Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

24º domingo toc 2013

396 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

24º domingo toc 2013

 1. 1. Comezaron a festa. Seu fillo máis vello estaba na leira e, cando viña para a casa, oeu a música … e preguntou que era aquilo. ““Éche que volveu teu irmán e teu pai mandouÉche que volveu teu irmán e teu pai mandou matar o cuxo cebado por recoperalo san e salvo”.matar o cuxo cebado por recoperalo san e salvo”.
 2. 2. El alporizouse moito e non quería entrar.El alporizouse moito e non quería entrar. Saíu seu pai, e intentaba convencelo.Saíu seu pai, e intentaba convencelo. Pero el replicoulle a seu pai: “Tantos anos como levo servíndote… e nunca un cabrito me deches para ter unha festa cos meus amigos”.
 3. 3. ““Meu fillo, ti sempre estás comigo, e todo o meu é teu;Meu fillo, ti sempre estás comigo, e todo o meu é teu; pero conviña celebrar unha festa e alegrarse,pero conviña celebrar unha festa e alegrarse, porque este teu irmán estaba morto,porque este teu irmán estaba morto, e volveu á vida;e volveu á vida; estaba perdido, e atopámolo”.estaba perdido, e atopámolo”. Lc 15, 24 - 32Lc 15, 24 - 32
 4. 4. É importante preguntarse o porqué desta parábola, tantas veces repetida. “Achegábanse a Xesús os publicanos e os pecadores para o escoitaren. E os fariseos e os letrados murmuraban entre eles: Este acolle os pecadores e come con eles”.
 5. 5. Recórdannos queRecórdannos que ignoran que Xesúsignoran que Xesús veu buscalos.veu buscalos. Os representantes da Lei de IsraelOs representantes da Lei de Israel escandalízanse de que Xesús comparta aescandalízanse de que Xesús comparta a comida cos pecadores.comida cos pecadores.
 6. 6. Tal vez tivesen aceptado un mesías diferente, pero non aceptan o que Deus lles envía. Os que deberían coñecer máis a Deus, escandalízanse da misión mesma do Mesías.
 7. 7. Xesús responde á murmuraciónXesús responde á murmuración con tres fermosas parábolas.con tres fermosas parábolas. Pero máis que a perda, importa aquí o achado.Pero máis que a perda, importa aquí o achado.
 8. 8. Unha das trampas da modernidade é a de facernos crer que abandonando a Deus chegaremos a ser máis libres.
 9. 9. As tres parábolas da misericordia son unha meditación sobre o ser humano e unha revelación do verdadeiro Deus. Reflicten a peripecia humana en termos de perda e achado. Reflicten a peripecia humana en termos de perda e achado. Afirman a misericordia de Deus. Deus invita á alegría ao recobrarDeus invita á alegría ao recobrar o que se perdera.o que se perdera.
 10. 10. A autonomía da que facemos gala é con frecuenciaA autonomía da que facemos gala é con frecuencia unha forma elegante de ocultar ese afastamento nounha forma elegante de ocultar ese afastamento no que nos temos perdido.que nos temos perdido.
 11. 11. Noso PaiNoso Pai que estás no ceo, acolle o recoñecemento do noso pecado e amósate como Pai aos que non merecemos chamarnos fillos teus. Amén.Amén.
 12. 12. José Román Flecha Andrés Palabra del Señor, Salamanca , Editorial.Secretariado Trinitario,2007 Presentación: Antonia Castro Panero

×