Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

21º domingo toc 2013

706 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

21º domingo toc 2013

 1. 1. Un preguntoulle a Xesús:Un preguntoulle a Xesús: El díxolles:El díxolles: “Loitade para entrardes pola porta estreita, porque vos aseguro que moitos intentarán entrar e non poderán” (Lc 12, 23-30)
 2. 2. Xa nalgúns textosXa nalgúns textos dos profetas se anunciados profetas se anuncia unha salvaciónunha salvación que rompe asque rompe as fronteirasfronteiras dos pobos para abrirsedos pobos para abrirse a horizontesa horizontes de universalidade.de universalidade. ( Is 66, 18-21)
 3. 3. San Paulo recorda que a persoa pode chegarSan Paulo recorda que a persoa pode chegar ao coñecemento de Deus, grazas á súa propia razónao coñecemento de Deus, grazas á súa propia razón cando le axeitadamente a marabilla da creación.cando le axeitadamente a marabilla da creación. (Rm 1, 20)(Rm 1, 20)
 4. 4. O Papa Paulo VI na exhortación “Evangelii Nuntiandi nº 80” “Os homes poderán salvarse por outros camiños, grazas á misericordia de Deus, se nós non lles anunciamos o Evanxeo; pero, poderemos nós salvarnos se por neglixencia, por medo, por vergoña, ou por ideas falsas omitimos anuncialo?”
 5. 5. Tamén Xesús parece facerlle un acaneoTamén Xesús parece facerlle un acaneo á pregunta dun curiosoá pregunta dun curioso que quería saber se son poucos os que se salvan.que quería saber se son poucos os que se salvan. ““Esforzádevos por entrar pola porta estreita”.Esforzádevos por entrar pola porta estreita”.
 6. 6. A imaxe da porta resultaA imaxe da porta resulta evidente para todos.evidente para todos. Hoxe vemos a moitosHoxe vemos a moitos que non se achegan a ela,que non se achegan a ela, por ignoranciapor ignorancia ou por falta de fe.ou por falta de fe. Pero é fácil adiviñarPero é fácil adiviñar a frustración dos quea frustración dos que pretenden entrarpretenden entrar no Reino de Deusno Reino de Deus e atopan pechadae atopan pechada a porta.a porta.
 7. 7. Xesús alude a esas xustificaciónsXesús alude a esas xustificacións ás que apelamos continuamente.ás que apelamos continuamente. Ante a porta pechada algúns aducen falsos dereitos: ““Temos comido e bebido contigoTemos comido e bebido contigo e ti ensinaches nas nosas prazas”.e ti ensinaches nas nosas prazas”. Crémonos cristiáns: por ter un parente relixioso,por ter un parente relixioso, por pertencer a unhapor pertencer a unha asociación ou irmandade .asociación ou irmandade .
 8. 8. A resposta do “amo da casa” resoa cun eco dramático: Para ser coñecidos polo SeñorPara ser coñecidos polo Señor non abonda terse achegado superficialmentenon abonda terse achegado superficialmente aos signos sociais que bordean as fronteiras da fe.aos signos sociais que bordean as fronteiras da fe.
 9. 9. O relato conclúe cunhaO relato conclúe cunha advertencia ben coñecida:advertencia ben coñecida: ““Os últimos serán primeros”.Os últimos serán primeros”. Só a fidelidade a esa feSó a fidelidade a esa fe hanos facer recoñecibleshanos facer recoñecibles polo Señor.polo Señor.
 10. 10. Terán que coidar que esa fe se manteña viva e dinámica para non quedar descualificados. Os primeiros son tamén os que se glorían da súa pertenza secular á Igrexa. ““Os primeiros serán os derradeiros”.Os primeiros serán os derradeiros”.
 11. 11. Señor Xesús, pedímosche que os nosos pobosSeñor Xesús, pedímosche que os nosos pobos non perdan a fe dos nosos maiores e que,non perdan a fe dos nosos maiores e que, coa axuda da túa graza, conservemos a fecoa axuda da túa graza, conservemos a fe na túa palabra. Amén.na túa palabra. Amén.
 12. 12. José Román Flecha Andrés Palabra del Señor, Salamanca , Editorial.Secretariado Trinitario,2007 Presentación: Antonia Castro Panero

×