Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

PHONG CHONG THAM NHUNG.ppt

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 31 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a PHONG CHONG THAM NHUNG.ppt (20)

Más reciente (20)

Anuncio

PHONG CHONG THAM NHUNG.ppt

 1. 1. PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 2. 2. Tham nhuõng laø gì?
 3. 3. Theo Töø ñieån Tieáng Vieät Tham nhũng là lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu nhân dân lấy của.
 4. 4. Liên hợp quốc Tham nhũng là sự lợi dụng quyền lực nhà nước để trục lợi riêng
 5. 5. Tổ chức Minh bạch Thế giới Tham nhũng là hành vi của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân
 6. 6. Nghĩa rộng Tham nhũng được hiểu là hành vi của bất kỳ người nào có chức vụ, quyền hạn hoặc được giao nhiệm vụ, quyền hạn và lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc nhiệm vụ được giao để vụ lợi.
 7. 7. Nghĩa hẹp và Theo Luật phòng chống tham nhũng Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.
 8. 8. Tham nhũng có 3 yếu tố 1. Chức vụ, quyền hạn 2. Lợi dung chức vụ, quyền hạn 3. Vụ lợi
 9. 9. Ai là gười có chức vụ, quyền hạn?
 10. 10. Người có chức vụ, quyền hạn? 1. Cán bộ, công chức, viên chức. 2. Sĩ quan, quan nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân. 4. Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là đại diện phần vốn góp của Nhà nước. 5. Người được giao thực hiện nhiệm vụ, có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ.
 11. 11. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn?
 12. 12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn? Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người được giao nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ - công vụ, khi đó họ đã cố ý sử dụng quyền hạn của mình như một phương tiện để mang lại lợi ích cho mình, cho gia đình mình hoặc cho người khác.
 13. 13. Vụ lợi?
 14. 14. Vụ lợi? Vụ lợi là lợi ích vật chất, tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đạt được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng.
 15. 15. Hiểu chung nhất Tham nhũng = Tham lam + Nhũng nhiễu
 16. 16. Nhận diện tham nhũng Tham nhũng = Độc quyền + giấu thông tin + không liêm khiết Tổ chức Minh bạch thế giới
 17. 17. Bản chất tham nhũng NƠI GẶP GỠ GIỮA LÒNG THAM VÀ QUYỀN LỰC ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ “KHÓ, QUAN TRỌNG, NHẠY CẢM”
 18. 18. Phân loại tham nhũng
 19. 19. HÀNH VI THAM NHŨNG
 20. 20. HÀNH VI THAM NHŨNG TRONG GIÁO DỤC 1. “Chạy” trường; 2. “Chạy” điểm; 3. Lạm thu phí giáo dục; 4. Tham nhũng qua dạy thêm; 5. Độc quyền xuất bản sách giáo khoa; 6. Tham nhũng trong tuyển dụng, đề bạt và luân chuyển giáo viên; 7. Đầu tư xây dựng 8. Tham nhũng trong mua sắm thiết bị dạy học; 9. Tham nhũng trong sử dụng kinh phí dự án giáo dục.
 21. 21. NGUYÊN NHÂN THAM NHŨNG 1. Do điều kiện kinh tế - xã hội 2. Do yếu tố tâm lý xã hội 3. Do đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý. 4. Do tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống 5. Do sự tác động của cơ chế thị trường
 22. 22. HẬU QUẢ THAM NHŨNG - Tổn hại về chính trị - Tổn hại về kinh tế - Tổn hại về xã hội
 23. 23. GIẢI PHÁP 1 Phòng ngừa 2 Phát hiện 3 Xử lý
 24. 24. Chống tham nhũng Minh bạch + Trách nhiệm giải trình + Sự tham gia của mọi người
 25. 25. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: chưa quy định, quy định chung chung Minh bạch tài sản, thu nhập: kê khai tài sản, thu nhập còn hình thức, tác dụng phòng ngừa tham nhũng còn hạn chế, hiệu quả thấp. Trách nhiệm của người đứng đầu xử lý trách nhiệm chưa được quan tâm đúng mức; nhầm lẫn giữa việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và khi họ trực tiếp hoặc liên đới thực hiện hành vi tham nhũng; nể nang, né tránh; trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý trách nhiệm người đứng đầu cũng còn nhiều vướng mắc. Những bất cập, hạn chế của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 Bất cập, hạn chế
 26. 26. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

×