Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

14º domingo toc 2013 bene pagola

778 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

14º domingo toc 2013 bene pagola

 1. 1. 7 de xullo de 2013 14º Tempo ordinario (C) Lucas 10, 1-12. 17-20 Red evanxelizadora BUENAS NOTICIAS Reaviva o alento evanxelizador na Igtrexa. Pásao. José Antonio Pagola Música:Bach Aria de a suite en Re Presentación:B.Areskurrinaga HC Euskaraz.D.Amundarain
 2. 2. O Papa Francisco está chamando á Igrexa a saír de si mesma esquecendo medos e intereses propios, para poñerse en contacto coa vida real das xentes e facer presente o Evanxeo alí onde os homes e mulleres de hoxe sofren e gozan, loitan e traballan.
 3. 3. Coa súa linguaxe inconfundible e as súas palabras vivas e concretas, estanos abrindo os ollos para advertirnos do risco dunha Igrexa que se asfixia nunha actitude autodefensiva: ““Cando a Igrexa seCando a Igrexa se encerra, enferma”;encerra, enferma”; ““prefiro mil veces unhaprefiro mil veces unha Igrexa accidentada a unhaIgrexa accidentada a unha que estea enferma porque estea enferma por encerrarse en si mesma”.encerrarse en si mesma”.
 4. 4. A consigna deA consigna de Francisco é clara:Francisco é clara: ““A Igrexa ha deA Igrexa ha de saír de si mesma ásaír de si mesma á periferia, a darperiferia, a dar testemuño dotestemuño do EvanxeoEvanxeo e a encontrarse cose a encontrarse cos demais”.demais”.
 5. 5. Non estáNon está pensando enpensando en planeamentosplaneamentos teóricos,teóricos, senón en pasos moisenón en pasos moi concretos:concretos: ““Saiamos de nósSaiamos de nós mesmos paramesmos para encontrarnos coaencontrarnos coa pobreza”.pobreza”.
 6. 6. O Papa sabe o que está dicindo.O Papa sabe o que está dicindo. Quere arrastrar a Igrexa actual cara aQuere arrastrar a Igrexa actual cara a unha renovación evanxélica profunda.unha renovación evanxélica profunda. Non é doado.Non é doado.
 7. 7. ““A novidade dánosA novidade dános sempre un poucosempre un pouco de medo, porquede medo, porque nos sentimosnos sentimos máis seguros, semáis seguros, se temos todo baixotemos todo baixo control, se somoscontrol, se somos nós os quenós os que construímos,construímos, programamos eprogramamos e planificamos aplanificamos a nosa vida segundonosa vida segundo os nososos nosos esquemas,esquemas, seguridades eseguridades e gustos”.gustos”.
 8. 8. Pero Francisco non ten medo á ““novidade de Deus”.novidade de Deus”. Na festa de Pentecoste formulou a toda a Igrexa unha pregunta decisiva á que teremosdecisiva á que teremos que ir respondendo nosque ir respondendo nos próximos anos:próximos anos: ““Estamos decididos a percorrerEstamos decididos a percorrer camiños novos que a novidade de Deuscamiños novos que a novidade de Deus nos presenta ou atrincheirarémonos ennos presenta ou atrincheirarémonos en estruturas caducas que perderon aestruturas caducas que perderon a capacidade de resposta?capacidade de resposta?
 9. 9. Non quero ocultar a miña ledicia ao ver queNon quero ocultar a miña ledicia ao ver que o Papa Francisco nos chama a reavivaro Papa Francisco nos chama a reavivar na Igrexa o alento evanxelizador que Xesúsna Igrexa o alento evanxelizador que Xesús quixo que animase semprequixo que animase sempre os seus seguidores.os seus seguidores.
 10. 10. O evanxelista Lucas recórdanos as súas consignas. “Poñédevos en camiño”. No hai que esperar a nada. Non temos que reter a Xesús dentro das nosas parroquias. Hai que darlo a coñecer na vida.
 11. 11. “Non levedes sacos, alforxas nin sandalias de reposto”. Hai que saír á vida de maneira sinxela e humilde. Sen privilexios nin estruturas de poder. O Evanxeo non se impón pola forza. Contáxiase desde a fe en Xesús e a confianza no Pai.
 12. 12. Cando entredesCando entredes nunha casa,nunha casa, dicide :dicide : ””Paz a esta casa”Paz a esta casa”.. Isto é o primeiro.Isto é o primeiro. Deixade a un lado asDeixade a un lado as condenas,condenas, curade os enfermos,curade os enfermos, aliviadealiviade os sufrimentosos sufrimentos que hai no mundoque hai no mundo.
 13. 13. Dicide a todos queDicide a todos que Deus está cerca eDeus está cerca e nos quere vernos quere ver traballando por unhatraballando por unha vida máis humana.vida máis humana. Esta é a BoaEsta é a Boa Nova do Reino deNova do Reino de Deus.Deus.
 14. 14. SEN MEDO Á NOVIDADE O Papa Francisco está chamando a Igrexa a saír de si mesma esquecendo medos e intereses propios, para poñerse en contacto coa vida real das xentes e facer presente o Evanxeo alí onde os homes e mulleres de hoxe sofren e gozan, loitan e traballan. Coa súa linguaxe inconfundible e as súas palabras vivas e concretas, estanos abrindo os ollos para advertirnos do risco dunha Igrexa que se asfixia nunha actitude autodefensiva: “Cando a Igrexa se encerra, enferma”; “Prefiro mil veces unha Igrexa accidentada a unha que estea enferma por encerrarse en si mesma”. A consigna de Francisco é clara: “A Igrexa ha de saír de si mesma á periferia, a dar testemuño do Evanxeo e a encontrarse cos demais”. Non está pensando en planeamentos teóricos, senón en pasos moi concretos: “Saiamos de nós mesmos para encontrarnos coa pobreza”. O Papa sabe o que está dicindo. Quere arrastrar a Igrexa actual cara a unha renovación evanxélica profunda. Non é doado. “A novidade dános sempre un pouco de medo, porque nos sentimos máis seguros, se temos todo baixo control, se somos nós os que construímos, programamos e planificamos a nosa vida segundo os nosos esquemas, seguridades e gustos”. Pero Francisco non ten medo á “novidade de Deus”. Na festa de Pentecoste formulou a toda a Igrexa unha pregunta decisiva á que teremos que ir respondendo nos próximos anos: “Estamos decididos a recorrer camiños novos que a novidade de Deus nos presenta ou atrincheirarémonos en estructuras caducas que perderon a capacidade de resposta? Non quero ocultar a miña ledicia ao ver que o Papa Francisco nos llama a reavivar na Igrexa o alento evanxelizador que Xesús quixo que animase sempre os seus seguidores. O evanxelista Lucas recórdanos as súas consignas. “Poñédevos en camiño”. Non hai que esperar a nada. Non temos que reter a Xesús dentro das nosas parroquias. Hai que dalo a coñecer na vida. “Non levedes sacos, alforxas nin sandalias de reposto”. Hai que saír á vida de maneira sinxela e humilde. Sen privilexios nin estruturas de poder. O Evanxeo non se impón pola forza. Contáxiase desde a fe en Xesús e a confianza no Pai. Cando entredes nunha casa, dicide :”Paz a esta casa”. Isto é o primeiro. Deixade a un lado as condenas, curade os enfermos, aliviade os sufrimentos que hai no mundo. Dicide a todos que Deus está cerca e nos quere ver trabajando por unha vida máis humana. Esta é a Boa Nova do Reino de Deus. José Antonio Pagola

×