Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Strategi for sosiale medier as rekruttering

432 visualizaciones

Publicado el

En sosial mediestrategi for AS Rekruttering

Publicado en: Desarrollo personal
 • Sé el primero en comentar

Strategi for sosiale medier as rekruttering

 1. 1. Strategi for Sosiale MedierSosiale medier er en samtale som støttes av nettbaserte verktøy. A/S Rekruttering
 2. 2. Innhold• Om selskapet• Hvorfor SoMe• Visjoner og verdier• Mål med SoMe tilstedeværelse• Hvor• Målgruppe• Innhold• Ansvar• Måling
 3. 3. Om selskapet• Rekruttering AS er en del av et større internasjonalt selskap med 38 kontorer og 4800 ansatte, hvorav 7 kontorer i Norden. Den norske virksomheten har 15 medarbeidere og ble etablert i 1993. Noen av konsulentene har arbeidet med rekruttering og utvelgelse i det norske markedet siden 1986, og har erfaring som ledere i norske og internasjonale bedrifter, samt utdannelse på universitetsnivå (siv.ing./siv.øk./master/cand.polit.etc). Den faglige opplæringen av medarbeiderne foregår i Norge, Sverige og England, og vi har løpende oppdatering gjennom nasjonale og internasjonale fagressurser. Selskapet gjennomfører oppdrag i alle bransjer.
 4. 4. Hvorfor SoMe• Selskapet ønsker å utforme en strategi for sitt engasjement i sosiale medier.• Årsakene til dette er at man ønsker å benytte SoMe i arbeidet med å rekruttere kandidater til sine kunder.• Selskapet ser i større grad ar rekruttering foregår på andre arenaer enn tidligere og hvor yngre fagspesialister finner seg jobb gjennom aktive bruk av nettverk .• På sikt ønsker selskapet å utvikle SoMe som egne produkter i sin portefølje, men i første omgang vil man synliggjøre seg i forhold til kunder og samarbeidspartnere, og man vil benytte SoMe tilstedeværelse til å tiltrekke seg de rette kandidatene til stillingene man til enhver tid jobber med.
 5. 5. Visjon og Verdier•Selskapets visjon er videreført i selskapets SoMe strategi:At A/S Recruitment you will find bright, knowledgeable and hardworking staffcommitted to providing clients with executives, professionals and specialists whoseskills advance business performance and profitability.Selskapets verdier er :• We are committed to the highest standards of service• We are local market specialists with a global reach• We are providers of outstanding talent• We are always innovating and advancing• We are a trusted careers resource
 6. 6. Mål med SoMe tilstedeværelse• Selskapet ønsker å oppnå følgende mål gjennom som SoMe strategi :• Økt salg av rekrutteringstjenester.• Oppmerksomhet rundt selskapets profesjonelle prosesser og brand.• Posisjonere nøkkelpersonell som autoriteter i din rekrutteringsbransjen.• Få i gang en aktiv dialog med kandidater som er i selskapets nettverk, og øke• oppmerksomheten rundt dette nettverket for å attrahere flere gode kandidater.• Å styrke merkevaren gjennom økt synlighet
 7. 7. HvorTwitter:• Posisjonering, rekruttering, nettverksbygging og merkevarebygging• Brukes til korte meldinger særlig rettet mot media, samarbeidspartnere, potensielle arbeidstakere og studenter.Linkedin• Posisjonering, rekruttering, nettverksbygging og merkevarebygging.• Brukes til å bygge nettverk og synliggjøre hvordan selskapet er tilstede i relevante nettverk.Facebook:• –Relasjonsbygging, kommunikasjon og rekruttering• –Brukes som kommunikasjonskanal mot alle våre prioriterte målgrupper. Vil i særlig grad brukes som samtalekanal med potensielle og eksisterende kandidater .Blogg Merkevarebygging , og vil brukes som kommunikasjonskanal mot målgrupper.
 8. 8. Målgruppe• Tidligere ansatte• Egne ansatte• Samarbeidspartnere• Nye og eksisterende kunder• Potensielle kandidater
 9. 9. Innhold• Selskapet ønsker at alle SoMe skal preges av dialog og at stillingsannonser og rene promotional innlegg ikke skal være hoveddelen av kommunikasjonen.• Selskapet har også gitt to ansatte i oppdrag å opprette egen «profesjonelle» profiler hvor man blogger relevant informasjon i forhold til bransje, men i tråd med konfidensialitetskrav til rekrutteringsprosesser.• Selskapet ønsker å skape en møteplass hvor potensielle kandidater kan stille spørsmål til alt rundt rekrutteringsprosesser, og få gode svar fra profesjonelle rekrutterere med lang erfaring fra bransjen. Dette kan være spørsmål til testbruk, prosess utforming av CV o.l
 10. 10. Ansvar Innhold:Selskapet har valgt å utnevne representanter for de ulike SoMe, som skal koordinerekommunikasjon i sin kanal, og som skal gjennomføre jevnlige SoMe møter, hvor strategi ogmålinger gjennomgåes.Twitter: XXFacebook; XXLinkedin: XX men her skal alle ansatte ha en aktiv profil.Blogg: xx her er det to ansatte som er ansvarlige for innlegg på bloggen, men de kan innhenteinnlegg fra alle ansatte.Retningslinjer : XX er ansvarlig for retningslinjene og moderasjon i SoMe
 11. 11. Måling• Selskapet har valgt å i første omgang la sin satsing løpe i 3+3.mnd intervaller, hvor man måler tilstedeværelse etter 3 og deretter 3.mnd.• Det er ønskelig å bruke egnet måleverktøy til å gjennomfør målinger kontinuerlig på tilstedeværelsen.
 12. 12. Oppsummert• Selskapet har et ønsker om å benytte SoMe som kommunikasjonsplattform og har definert en del årsaker til at man ønsker å benytte denne plattformen.• Selskapet har over tid observert at kandidater og kunder navigerer annerledes enn for bare noen år siden, og at websider nå er en for passiv kommunikasjonsform .• Selskapet har definert hvilke plattformer man ønsker å starte med, men er ydmyke i forhold til at strategien kan endres både basert på endringer i brukergruppene og eter at man har gjennomført målinger av hvordan bedriftens strategi fungerer i forhold til de suksesskriterier man har definert.

×