Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio (20)

Publicidad
Publicidad

Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio

  1. Kaupalliset kasvuympäristöt • Asiointikohtelun ja kohtaamisen kehittäminen • Yhteistoiminta • Osallistuminen Verkkoviestintäympäristö • Olla tavoitettavissa, • Ymmärtää vuorovaikutusta • Tukea vastuullisuutta Asuinympäristö • Erakoitumisen estäminen • Välittämisen kanavoiminen • Auttaa ja tukea Visio Haluamme, että vuonna 2018 jokainen nuori kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi arjessaan, tuetuksi ja autetuksi vaikeuksissaan ja hyväksytyksi jäseneksi yhteisöön, jonka kokee tärkeäksi. Toimimme, että nuorten kasvulle olisi tilaa ja vaikeuksissa oleville nuorille tukea joka päivä
  2. ”Luomme urbaaneja kohtaamispaikkoja” Toimimme, että nuorten kasvulle olisi tilaa ja vaikeuksissa oleville nuorille tukea joka päivä ”Missiomme on suojata koteja, yrityksiä ja yhteiskuntaa” ”Palvelemme vuoden jokaisena päivänä” • YHTEISET TAVOITTEET • SELKEÄT TOIMINTAMALLIT • KAIKKI HYÖTYVÄT
  3. YHTEISTEN TAVOITTEIDEN LÖYTÄMINEN? • Asiakaskohtelu on kasvatuskysymys • Käyttökokemus on osallisuuskysymys • Aikuisen rooli on vastuullisuuskysymys Yhteisten tavoitteiden löytäminen edellyttää kykyä nähdä omat tavoitteet yhteistyöyrityksen tavoitteiden kautta ja päinvastoin
  4. Nuorten reviireillä 17.11.2016 • Mitä työ tuotti nuorten kannalta? • Mitä työ tuotti nuorisotyötä tekevien kannalta? • Mitä työ tuotti vartiointi- ja järjestyksenvalvonnan kannalta? • Mitä työ tuotti kaupallisten tilojen omistajille?
  5. HE 22/2014 VP 6 §. Vartioimistehtävissä noudatettavat yleiset periaatteet. Pykälän 1 momentin mukaan vartioimistehtävissä olisi toimittava oikein ja tasapuolisesti sekä sovinnollisuutta edistäen. Vastaavat periaatteet ovat voimassa poliisi- ja järjestyksenvalvojatoiminnassa. Käyttäytyminen olisi oikeaa silloin, kun se herättäisi luottamusta ja kunnioitusta. Henkilön tulisi käyttäytyä kohteliaasti, huomaavaisesti ja tinkimättömästi sekä osoittaa itsehillintää ja välttää epäystävällisyydeksi tai pikkumaisuudeksi helposti käsitettävissä olevia ilmauksia. Toimenpiteiden kohteina olevia henkilöitä tulisi käsitellä hienotunteisesti ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen. Asiallinen käyttäytyminen loisi perustan hyville suhteille yleisöön, mikä taas olisi pitkällä tähtäyksellä välttämätöntä tehtävien hoidon nnistumiseksi. HE 111/2016 VP Nuorisotoiminnalla tarkoitetaan nuorten omaehtoista toimintaa. Määritelmä on uusi. Nuorisotoiminta on aktiivisen kansalaisuuden yksi ulottuvuus, jossa painottuu nuorten itsensä suunnittelema ja tekemä toiminta. Nuorisotoiminta on nuorten itsensä luomaa toimintaa, jossa nuoret ovat toiminnan varsinaiset sisällön tuottajat tai tekijät. Nuorisotoiminta voi olla nuorisoalan järjestön tai muun ryhmän puitteissa toteutettavaa toimintaa taikka nuorten omaa yhteistoimintaa. Olennaista ei ole toiminnan muoto tai sen puitteet, vaan se, että nuoret ovat siinä itse aktiivisia toimijoita. Myös esimerkiksi kunta tai nuorisoalan järjestö voi edistää nuorisotoimintaa tukemalla nuoren omatoimisen tekemisen mahdollisuuksia ja puitteita. KASVUYMPÄRISTÖN LAINSÄÄNDÄNTÖ UUDISTUU 2017
  6. KAIKKI HYÖTYVÄT? Kasvulle on tilaa Asiakaskohtelu on reilua ja tukee kasvua Nuorten elinympäristön muutosta tuetaan vastuullisesti Aikuisten vastuullisuus lisää tukea tarvitseville Työntekijöiden kuormitus vähenee ja osaaminen kasvaa Kaupallinen kasvuympäristö ottaa nuorten palautteen huomioon Yksityinen ja julkinen yhteisvastuu nuorista kokoaa yhteen ammattilaiset
Publicidad