Publicidad
Publicidad

Exercici 6

 1. PROBLEMES DEL TABAC I L’ALCOHOL Núria Clavero Mateu
 2. ÍNDEX  Tabac - Enfermetats del tabac  Alcohol - Enfermetats de l’alcohol
 3. TABAC El tabaquisme és la adicció al tabac, provocada principalment per un dels seus components actius, la  nicotina; la acció d’aquesta substància acaba condicionant l’abús del seu consum. Aquesta adicció produeix enfermetats nocives per a la salud del consumidor.
 4. ENFERMETATS DEL TABAC  Càncer de pulmó.  La bronquitis.   Emisfema pulmonar.  Enfermetats cardiovasculars.
 5. CÀNCER DE PULMÓ  És un conjunt d’enfermetats resultants del creixement maligne de cèl·lules del tracte respiratori, en particular del teixit pulmonar, i un dels tipus de càncer més freqüentes a nivell mundial.
 6. BRONQUITIS  És una inflamació de les vies aèries baixes. Succeeix quan els bronquíols, situats entre els pulmons, s’inflamen a causa d’una infecció o per altres motius.
 7. EMISFEMA PULMONAR  Un emfisema es l’agrandament permanent dels espais aèris fins als bronquiols terminals, amb una destrucció de la paret alveolar.  
 8. ENFERMETATS CARDIOVASCULARS  Les malalties cardiovasculars són la classe de malalties que afecten el cor o els vasos sanguinis (artèries i venes). Aquestes malalties són una de les principals causes de mort als països desenvolupats. Les més freqüents són: -L´infart de miocardi. -L´accident cerebrovascular.
 9. ALCOHOL L'alcohol és una de les drogues més antigues i més àmpliament usades per la humanitat. L'alcoholisme és una malaltia crònica caracteritzada per la dependència física i psíquica de l'alcohol etílic. L'alcoholisme és també un problema social ja que està estès en totes les capes socials i ocasiona greus problemes en tots els camps de l'activitat humana.
 10. ENFERMETATS  Trastorns físics.  Trastorns de conducta.  Síndrome d'abstinència.  Coma etílic.
 11. TRASTORNS FÍSICS  Trastorns físics: en fetge (cirrosi hepàtica) pàncrees, gastrointestinals, cardiocirculatoris, hematològics i metabòlics.
 12. TRASTORNS DE CONDUCTA Trastorns de conducta: com violència, ansietat, absentisme laboral, marginació de la societat.
 13. SÍNDROME S’ABSTINÈNCIA  Síndrome d'abstinència: tremolor, intranquil·litat i, en darrer terme, delírium trèmens.
 14. COMA ETÍLIC  El coma etílic és un estat de coma a causa d'una sobredosi d'alcohol. És una urgència mèdica, ja que el coma etílic produeix l'aturada de totes les funcions del cervell i la persona que la pateix en principi només manté la respiració i l'activitat del cor gràcies a l'activitat del bulb raquidi. Així tot, en casos d'ingesta extrema d'alcohol, el coma etílic pot produir la mort per respiració insuficient o aturada de la respiració.
Publicidad