Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

12º domingo toc 2013

724 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

12º domingo toc 2013

 1. 1. Mentres Xesús estaba orando,acompañado dos seusdiscípulos, preguntoulles:Eles responderon:““ Uns, que Xoán Bautista;Uns, que Xoán Bautista;outros que Elías; outros, queoutros que Elías; outros, quealgún profeta dos antigosalgún profeta dos antigosque está resucitado”.que está resucitado”.Quen di a xenteQuen di a xenteque son eu?”que son eu?”
 2. 2. ““E vós, quen dicides que son eu?”E vós, quen dicides que son eu?”Pedro contestoulle:““O Mesías de Deus”.O Mesías de Deus”.Pero o prohibiulles dicir nada a ninguén.Dicía a todos:““Se alguén me quere seguir, que renuncie a si mesmo,Se alguén me quere seguir, que renuncie a si mesmo,que cargue coa cruz de dada día e que me siga”.que cargue coa cruz de dada día e que me siga”.Lc 9, 18-24
 3. 3. A categoríado seguimento remítenosa tres experiencias humanasfundamentais: a da itinerancia,a da itinerancia, a da compañía,a da compañía, e a da busca.e a da busca.
 4. 4. O ser humano faise a si mesmoO ser humano faise a si mesmona medida en que vai facendo camiño.na medida en que vai facendo camiño.O ser humano faise a si mesmoO ser humano faise a si mesmona medida en que vai facendo camiño.na medida en que vai facendo camiño.O camiño é a metáfora da existenciaO camiño é a metáfora da existenciaque non se resigna á finitude e ao inacabamento.que non se resigna á finitude e ao inacabamento.
 5. 5. O ser humano naceu do amor e para o amor.O ser humano naceu do amor e para o amor.A súa capacidade de encontro e compañíaA súa capacidade de encontro e compañíaé signo da súa madureza.é signo da súa madureza.Vivir é tamén deixar pegadaspara os que han de seguir o mesmo itinerario.
 6. 6.  Busca calidades de vida,Busca calidades de vida, Busca a harmonía co outro, cos outros,Busca a harmonía co outro, cos outros, Co absolutamente Outro.Co absolutamente Outro.
 7. 7. San Lucas falaSan Lucas faladun grupodun grupoque sigue a Xesús.que sigue a Xesús.No son chamadosNo son chamados“discípulos”“discípulos”pero son “crentes”pero son “crentes”que o “seguen”que o “seguen”nos seusnos seusdesprazamentos.desprazamentos.Trátase dunha chamada universal.Trátase dunha chamada universal.Xesús pide a todos que o sigan con valentía,Xesús pide a todos que o sigan con valentía,tomando a súa cruz de cada día.tomando a súa cruz de cada día.
 8. 8. ““Se alguén me quere seguir…”Se alguén me quere seguir…”““Se alguén me quere seguir…”Se alguén me quere seguir…”A resposta contén tres esixencias: A primeira parece referirse ao sometemento da vontade: A segunda inclúe a aceptación do sacrificio: A terceira, estar dispuesto a facer súa a vida do Mestre:““Que renuncie a si mesmo”.Que renuncie a si mesmo”.““Colla a cruz cada día”.Colla a cruz cada día”.““e me siga”.e me siga”.
 9. 9. “ O que queira salvar asúa vida perderaa;pero o que perda a súavida pola miña causa,poñeraa a salvo”.Nesa frase contenseNesa frase contenseo resumo da vidao resumo da vidae vocacióne vocacióndo discípulo de Xesús.do discípulo de Xesús.O relato pecha cun aparente paradoxo:
 10. 10. O crente recibiu a feque dá sentido á súa vida.E esa vida ofrécea cada díacomo un xesto de amore gratitude ao seu Señor.Ás veces pídeselle que aentregue definitivamente por El.E iso é o que fan os mártires.E iso é o que fan os mártires.Parece que perden a súa vida e, en realidade,Parece que perden a súa vida e, en realidade,póñena nas mans do seu Salvador.póñena nas mans do seu Salvador.
 11. 11. Señor Xesús, ti chamáchesnos para que sigamos oteu camiño. Sabemos que así viviremos na verdadee encontraremos a vida que ti nos prometiches. Amén.
 12. 12. José Román Flecha AndrésPalabra del Señor, Salamanca , Editorial.Secretariado Trinitario,2007Presentación: Antonia Castro Panero

×