Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
9 de xuño de 201310º Tempo Ordinario (C)Lucas 7, 11-17Red Evangelizadora BUENASNOTICIASDifunde a bendición de Xesús. Pásao...
Xesús chega a Naín cando naXesús chega a Naín cando napequena aldea se está vivindopequena aldea se está vivindoun feito m...
Da aldea sae un cortexo fúnebrecamiño do cemiterio.Unha nai viúva, acompañadapolos seus veciños, leva aenterrar o seu únic...
En poucas palabras, Lucas descríbenosEn poucas palabras, Lucas descríbenosa trágica situación da muller.a trágica situació...
O encontro foiinesperado.Xesús viña anunciartaménen Naína Boa Novade Deus.Cal será a súareacción?Segundo o relato,“o Señor...
Non coñece a muller, pero míraa detidamente.Non coñece a muller, pero míraa detidamente.Capta a súa dor e soidade, e conmó...
Non o pensa dúas veces.Non o pensa dúas veces.Achégase ao féretro, detén o enterroAchégase ao féretro, detén o enterroe di...
Cando o mozo se reincorpora ecomeza a falar, Xesús“entrégallo a súa nai”para que deixe de chorar.De novo están xuntos.
Todo parece sinxelo.O relato non insiste no aspecto prodixioso do queacaba de facer Xesús.Invita os seus lectores a que ve...
É a compaixón de Deus a que faia Xesús tan sensible ao sufrimentoda xente.
Na Igrexa temos que recuperar canto antes aNa Igrexa temos que recuperar canto antes acompaixón como o estilo de vida prop...
A compaixón que esixe xustizaé o gran mandato de Xesús:“Sed compasivos como o voso Paié compasivo”.
Esta compaixón é hoxe máis necesaria que nunca.Desde os centros de poder, todo se ten en contaantes que o sufrimento das v...
Desde as comunidadesDesde as comunidadesde Xesús tense quede Xesús tense queescoitarescoitarun grito de indignaciónun grit...
O SUFRIMENTO HA DE SER TOMADO EN SERIOXesús chega a Naín cando na pequena aldea se está vivindo un feito moi triste. Xesús...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

10º domingo c 2013 bene pagola

613 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

10º domingo c 2013 bene pagola

 1. 1. 9 de xuño de 201310º Tempo Ordinario (C)Lucas 7, 11-17Red Evangelizadora BUENASNOTICIASDifunde a bendición de Xesús. Pásao.José Antonio PagolaMúsica: Adagio.García Caffi; Presentación:B.Areskurrinaga HC; uskaraz:D.Amundarain
 2. 2. Xesús chega a Naín cando naXesús chega a Naín cando napequena aldea se está vivindopequena aldea se está vivindoun feito moi triste.un feito moi triste.Xesús vén do camiño,Xesús vén do camiño,acompañado dos seusacompañado dos seusdiscípulos e dun gran xentío.discípulos e dun gran xentío.
 3. 3. Da aldea sae un cortexo fúnebrecamiño do cemiterio.Unha nai viúva, acompañadapolos seus veciños, leva aenterrar o seu único fillo.
 4. 4. En poucas palabras, Lucas descríbenosEn poucas palabras, Lucas descríbenosa trágica situación da muller.a trágica situación da muller.É unha viúva, sen esposo que a coide e protexa naquelaÉ unha viúva, sen esposo que a coide e protexa naquelasociedade controlada polos varóns.sociedade controlada polos varóns.Quedáballe só un fillo, pero tamén este acaba de morrer.Quedáballe só un fillo, pero tamén este acaba de morrer.A muller non di nada. Só chora a súa dor.A muller non di nada. Só chora a súa dor.Que será dela?Que será dela?
 5. 5. O encontro foiinesperado.Xesús viña anunciartaménen Naína Boa Novade Deus.Cal será a súareacción?Segundo o relato,“o Señor mirouna,conmoveuse edíxolle: Non chores”.É difícil describirmellor o Profeta dacompaixón de Deus.
 6. 6. Non coñece a muller, pero míraa detidamente.Non coñece a muller, pero míraa detidamente.Capta a súa dor e soidade, e conmóveseCapta a súa dor e soidade, e conmóveseata as entrañas.ata as entrañas.O abatemento daquela muller chégalle ata dentro.O abatemento daquela muller chégalle ata dentro.A súa reacción é inmediata: “Non chores”.A súa reacción é inmediata: “Non chores”.Xesús non pode ver a ninguén chorando.Xesús non pode ver a ninguén chorando.Necesita intervir.Necesita intervir.
 7. 7. Non o pensa dúas veces.Non o pensa dúas veces.Achégase ao féretro, detén o enterroAchégase ao féretro, detén o enterroe dille ao morto:e dille ao morto:““Mozo, dígochoa ti, érguete”.Mozo, dígochoa ti, érguete”.
 8. 8. Cando o mozo se reincorpora ecomeza a falar, Xesús“entrégallo a súa nai”para que deixe de chorar.De novo están xuntos.
 9. 9. Todo parece sinxelo.O relato non insiste no aspecto prodixioso do queacaba de facer Xesús.Invita os seus lectores a que vexan nel a revelaciónde Deus como Misterio de compaixón eForza de vida, capaz de salvarincluso da morte.
 10. 10. É a compaixón de Deus a que faia Xesús tan sensible ao sufrimentoda xente.
 11. 11. Na Igrexa temos que recuperar canto antes aNa Igrexa temos que recuperar canto antes acompaixón como o estilo de vida propiocompaixón como o estilo de vida propiodos seguidores de Xesús.dos seguidores de Xesús.Temos que rescatala dunha concepciónTemos que rescatala dunha concepciónsentimental e moralizante que a desprestixiou.sentimental e moralizante que a desprestixiou.
 12. 12. A compaixón que esixe xustizaé o gran mandato de Xesús:“Sed compasivos como o voso Paié compasivo”.
 13. 13. Esta compaixón é hoxe máis necesaria que nunca.Desde os centros de poder, todo se ten en contaantes que o sufrimento das vítimas.Funciónase como se non houbese doentes ninperdedores.
 14. 14. Desde as comunidadesDesde as comunidadesde Xesús tense quede Xesús tense queescoitarescoitarun grito de indignaciónun grito de indignaciónabsoluta:absoluta:o sufrimento doso sufrimento dosinocentes ha de serinocentes ha de sertomado en serio; nontomado en serio; nonpode ser aceptadopode ser aceptadosocialmente como algosocialmente como algonormalnormalpois é inaceptablepois é inaceptablepara Deus.para Deus.El non quere ver aEl non quere ver aninguén chorando. ninguén chorando. 
 15. 15. O SUFRIMENTO HA DE SER TOMADO EN SERIOXesús chega a Naín cando na pequena aldea se está vivindo un feito moi triste. Xesús vén docamiño, acompañado dos seus discípulos e dun gran xentío. Da aldea sae un cortexo fúnebre camiño docemiterio. Unha nai viúva, acompañada polos seus veciños, leva a enterrar o seu único fillo.En poucas palabras, Lucas describiunos a tráxica situación da muller. É unha viúva, sen esposoque a coide e a protexa naquela sociedade controlada polos varóns. Quedáballe só un fillo, pero tamén esteacaba de morrer. A muller non di nada. Só chora a súa dor. Que será dela?O encontro foi inesperado. Xesús viña anunciar tamén en Naín a Boa Nova de Deus. Cal será a súareacción? Segundo o relato, “o Señor mirouna, conmoveuse e díxolle: Non chores”. É difícil describir mellor oProfeta da compaixón de Deus.Non coñece a muller, pero míraa detidamente. Capta a súa dor e soidade, e conmóvese ata asentrañas. O abatemento daquela muller chégalle ata dentro. A súa reacción é inmediata: “Non chores”. Xesúsnon pode ver a ninguén chorando. Necesita intervir.Non o pensa dúas veces. Achégase ao féretro, detén o enterro e dille ao morto: “Mozo, dógocho ati, érguete”. Cando o mozo se reincorpora e comenza a falar, Xesús “entrégallo a súa nai” para que deixe dechorar. De novo están xuntos. A nai xa non estará soa.Todo parece sinxelo. O relato non insiste no aspecto prodixioso do que acaba de facer Xesús.Invita os seus lectores a que vexan nel a revelación de Deus como Misterio de compaixón e Forza de vida, capazde salvar incluso da morte. É a compaixón de Deus a que fai a Xesús tan sensible ao sufrimento da xente.Na Igrexa temos que recuperar canto antes a compaixón como o estilo de vida propio dosseguidores de Xesús. Temos que rescatala dunha concepción sentimental e moralizante que a desprestixiou. Acompaixón que esixe xustiza é o gran mandato de Xesús: “Sed compasivos coma o voso Pai é compasivo”.Esta compaixón é hoxe máis necesaria que nunca. Desde os centros de poder, todo se ten en conta antes que osufrimento das vítimas. Funciónase como se non houbese doentes nin perdedores. Desde as comunidades deXesús tense que escoitar un grito de indignación absoluta: o sufrimento dos inocentes ha de ser tomado enserio; non pode ser aceptado socialmente como algo normal pois é inaceptable para Deus. El non quere ver aninguén chorando José Antonio Pagola

×