặc thôi trích
khấu hao
Phạm vi trích KH TSCĐ
(TT 45/2013/TT-BTC)(TT 45/2013/TT-BTC)
 Tất cả TSCĐ hiện có của DN đều phải tríchTất cả TSCĐ hiện có của DN đều phải trích
KH (trừ các trường hợp theo quy định)KH (trừ các trường hợp theo quy định)
 Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phảiDoanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phải
trích khấu hao đối với TSCĐ cho thuêtrích khấu hao đối với TSCĐ cho thuê
 Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tàiDoanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài
chính (gọi tắt là TSCĐ thuê tài chính) phải tríchchính (gọi tắt là TSCĐ thuê tài chính) phải trích
khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữukhấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu
của doanh nghiệp theo quy định hiện hànhcủa doanh nghiệp theo quy định hiện hành
TSCĐ thuộc phạm vi không phải
trích khấu hao
 TSCĐ đã KH hết giá trị nhưng vẫn đang sửTSCĐ đã KH hết giá trị nhưng vẫn đang sử
dụng vào hoạt động SXKDdụng vào hoạt động SXKD
 TSCĐ chưa KH hết bị mấtTSCĐ chưa KH hết bị mất
 TSCĐ khác do DN quản lý mà không thuộcTSCĐ khác do DN quản lý mà không thuộc
quyền sở hữu của DN (trừ TSCĐ thuê tàiquyền sở hữu của DN (trừ TSCĐ thuê tài
chính)chính)
 TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạchTSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch
toán trong sổ sách kế toán của DNtoán trong sổ sách kế toán của DN
Company Logo
TSCĐ thuộc phạm vi không phải
trích khấu hao
TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúcTSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc
lợi phục vụ người l/động của DNlợi phục vụ người l/động của DN
Trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao độngTrừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động
làm việc tại DN như:làm việc tại DN như:
• Nhà nghỉ, nhà ăn giữa caNhà nghỉ, nhà ăn giữa ca
• Nhà thay quần áoNhà thay quần áo
• Nhà vệ sinh, bể chứa nước sạchNhà vệ sinh, bể chứa nước sạch
• Nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khámNhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám
chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơchữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ
sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người laosở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao
động do DN đầu tư xây dựngđộng do DN đầu tư xây dựng
Company Logo
TSCĐ thuộc phạm vi không phải
trích khấu hao
 TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lạiTSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại
sau khi được cơ quan có thẩm quyền bànsau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn
giao cho DN để phục vụ công tác nghiêngiao cho DN để phục vụ công tác nghiên
cứu khoa họccứu khoa học
 TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dàiTSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài
Company Logo
Thời điểm trích, hoặc thôi trích KH
 Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐViệc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ
được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo sốđược thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số
ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặcngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc
giảm.giảm.
 Khi lập kế hoạch khấu hao:Khi lập kế hoạch khấu hao:
 TSCĐ tăng, giảm từ tháng nào thì phảiTSCĐ tăng, giảm từ tháng nào thì phải
trích, hoặc thôi trích KH ngay từ tháng đó.trích, hoặc thôi trích KH ngay từ tháng đó.
Lập kế hoạch KH TSCĐ
 Phương pháp 1:Phương pháp 1: Sử dụng tỷ lệ khấu haoSử dụng tỷ lệ khấu hao tổngtổng
hợp bình quânhợp bình quân cá biệtcá biệt
 Phương pháp 2: Sử dụng tỷ lệ khấu haoPhương pháp 2: Sử dụng tỷ lệ khấu hao cácá
biệtbiệt
Company Logo
Phương pháp 1: Sử dụng tỷ lệ khấu
hao tổng hợp bình quân
Bước 1:
Dự kiến tổng NG TSCĐ đầu năm KH, trongDự kiến tổng NG TSCĐ đầu năm KH, trong
đó phạm vi TSCĐ phải trích KHđó phạm vi TSCĐ phải trích KH
Bước 2:
Dự kiến tổng NG TSCĐ tăng, giảm trongDự kiến tổng NG TSCĐ tăng, giảm trong
năm KH và NGbq TSCĐ phải trích KH trongnăm KH và NGbq TSCĐ phải trích KH trong
kỳkỳ
Bước 3:
Phân phối và sử dụng tiền trích KH TSCĐPhân phối và sử dụng tiền trích KH TSCĐ
trong kỳtrong kỳ
Company Logo
Phương pháp 1
Nội dungNội dung
1. Dự kiến tổng NG TSCĐ đầu năm KH1. Dự kiến tổng NG TSCĐ đầu năm KH
NGNGđ = NG= NG(30/9)BC + NG+ NGt(q4)BC – NG– NGg(q4)BC
a. Tổng NG TSCĐ phải trích KH đầu năma. Tổng NG TSCĐ phải trích KH đầu năm
NGNGđ(KH) = NG= NGđ – NG– NGđ(KHH)
Phương pháp 1
2. Tổng NG của TSCĐ tăng trong năm2. Tổng NG của TSCĐ tăng trong năm
Tổng NG phải trích KH tăng bq trong nămTổng NG phải trích KH tăng bq trong năm
Trong đóTrong đó::
NGNGtiti: NG phải trích KH tăng: NG phải trích KH tăng
ttkhikhi: Số tháng phải trích KH: Số tháng phải trích KH
trong nămtrong năm
∑=
×
=
n
i
khiti
t
tNG
NG
1 12
Phương pháp 1
3. Tổng NG của TSCĐ giảm trong năm3. Tổng NG của TSCĐ giảm trong năm
Tổng NG phải trích KH giảm bq trong nămTổng NG phải trích KH giảm bq trong năm
Trong đóTrong đó::
NGgj: NG phải trích KH giảmNGgj: NG phải trích KH giảm
ttkhhjkhhj: Số tháng không phải trích KH của: Số tháng không phải trích KH của
tài sản giảm thứ j trong năm KHtài sản giảm thứ j trong năm KH
ttkkhjkkhj = 12-tháng phát sinh giảm +1= 12-tháng phát sinh giảm +1
∑=
×
=
n
j
kkhjgj
g
tNG
NG
1 12
Phương pháp 1
4.4. Tổng NG cuối nămTổng NG cuối năm
a.a.Tổng NG phải trích KH cuối nămTổng NG phải trích KH cuối năm
NGc = NGđ + NGt – NGgNGc = NGđ + NGt – NGg
b. Tổng NG phải trích KH bq trong nămb. Tổng NG phải trích KH bq trong năm
gtKHđKH NGNGNGNG −+= )(
Phương pháp 1
5.Tỷ lệ KH tổng hợp bình quân năm KH5.Tỷ lệ KH tổng hợp bình quân năm KH
6. Tiền KH năm KH ( M6. Tiền KH năm KH ( MKHKH))
KHKHKH TNGM ×=
Phương pháp 1: Sử dụng tỷ lệ khấu
hao cá biệt
Company Logo
Phương pháp 2: Sử dụng tỷ lệ khấu
hao cá biệt
Tính mức trích khấu hao của từng tháng:
Trong đó:
 MKHi : Mức khấu hao của tháng thứ i
 MKH(i-1) : Mức khấu hao của tháng thứ i-1
 MKHi(t) : Mức khấu hao tăng trong tháng thứ i
 MKHi(g) : Mức khấu hao giảm trong tháng thứ i
Company Logo
)()()1( gKHitKHiiKHKHi MMMM −+= −
Phương pháp 2: Sử dụng tỷ lệ khấu
hao cá biệt
Tính mức khấu hao của cả năm:
Company Logo
∑=
=
12
1i
KHiKH MM
Phân phối và sử dụng tiền trích KH
TSCĐ
PP, sử dụng tiền trích KH năm KH phụPP, sử dụng tiền trích KH năm KH phụ
thuộc vào cơ cấu vốn ĐT TSCĐ hiện cóthuộc vào cơ cấu vốn ĐT TSCĐ hiện có
 Khi lập KHKH phải XĐ được tỷ trọng cácKhi lập KHKH phải XĐ được tỷ trọng các
nguồn vốn ĐT để phân phốinguồn vốn ĐT để phân phối
 TSCĐ mua sắm từ nguồn vốn đi vay: sửTSCĐ mua sắm từ nguồn vốn đi vay: sử
dụng tiền trích KH để trả vốn và lãi vaydụng tiền trích KH để trả vốn và lãi vay
 TSCĐ mua sắm từ nguồn VCSH: DN chủTSCĐ mua sắm từ nguồn VCSH: DN chủ
động sử dụng tiền KHLK thu được để táiđộng sử dụng tiền KHLK thu được để tái
đầu tư và thay thế cho TSCĐđầu tư và thay thế cho TSCĐ
Company Logo
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử
dụng TSCĐ
Chỉ tiêuChỉ tiêu
22
55
33
44
11
Hiệu suất sử
dụng TSCĐ
Hệ số hao mòn TSCĐ
Hệ số trang
bị TSCĐ
Hệ số huy
động TSCĐ
Kết cấu
TSCĐ
Hiệu suất sử dụng TSCĐ
Company Logo
Trong đó:
bq
th
sTSCĐ
TSCĐ
D
H =
2
ckđk
bq
TSCĐTSCĐ
TSCĐ
+
=
đđlkđđk chiphiXDCBKHNGTSCĐ +−= )(
cclkcck chiphiXDCBKHNGTSCĐ +−= )(
)()()()( gtđc KHLKKHLKKHLKKHLK −+=
Hệ số hao mòn TSCĐ
Công thức xác định:
)(
)(
)(
t
tLK
TSCĐHM
NG
KH
H =
Trong đó: t là thời điểm đánh giá
Hệ số trang bị TSCĐ cho CNSX
Công thức xác định:
HTB = NG TSCĐ bq trực tiếp tham gia sx trong kỳNG TSCĐ bq trực tiếp tham gia sx trong kỳ
Số CN trực tiếp sx trong kỳSố CN trực tiếp sx trong kỳ
Kết cấu tài sản cố định
Company Logo
Tỷ trọng
của nhóm i
= Tổng NG TSCĐ nhóm i
Tổng TG TSCĐ tại DN
Hệ số huy động TSCĐ
Company Logo
HHĐ(TSCĐ) =
TSCĐ đang sử dụng vào
hoạt động SXKD
Tổng TSCĐ
Quản trị TSCĐ
Sự cần thiết phải quản trị TSCĐSự cần thiết phải quản trị TSCĐ
Xuất phát từ khái niệm, đặc điểm và tiêuXuất phát từ khái niệm, đặc điểm và tiêu
chuẩn của TSCĐ cho thấy:chuẩn của TSCĐ cho thấy:
 TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu,TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu,
quyết định năng lực sản xuất của mỗi DNquyết định năng lực sản xuất của mỗi DN
 TSCĐ có thời gian sử dụng dài, thời gianTSCĐ có thời gian sử dụng dài, thời gian
thu hồi vốn đầu tư chậm. Bởi vậy việc đầuthu hồi vốn đầu tư chậm. Bởi vậy việc đầu
tư vào TSCĐ rất dễ gặp rủi ro, nhất là dotư vào TSCĐ rất dễ gặp rủi ro, nhất là do
ảnh hưởng của tiến bộ kỹ thuậtảnh hưởng của tiến bộ kỹ thuật
Company Logo
Mục tiêu của quản trị TSCĐ
 Bảo toàn giá trị của TSCĐBảo toàn giá trị của TSCĐ
 Không ngừng nâng cao hiệu suất sử dụngKhông ngừng nâng cao hiệu suất sử dụng
TSCĐTSCĐ
Company Logo
Nội dung quản trị TSCĐ
1. Chọn hướng đầu tư cho TSCĐ
2. Sử dụng ngay TSCĐ khi mua về
3. Nâng cao trình độ sử dụng TSCĐ cả về
mặt thời gian và công suất
4. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi
ro trong kinh doanh để hạn chế tổn thất
TSCĐ
Company Logo
Nội dung quản trị TSCĐ
5.5. Đánh giá và đánh giá lại TSCĐĐánh giá và đánh giá lại TSCĐ
6. Lựa chọn phương pháp khấu hao và mức6. Lựa chọn phương pháp khấu hao và mức
khấu hao hợp lýkhấu hao hợp lý
7. Thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng, sửa chữa7. Thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng, sửa chữa
TSCĐTSCĐ
8. Cải tiến, hiện đại hóa MMTB, chú trọng đổi8. Cải tiến, hiện đại hóa MMTB, chú trọng đổi
mới trang thiết bị công nghệmới trang thiết bị công nghệ
9. Thanh lý kịp thời những TSCĐ dư thừa hoặc9. Thanh lý kịp thời những TSCĐ dư thừa hoặc
không còn sử dụngkhông còn sử dụng
Company Logo
www.themegallery.com
1 de 76

Recomendados

Bài tập tài chính doanh nghiệp phần giá trị của dòng tiền por
Bài tập tài chính doanh nghiệp phần giá trị của dòng tiềnBài tập tài chính doanh nghiệp phần giá trị của dòng tiền
Bài tập tài chính doanh nghiệp phần giá trị của dòng tiềnNam Cengroup
55.5K vistas3 diapositivas
Trắc nghiệm kế toán quản trị (50 câu) por
Trắc nghiệm kế toán quản trị (50 câu)Trắc nghiệm kế toán quản trị (50 câu)
Trắc nghiệm kế toán quản trị (50 câu)Bích Liên
31.9K vistas8 diapositivas
Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.37... por
Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.37...Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.37...
Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.37...Nguyễn Thị Thanh Tươi
27.2K vistas15 diapositivas
Bài tập giá trị thời gian của tiền tệ 1 por
Bài tập giá trị thời gian của tiền tệ 1Bài tập giá trị thời gian của tiền tệ 1
Bài tập giá trị thời gian của tiền tệ 1Le Nguyen Truong Giang
18.3K vistas46 diapositivas
Các dạng bài tập và lời giải kế toán thuế por
Các dạng bài tập và lời giải kế toán thuếCác dạng bài tập và lời giải kế toán thuế
Các dạng bài tập và lời giải kế toán thuếHọc kế toán thực tế
187.6K vistas17 diapositivas
Học viện tài chính full por
Học viện tài chính fullHọc viện tài chính full
Học viện tài chính fullĐắc Thức Phùng
11.2K vistas71 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực por
Giáo trình quản trị nguồn nhân lựcGiáo trình quản trị nguồn nhân lực
Giáo trình quản trị nguồn nhân lựcThanh Hoa
151.2K vistas169 diapositivas
Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có lời giải por
Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có lời giải Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có lời giải
Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có lời giải Học kế toán thuế
116.3K vistas21 diapositivas
quyền chọn por
quyền chọnquyền chọn
quyền chọnLoren Bime
64.5K vistas39 diapositivas
Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấn por
Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh TuấnHành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấn
Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấnlehaiau
109.2K vistas281 diapositivas
Chương 1 môn phân tích và đầu tư chứng khoán por
Chương 1 môn phân tích và đầu tư chứng khoánChương 1 môn phân tích và đầu tư chứng khoán
Chương 1 môn phân tích và đầu tư chứng khoánSInhvien8c
24.7K vistas75 diapositivas
Trắc nghiệm-ôn-tập Môn Nhập môn Tài chính Tiền tệ (1) por
Trắc nghiệm-ôn-tập Môn Nhập môn Tài chính Tiền tệ (1)Trắc nghiệm-ôn-tập Môn Nhập môn Tài chính Tiền tệ (1)
Trắc nghiệm-ôn-tập Môn Nhập môn Tài chính Tiền tệ (1)Tường Minh Minh
5.6K vistas16 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực por Thanh Hoa
Giáo trình quản trị nguồn nhân lựcGiáo trình quản trị nguồn nhân lực
Giáo trình quản trị nguồn nhân lực
Thanh Hoa151.2K vistas
Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có lời giải por Học kế toán thuế
Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có lời giải Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có lời giải
Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có lời giải
Học kế toán thuế116.3K vistas
quyền chọn por Loren Bime
quyền chọnquyền chọn
quyền chọn
Loren Bime64.5K vistas
Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấn por lehaiau
Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh TuấnHành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấn
Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấn
lehaiau109.2K vistas
Chương 1 môn phân tích và đầu tư chứng khoán por SInhvien8c
Chương 1 môn phân tích và đầu tư chứng khoánChương 1 môn phân tích và đầu tư chứng khoán
Chương 1 môn phân tích và đầu tư chứng khoán
SInhvien8c24.7K vistas
Trắc nghiệm-ôn-tập Môn Nhập môn Tài chính Tiền tệ (1) por Tường Minh Minh
Trắc nghiệm-ôn-tập Môn Nhập môn Tài chính Tiền tệ (1)Trắc nghiệm-ôn-tập Môn Nhập môn Tài chính Tiền tệ (1)
Trắc nghiệm-ôn-tập Môn Nhập môn Tài chính Tiền tệ (1)
Tường Minh Minh5.6K vistas
Giáo trình thanh toán quốc tế.pdf por Man_Book
Giáo trình thanh toán quốc tế.pdfGiáo trình thanh toán quốc tế.pdf
Giáo trình thanh toán quốc tế.pdf
Man_Book4.7K vistas
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN CHI PHÍ.pdf por HanaTiti
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN CHI PHÍ.pdfBÀI GIẢNG KẾ TOÁN CHI PHÍ.pdf
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN CHI PHÍ.pdf
HanaTiti2.1K vistas
Kế toán quản trị - Các phương pháp xác định chi phí trong doanh nghiệp sản xu... por AskSock Ngô Quang Đạo
Kế toán quản trị - Các phương pháp xác định chi phí trong doanh nghiệp sản xu...Kế toán quản trị - Các phương pháp xác định chi phí trong doanh nghiệp sản xu...
Kế toán quản trị - Các phương pháp xác định chi phí trong doanh nghiệp sản xu...
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán por Duy Nguyễn
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toánBài tập và bài giải nguyên lý kế toán
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán
Duy Nguyễn173.8K vistas
Chuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qd por atulavt01
Chuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qdChuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qd
Chuong 6 thong tin thich hop cua ke toan cho viec ra qd
atulavt0122.2K vistas
Bài tập môn nguyên lý kế toán por Học Huỳnh Bá
Bài tập môn nguyên lý kế toánBài tập môn nguyên lý kế toán
Bài tập môn nguyên lý kế toán
Học Huỳnh Bá203.6K vistas
Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư por Tuấn Anh
Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tưKế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư
Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư
Tuấn Anh13.4K vistas
Reply97 0856 (bai tap ke toan quan tri) por caotoc72
Reply97 0856 (bai tap ke toan quan tri)Reply97 0856 (bai tap ke toan quan tri)
Reply97 0856 (bai tap ke toan quan tri)
caotoc72672 vistas
Bai tap quan_tri_ton_quy_8854 por Nhí Minh
Bai tap quan_tri_ton_quy_8854Bai tap quan_tri_ton_quy_8854
Bai tap quan_tri_ton_quy_8854
Nhí Minh11.3K vistas

Similar a Chương 4 Quản lý tài sản cố định

Ham tai chinh por
Ham tai chinhHam tai chinh
Ham tai chinhnghiank09
1.3K vistas26 diapositivas
Excel ud 3 por
Excel ud 3Excel ud 3
Excel ud 3Quoc Bao Bao
1.1K vistas26 diapositivas
Hamtaichanh excel ud por
Hamtaichanh excel udHamtaichanh excel ud
Hamtaichanh excel udvantai30
675 vistas26 diapositivas
Cty dich vu por
Cty dich vuCty dich vu
Cty dich vutonghothiphuongna
709 vistas76 diapositivas
Taichinhdoanhnghiep por
TaichinhdoanhnghiepTaichinhdoanhnghiep
Taichinhdoanhnghiepyoungmieu
2.3K vistas55 diapositivas
191 4074 por
191 4074191 4074
191 4074quanglucky35
2.2K vistas10 diapositivas

Similar a Chương 4 Quản lý tài sản cố định(20)

Ham tai chinh por nghiank09
Ham tai chinhHam tai chinh
Ham tai chinh
nghiank091.3K vistas
Hamtaichanh excel ud por vantai30
Hamtaichanh excel udHamtaichanh excel ud
Hamtaichanh excel ud
vantai30675 vistas
Taichinhdoanhnghiep por youngmieu
TaichinhdoanhnghiepTaichinhdoanhnghiep
Taichinhdoanhnghiep
youngmieu2.3K vistas
Hướng dẫn kế toán tài sản cố định por tuvantfa
Hướng dẫn kế toán tài sản cố địnhHướng dẫn kế toán tài sản cố định
Hướng dẫn kế toán tài sản cố định
tuvantfa50K vistas
tài liệu học kế toán doanh nghiệp - Chương 5: tài sản cố định por tuvantfa
tài liệu học kế toán doanh nghiệp - Chương 5: tài sản cố địnhtài liệu học kế toán doanh nghiệp - Chương 5: tài sản cố định
tài liệu học kế toán doanh nghiệp - Chương 5: tài sản cố định
tuvantfa5.4K vistas
kế toán HĐ SX và CCDV por Thanh Hải
kế toán HĐ SX và CCDVkế toán HĐ SX và CCDV
kế toán HĐ SX và CCDV
Thanh Hải1.6K vistas
GIỚI THIỆU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Bai Giang 9 por huytv
GIỚI THIỆU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Bai Giang 9GIỚI THIỆU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Bai Giang 9
GIỚI THIỆU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - Bai Giang 9
huytv5.3K vistas

Más de Nguyễn Thị Thanh Tươi

Đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều tỉnh bình phước giai đoạn 2014 2017_Nhận làm luận... por
Đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều tỉnh bình phước giai đoạn 2014 2017_Nhận làm luận...Đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều tỉnh bình phước giai đoạn 2014 2017_Nhận làm luận...
Đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều tỉnh bình phước giai đoạn 2014 2017_Nhận làm luận...Nguyễn Thị Thanh Tươi
1.8K vistas100 diapositivas
Luận văn thạc sĩ Giải pháp phát triển ngành du lịch lâm đồng đến năm 2020_Nhậ... por
Luận văn thạc sĩ Giải pháp phát triển ngành du lịch lâm đồng đến năm 2020_Nhậ...Luận văn thạc sĩ Giải pháp phát triển ngành du lịch lâm đồng đến năm 2020_Nhậ...
Luận văn thạc sĩ Giải pháp phát triển ngành du lịch lâm đồng đến năm 2020_Nhậ...Nguyễn Thị Thanh Tươi
7.3K vistas95 diapositivas
Luận văn thạc sĩ Phát triển thị trường trái phiếu việt nam_Nhận làm luận văn ... por
Luận văn thạc sĩ Phát triển thị trường trái phiếu việt nam_Nhận làm luận văn ...Luận văn thạc sĩ Phát triển thị trường trái phiếu việt nam_Nhận làm luận văn ...
Luận văn thạc sĩ Phát triển thị trường trái phiếu việt nam_Nhận làm luận văn ...Nguyễn Thị Thanh Tươi
2.8K vistas96 diapositivas
Luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mạ... por
Luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mạ...Luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mạ...
Luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mạ...Nguyễn Thị Thanh Tươi
734 vistas95 diapositivas
Lạm phát và những biện pháp ngăn ngừa lạm phát trong điều hành nền kinh tế qu... por
Lạm phát và những biện pháp ngăn ngừa lạm phát trong điều hành nền kinh tế qu...Lạm phát và những biện pháp ngăn ngừa lạm phát trong điều hành nền kinh tế qu...
Lạm phát và những biện pháp ngăn ngừa lạm phát trong điều hành nền kinh tế qu...Nguyễn Thị Thanh Tươi
13.5K vistas20 diapositivas
Tiểu luận kinh tế nông nghiệp phát triển nông sản vùng đbscl_Nhận làm luận v... por
Tiểu luận kinh tế nông nghiệp phát triển nông sản vùng đbscl_Nhận làm luận v...Tiểu luận kinh tế nông nghiệp phát triển nông sản vùng đbscl_Nhận làm luận v...
Tiểu luận kinh tế nông nghiệp phát triển nông sản vùng đbscl_Nhận làm luận v...Nguyễn Thị Thanh Tươi
4.3K vistas28 diapositivas

Más de Nguyễn Thị Thanh Tươi(20)

Đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều tỉnh bình phước giai đoạn 2014 2017_Nhận làm luận... por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều tỉnh bình phước giai đoạn 2014 2017_Nhận làm luận...Đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều tỉnh bình phước giai đoạn 2014 2017_Nhận làm luận...
Đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều tỉnh bình phước giai đoạn 2014 2017_Nhận làm luận...
Luận văn thạc sĩ Giải pháp phát triển ngành du lịch lâm đồng đến năm 2020_Nhậ... por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Luận văn thạc sĩ Giải pháp phát triển ngành du lịch lâm đồng đến năm 2020_Nhậ...Luận văn thạc sĩ Giải pháp phát triển ngành du lịch lâm đồng đến năm 2020_Nhậ...
Luận văn thạc sĩ Giải pháp phát triển ngành du lịch lâm đồng đến năm 2020_Nhậ...
Luận văn thạc sĩ Phát triển thị trường trái phiếu việt nam_Nhận làm luận văn ... por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Luận văn thạc sĩ Phát triển thị trường trái phiếu việt nam_Nhận làm luận văn ...Luận văn thạc sĩ Phát triển thị trường trái phiếu việt nam_Nhận làm luận văn ...
Luận văn thạc sĩ Phát triển thị trường trái phiếu việt nam_Nhận làm luận văn ...
Luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mạ... por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mạ...Luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mạ...
Luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mạ...
Lạm phát và những biện pháp ngăn ngừa lạm phát trong điều hành nền kinh tế qu... por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Lạm phát và những biện pháp ngăn ngừa lạm phát trong điều hành nền kinh tế qu...Lạm phát và những biện pháp ngăn ngừa lạm phát trong điều hành nền kinh tế qu...
Lạm phát và những biện pháp ngăn ngừa lạm phát trong điều hành nền kinh tế qu...
Tiểu luận kinh tế nông nghiệp phát triển nông sản vùng đbscl_Nhận làm luận v... por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Tiểu luận kinh tế nông nghiệp phát triển nông sản vùng đbscl_Nhận làm luận v...Tiểu luận kinh tế nông nghiệp phát triển nông sản vùng đbscl_Nhận làm luận v...
Tiểu luận kinh tế nông nghiệp phát triển nông sản vùng đbscl_Nhận làm luận v...
Chất lượng nguồn nhân lực với vấn đề tăng trưởng nền kinh tế ở việt nam_Nhận ... por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Chất lượng nguồn nhân lực với vấn đề tăng trưởng nền kinh tế ở việt nam_Nhận ...Chất lượng nguồn nhân lực với vấn đề tăng trưởng nền kinh tế ở việt nam_Nhận ...
Chất lượng nguồn nhân lực với vấn đề tăng trưởng nền kinh tế ở việt nam_Nhận ...
Tiểu luận hiệp hội các nước đông nam á_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480 por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Tiểu luận hiệp hội các nước đông nam á_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480Tiểu luận hiệp hội các nước đông nam á_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480
Tiểu luận hiệp hội các nước đông nam á_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480
Tiểu luận tăng trưởng kinh tế của trung quốc_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.... por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Tiểu luận tăng trưởng kinh tế của trung quốc_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988....Tiểu luận tăng trưởng kinh tế của trung quốc_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988....
Tiểu luận tăng trưởng kinh tế của trung quốc_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988....
Giáo trình kinh doanh quốc tế việt nam _Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377... por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Giáo trình kinh doanh quốc tế  việt nam _Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377...Giáo trình kinh doanh quốc tế  việt nam _Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377...
Giáo trình kinh doanh quốc tế việt nam _Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377...
Giáo trình quản trị nguồn nhân lực_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480 por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Giáo trình quản trị nguồn nhân lực_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480Giáo trình quản trị nguồn nhân lực_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480
Giáo trình quản trị nguồn nhân lực_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480
Bài giảng quản trị nguồn nhân lực_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480 por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Bài giảng quản trị nguồn nhân lực_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480Bài giảng quản trị nguồn nhân lực_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480
Bài giảng quản trị nguồn nhân lực_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480
Dự án đầu tư phát triển rau an toàn đạt chuẩn viet gap_Nhận làm luận văn Miss... por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Dự án đầu tư phát triển rau an toàn đạt chuẩn viet gap_Nhận làm luận văn Miss...Dự án đầu tư phát triển rau an toàn đạt chuẩn viet gap_Nhận làm luận văn Miss...
Dự án đầu tư phát triển rau an toàn đạt chuẩn viet gap_Nhận làm luận văn Miss...
Tiểu luận xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty vinamil đến năm 2020_Nhậ... por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Tiểu luận xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty vinamil đến năm 2020_Nhậ...Tiểu luận xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty vinamil đến năm 2020_Nhậ...
Tiểu luận xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty vinamil đến năm 2020_Nhậ...
Phân tích môi trường vi mô công ty vinamilk_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.3... por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Phân tích môi trường vi mô công ty vinamilk_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.3...Phân tích môi trường vi mô công ty vinamilk_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.3...
Phân tích môi trường vi mô công ty vinamilk_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.3...
Phân tích cơ cấu công ty vinamilk_Nhận làm luận văn Mis Mai 0988.377.480 por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Phân tích cơ cấu công ty vinamilk_Nhận làm luận văn Mis Mai 0988.377.480Phân tích cơ cấu công ty vinamilk_Nhận làm luận văn Mis Mai 0988.377.480
Phân tích cơ cấu công ty vinamilk_Nhận làm luận văn Mis Mai 0988.377.480
Tiểu luận phân tích chiến lược kinh doanh của công ty vinamilk_Nhận làm luận ... por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Tiểu luận phân tích chiến lược kinh doanh của công ty vinamilk_Nhận làm luận ...Tiểu luận phân tích chiến lược kinh doanh của công ty vinamilk_Nhận làm luận ...
Tiểu luận phân tích chiến lược kinh doanh của công ty vinamilk_Nhận làm luận ...
Quản lý chiến lược công ty vinamilk_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480 por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Quản lý chiến lược công ty vinamilk_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480Quản lý chiến lược công ty vinamilk_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480
Quản lý chiến lược công ty vinamilk_Nhận làm luận văn Miss Mai 0988.377.480
Tiểu luận FDI và vai trò của FDI trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam_Nhận là... por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Tiểu luận FDI và vai trò của FDI trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam_Nhận là...Tiểu luận FDI và vai trò của FDI trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam_Nhận là...
Tiểu luận FDI và vai trò của FDI trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam_Nhận là...
Phân tích chiến lược của vietel năm 2017_Nhan lam luan van Miss Mai 0988.377.480 por Nguyễn Thị Thanh Tươi
Phân tích chiến lược của vietel năm 2017_Nhan lam luan van Miss Mai 0988.377.480Phân tích chiến lược của vietel năm 2017_Nhan lam luan van Miss Mai 0988.377.480
Phân tích chiến lược của vietel năm 2017_Nhan lam luan van Miss Mai 0988.377.480

Último

CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...Nguyen Thanh Tu Collection
11 vistas271 diapositivas
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...Nguyen Thanh Tu Collection
12 vistas381 diapositivas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
25 vistas931 diapositivas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...Nguyen Thanh Tu Collection
22 vistas175 diapositivas
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdfFred Hub
6 vistas9 diapositivas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...Nguyen Thanh Tu Collection
26 vistas254 diapositivas

Último(20)

CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub10 vistas
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...

Chương 4 Quản lý tài sản cố định

 • 1. Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn, slide powerpoint, trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học của tất cả các chuyên nghành kinh tế. THÔNG TIN LIÊN HỆ: SĐT: 0988.377.480 (Miss Mai ) Email: dvluanvankt@gmail.com Kế hoạch đầu tư Luật kinh tế, luật dân dự,.. Chứng khoán Tài chính ngân hàng Kế toán, kiểm toán Bảo hiểm Thương mại Quan hệ quốc tế Quản trị nhân lực Marketting Kinh tế bất động sản ………………………
 • 2.  Quy trình làm việc: Nhằm mang lại sự thuận tiện, dễ dàng cũng như đảm bảo cho niềm tin của khách hàng, việc hoàn thành một đề tài theo yêu cầu sẽ được thực hiện theo quy trình như sau: – Trao đổi (qua điện thoại, yahoo hoặc skype) về đề tài đồng thời bạn gửi cho chúng tôi về địa chỉ Email: dvluanvankt@gmail.com các nội dung như sau:  Đề tài, đề cương (nếu có), đề cương đã được duyệt chưa  Thời gian làm bài  Các tài liệu liên quan (nếu có)  Số điện thoại để bên Luận Văn Việt tiện liên lạc khi cần gấp  – Các thành viên trong nhóm sẽ nghiên cứu đề tài và báo giá phản hồi lại với bạn sớm nhất. – Chúng tôi tiến hành làm đề tài theo đúng thời hạn quy định đồng thời khách thanh toán từng phần theo tiến độ từng chương (thường là 3 lần).  – Sửa lỗi (nếu có) theo ý kiến phản hồi của giảng viên hoặc của khách hàng. – Hoàn thiện 100% đề tài.
 • 3. Chương 4: Quản trị tài sản cố định
 • 4. Nội dung Company Logo 3.3.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng TSCĐ 3.2. Khấu hao TSCĐ 3.1. TSCĐ của DN 3.4. Biện pháp quản trị TSCĐ
 • 5. Tài sản cố định của DN  Khái niệm và đặc điểm của TSCĐKhái niệm và đặc điểm của TSCĐ  Phân loại TSCĐPhân loại TSCĐ
 • 7. Khái niệm TSCĐ  TSCĐ của DN là những tài sản có giá trịTSCĐ của DN là những tài sản có giá trị lớn, có thời gian sử dụng dài cho các hoạtlớn, có thời gian sử dụng dài cho các hoạt động của DN và phải thỏa mãn đồng thờiđộng của DN và phải thỏa mãn đồng thời tất cả các tiêu chuẩn là TSCĐ.tất cả các tiêu chuẩn là TSCĐ. Company Logo
 • 8. Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên.Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương laiChắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.từ việc sử dụng tài sản đó. Nguyên giá của tài sản được xác định một cáchNguyên giá của tài sản được xác định một cách đáng tin cậy và có giá trị theo quy định hiện hànhđáng tin cậy và có giá trị theo quy định hiện hành (từ 30 triệu đồng trở lên)(từ 30 triệu đồng trở lên) Company Logo
 • 9. Đặc điểm của TSCĐ  Tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanhTham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh  Chuyển dịch dần từng phần vào giá trị SPChuyển dịch dần từng phần vào giá trị SP được sản xuất ra trong mỗi chu kỳ KDđược sản xuất ra trong mỗi chu kỳ KD  Toàn bộ giá trị của TSCĐ thu hồi khi TSCĐToàn bộ giá trị của TSCĐ thu hồi khi TSCĐ hết hạn sử dụnghết hạn sử dụng Company Logo
 • 10. Phân loại TSCĐ Là việc phân chia toàn bộ TSCĐ hiện có củaLà việc phân chia toàn bộ TSCĐ hiện có của DN theo những tiêu thức nhất định nhằmDN theo những tiêu thức nhất định nhằm phục vụ cho những yêu cầu quản lý của DN.phục vụ cho những yêu cầu quản lý của DN. Một số phương pháp phân loại:Một số phương pháp phân loại:  Theo hình thái biểu hiện  Theo công dụng kinh tế  Theo mục đích sử dụng  Theo tình hình sử dụng Company Logo
 • 11. Khấu hao TSCĐ Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ Hao mòn và khấu hao TSCĐ Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ
 • 12. Hao mòn TSCĐ  HMHH: Sự giảm dần về giá trị và giá trị sử dụng của TSCĐ do tham gia vào hoạt động SXKD, hoặc do tác động của yếu tố tự nhiên gây ra.  HMVH: Sự giảm thuần túy về giá trị của TSCĐ do tiến bộ của KHKT gây ra.
 • 13. Khái niệm  Khấu hao TSCĐKhấu hao TSCĐ  Quỹ khấu hao TSCĐQuỹ khấu hao TSCĐ  Tiền khấu hao TSCĐTiền khấu hao TSCĐ
 • 14. Khái niệm khấu hao TSCĐ Là việc dịch chuyển phần giá trị hao mònLà việc dịch chuyển phần giá trị hao mòn của TSCĐ trong quá trình sử dụng vào giácủa TSCĐ trong quá trình sử dụng vào giá trị của SP được SX ra theo các phươngtrị của SP được SX ra theo các phương pháp tính toán thích hợppháp tính toán thích hợp
 • 15. Tiền khấu hao TSCĐ Là bộ phận giá trị hao mòn của TSCĐ đượcLà bộ phận giá trị hao mòn của TSCĐ được chuyển dịch vào giá trị SP thể hiện dướichuyển dịch vào giá trị SP thể hiện dưới hình thức tiền tệhình thức tiền tệ
 • 16. Quỹ khấu hao TSCĐ  Là số tiền khấu hao được tích lũy lại sauLà số tiền khấu hao được tích lũy lại sau khi tiêu thụ SP nhằm mục đích TSX TSCĐkhi tiêu thụ SP nhằm mục đích TSX TSCĐ
 • 17. Mục đích và nguyên tắc KH TSCĐ Mục đích KH TSCĐ:  Thu hồi số vốn đầu tư đã bỏ ra nhằm TSXThu hồi số vốn đầu tư đã bỏ ra nhằm TSX giản đơn và TSXMR TSCĐgiản đơn và TSXMR TSCĐ Nguyên tắc KH TSCĐ:  Phù hợp với mức độ HM thực tế của TSCĐPhù hợp với mức độ HM thực tế của TSCĐ  Đảm bảo thu hồi đầy đủ VĐT và bảo toànĐảm bảo thu hồi đầy đủ VĐT và bảo toàn giá trị TSCĐ của DNgiá trị TSCĐ của DN Company Logo
 • 18. Ý nghĩa của việc tính KH TSCĐ hợp lý Thu hồi đầy đủ vốn đầu tư đã bỏ raThu hồi đầy đủ vốn đầu tư đã bỏ ra Đáp ứng kịp thời vốn cho đổi mới máyĐáp ứng kịp thời vốn cho đổi mới máy móc, thiết bị và công nghệmóc, thiết bị và công nghệ Xác định đúng giá thành sản phẩm vàXác định đúng giá thành sản phẩm và đánh giá chính xác kết quả hoạt động kinhđánh giá chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của DNdoanh của DN Company Logo
 • 19. Các phương pháp tính KH TSCĐ  PP khấu hao đường thẳngPP khấu hao đường thẳng  PP khấu hao nhanhPP khấu hao nhanh  PP khấu hao theo số lượng, khối lượng SPPP khấu hao theo số lượng, khối lượng SP
 • 20. Phương pháp khấu hao đường thẳng  Đặc điểm: Mức KH hàng năm không đổi trong suốtMức KH hàng năm không đổi trong suốt thời gian sử dụng của TSCĐ.thời gian sử dụng của TSCĐ.  AD cho cả TSCĐ HH và TSCĐ VHAD cho cả TSCĐ HH và TSCĐ VH  Cách xác định: Company Logo Mức KH hàng năm của TSCĐ = Giá trị phải KH TSCĐ T/gian sử dụng hữu ích của TSCĐ Giá trị phải KH hàng năm của TSCĐ = NG TSCĐ - Giá trị thanh lý ước tính
 • 21. Phương pháp khấu hao đường thẳng Để đơn giản người ta quy ước giá trị thanh lý ướcĐể đơn giản người ta quy ước giá trị thanh lý ước tính TSCĐ không đáng kể.tính TSCĐ không đáng kể.  Mức khấu hao hàng nămMức khấu hao hàng năm  Trong đóTrong đó::  MMKHKH : Mức KH hàng năm: Mức KH hàng năm  NG: nguyên giá TSCĐNG: nguyên giá TSCĐ  T: Thời gian SD dự tínhT: Thời gian SD dự tính T NG MKH =
 • 22. Phương pháp khấu hao đường thẳng Company Logo Mức KH Năm 1 2 3 4
 • 23. Xác định nguyên giá TSCĐ (NG)  Đối với TSCĐ hữu hìnhĐối với TSCĐ hữu hình NG của TSCĐ là toàn bộ CP mà DN bỏ ra để có TSCĐ tính đến thời điểm đưa nó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
 • 24. Xác định nguyên giá TSCĐ (NG) ( Đ/với TSCĐ hữu hình)  Mua sắm: NG = GM + CP trực tiếp khác  GM: giá mua thực tế phải trả = giá mua trên HĐ – Các khoản giảm giá, chiết khấu mua hàng (nếu có)  CP trực tiếp: vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ, lãi tiền vay đầu tư TSCĐ khi chưa đưa vào sd và thuế không được hoàn lại  CT XDCB: NG = Gqt + CP trực tiếp khác  Tự SX: NG = Zttế + CP trực tiếp khác Company Logo
 • 25. Xác định nguyên giá của TSCĐ (NG)  Đối với TSCĐ vô hìnhĐối với TSCĐ vô hình Là toàn bộ chi phí mà DN đã bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa nó vào sử dụng theo dự kiến.
 • 26. Các trường hợp làm thay đổi NG TSCĐ  Đánh giá lại TSCĐ khi góp vốn liên doanhĐánh giá lại TSCĐ khi góp vốn liên doanh hay chuyển đổi hình thức sở hữuhay chuyển đổi hình thức sở hữu  Nâng cấp TSCĐNâng cấp TSCĐ  Tháo dỡ 1 hay 1 số bộ phận của TSCĐTháo dỡ 1 hay 1 số bộ phận của TSCĐ Company Logo
 • 27. Xác định thời gian sử dụng TSCĐ (T)  Thời gian sử dụng của TSCĐ HH:Thời gian sử dụng của TSCĐ HH: Là thời gian sử dụng dự tính cho cả đời TSCĐLà thời gian sử dụng dự tính cho cả đời TSCĐ  Có thể dựa vào các căn cứ sau đây để xácCó thể dựa vào các căn cứ sau đây để xác định thời gian sử dụng TSCĐ:định thời gian sử dụng TSCĐ:  Tuổi thọ kỹ thuật  Tuổi thọ kinh tế
 • 28. Xác định tỷ lệ khấu hao TSCĐ Tỷ lệ KH TSCĐTỷ lệ KH TSCĐ Tỷ lệ KH hàng năm của TSCĐ là tỷ lệ %Tỷ lệ KH hàng năm của TSCĐ là tỷ lệ % giữa mức KH hàng năm và NG TSCDgiữa mức KH hàng năm và NG TSCD  Tỷ lệ khấu hao cá biệtTỷ lệ khấu hao cá biệt Tính cho từng TSCĐ cụ thểTính cho từng TSCĐ cụ thể  Trong đó:Trong đó: TTKHKH: Tỷ lệ KH TSCĐ: Tỷ lệ KH TSCĐ TKH = MKH * 100 = 1 * 100 NG T
 • 29. Xác định tỷ lệ khấu hao TSCĐ  Tỷ lệ khấu hao tổng hợp:  Cách 1: Tính tỷ lệ KH theo PP tỷ trọngCách 1: Tính tỷ lệ KH theo PP tỷ trọng  Cách 2: Tính tỷ lệ KH bình quân theo từngCách 2: Tính tỷ lệ KH bình quân theo từng loại TSCĐloại TSCĐ Company Logo
 • 30. Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân  Tính theo phương pháp tỷ trọng:  Bước 1Bước 1: Sắp xếp những TSCĐ có tỷ lệ cá: Sắp xếp những TSCĐ có tỷ lệ cá biệt xấp xỉ nhau đưa vào 1 nhómbiệt xấp xỉ nhau đưa vào 1 nhóm  Bước 2Bước 2: Tính tỷ trọng của từng nhóm (lấy: Tính tỷ trọng của từng nhóm (lấy NG của từng nhóm so với tổng NG)NG của từng nhóm so với tổng NG)  Bước 3Bước 3: Xác định tỷ lệ KH tổng hợp bình: Xác định tỷ lệ KH tổng hợp bình quân theo PP bình quân gia quyềnquân theo PP bình quân gia quyền Company Logo
 • 31. Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân Tính theo phương pháp tỷ trọngTính theo phương pháp tỷ trọng  Trong đó:  fi: Tỷ trọng của mỗi nhóm  TKHi: tỷ lệ KH của mỗi nhóm TSCĐ i  i: Loại TSCĐ ∑= ×= n i KHiiKH TfT 1 )(
 • 32. Ví dụ :Toàn bộ tài sản cố định của DN M được chia thành các nhóm như sau: Đơn vị: trđ Company Logo %1,12%14%40%10%30%12%20%11%10 =×+×+×+×=KHT Số TT NG TSCĐ của mỗi nhóm Tỷ trọng giá trị mỗi nhóm Tỷ lệ KH (%) Số gia quyền 1 2 3 4 1.000 2.000 3.000 4.000 10% 20% 30% 40% 11% 12% 10% 14% 1,1% 2,4% 3% 5,6% 10.000 12,1%
 • 33. Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân Tính theo từng loại TSCĐ:  Bước 1Bước 1: Phân loại TSCĐ (chọn tiêu thức phân: Phân loại TSCĐ (chọn tiêu thức phân loại tùy ý), do đó tỷ lệ KH cá biệt của các TSCĐloại tùy ý), do đó tỷ lệ KH cá biệt của các TSCĐ trong cùng loại là khác nhautrong cùng loại là khác nhau  Bước 2Bước 2: Tính tỷ lệ KH bình quân của mỗi loại: Tính tỷ lệ KH bình quân của mỗi loại (theo PP bình quân gia quyền)(theo PP bình quân gia quyền)  Bước 3Bước 3: Tính tỷ lệ KH bình quân của toàn bộ: Tính tỷ lệ KH bình quân của toàn bộ TSCĐTSCĐ Company Logo
 • 34. Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân Tính theo từng loại TSCĐTính theo từng loại TSCĐ Trong đó:Trong đó:  MKHi: Mức khấu hao của mỗi loại  NGi: Nguyên giá của mỗi loại 100 1 1 ×= ∑ ∑ = = n i i n i KHi KH NG M T
 • 35. Ví dụ : Toàn bộ TSCĐ của DN căn cứ vào công dụng k/tế có thể chia thành các nhóm sau: Số TT Loại TSCĐ Nguyên giá Tỷ lệ khấu hao(%) Mức khấu hao 1 2 3 4 Nhà xưởng Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải Vật kiến trúc 1.000 2.000 3.000 4.000 11% 12% 10% 14% 110 240 300 560 Tổng 10.000 1.210 Company Logo Đơn vị: trđ %1,12100 10000 1210 =×=KHT
 • 36. Tỷ lệ khấu hao của TSCĐ 1. Tỷ lệ khấu hao cá biệt  Cho biết tốc độ thu hồi vốn cố định của từng TSCĐ 1. Tỷ lệ khấu hao tổng hợp  Cho biết tốc độ thu hồi vốn cố định của toàn bộ TSCĐ Company Logo
 • 37. Phương pháp khấu hao đường thẳng Ưu điểm: Đơn giản, dễ hiểuĐơn giản, dễ hiểu Ổn định giá thànhỔn định giá thành Đánh giá được tình hình hình KH và thu hồi vốnĐánh giá được tình hình hình KH và thu hồi vốn cố định của DNcố định của DN  Nhược điểmNhược điểm Tốc độ thu hồi vốn chậmTốc độ thu hồi vốn chậm Thiếu chính xácThiếu chính xác Company Logo
 • 38. Phương pháp khấu hao nhanh Phương pháp KH theo số dư giảm dần có điều chỉnh Phương pháp KH theo số dư giảm dần 1 2 Đặc điểm: Đẩy nhanh mức KH trong những năm đầu sử dụng, giảm dần KH theo thời gian sử dụng
 • 39. Phương pháp KH theo số dư giảm dần Company Logo 1 2 3 4 Năm Mức KH
 • 40. Phương pháp KH theo số dư giảm dần MKHi = Gci * TKHN Trong đóTrong đó  Gci : giá trị còn lại của TSCĐ ở đầu năm thứ i  TKHN: Tỷ lệ KH nhanh (cố định cho các năm)  i: năm cần tính KH Gci = NG – KHLKi TKHN = TKH * Hd Company Logo
 • 41. Bảng hệ số điều chỉnh T≤ 4 năm Hd = 1,5 4 < T ≤ 6 năm Hd = 2 T > 6 năm Hd = 2,5
 • 42. Ví dụ NG = 100 trđ, T = 5 năm , TKH = 20%  TKHN = 20% * 2 = 40% Năm MKHi KHLK Gc 1 100 * 40% = 40 40 60 2 60 * 40% = 24 64 36 3 36 * 40% = 14,4 78,4 21,6 4 21,6 * 40% = 8,64 87,04 12,96 5 12,96 * 40% = 5,184 92,224 7,776 ĐV: Triệu đồng
 • 43. Phương pháp KH theo số dư giảm dần Ưu điểm Tốc độ thu hồi vốn nhanhTốc độ thu hồi vốn nhanh Phản ánh chính xác hơn giá trị HM thực tếPhản ánh chính xác hơn giá trị HM thực tế của TSCĐcủa TSCĐ Là 1 biện phápLà 1 biện pháp “hoãn thuế” cho DN“hoãn thuế” cho DN Nhược điểm Phức tạp, khối lượng tính toán lớnPhức tạp, khối lượng tính toán lớn Không thu hồi hết VĐT khi TSCĐ hết hạn sửKhông thu hồi hết VĐT khi TSCĐ hết hạn sử dụngdụng Giá thành không ổn địnhGiá thành không ổn định Company Logo
 • 44. PP KH theo số dư giảm dần có điều chỉnh  Là sự kết hợp của PP số dư giảm dần và PPLà sự kết hợp của PP số dư giảm dần và PP bình quân.bình quân.  Trong những năm đầu TSCĐ được tính KHTrong những năm đầu TSCĐ được tính KH theo PP số dư giảm dần.theo PP số dư giảm dần.  Khi mức KH bằng hoặc nhỏ hơn mức KHKhi mức KH bằng hoặc nhỏ hơn mức KH tính theo PP KH bình quân, thì kể từ nămtính theo PP KH bình quân, thì kể từ năm đó tính theo PP KH bq ( Giá trị còn lại chiađó tính theo PP KH bq ( Giá trị còn lại chia cho số năm sử dụng còn lại).cho số năm sử dụng còn lại).
 • 45. PP KH theo số dư giảm dần có điều chỉnh Năm MKHi KHLK Gc 1 100 * 40% = 40 40 60 2 60 * 40% = 24 64 36 3 36 * 40% = 14,4 78,4 21,6 4 21,6 : 2 = 10,8 89,2 10,8 5 10,8 100 0 ĐV: triệu đồng
 • 46. PP khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm  Căn cứ vào hồ sơ KTKT của TSCĐ để XĐCăn cứ vào hồ sơ KTKT của TSCĐ để XĐ sản lượng SPSX theo công suất thiết kế:sản lượng SPSX theo công suất thiết kế:  Căn cứ vào thực tế SX -> XĐ số lượng,Căn cứ vào thực tế SX -> XĐ số lượng, khối lượng SP thực tế SX(tháng, năm):khối lượng SP thực tế SX(tháng, năm): Company Logo Mức trích KH bq tính cho 1 đ/vị sp = NG TSCĐ Sản lượng theo công suất thiết kế Mkh trong năm = Số lượng SPSX trong năm x Mức trích KH bq tính cho 1 đơn vị SP
 • 47. PP khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm Ưu điểm: Độ chính xác cao, số KH phù hợp với mức độĐộ chính xác cao, số KH phù hợp với mức độ hao mòn của TSCĐhao mòn của TSCĐ Thích hợp với những TSCĐ có mức độ hoạtThích hợp với những TSCĐ có mức độ hoạt động không đồng đều giữa các thời kỳđộng không đồng đều giữa các thời kỳ Nhược điểm: Phạm vi áp dụng hẹpPhạm vi áp dụng hẹp Không phù hợp với những DN có trình độKhông phù hợp với những DN có trình độ quản lý TSCĐ yếu, không thực hiện nghiêmquản lý TSCĐ yếu, không thực hiện nghiêm túc, chính xác việc ghi chép ban đầutúc, chính xác việc ghi chép ban đầu Company Logo
 • 48. PP khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm Điều kiện áp dụng  Trực tiếp SX ra SP  Xác định được SL SP theo CS thiết kế  Công suất sử dụng bq tháng ≥ 100%
 • 49. Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ Ý nghĩaÝ nghĩa  Là biện pháp quan trọng để quản lý, bảo toàn và nâng cao hiệu suất sử dụng TSCĐ.  Giúp DN dự kiến trước các biến động TSCĐ, chủ động lên kế hoạch huy động vốn nhằm TSX giản đơn hoặc mở rộng TSCĐ  Giúp DN lập kế hoạch chi phí SXKD chính xác, lập kế hoạch lợi nhuận chính xác
 • 50. Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ Nguyên tắc:Nguyên tắc:  XĐ phạm vi trích khấu hao TSCĐ  Xác định thời điểm trích hoặc thôi trích khấu hao
 • 51. Phạm vi trích KH TSCĐ (TT 45/2013/TT-BTC)(TT 45/2013/TT-BTC)  Tất cả TSCĐ hiện có của DN đều phải tríchTất cả TSCĐ hiện có của DN đều phải trích KH (trừ các trường hợp theo quy định)KH (trừ các trường hợp theo quy định)  Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phảiDoanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ cho thuêtrích khấu hao đối với TSCĐ cho thuê  Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tàiDoanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ thuê tài chính) phải tríchchính (gọi tắt là TSCĐ thuê tài chính) phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữukhấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hànhcủa doanh nghiệp theo quy định hiện hành
 • 52. TSCĐ thuộc phạm vi không phải trích khấu hao  TSCĐ đã KH hết giá trị nhưng vẫn đang sửTSCĐ đã KH hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động SXKDdụng vào hoạt động SXKD  TSCĐ chưa KH hết bị mấtTSCĐ chưa KH hết bị mất  TSCĐ khác do DN quản lý mà không thuộcTSCĐ khác do DN quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của DN (trừ TSCĐ thuê tàiquyền sở hữu của DN (trừ TSCĐ thuê tài chính)chính)  TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạchTSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của DNtoán trong sổ sách kế toán của DN Company Logo
 • 53. TSCĐ thuộc phạm vi không phải trích khấu hao TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúcTSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người l/động của DNlợi phục vụ người l/động của DN Trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao độngTrừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại DN như:làm việc tại DN như: • Nhà nghỉ, nhà ăn giữa caNhà nghỉ, nhà ăn giữa ca • Nhà thay quần áoNhà thay quần áo • Nhà vệ sinh, bể chứa nước sạchNhà vệ sinh, bể chứa nước sạch • Nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khámNhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơchữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người laosở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do DN đầu tư xây dựngđộng do DN đầu tư xây dựng Company Logo
 • 54. TSCĐ thuộc phạm vi không phải trích khấu hao  TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lạiTSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bànsau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho DN để phục vụ công tác nghiêngiao cho DN để phục vụ công tác nghiên cứu khoa họccứu khoa học  TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dàiTSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài Company Logo
 • 55. Thời điểm trích, hoặc thôi trích KH  Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐViệc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo sốđược thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặcngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm.giảm.  Khi lập kế hoạch khấu hao:Khi lập kế hoạch khấu hao:  TSCĐ tăng, giảm từ tháng nào thì phảiTSCĐ tăng, giảm từ tháng nào thì phải trích, hoặc thôi trích KH ngay từ tháng đó.trích, hoặc thôi trích KH ngay từ tháng đó.
 • 56. Lập kế hoạch KH TSCĐ  Phương pháp 1:Phương pháp 1: Sử dụng tỷ lệ khấu haoSử dụng tỷ lệ khấu hao tổngtổng hợp bình quânhợp bình quân cá biệtcá biệt  Phương pháp 2: Sử dụng tỷ lệ khấu haoPhương pháp 2: Sử dụng tỷ lệ khấu hao cácá biệtbiệt Company Logo
 • 57. Phương pháp 1: Sử dụng tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân Bước 1: Dự kiến tổng NG TSCĐ đầu năm KH, trongDự kiến tổng NG TSCĐ đầu năm KH, trong đó phạm vi TSCĐ phải trích KHđó phạm vi TSCĐ phải trích KH Bước 2: Dự kiến tổng NG TSCĐ tăng, giảm trongDự kiến tổng NG TSCĐ tăng, giảm trong năm KH và NGbq TSCĐ phải trích KH trongnăm KH và NGbq TSCĐ phải trích KH trong kỳkỳ Bước 3: Phân phối và sử dụng tiền trích KH TSCĐPhân phối và sử dụng tiền trích KH TSCĐ trong kỳtrong kỳ Company Logo
 • 58. Phương pháp 1 Nội dungNội dung 1. Dự kiến tổng NG TSCĐ đầu năm KH1. Dự kiến tổng NG TSCĐ đầu năm KH NGNGđ = NG= NG(30/9)BC + NG+ NGt(q4)BC – NG– NGg(q4)BC a. Tổng NG TSCĐ phải trích KH đầu năma. Tổng NG TSCĐ phải trích KH đầu năm NGNGđ(KH) = NG= NGđ – NG– NGđ(KHH)
 • 59. Phương pháp 1 2. Tổng NG của TSCĐ tăng trong năm2. Tổng NG của TSCĐ tăng trong năm Tổng NG phải trích KH tăng bq trong nămTổng NG phải trích KH tăng bq trong năm Trong đóTrong đó:: NGNGtiti: NG phải trích KH tăng: NG phải trích KH tăng ttkhikhi: Số tháng phải trích KH: Số tháng phải trích KH trong nămtrong năm ∑= × = n i khiti t tNG NG 1 12
 • 60. Phương pháp 1 3. Tổng NG của TSCĐ giảm trong năm3. Tổng NG của TSCĐ giảm trong năm Tổng NG phải trích KH giảm bq trong nămTổng NG phải trích KH giảm bq trong năm Trong đóTrong đó:: NGgj: NG phải trích KH giảmNGgj: NG phải trích KH giảm ttkhhjkhhj: Số tháng không phải trích KH của: Số tháng không phải trích KH của tài sản giảm thứ j trong năm KHtài sản giảm thứ j trong năm KH ttkkhjkkhj = 12-tháng phát sinh giảm +1= 12-tháng phát sinh giảm +1 ∑= × = n j kkhjgj g tNG NG 1 12
 • 61. Phương pháp 1 4.4. Tổng NG cuối nămTổng NG cuối năm a.a.Tổng NG phải trích KH cuối nămTổng NG phải trích KH cuối năm NGc = NGđ + NGt – NGgNGc = NGđ + NGt – NGg b. Tổng NG phải trích KH bq trong nămb. Tổng NG phải trích KH bq trong năm gtKHđKH NGNGNGNG −+= )(
 • 62. Phương pháp 1 5.Tỷ lệ KH tổng hợp bình quân năm KH5.Tỷ lệ KH tổng hợp bình quân năm KH 6. Tiền KH năm KH ( M6. Tiền KH năm KH ( MKHKH)) KHKHKH TNGM ×=
 • 63. Phương pháp 1: Sử dụng tỷ lệ khấu hao cá biệt Company Logo Phương pháp 2: Sử dụng tỷ lệ khấu hao cá biệt Tính mức trích khấu hao của từng tháng: Trong đó:  MKHi : Mức khấu hao của tháng thứ i  MKH(i-1) : Mức khấu hao của tháng thứ i-1  MKHi(t) : Mức khấu hao tăng trong tháng thứ i  MKHi(g) : Mức khấu hao giảm trong tháng thứ i Company Logo )()()1( gKHitKHiiKHKHi MMMM −+= −
 • 64. Phương pháp 2: Sử dụng tỷ lệ khấu hao cá biệt Tính mức khấu hao của cả năm: Company Logo ∑= = 12 1i KHiKH MM
 • 65. Phân phối và sử dụng tiền trích KH TSCĐ PP, sử dụng tiền trích KH năm KH phụPP, sử dụng tiền trích KH năm KH phụ thuộc vào cơ cấu vốn ĐT TSCĐ hiện cóthuộc vào cơ cấu vốn ĐT TSCĐ hiện có  Khi lập KHKH phải XĐ được tỷ trọng cácKhi lập KHKH phải XĐ được tỷ trọng các nguồn vốn ĐT để phân phốinguồn vốn ĐT để phân phối  TSCĐ mua sắm từ nguồn vốn đi vay: sửTSCĐ mua sắm từ nguồn vốn đi vay: sử dụng tiền trích KH để trả vốn và lãi vaydụng tiền trích KH để trả vốn và lãi vay  TSCĐ mua sắm từ nguồn VCSH: DN chủTSCĐ mua sắm từ nguồn VCSH: DN chủ động sử dụng tiền KHLK thu được để táiđộng sử dụng tiền KHLK thu được để tái đầu tư và thay thế cho TSCĐđầu tư và thay thế cho TSCĐ Company Logo
 • 66. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng TSCĐ Chỉ tiêuChỉ tiêu 22 55 33 44 11 Hiệu suất sử dụng TSCĐ Hệ số hao mòn TSCĐ Hệ số trang bị TSCĐ Hệ số huy động TSCĐ Kết cấu TSCĐ
 • 67. Hiệu suất sử dụng TSCĐ Company Logo Trong đó: bq th sTSCĐ TSCĐ D H = 2 ckđk bq TSCĐTSCĐ TSCĐ + = đđlkđđk chiphiXDCBKHNGTSCĐ +−= )( cclkcck chiphiXDCBKHNGTSCĐ +−= )( )()()()( gtđc KHLKKHLKKHLKKHLK −+=
 • 68. Hệ số hao mòn TSCĐ Công thức xác định: )( )( )( t tLK TSCĐHM NG KH H = Trong đó: t là thời điểm đánh giá
 • 69. Hệ số trang bị TSCĐ cho CNSX Công thức xác định: HTB = NG TSCĐ bq trực tiếp tham gia sx trong kỳNG TSCĐ bq trực tiếp tham gia sx trong kỳ Số CN trực tiếp sx trong kỳSố CN trực tiếp sx trong kỳ
 • 70. Kết cấu tài sản cố định Company Logo Tỷ trọng của nhóm i = Tổng NG TSCĐ nhóm i Tổng TG TSCĐ tại DN
 • 71. Hệ số huy động TSCĐ Company Logo HHĐ(TSCĐ) = TSCĐ đang sử dụng vào hoạt động SXKD Tổng TSCĐ
 • 72. Quản trị TSCĐ Sự cần thiết phải quản trị TSCĐSự cần thiết phải quản trị TSCĐ Xuất phát từ khái niệm, đặc điểm và tiêuXuất phát từ khái niệm, đặc điểm và tiêu chuẩn của TSCĐ cho thấy:chuẩn của TSCĐ cho thấy:  TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu,TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu, quyết định năng lực sản xuất của mỗi DNquyết định năng lực sản xuất của mỗi DN  TSCĐ có thời gian sử dụng dài, thời gianTSCĐ có thời gian sử dụng dài, thời gian thu hồi vốn đầu tư chậm. Bởi vậy việc đầuthu hồi vốn đầu tư chậm. Bởi vậy việc đầu tư vào TSCĐ rất dễ gặp rủi ro, nhất là dotư vào TSCĐ rất dễ gặp rủi ro, nhất là do ảnh hưởng của tiến bộ kỹ thuậtảnh hưởng của tiến bộ kỹ thuật Company Logo
 • 73. Mục tiêu của quản trị TSCĐ  Bảo toàn giá trị của TSCĐBảo toàn giá trị của TSCĐ  Không ngừng nâng cao hiệu suất sử dụngKhông ngừng nâng cao hiệu suất sử dụng TSCĐTSCĐ Company Logo
 • 74. Nội dung quản trị TSCĐ 1. Chọn hướng đầu tư cho TSCĐ 2. Sử dụng ngay TSCĐ khi mua về 3. Nâng cao trình độ sử dụng TSCĐ cả về mặt thời gian và công suất 4. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh để hạn chế tổn thất TSCĐ Company Logo
 • 75. Nội dung quản trị TSCĐ 5.5. Đánh giá và đánh giá lại TSCĐĐánh giá và đánh giá lại TSCĐ 6. Lựa chọn phương pháp khấu hao và mức6. Lựa chọn phương pháp khấu hao và mức khấu hao hợp lýkhấu hao hợp lý 7. Thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng, sửa chữa7. Thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐTSCĐ 8. Cải tiến, hiện đại hóa MMTB, chú trọng đổi8. Cải tiến, hiện đại hóa MMTB, chú trọng đổi mới trang thiết bị công nghệmới trang thiết bị công nghệ 9. Thanh lý kịp thời những TSCĐ dư thừa hoặc9. Thanh lý kịp thời những TSCĐ dư thừa hoặc không còn sử dụngkhông còn sử dụng Company Logo