Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

3º domingo tob 2015 bene pagola

763 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

3º domingo tob 2015 bene pagola

 1. 1. 25 xaneiro 2015 3º Tempo Ordinario3º Tempo Ordinario    MarcosMarcos 1, 14-20 Música: Albinoni concierto nº 11 a rguetto Presentación: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain José Antonio Pagola IR DETRÁS DE XESÚS
 2. 2. Cando o Bautista foi detido, Xesús veu a Galilea eCando o Bautista foi detido, Xesús veu a Galilea e comezou acomezou a ««proclamar a Boa Nova de Deusproclamar a Boa Nova de Deus».». Segundo Marcos, non ensina propiamente unha doutrinaSegundo Marcos, non ensina propiamente unha doutrina para que os seus discípulos a aprendan e difundanpara que os seus discípulos a aprendan e difundan correctamente. Xesús anuncia un acontecemento quecorrectamente. Xesús anuncia un acontecemento que está xa ocorrendo. El estao xa vivindo e quere compartirestá xa ocorrendo. El estao xa vivindo e quere compartir a súa experiencia con todos.a súa experiencia con todos.
 3. 3. Marcos resume así a súa mensaxe: «O tempo está cumprido»: xa non hai que mirar cara a atrás. «Está cerca o Reino de Deus»: pois quere construír un mundo máis humano.
 4. 4. «Convertédevos»:«Convertédevos»: non podedes seguir como se nada estivesenon podedes seguir como se nada estivese ocorrendo; cambiade a vosa maneira deocorrendo; cambiade a vosa maneira de pensar e de actuar.pensar e de actuar. «Crede nesta Boa Nova».«Crede nesta Boa Nova». Este proxecto de Deus é a mellor novaEste proxecto de Deus é a mellor nova que podedes escoitarque podedes escoitar..
 5. 5. Despois deste solemne resumo, aDespois deste solemne resumo, a primeira actuación de Xesús éprimeira actuación de Xesús é buscar colaboradores para levarbuscar colaboradores para levar adiante o seu proxecto.adiante o seu proxecto. Xesús vaiXesús vai ««pasando a carón do lago depasando a carón do lago de GalileaGalilea».». Comezou o seu camino.Comezou o seu camino.
 6. 6. É un profeta itinerante que busca seguidores paraÉ un profeta itinerante que busca seguidores para facer con eles un recorrido apaixonante: vivirfacer con eles un recorrido apaixonante: vivir abrindo camiños ao Reino de Deus.abrindo camiños ao Reino de Deus. Non é un rabino sentado na súa cátedra, queNon é un rabino sentado na súa cátedra, que busca alumnos para formar unha escola relixiosa.busca alumnos para formar unha escola relixiosa.
 7. 7. Ser cristián non é aprender douctrinas, senón seguir a Xesús no seu proxecto de vida.
 8. 8. OO que toma aque toma a iniciativa é sempreiniciativa é sempre Xesús.Xesús. Achégase, fixa aAchégase, fixa a súa miradasúa mirada naqueles catronaqueles catro pescadores epescadores e chámaos a darchámaos a dar unha orientaciónunha orientación nova ás súas vidas.nova ás súas vidas. Sen a súaSen a súa intervención,intervención, non nace nunca unnon nace nunca un verdadeiro cristiánverdadeiro cristián.
 9. 9. O crentes temos que vivir con máisO crentes temos que vivir con máis fe a presenza viva de Cristo e a súafe a presenza viva de Cristo e a súa mirada sobre cada un de nós. Semirada sobre cada un de nós. Se non é El, quen pode dar unha novanon é El, quen pode dar unha nova orientación ás nosas vidas?orientación ás nosas vidas?
 10. 10. Pero o máis decisivo é escoitarPero o máis decisivo é escoitar desde dentro a súa chamada:desde dentro a súa chamada: ««Vinde detrás de minVinde detrás de min».». Non é tarefa dun día.Non é tarefa dun día.
 11. 11. Escoitar esta chamada significa espertar aEscoitar esta chamada significa espertar a confianza en Xesús, reavivar a nosa adhesiónconfianza en Xesús, reavivar a nosa adhesión persoal a El, ter fe no seu proxecto, identificarnospersoal a El, ter fe no seu proxecto, identificarnos co seu programa, reproducir en nós as súasco seu programa, reproducir en nós as súas actitudes… e, desta maneira, gañar máis persoasactitudes… e, desta maneira, gañar máis persoas para o seu proxectopara o seu proxecto.
 12. 12. Este podería ser hoxe un bo lema para unha comunidade cristiá: ir detrás de Xesús. Poñelo á fronte de todos. Recordalo cada domingo como o líder que vai por diante de nós.
 13. 13. Xerar unha nova dinámica.Xerar unha nova dinámica. Centralo todo en seguir máisCentralo todo en seguir máis de preto a Xesucristo. Asde preto a Xesucristo. As nosas comunidades cristiásnosas comunidades cristiás transformaríanse. A Igrexatransformaríanse. A Igrexa sería diferente.sería diferente.
 14. 14. 25 xaneiro 2015 3º Tempo Ordinario Marcos 1, 14-20   IR DETRÁS DE XESÚS   Cando o Bautista foi detido, Xesús veu a Galilea e comezou a «proclamar a Boa Nova de Deus». Segundo Marcos, non ensina propiamente unha doutrina para que os seus discípulos a aprendan e difundan correctamente. Xesús anuncia un acontecemento que está xa ocorrendo. El estao xa vivindo e quiere compartir a súa experiencia con todos. Marcos resume así a súa mensaje: «O tempo está cumprido»: xa non hai que mirar cara a atrás. «Está cerca o Reino de Deus»: pois quere construír un mundo máis humano. «Convertédevos: non podedes seguir como se nada estivese ocorrendo; cambiade a vosa maneira de pensar e de actuar. «Crede nesta Boa Nova». Este proxecto de Deus é a mellor nova que podedes escoitar. Despois deste solemne resumo, a primeira actuación de Xesús é buscar colaboradores para levar adiante o seu proxecto. Xesús vai «pasando a carón do lago de Galilea». Comezou o seu camiño. É un profeta itinerante que busca seguidores para facer con eles un percorrido apaixonante: vivir abrindo camios ao Reino de Deus. Non é un rabino sentado na súa cátedra, que busca alumnos para formar unha escola relixiosa. Ser cristián non é aprender doutrinas, senón seguir a Xesús no seu proxecto de vida. O que toma a iniciativa é sempre Xesús. Achégase, fixa a su mirada naqueles catro pescadores e chámaos a dar unha orientación nova ás súas vidas. Sen a súa intervención, non nace nunca un verdadeiro cristián. Os crentes temos que vivir con máis fe a presenza viva de Cristo e a súa mirada sobre cada un de nós. Se non é El, quen pode dar unha nova orientación ás nosas vidas? Pero o máis decisivo é escoitar desde dentro a súa chamada: «Vinde detrás de min». Non é tarefa dun día. Escoitar esta chamada significa espertar a confianza en Xesús, reavivar a nosa adhesión persoal a El, ter fe no seu proxecto, identificarnos co seu programa, reproducir en nós as súas actitudes… e, desta maneira, gañar máis persoas para o seu proxecto. Este podería ser hoxe un bo lema para unha comunidade cristiana: ir detrás de Xesús. Poñelo á fronte de todos. Recordalo cada domingo como o líder que vai por diante de nós. Xerar unha nova dinámica. Centralo todo en seguir máis de preto a Xesucristo. As nosas comunidades cristiás transformaríanse. A Igrexa sería diferente. José Antonio Pagola

×